Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Υποστήριξη της ζωής στα παιδιά – Κατευθυντήριες οδηγίες για την παρουσία της οικογένειας στο χώρο της αναζωογόνησης (Μέρος Πέμπτο)

Υποστήριξη της ζωής στα παιδιά – Κατευθυντήριες οδηγίες για την παρουσία της οικογένειας στο χώρο της αναζωογόνησης (Μέρος Πέμπτο)

Παρουσία των γονέων 

Σε μερικές Δυτικές κοινωνίες, η πλειονότητα των γονέων προτιμούν να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια αναζωογόνησης του παιδιού τους.

Η γονική παρουσία δεν έχει εκληφθεί ούτε ως προβληματική ούτε ως αγχωτική για το προσωπικό.

Οι γονείς που είναι μάρτυρες της αναζωογόνησης του παιδιού τους πιστεύουν ότι η παρουσία τους είναι ευεργετική για το παιδί.

Το να επιτρέπεται η παρουσία των γονέων δίπλα στο παιδί τους τους βοηθά να έχουν μια ρεαλιστική άποψη για τις προσπάθειες αναζωογόνησης και για το θάνατο του παιδιού. Επιπλέον, μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να αποχαιρετήσουν το παιδί τους. Οι οικογένειες που είναι παρούσες στο θάνατο του παιδιού τους φαίνεται ότι προσαρμόζονται καλύτερα και ακολουθούν πιο ήπια διαδικασία πένθους.

Η γονική παρουσία στο χώρο αναζωογόνησης μπορεί να βοηθήσει τους λειτουργούς υγείας να διατηρήσουν την επαγγελματική τους συμπεριφορά, ενώ παράλληλα τους βοηθάει να δουν το παιδί ως ανθρώπινη οντότητα και μέλος μιας οικογένειας.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις αναζωογόνησης εκτός νοσοκομείου, μερικοί διασώστες μπορεί να νιώσουν ότι απειλούνται από την παρουσία των συγγενών και φοβούνται ότι οι συγγενείς μπορεί να θέλουν να εμπλακούν στις προσπάθειες αναζωογόνησης.

Τα στοιχεία για τη γονική παρουσία κατά την αναζωογόνηση προέρχονται από επιλεγμένες χώρες αλλά μάλλον δεν μπορούν να γενικευτούν για όλη την Ευρώπη, όπου μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές κοινωνικά και ηθικά ζητήματα καθώς και ζητήματα κουλτούρας.

Κατευθυντήριες οδηγίες για την παρουσία της οικογένειας 

Όταν επιτρέπεται στους συγγενείς να βρίσκονται στο χώρο της αναζωογόνησης, ένα αφοσιωμένο μέλος της ομάδας αναζωογόνησης θα πρέπει να είναι παρόν μαζί με τους γονείς για να τους εξηγεί τη διαδικασία με κατανόηση και συμπόνια, φροντίζοντας παράλληλα να μην εμπλέκονται στη διαδικασία της αναζωογόνησης. 

Αν η παρουσία των γονέων κωλύει τη διαδικασία της αναζωογόνησης, θα πρέπει ευγενικά να τους ζητηθεί να περάσουν έξω από το χώρο αναζωογόνησης.

Όταν είναι δυνατό, θα πρέπει να επιτρέπεται η σωματική επαφή με το παιδί καθώς και η παραμονή των γονέων με το θνήσκον παιδί τους τις τελευταίες στιγμές.

Ο αριθμός των συγγενών που επιτρέπεται να βρίσκονται στο χώρο είναι στη διακριτική ευχέρεια του αρχηγού της ομάδας αναζωογόνησης για να το αποφασίσει.

Ο αρχηγός της ομάδας αναζωογόνησης, και όχι οι γονείς, θα λάβει την απόφαση διακοπής της αναζωογόνησης. Αυτό θα πρέπει να εκφραστεί με ευαισθησία και συμπόνια προς τους γονείς. Μετά το συμβάν, η ομάδα θα πρέπει να συνεδριάσει προκειμένου να μπορέσουν να εκφραστούν οποιεσδήποτε ανησυχίες και να γίνει μια αναθεώρηση των κλινικών πεπραγμένων σε ήρεμο περιβάλλον.

Συνεργάτες: Koenraad G. Monsieurs, Emergency Medicine, Faculty of Medicineand Health Sciences, University of Antwerp, Antwerp, Belgiumand Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Ghent,Ghent, Belgium.
Jerry P. Nolan, Anaesthesia and Intensive Care Medicine, RoyalUnited Hospital, Bath, UK and University of Bristol, UK.

Βιβλιογραφία
1. Zideman D, Bingham R, Beattie T, et al. Guidelines for paediatric
life support: a statement by the paediatric life support working party
of the European Resus-citation Council. Resuscitation 1994;27:91–
105.
2. European Resuscitation Council. Paediatric life support: (including
the recom-mendations for resuscitation of babies at birth).
Resuscitation 1998;37:95–6.
3. Phillips B, Zideman D, Wyllie J, Richmond S, van Reempts P.
European Resuscitation Council guidelines 2000 for newly born
life support. A statement from the paediatric life support working
group and approved by the executive committee of the European
Resuscitation Council. Resuscitation 2001;48:235–9.
4. Biarent D, Bingham R, Richmond S, et al. European Resuscitation
Council guide-lines for resuscitation 2005 section 6. Paediatric life
support. Resuscitation2005;67:S97–133.
5. Biarent D, Bingham R, Eich C, et al. European Resuscitation
Council guide-lines for resuscitation 2010 section 6 paediatric life
support. Resuscitation2010;81:1364–88.
6. American Heart Association in collaboration with International
Liaison Committee on Resuscitation. Guidelines for
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular
Care—an international consensus on science. Resuscitation
2000;46:3–430.
7. American Heart Association in collaboration with International
Liaison Committee on Resuscitation. Guidelines 2000 for
cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care:
international consensus on science. Circulation 2000;102:I-46–8.
8. International Liaison Committee on Resuscitation. 2005
International consensus on cardiopulmonary resuscitation
and emergency cardiovascular care science with treatment
recommendations. Part 6: Paediatric basic and advanced life
support. Resuscitation 2005;67:271–91.
9. Kleinman ME, Chameides L, Schexnayder SM, et al. Special
report—pediatric advanced life support: 2010 American heart
association guidelines for car-diopulmonary resuscitation and
emergency cardiovascular care. Pediatrics2010;5:1–9.
10. de Caen AR, Kleinman ME, Chameides L, et al. Part 10: Paediatric
basic and advanced life support: 2010 international consensus on
cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular
care science with treatment recommendations. Resuscitation
2010;81:e213–59.
11. Morley PT, Lang E, Aickin R, et al. Part 2: Evidence evaluation and
management of conflict of interest for the ILCOR 2015 consensus
on science and treatment recommendations. Resuscitation
2015;95:e33–41.
12. Maconochie I, de Caen A, Aickin R, et al. Part 6: Pediatric advanced
life support: 2015 international consensus on cardiopulmonary
resuscitation and emergency cardiovascular care science with
treatment recommendations. Resuscitation 2015;95:e149–70.
13. DeCaen A, et al. Part 6: Pediatric advanced life support: 2015
international consensus on cardiopulmonary resuscitation
and emergency cardiovascular care science with treatment
436 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
recommendations. Circulation (In press).
14. Wyllie J, Jos Bruinenberg J, Roehr CC, Rüdiger M, Trevisanuto D.
B.U. European Resuscitation Council guidelines for resuscitation
2015 section 7 resuscitation and support of transition of babies at
birth. Resuscitation 2015;95:248–62.
15. Zideman DA, De Buck EDJ, Singletary EM, et al. European
Resuscitation Council guidelines for Resuscitation 2015 Section 9
First Aid. Resuscitation2015;95:277–86.
16. Greif R, Lockey AS, Conaghan P, Lippert A, De Vries W, Monsieurs
KG. European Resuscitation Council Guidelines For Resuscitation
2015 Section 10 Principles of Education In Resuscitation.
Resuscitation 2015;95:287–300.
17. Bossaert L, Perkins GD, Askitopoulou H, et al. European
Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2015 section 11
the ethics of resuscitation and end-of-life decisions. Resuscitation
2015;95:301–10.
18. Safranek DJ, Eisenberg MS, Larsen MP. The epidemiology of
cardiac arrest in young adults. Ann Emerg Med 1992;21:1102–6.
19. Marsch S, Tschan F, Semmer NK, Zobrist R, Hunziker PR,
Hunziker S. ABC versus CAB for cardiopulmonary resuscitation:
a prospective, randomized simulator-based trial. Swiss Med Wkly
2013;143:w13856.
20. Lubrano R, Cecchetti C, Bellelli E, et al. Comparison of times of
intervention during pediatric CPR maneuvers using ABC and
CAB sequences: a randomized trial. Resuscitation 2012;83:1473–7.
21. Sekiguchi H, Kondo Y, Kukita I. Verification of changes in the time
taken to initiate chest compressions according to modified basic
life support guidelines. Am J Emerg Med 2013;31:1248–50.
22. Kuisma M, Suominen P, Korpela R. Paediatric out-of-hospital
cardiac arrests: epidemiology and outcome. Resuscitation
1995;30:141–50.
23. Kyriacou DN, Arcinue EL, Peek C, Kraus JF. Effect of immediate
resuscitation on children with submersion injury. Pediatrics
1994;94:137–42.
24. Berg RA, Hilwig RW, Kern KB, Ewy GA. “Bystander” chest
compressions and assisted ventilation independently improve
outcome from piglet asphyxia pulseless “cardiac arrest”. Circulation
2000;101:1743–8.
25. Kitamura T, Iwami T, Kawamura T, et al. Conventional and
chest-compression-only cardiopulmonary resuscitation by
bystanders for children who have out-of-hospital cardiac arrests:
a prospective, nationwide, population-based cohortstudy. Lancet
2010;375:1347–54.
26. Goto Y, Maeda T, Goto Y. Impact of dispatcher-assisted bystander
cardiopulmonary resuscitation on neurological outcomes in
children without-of-hospital cardiac arrests: a prospective,
nationwide, population-based cohort study. J Am Heart Assoc
2014;3:e000499.
27. Tibballs J, Russell P. Reliability of pulse palpation by healthcare
personnel to diagnose paediatric cardiac arrest. Resuscitation
2009;80:61–4.
28. Tibballs J, Weeranatna C. The influence of time on the accuracy of
health care personnel to diagnose paediatric cardiac arrest by pulse
palpation. Resuscita-tion 2010;81:671–5.
29. Maconochie I, de Caen A, Aickin R, et al. Part 6: Pediatric basic life
support and pediatric advanced life support. 2015 International
consensus on car-diopulmonary resuscitation and emergency
cardiovascular care science with treatment recommendations.
Resuscitation 2015;95:e149–70.
30. Sutton RM, French B, Niles DE, et al. 2010 American Heart
Association recommended compression depths during
pediatric in-hospital resuscitations are associated with survival.
Resuscitation 2014;85:1179–84.
31. Perkins GD, Handley AJ, Koster KW, et al. European Resuscitation
Council guide-lines for resuscitation 2015 section 2 adult basic
life support and automated external defibrillation. Resuscitation
2015;95:81–98.
32. Redding JS. The choking controversy: critique of evidence on the
Heimlich maneuver. Crit Care Med 1979;7:475–9.
33. Sirbaugh PE, Pepe PE, Shook JE, et al. A prospective, populationbased study of the demographics, epidemiology, management,
and outcome of out-of-hospital pediatric cardiopulmonary arrest.
Ann Emerg Med 1999;33:174–84.
34. Hickey RW, Cohen DM, Strausbaugh S, Dietrich AM. Pediatric
patients requiring CPR in the prehospital setting. Ann Emerg Med
1995;25:495–501.
35. Young KD, Seidel JS. Pediatric cardiopulmonary resuscitation: a
collective review. Ann Emerg Med 1999;33:195–205.
36. Reis AG, Nadkarni V, Perondi MB, Grisi S, Berg RA. A prospective
investigation into the epidemiology of in-hospital pediatric
cardiopulmonary resuscitation using the international Utstein
reporting style. Pediatrics 2002;109:200–9.
37. Young KD, Gausche-Hill M, McClung CD, Lewis RJ. A prospective,
population-based study of the epidemiology and outcome of
out-of-hospital pediatric cardiopulmonary arrest. Pediatrics
2004;114:157–64.
38. Rajan S, Wissenberg M, Folke F, et al. Out-of-hospital cardiac
arrests in children and adolescents: incidences, outcomes, and
household socioeconomic status. Resuscitation 2015;88:12–9.
39. Gupta P, Tang X, Gall CM, Lauer C, Rice TB, Wetzel RC.
Epidemiology and outcomes of in-hospital cardiac arrest in
critically ill children across hospitals of varied center volume: a
multi-center analysis. Resuscitation 2014;85:1473–9.
40. Nishiuchi T, Hayashino Y, Iwami T, et al. Epidemiological
characteristics ofsudden cardiac arrest in schools. Resuscitation
2014;85:1001–6.
41. Winkel BG, Risgaard B, Sadjadieh G, Bundgaard H, Haunso S,
Tfelt-Hansen J. Sudden cardiac death in children (1–18 years):
symptoms and causes of death in a nationwide setting. Eur Heart
J 2014;35:868–75.
42. Pilmer CM, Kirsh JA, Hildebrandt D, Krahn AD, Gow RM.
Sudden cardiac death in children and adolescents between 1 and
19 years of age. Heart Rhythm2014;11:239–45.
43. Richman PB, Nashed AH. The etiology of cardiac arrest in children
and young adults: special considerations for ED management. Am
J Emerg Med1999;17:264–70.
44. Engdahl J, Bang A, Karlson BW, Lindqvist J, Herlitz J. Characteristics
andoutcome among patients suffering from out of hospital cardiac
arrest of non-cardiac aetiology. Resuscitation 2003;57:33–41.
45. Moler FW, Donaldson AE, Meert K, et al. Multicenter cohort
study of out-of-hospital pediatric cardiac arrest. Crit Care Med
2011;39:141–9.
46. Meert KL, Donaldson A, Nadkarni V, et al. Multicenter cohort
study of in-hospital pediatric cardiac arrest. Pediatr Crit Care Med
2009;10:544–53 (Ajournal of the Society of Critical Care Medicine
and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care
Societies).
47. Donoghue AJ, Nadkarni V, Berg RA, et al. Out-of-hospital
pediatric cardiac arrest: an epidemiologic review and assessment
of current knowledge. AnnEmerg Med 2005;46:512–22.
48. Bray JE, Di Palma S, Jacobs I, Straney L, Finn J. Trends in the
incidence of presumed cardiac out-of-hospital cardiac arrest in
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 437
Perth, Western Australia,1997–2010. Resuscitation 2014;85:757–
61.
49. Mitani Y, Ohta K, Ichida F, et al. Circumstances and outcomes
of out-of-hospital cardiac arrest in elementary and middle
school students in the era of public-access defibrillation. Circ
J 2014;78:701–7 (official journal of the Japanese Circulation
Society).
50. Lin YR, Wu HP, Chen WL, et al. Predictors of survival and
neurologic outcomes in children with traumatic out-of-hospital
cardiac arrest during the early post resuscitative period. J Trauma
Acute Care Surg 2013;75:439–47.
51. Zeng J, Qian S, Zheng M, Wang Y, Zhou G, Wang H. The
epidemiology and resuscitation effects of cardiopulmonary
arrest among hospitalizedchildren and adolescents in Beijing: an
observational study. Resuscitation2013;84:1685–90.
52. Cheung W, Middleton P, Davies S, Tummala S, Thanakrishnan
G, Gul-lick J. A comparison of survival following out-of-hospital
cardiac arrest in Sydney, Australia, between 2004–2005 and 2009–
2010. Crit Care Resusc2013;15:241–6.
53. Nitta M, Kitamura T, Iwami T, et al. Out-of-hospital cardiac arrest
due to drowning among children and adults from the Utstein
Osaka Project. Resuscitation2013;84:1568–73.
54. Dyson K, Morgans A, Bray J, Matthews B, Smith K. Drowning
related out-of-hospital cardiac arrests: characteristics and
outcomes. Resuscitation2013;84:1114–8.
55. De Maio VJ, Osmond MH, Stiell IG, et al. Epidemiology of outof hospital pediatric cardiac arrest due to trauma. Prehosp Emerg
Care 2012;16:230–6. (official journal of the National Association
of EMS Physicians and the National Association of State EMS
Directors).
56. Deasy C, Bray J, Smith K, et al. Paediatric traumatic out-ofhospital cardiac arrests in Melbourne, Australia. Resuscitation
2012;83:471–5.
57. Knight LJ, Gabhart JM, Earnest KS, Leong KM, Anglemyer A,
Franzon D. Improving code team performance and survival
outcomes: implementation of pediatric resuscitation team
training. Crit Care Med 2014;42:243–51.
58. Tibballs J, Kinney S. Reduction of hospital mortality and of
preventable cardiac arrest and death on introduction of a pediatric
medical emergency team. Pediatr Crit Care Med 2009;10:306–12
(a journal of the Society of Critical CareMedicine and the World
Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies).
59. Chan PS, Jain R, Nallmothu BK, Berg RA, Sasson C. Rapid
response teams: a systematic review and meta-analysis. Arch
Intern Med 2010;170:18–26.
60. Hunt EA, Zimmer KP, Rinke ML, et al. Transition from a traditional
code team to a medical emergency team and categorization
of cardiopulmonary arrestsin a children’s center. Arch Pediatr
Adolesc Med 2008;162:117–22.
61. Sharek PJ, Parast LM, Leong K, et al. Effect of a rapid response
team on hospital-wide mortality and code rates outside the ICU in
a Children’s Hospital. JAMA2007;298:2267–74.
62. Brilli RJ, Gibson R, Luria JW, et al. Implementation of a medical
emergency team in a large pediatric teaching hospital prevents
respiratory and cardiopulmonary arrests outside the intensive care
unit. Pediatr Crit Care Med 2007;8:236–46 (quiz 47, A journal of
the Society of Critical Care Medicine and the World Federation of
Pediatric Intensive and Critical Care Societies).
63. Tibballs J, Kinney S, Duke T, Oakley E, Hennessy M. Reduction
of paediatric in-patient cardiac arrest and death with a
medical emergency team: preliminary results. Arch Dis Child
2005;90:1148–52.
64. Kotsakis A, Lobos AT, Parshuram C, et al. Implementation of a
multicenter rapid response system in pediatric academic hospitals
is effective. Pediatrics2011;128:72–8.
65. Anwar-ul-Haque, Saleem AF, Zaidi S, Haider SR. Experience of
pediatric rapid response team in a tertiary care hospital in Pakistan.
Indian J Pediatr2010;77:273–6.
66. Bonafide CP, Localio AR, Song L, et al. Cost–benefit analysis of
a medical emergency team in a children’s hospital. Pediatrics
2014;134:235–41.
67. Hayes LW, Dobyns EL, DiGiovine B, et al. A multicenter
collaborative approach to reducing pediatric codes outside the
ICU. Pediatrics 2012;129:e785–91.
68. Zenker P, Schlesinger A, Hauck M, et al. Implementation and
impact of a rapid response team in a children’s hospital. Jt Comm J
Qual Patient Saf2007;33:418–25.
69. Hanson CC, Randolph GD, Erickson JA, et al. A reduction
in cardiac arrests and duration of clinical instability after
implementation of a paediatric rapid response system. Qual Saf
Health Care 2009;18:500–4.
70. Panesar R, Polikoff LA, Harris D, Mills B, Messina C, Parker MM.
Characteristics and outcomes of pediatric rapid response teams
before and after mandatory triggering by an elevated Pediatric
Early Warning System (PEWS) score. HospPediatr 2014;4:135–40.
71. Randhawa S, Roberts-Turner R, Woronick K, DuVal J.
Implementing and sus-taining evidence-based nursing practice
to reduce pediatric cardiopulmonary arrest. West J Nurs Res
2011;33:443–56.
72. Harrison DA, Patel K, Nixon E, et al. Development and validation
of risk modelsto predict outcomes following in-hospital
cardiac arrest attended by a hospital-based resuscitation team.
Resuscitation 2014;85:993–1000.
73. Tirkkonen J, Nurmi J, Olkkola KT, Tenhunen J, Hoppu S.
Cardiac arrest team sand medical emergency teams in Finland: a
nationwide cross-sectional postal survey. Acta Anaesthesiol Scand
2014;58:420–7.
74. Ludikhuize J, Borgert M, Binnekade J, Subbe C, Dongelmans D,
Goossens A. Standardized measurement of the modified early
warning score results in enhanced implementation of a rapid
response system: a quasi experimental study. Resuscitation
2014;85:676–82.
75. Chaiyakulsil C, Pandee U. Validation of pediatric early warning
score in pediatric emergency department. Pediatr Int 2015 (In
press).
76. Zuo C, Zhu Y. Development and applications of pediatric early
warning score. Zhonghua Er Ke Za Zhi 2014;52:712–4.
77. Gold DL, Mihalov LK, Cohen DM. Evaluating the Pediatric
Early Warning Score(PEWS) system for admitted patients in the
pediatric emergency department. Acad Emerg Med 2014;21:1249–
56 (official journal of the Society for Academic Emergency
Medicine).
78. Watson A, Skipper C, Steury R, Walsh H, Levin A. Inpatient
nursing care and early warning scores: a workflow mismatch. J
Nurs Care Qual 2014;29:215–22.
79. Breslin K, Marx J, Hoffman H, McBeth R, Pavuluri P. Pediatric
early warning score at time of emergency department disposition
is associated with level of care. Pediatr Emerg Care 2014;30:97–103.
80. Bonafide CP, Localio AR, Roberts KE, Nadkarni VM, Weirich
CM, Keren R. Impactof rapid response system implementation
on critical deterioration events in children. JAMA Pediatr
2014;168:25–33.
438 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
81. Seiger N, Maconochie I, Oostenbrink R, Moll HA. Validity
of different pediatric early warning scores in the emergency
department. Pediatrics2013;132:e841–50.
82. Solevag AL, Eggen EH, Schroder J, Nakstad B. Use of a modified
pediatric early warning score in a department of pediatric and
adolescent medicine. PLoS ONE2013;8:e72534.
83. McLellan MC, Gauvreau K, Connor JA. Validation of the Cardiac
Children’sHospital Early Warning Score: an early warning scoring
tool to prevent cardiopulmonary arrests in children with heart
disease. Congenit Heart Dis2014;9:194–202.
84. Bell D, Mac A, Ochoa Y, Gordon M, Gregurich MA, Taylor T.
The Texas Children’s Hospital Pediatric Advanced Warning Score
as a predictor of clinical deterioration in hospitalized infants
and children: a modification of the PEWS tool. JPediatr Nurs
2013;28:e2–9.
85. Robson MA, Cooper CL, Medicus LA, Quintero MJ, Zuniga SA.
Comparison of three acute care pediatric early warning scoring
tools. J Pediatr Nurs2013;28:e33–41.
86. Petrillo-Albarano T, Stockwell J, Leong T, Hebbar K. The use of a
modifiedpediatric early warning score to assess stability of pediatric
patients duringtransport. Pediatr Emerg Care 2012;28:878–82.
87. McLellan MC, Connor JA. The Cardiac Children’s Hospital Early
Warning Score(C-CHEWS). J Pediatr Nurs 2013;28:171–8.
88. Sweney JS, Poss WB, Grissom CK, Keenan HT. Comparison
of severity of illness scores to physician clinical judgment for
potential use in pediatric critical caretriage. Disaster Med Public
Health Prep 2012;6:126–30.
89. Bonafide CP, Holmes JH, Nadkarni VM, Lin R, Landis JR, Keren
R. Development of a score to predict clinical deterioration in
hospitalized children. J Hosp Med2012;7:345–9.
90. Parshuram CS, Duncan HP, Joffe AR, et al. Multicentre validation
of the bedside paediatric early warning system score: a severity
of illness score to detectevolving critical illness in hospitalised
children. Crit Care 2011;15:R184.
91. Akre M, Finkelstein M, Erickson M, Liu M, Vanderbilt L, Billman
G. Sensitivity of the pediatric early warning score to identify
patient deterioration. Pediatrics2010;125:e763–9.
92. Parshuram CS, Hutchison J, Middaugh K. Development and initial
validation of the Bedside Paediatric Early Warning System score.
Crit Care 2009;13:R135.
93. Tucker KM, Brewer TL, Baker RB, Demeritt B, Vossmeyer MT.
Prospective evaluation of a pediatric inpatient early warning
scoring system. J Spec Pediatr Nurs2009;14:79–85.
94. Egdell P, Finlay L, Pedley DK. The PAWS score: validation of an
early warning scoring system for the initial assessment of children
in the emergency department. Emerg Med J: EMJ 2008;25:745–9.
95. Edwards ED, Powell CV, Mason BW, Oliver A. Prospective cohort
study to test the predictability of the Cardiff and Vale paediatric
early warning system. ArchDis Child 2009;94:602–6.
96. Duncan H, Hutchison J, Parshuram CS. The Pediatric Early
Warning System score: a severity of illness score to predict urgent
medical need in hospitalized children. J Crit Care 2006;21:271–8.
97. Fleming S, Thompson M, Stevens R, et al. Normal ranges of heart
rate and respi-ratory rate in children from birth to 18 years of age: a
systematic review of observational studies. Lancet 2011;377:1011–
8.
98. Carcillo JA. Pediatric septic shock and multiple organ failure. Crit
Care Clin2003;19:413–40.
99. Eberle B, Dick WF, Schneider T, Wisser G, Doetsch S, Tzanova
I. Checking the carotid pulse check: diagnostic accuracy of first
responders in patients with and without a pulse. Resuscitation
1996;33:107–16.
100. Tsung JW, Blaivas M. Feasibility of correlating the pulse check
with focused point-of-care echocardiography during pediatric
cardiac arrest: a case series. Resuscitation 2008;77:264–9.
101. Inagawa G, Morimura N, Miwa T, Okuda K, Hirata M, Hiroki K.
A comparis on of five techniques for detecting cardiac activity in
infants. Paediatr Anaesth2003;13:141–6.
102. Moule P. Checking the carotid pulse: diagnostic accuracy in
students of the healthcare professions. Resuscitation 2000;44:195–
201.
103. Lapostolle F, Le Toumelin P, Agostinucci JM, Catineau J, Adnet
F. Basic cardiac life support providers checking the carotid pulse:
performance, degree of conviction, and influencing factors. Acad
Emerg Med 2004;11:878–80 (official journal of the Society for
Academic Emergency Medicine).
104. Frederick K, Bixby E, Orzel MN, Stewart-Brown S, Willett K. Will
changing the emphasis from ‘pulseless’ to ‘no signs of circulation’
improve the recall scores for effective life support skills in
children? Resuscitation 2002;55:255–61.
105. Kus A, Gok CN, Hosten T, Gurkan Y, Solak M, Toker K. The
LMA-Supreme versus the I-gel in simulated difficult airway in
children: a randomised study. Eur J Anaesthesiol 2014;31:280–4.
106. Theiler LG, Kleine-Brueggeney M, Kaiser D, et al. Crossover
comparison of the laryngeal mask supreme and the i-gel in
simulated difficult airway scenario in anesthetized patients.
Anesthesiology 2009;111:55–62.
107. Dolister M, Miller S, Borron S, et al. Intraosseous vascular access
is safe, effective and costs less than central venous catheters for
patients in the hospital setting.J Vasc Access 2013;14:216–24.
108. Levy B, Perez P, Perny J, Thivilier C, Gerard A. Comparison of
norepinephrine-dobutamine to epinephrine for hemodynamics,
lactate metabolism, and organfunction variables in cardiogenic
shock. A prospective, randomized pilot study.Crit Care Med
2011;39:450–5.
109. Rudiger A, Singer M. The heart in sepsis: from basic mechanisms
to clinical management. Curr Vasc Pharmacol 2013;11:187–95.
110. Ohchi F, Komasawa N, Mihara R, Minami T. Comparison
of mechanical andmanual bone marrow puncture needle for
intraosseous access: a randomized simulation trial. Springer plus
2015;4:211.
111. Maitland K, Kiguli S, Opoka RO, et al. Mortality after fluid
bolus in African children with severe infection. N Engl J Med
2011;364:2483–95.
112. Maitland K, George EC, Evans JA, et al. Exploring mechanisms of
excess mortality with early fluid resuscitation: insights from the
FEAST trial. BMC Med2013;11:68.
113. Kelm DJ, Perrin JT, Cartin-Ceba R, Gajic O, Schenck L, Kennedy
CC. Fluid overloadin patients with severe sepsis and septic
shock treated with early goal-directed therapy is associated with
increased acute need for fluid-related medical interventions and
hospital death. Shock 2015;43:68–73.
114. Dung NM, Day NP, Tam DT, et al. Fluid replacement in dengue
shock syndrome: a randomized, double-blind comparison of
four intravenous-fluid regimens. Clin Infect Dis 1999;29:787–94
(an official publication of the Infectious Dis-eases Society of
America).
115. Ngo NT, Cao XT, Kneen R, et al. Acute management of dengue
shock syndrome :a randomized double-blind comparison of
4 intravenous fluid regimens inthe first hour. Clin Infect Dis
2001;32:204–13 (an official publication of theInfectious Diseases
Society of America).
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 439
116. Wills BA, Nguyen MD, Ha TL, et al. Comparison of three fluid
solutions forresuscitation in dengue shock syndrome. N Engl J
Med 2005;353:877–89.
117. Upadhyay M, Singhi S, Murlidharan J, Kaur N, Majumdar S.
Randomized evaluation of fluid resuscitation with crystalloid
(saline) and colloid (polymer from degraded gelatin in saline) in
pediatric septic shock. Indian Pediatr2005;42:223–31.
118. Santhanam I, Sangareddi S, Venkataraman S, Kissoon N,
Thiruvengadamu-dayan V, Kasthuri RK. A prospective
randomized controlled study of two fluid regimens in the initial
management of septic shock in the emergency department.
Pediatr Emerg Care 2008;24:647–55.
119. Carcillo JA, Davis AL, Zaritsky A. Role of early fluid resuscitation
in pediatric septic shock. JAMA 1991;266:1242–5.
120. Sutton RM, Friess SH, Bhalala U, et al. Hemodynamic directed
CPR improves short term survival from asphyxia-associated
cardiac arrest. Resuscitation2013;84:696–701.
121. Friess SH, Sutton RM, Bhalala U, et al. Hemodynamic directed
cardiopulmonary resuscitation improves short-term survival
from ventricular fibrillation cardiac arrest. Crit Care Med
2013;41:2698–704.
122. Rechner JA, Loach VJ, Ali MT, Barber VS, Young JD, Mason
DG. A comparison of the laryngeal mask airway with facemask
and oropharyngeal airway for manual ventilation by critical care
nurses in children. Anaesthesia 2007;62:790–5.
123. Blevin AE, McDouall SF, Rechner JA, et al. A comparison of the
laryngeal mask airway with the facemask and oropharyngeal
airway for manual ventilation by first responders in children.
Anaesthesia 2009;64:1312–6.
124. Xue FS, Wang Q, Yuan YJ, Xiong J, Liao X. Comparison of the
I-gel supraglotticairway as a conduit for tracheal intubation with
the intubating laryngeal maskairway. Resuscitation 2010;81:910–
1 (author reply 1).
125. Larkin C, King B, D’Agapeyeff A, Gabbott D. iGel supraglottic
airway use during hospital cardiopulmonary resuscitation.
Resuscitation 2012;83:e141.
126. Park C, Bahk JH, Ahn WS, Do SH, Lee KH. The laryngeal mask
airway in infantsand children. Can J Anaesth 2001;48:413–7.
127. Harnett M, Kinirons B, Heffernan A, Motherway C, Casey W.
Airway complications in infants: comparison of laryngeal mask
airway and the facemask-oralairway. Can J Anaesth 2000;47:315–
8.
128. Hedges JR, Mann NC, Meischke H, Robbins M, Goldberg R,
Zapka J. Assessment of chest pain onset and out-of-hospital delay
using standardized interview questions: the REACT Pilot Study.
Rapid Early Action for Coronary Treatment(REACT) Study
Group. Acad Emerg Med 1998;5:773–80 (official journal of the
Society for Academic Emergency Medicine).
129. Murphy-Macabobby M, Marshall WJ, Schneider C, Dries D.
Neuromuscular blockade in aeromedical airway management.
Ann Emerg Med 1992;21:664–8.
130. Sayre M, Weisgerber I. The use of neuromuscular blocking agents
by air medical services. J Air Med Transp 1992;11:7–11.
131. Rose W, Anderson L, Edmond S. Analysis of intubations. Before
and after establishment of a rapid sequence intubation protocol
for air medical use. Air MedJ 1994;13:475–8.
132. Sing RF, Reilly PM, Rotondo MF, Lynch MJ, McCans JP, Schwab
CW. Out-of-hospital rapid-sequence induction for intubation
of the pediatric patient. Acad Emerg Med 1996;3:41–5 (official
journal of the Society for Academic Emergency Medicine).
133. Ma OJ, Atchley RB, Hatley T, Green M, Young J, Brady W.
Intubationsuccess rates improve for an air medical program after
implementing the use of neuromuscular blocking agents. Am J
Emerg Med 1998;16:125–7.
134. Tayal V, Riggs R, Marx J, Tomaszewski C, Schneider R. Rapidsequence intubation at an emergency medicine residency: success
rate and adverse events during a two-year period. Acad Emerg
Med 1999;6:31–7 (official journal of the Society for Academic
Emergency Medicine).
135. Wang HE, Kupas DF, Paris PM, Bates RR, Costantino JP, Yealy
DM. Multivariate predictors of failed prehospital endotracheal
intubation. Acad EmergMed 2003;10:717–24 (official journal of
the Society for Academic EmergencyMedicine).
136. Pepe P, Zachariah B, Chandra N. Invasive airway technique in
resuscitation. AnnEmerg Med 1991;22:393–403.
137. Kaye K, Frascone RJ, Held T. Prehospital rapid-sequence
intubation: a pilot training program. Prehosp Emerg Care
2003;7:235–40 (official journal of the National Association of
EMS Physicians and the National Association of StateEMS
Directors).
138. Eich C, Roessler M, Nemeth M, Russo SG, Heuer JF,
Timmermann A. Characteristics and outcome of prehospital
paediatric tracheal intubation attended by anaesthesia-trained
emergency physicians. Resuscitation 2009;80:1371–7.
139. Khine HH, Corddry DH, Kettrick RG, et al. Comparison of
cuffed and uncuffedendotracheal tubes in young children during
general anesthesia. Anesthesiology 1997;86:627–31 (discussion
27A).
140. Weiss M, Dullenkopf A, Fischer JE, Keller C, Gerber AC.
Prospective randomized controlled multi-centre trial of cuffed
or un cuffed endotracheal tubes in small children. Br J Anaesth
2009;103:867–73.
141. Duracher C, Schmautz E, Martinon C, Faivre J, Carli P, Orliaguet
G. Evaluation of cuffed tracheal tube size predicted using the
Khine formula in children. Paediatr Anaesth 2008;18:113–8.
142. Dullenkopf A, Gerber AC, Weiss M. Fit and seal characteristics
of a new paediatric tracheal tube with high volume-low pressure
polyurethane cuff. Acta Anaesthesiol Scand 2005;49:232–7.
143. Dullenkopf A, Kretschmar O, Knirsch W, et al. Comparison of
tracheal tube cuff diameters with internal transverse diameters of
the trachea in children. Acta Anaesthesiol Scand 2006;50:201–5.
144. Salgo B, Schmitz A, Henze G, et al. Evaluation of a new
recommendation for improved cuffed tracheal tube size
selection in infants and small children. Acta Anaesthesiol Scand
2006;50:557–61.
145. Luten RC, Wears RL, Broselow J, et al. Length-based endotracheal
tube and emergency equipment in pediatrics. Ann Emerg Med
1992;21:900–4.
146. Sandell JM, Maconochie IK, Jewkes F. Prehospital paediatric
emergency care:paediatric triage. Emerg Med J: EMJ
2009;26:767–8.
147. Dorsey DP, Bowman SM, Klein MB, Archer D, Sharar SR.
Perioperative use of cuffed endotracheal tubes is advantageous in
young pediatric burn patients. Burns 2010;36:856–60 (journal of
the International Society for Burn Injuries).
148. Deakers TW, Reynolds G, Stretton M, Newth CJ. Cuffed
endotracheal tubes inpediatric intensive care. J Pediatr
1994;125:57–62.
149. Newth CJ, Rachman B, Patel N, Hammer J. The use of cuffed
versus uncuffedendotracheal tubes in pediatric intensive care. J
Pediatr 2004;144:333–7.
150. Mhanna MJ, Zamel YB, Tichy CM, Super DM. The “air leak”
440 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
test around the endotracheal tube, as a predictor of post
extubation stridor, is age dependentin children. Crit Care Med
2002;30:2639–43.
151. Katz SH, Falk JL. Misplaced endotracheal tubes by paramedics in
an urbanemergency medical services system. Ann Emerg Med
2001;37:32–7.
152. Gausche M, Lewis RJ, Stratton SJ, et al. Effect of out-of-hospital
pediatric endo-tracheal intubation on survival and neurological
outcome: a controlled clinicaltrial. JAMA 2000;283:783–90.
153. Kelly JJ, Eynon CA, Kaplan JL, de Garavilla L, Dalsey WC. Use
of tube con-densation as an indicator of endotracheal tube
placement. Ann Emerg Med1998;31:575–8.
154. Andersen KH, Hald A. Assessing the position of the tracheal tube:
the reliability of different methods. Anaesthesia 1989;44:984–5.
155. Andersen KH, Schultz-Lebahn T. Oesophageal intubation can be
undetected byauscultation of the chest. Acta Anaesthesiol Scand
1994;38:580–2.
156. Hartrey R, Kestin IG. Movement of oral and nasal tracheal tubes
as a result of changes in head and neck position. Anaesthesia
1995;50:682–7.
157. Van de Louw A, Cracco C, Cerf C, et al. Accuracy of pulse oximetry
in the inten-sive care unit. Intensive Care Med 2001;27:1606–13.
158. Seguin P, Le Rouzo A, Tanguy M, Guillou YM, Feuillu A,
Malledant Y. Evidence for the need of bedside accuracy of pulse
oximetry in an intensive care unit. Crit Care Med 2000;28:703–6.
159. Aufderheide TP, Sigurdsson G, Pirrallo RG, et al. Hyperventilationinduced hypotension during cardiopulmonary resuscitation.
Circulation2004;109:1960–5.
160. Aufderheide TP, Lurie KG. Death by hyperventilation: a
common and life-threatening problem during cardiopulmonary
resuscitation. Crit Care Med2004;32. S345-S51.
161. Wik L, Kramer-Johansen J, Myklebust H, et al. Quality of
cardiopulmonary resuscitation during out-of-hospital cardiac
arrest. JAMA 2005;293:299–304.
162. Abella BS, Alvarado JP, Myklebust H, et al. Quality of
cardiopulmonary resuscitation during in-hospital cardiac arrest.
JAMA 2005;293:305–10.
163. Abella BS, Sandbo N, Vassilatos P, et al. Chest compression
rates duringcardiopulmonary resuscitation are suboptimal: a
prospective study duringin-hospital cardiac arrest. Circulation
2005;111:428–34.
164. Borke WB, Munkeby BH, Morkrid L, Thaulow E, Saugstad OD.
Resuscitation with 100% O(2) does not protect the myocardium
in hypoxic newborn piglets.Arch Dis Child Fetal 2004;89.
F156-F60 (neonatal edition).
165. O’Neill JF, Deakin CD. Do we hyperventilate cardiac arrest
patients? Resuscitation 2007;73:82–5.
166. Gazmuri RJ, Ayoub IM, Radhakrishnan J, Motl J, Upadhyaya
MP. Clinically plausible hyperventilation does not exert adverse
hemodynamic effects during CPRbut markedly reduces endtidal PCO(2). Resuscitation 2012;83:259–64.
167. Del Castillo J, Lopez-Herce J, Matamoros M, et al. Hyperoxia,
hypocapnia and hypercapnia as outcome factors after cardiac
arrest in children. Resuscitation2012;83:1456–61.
168. Stockinger ZT, McSwain Jr NE. Prehospital endotracheal
intubation for trauma does not improve survival over bag-valvemask ventilation. J Trauma2004;56:531–6.
169. Pitetti R, Glustein JZ, Bhende MS. Prehospital care and outcome
of pediatric out-of-hospital cardiac arrest. Prehosp Emerg Care
2002;6:283–90 (official journal of the National Association of
EMS Physicians and the National Association of State EMS
Directors).
170. Bhende MS, Thompson AE, Orr RA. Utility of an end-tidal
carbon dioxide detector during stabilization and transport of
critically ill children. Pediatrics1992;89:1042–4.
171. Bhende MS, LaCovey DC. End-tidal carbon dioxide monitoring
in the prehospital setting. Prehosp Emerg Care 2001;5:208–13
(official journal of the National Association of EMS Physicians
and the National Association of State EMS Direc-tors).
172. Ornato JP, Shipley JB, Racht EM, et al. Multicenter study of
a portable, hand-size, colorimetric end-tidal carbon dioxide
detection device. Ann Emerg Med1992;21:518–23.
173. Gonzalez del Rey JA, Poirier MP, Digiulio GA. Evaluation of an
ambubag valve with a self-contained, colorimetric end-tidal CO2
system in the detection ofairway mishaps: an animal trial. Pediatr
Emerg Care 2000;16:121–3.
174. Bhende MS, Thompson AE. Evaluation of an end-tidal
CO2detector during pediatric cardiopulmonary resuscitation.
Pediatrics 1995;95:395–9.
175. Bhende MS, Karasic DG, Karasic RB. End-tidal carbon dioxide
changes during cardiopulmonary resuscitation after experimental
asphyxial cardiac arrest. AmJ Emerg Med 1996;14:349–50.
176. DeBehnke DJ, Hilander SJ, Dobler DW, Wickman LL, Swart
GL. The hemody-namic and arterial blood gas response to
asphyxiation: a canine model ofpulseless electrical activity.
Resuscitation 1995;30:169–75.
177. Ornato JP, Garnett AR, Glauser FL. Relationship between cardiac
output and the end-tidal carbon dioxide tension. Ann Emerg
Med 1990;19:1104–6.
178. Mauer D, Schneider T, Elich D, Dick W. Carbon dioxide levels
during pre-hospital active compression—decompression
versus standard cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation
1998;39:67–74.
179. Kolar M, Krizmaric M, Klemen P, Grmec S. Partial pressure of
end-tidal car-bon dioxide successful predicts cardiopulmonary
resuscitation in the field: a prospective observational study. Crit
Care 2008;12:R115.
180. Callaham M, Barton C, Matthay M. Effect of epinephrine on
the ability of end-tidal carbon dioxide readings to predict initial
resuscitation from cardiac arrest. Crit Care Med 1992;20:337–43.
181. Cantineau JP, Merckx P, Lambert Y, Sorkine M, Bertrand C,
Duvaldestin P. Effectof epinephrine on end-tidal carbon dioxide
pressure during prehospital cardiopulmonary resuscitation. Am
J Emerg Med 1994;12:267–70.
182. Chase PB, Kern KB, Sanders AB, Otto CW, Ewy GA. Effects of
graded doses of epinephrine on both noninvasive and invasive
measures of myocardial per-fusion and blood flow during
cardiopulmonary resuscitation. Crit Care Med1993;21:413–9.
183. Gonzalez ER, Ornato JP, Garnett AR, Levine RL, Young DS,
Racht EM. Dose-dependent vasopressor response to epinephrine
during CPR in human beings. Ann Emerg Med 1989;18:920–6.
184. Lindberg L, Liao Q, Steen S. The effects of epinephrine/
norepinephrine onend-tidal carbon dioxide concentration,
coronary perfusion pressure andpulmonary arterial blood
flow during cardiopulmonary resuscitation. Resusci-tation
2000;43:129–40.
185. Falk JL, Rackow EC, Weil MH. End-tidal carbon dioxide
concentration during cardiopulmonary resuscitation. N Engl J
Med 1988;318:607–11.
186. Poirier MP, Gonzalez Del-Rey JA, McAneney CM, DiGiulio GA.
Utility of monitoring capnography, pulse oximetry, and vital
signs in the detection ofairway mishaps: a hyperoxemic animal
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 441
model. Am J Emerg Med 1998;16:350–2.
187. Lillis KA, Jaffe DM. Prehospital intravenous access in children.
Ann Emerg Med1992;21:1430–4.
188. Neufeld JD, Marx JA, Moore EE, Light AI. Comparison of
intraosseous, central,and peripheral routes of crystalloid infusion
for resuscitation of hemorrhagicshock in a swine model. J
Trauma 1993;34:422–8.
189. Hedges JR, Barsan WB, Doan LA, et al. Central versus peripheral
intravenous routes in cardiopulmonary resuscitation. Am J
Emerg Med 1984;2:385–90.
190. Reades R, Studnek JR, Vandeventer S, Garrett J. Intraosseous
versus intravenousvascular access during out-of-hospital
cardiac arrest: a randomized controlledtrial. Ann Emerg Med
2011;58:509–16.
191. Paxton JH, Knuth TE, Klausner HA. Proximal humerus
intraosseous infusion: a preferred emergency venous access. J
Trauma 2009;67:606–11.
192. Santos D, Carron PN, Yersin B, Pasquier M. EZ-IO((R))
intraosseous device implementation in a pre-hospital emergency
service: a prospective study andreview of the literature.
Resuscitation 2013;84:440–5.
193. Reiter DA, Strother CG, Weingart SD. The quality of
cardiopulmonary resusci-tation using supraglottic airways
and intraosseous devices: a simulation trial. Resuscitation
2013;84:93–7.194.
194. Kanter RK, Zimmerman JJ, Strauss RH, Stoeckel KA. Pediatric
emergency intra-venous access. Evaluation of a protocol. Am J
Dis Child 1986;140:132–4.
195. Banerjee S, Singhi SC, Singh S, Singh M. The intraosseous route
is a suitable alternative to intravenous route for fluid resuscitation
in severely dehydratedchildren. Indian Pediatr 1994;31:1511–20.
196. Anson JA. Vascular access in resuscitation: is there a role for the
intraosseous route? Anesthesiology 2014;120:1015–31.
197. Glaeser PW, Hellmich TR, Szewczuga D, Losek JD, Smith DS.
Five-year experience in prehospital intraosseous infusions in
children and adults. Ann Emerg Med 1993;22:1119–24.
198. Guy J, Haley K, Zuspan SJ. Use of intraosseous infusion in the
pediatric traumapatient. J Pediatr Surg 1993;28:158–61.
199. Orlowski JP, Julius CJ, Petras RE, Porembka DT, Gallagher JM.
The safety of intraosseous infusions: risks of fat and bone marrow
emboli to the lungs. Ann Emerg Med 1989;18:1062–7.
200. Orlowski JP, Porembka DT, Gallagher JM, Lockrem JD, VanLente
F. Comparison study of intraosseous, central intravenous, and
peripheral intravenous infusions of emergency drugs. Am J Dis
Child 1990;144:112–7.
201. Ellemunter H, Simma B, Trawoger R, Maurer H. Intraosseous
lines in preterm and full term neonates. Arch Dis Child 1999;80.
F74-F5 (Fetal and NeonatalEdition).
202. Fiorito BA, Mirza F, Doran TM, et al. Intraosseous access in the
setting of pedi-atric critical care transport. Pediatr Crit Care Med
2005;6:50–3 (a journal ofthe Society of Critical Care Medicine
and the World Federation of PediatricIntensive and Critical Care
Societies).
203. Horton MA, Beamer C. Powered intraosseous insertion provides
safe and effec-tive vascular access for pediatric emergency
patients. Pediatr Emerg Care2008;24:347–50.
204. Frascone RJ, Jensen J, Wewerka SS, Salzman JG. Use of the
pediatric EZ-IO needle by emergency medical services providers.
Pediatr Emerg Care 2009;25:329–32.
205. Neuhaus D, Weiss M, Engelhardt T, et al. Semi-elective
intraosseous infusion after failed intravenous access in pediatric
anesthesia. Paediatr Anaesth2010;20:168–71.
206. Cameron JL, Fontanarosa PB, Passalaqua AM. A comparative
study of peripheral to central circulation delivery times between
intraosseous and intravenous injection using a radionuclide
technique in normovolemic and hypovolemic canines. J Emerg
Med 1989;7:123–7.
207. Warren DW, Kissoon N, Sommerauer JF, Rieder MJ. Comparison
of fluid infusionrates among peripheral intravenous and humerus,
femur, malleolus, and tibial intraosseous sites in normovolemic
and hypovolemic piglets. Ann Emerg Med1993;22:183–6.
208. Buck ML, Wiggins BS, Sesler JM. Intraosseous drug
administration in children and adults during cardiopulmonary
resuscitation. Ann Pharmacother2007;41:1679–86.
209. Hoskins SL, do Nascimento Jr P, Lima RM, Espana-Tenorio
JM, Kramer GC. Pharmacokinetics of intraosseous and central
venous drug delivery during cardiopulmonary resuscitation.
Resuscitation 2012;83:107–12.
210. Brickman KR, Krupp K, Rega P, Alexander J, Guinness M. Typing
and screening of blood from intraosseous access. Ann Emerg
Med 1992;21:414–7.
211. Johnson L, Kissoon N, Fiallos M, Abdelmoneim T, Murphy
S. Use of intraosseous blood to assess blood chemistries and
hemoglobin during cardiopulmonary resuscitation with drug
infusions. Crit Care Med 1999;27:1147–52.
212. Ummenhofer W, Frei FJ, Urwyler A, Drewe J. Are laboratory
values in bone mar-row aspirate predictable for venous blood in
paediatric patients? Resuscitation1994;27:123–8.
213. Abdelmoneim T, Kissoon N, Johnson L, Fiallos M, Murphy S.
Acid-base status of blood from intraosseous and mixed venous
sites during prolongedcardiopulmonary resuscitation and drug
infusions. Crit Care Med 1999;27:1923–8.
214. Voelckel WG, Lindner KH, Wenzel V, et al. Intraosseous blood
gases duringhypothermia: correlation with arterial, mixed
venous, and sagittal sinus blood. Crit Care Med 2000;28:2915–20.
215. Kissoon N, Peterson R, Murphy S, Gayle M, Ceithaml E,
Harwood-Nuss A.Comparison of pH and carbon dioxide tension
values of central venousand intraosseous blood during changes
in cardiac output. Crit Care Med1994;22:1010–5.
216. Veldhoen ES, de Vooght KM, Slieker MG, Versluys AB, Turner
NM. Analysis of blood gas, electrolytes and glucose from
intraosseous samples using an i-STAT((R)) point-of-care
analyser. Resuscitation 2014;85:359–63.
217. Ong ME, Chan YH, Oh JJ, Ngo AS. An observational, prospective
study compar-ing tibial and humeral intraosseous access using
the EZ-IO. Am J Emerg Med2009;27:8–15.
218. Eisenkraft A, Gilat E, Chapman S, Baranes S, Egoz I, Levy
A. Efficacy of the bonei njection gun in the treatment
of organophosphate poisoning. Biopharm DrugDispos
2007;28:145–50.
219. Brenner T, Bernhard M, Helm M, et al. Comparison of two
intraosseous infusion systems for adult emergency medical use.
Resuscitation 2008;78:314–9.
220. Turner DA, Kleinman ME. The use of vasoactive agents via
peripheral intra-venous access during transport of critically III
infants and children. PediatrEmerg Care 2010;26:563–6.
221. Venkataraman ST, Orr RA, Thompson AE. Percutaneous
infraclavicular subclavian vein catheterization in critically ill
infants and children. J Pediatr1988;113:480–5.
222. Fleisher G, Caputo G, Baskin M. Comparison of external jugular
and peripheral venous administration of sodium bicarbonate in
puppies. Crit Care Med1989;17:251–4.
442 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
223. Simons FE, Ardusso LR, Bilo MB, et al. International consensus
on (ICON) anaphylaxis. World Allergy Organ J 2014;7:9.
224. Campbell RL, Bellolio MF, Knutson BD, et al. Epinephrine in
anaphylaxis: higherrisk of cardiovascular complications and
overdose after administration of intra-venous bolus epinephrine
compared with intramuscular epinephrine. J AllergyClin
Immunol Pract 2015;3:76–80.
225. Del Pizzo J, Callahan JM. Intranasal medications in pediatric
emergency medicine. Pediatr Emerg Care 2014;30:496–501 (quiz
2–4).
226. Leidel BA, Kirchhoff C, Bogner V, Braunstein V, Biberthaler P,
Kanz KG. Com-parison of intraosseous versus central venous
vascular access in adults under resuscitation in the emergency
department with inaccessible peripheral veins. Resuscitation
2012;83:40–5.
227. Stenzel JP, Green TP, Fuhrman BP, Carlson PE, Marchessault
RP. Percutaneous femoral venous catheterizations: a prospective
study of complications. J Pedi-atr 1989;114:411–5.
228. Quinton DN, O’Byrne G, Aitkenhead AR. Comparison of
endotracheal andperipheral intravenous adrenaline in cardiac
arrest: is the endotracheal routereliable? Lancet 1987;1:828–9.
229. Kleinman ME, Oh W, Stone street BS. Comparison of intravenous
and endotracheal epinephrine during cardiopulmonary
resuscitation in newborn piglets.Crit Care Med 1999;27:2748–54.
230. Carcillo JA, Fields AI. Clinical practice parameters for
hemodynamic sup-port of pediatric and neonatal patients in
septic shock. J Pediatr (Rio J)2002;78:449–66.
231. Perel P, Roberts I, Ker K. Colloids versus crystalloids for fluid
resuscitation incritically ill patients. Cochrane Database Syst Rev
2013;2:CD000567.
232. Myburgh J, Cooper DJ, Finfer S, et al. Saline or albumin for fluid
resuscitation in patients with traumatic brain injury. N Engl J
Med 2007;357:874–84.
233. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, et al. Surviving Sepsis
Campaign: international guidelines for management of severe
sepsis and septic shock, 2012. Intensive Care Med 2013;39:165–
228.
234. Burdett E, Dushianthan A, Bennett-Guerrero E, et al. Perioperative
buffered versus non-buffered fluid administration for surgery in
adults. CochraneDatabase Syst Rev 2012;12:CD004089.
235. Shaw AD, Raghunathan K, Peyerl FW, Munson SH, Paluszkiewicz
SM, Schermer CR. Association between intravenous chloride
load during resuscitation and in-hospital mortality among
patients with SIRS. Intensive Care Med2014;40:1897–905.
236. Yunos NM, Bellomo R, Bailey M. Chloride-restrictive fluid
administration and incidence of acute kidney injury—reply.
JAMA 2013;309:543–4.
237. Yunos NM, Bellomo R, Hegarty C, Story D, Ho L, Bailey M.
Association between a chloride-liberal vs chloride-restrictive
intravenous fluid administration strategy and kidney injury in
critically ill adults. JAMA 2012;308:1566–72.
238. Elmer J, Wilcox SR, Raja AS. Massive transfusion in traumatic
shock. J EmergMed 2013;44:829–38.
239. Kua JP, Ong GY, Ng KC. Physiologically-guided balanced
resuscitation: anevidence-based approach for acute fluid
management in paediatric majortrauma. Ann Acad Med
Singapore 2014;43:595–604.
240. Katz LM, Wang Y, Ebmeyer U, Radovsky A, Safar P. Glucose
plus insulin infusion improves cerebral outcome after asphyxial
cardiac arrest. NeuroReport1998;9:3363–7.
241. Peng TJ, Andersen LW, Saindon BZ, et al. The administration
of dextrose duringin-hospital cardiac arrest is associated
with increased mortality and neurologic morbidity. Crit Care
2015;19:160.
242. Longstreth Jr WT, Copass MK, Dennis LK, Rauch-Matthews ME,
Stark MS,Cobb LA. Intravenous glucose after out-of-hospital
cardiopulmonary arrest:a community-based randomized trial.
Neurology 1993;43:2534–41.
243. Chang YS, Park WS, Ko SY, et al. Effects of fasting and insulininduced hypoglycemia on brain cell membrane function and
energy metabolism during hypoxia-ischemia in newborn piglets.
Brain Res 1999;844:135–42.
244. Cherian L, Goodman JC, Robertson CS. Hyperglycemia increases
brain injury caused by secondary ischemia after cortical impact
injury in rats. Crit Care Med 1997;25:1378–83.
245. Salter N, Quin G, Tracy E. Cardiac arrest in infancy: don’t forget
glucose! EmergMed J: EMJ 2010;27:720–1.
246. Paul T, Bertram H, Bokenkamp R, Hausdorf G. Supraventricular
tachycardia in infants, children and adolescents: diagnosis, and
pharmacological and inter-ventional therapy. Paediatr Drugs
2000;2:171–81.
247. Losek JD, Endom E, Dietrich A, Stewart G, Zempsky W, Smith
K. Adenosine and pediatric supraventricular tachycardia in the
emergency department: multi-center study and review. Ann
Emerg Med 1999;33:185–91.
248. Patterson MD, Boenning DA, Klein BL, et al. The use of high-dose
epinephrine for patients with out-of-hospital cardiopulmonary
arrest refractory to prehospital interventions. Pediatr Emerg Care
2005;21:227–37.
249. Perondi MB, Reis AG, Paiva EF, Nadkarni VM, Berg RA. A
comparison of high-dose and standard-dose epinephrine in
children with cardiac arrest. N Engl J Med 2004;350:1722–30.
250. Carpenter TC, Stenmark KR. High-dose epinephrine is not
superior to standard-dose epinephrine in pediatric in-hospital
cardiopulmonary arrest. Pediatrics1997;99:403–8.
251. Dieckmann RA, Vardis R. High-dose epinephrine in pediatric
out-of-hospital cardiopulmonary arrest. Pediatrics 1995;95:901–
13.
252. Enright K, Turner C, Roberts P, Cheng N, Browne G. Primary
cardiac arrest following sport or exertion in children presenting
to an emergency department: chest compressions and early
defibrillation can save lives, but isintravenous epinephrine always
appropriate? Pediatr Emerg Care 2012;28:336–9.
253. Berg RA, Otto CW, Kern KB, et al. High-dose epinephrine results
in great erearly mortality after resuscitation from prolonged
cardiac arrest in pigs: aprospective, randomized study. Crit Care
Med 1994;22:282–90.
254. Rubertsson S, Wiklund L. Hemodynamic effects of epinephrine in
combination with different alkaline buffers during experimental,
open-chest, cardiopulmonary resuscitation. Crit Care Med
1993;21:1051–7.
255. Saharan S, Balaji S. Cardiovascular collapse during amiodarone
infusion in a hemodynamically compromised child with
refractory supraventricular tachy-cardia. Ann Pediatr Cardiol
2015;8:50–2.
256. Somberg JC, Timar S, Bailin SJ, et al. Lack of a hypotensive effect
with rapid administration of a new aqueous formulation of
intravenous amiodarone. AmJ Cardiol 2004;93:576–81.
257. Yap S-C, Hoomtje T, Sreeram N. Polymorphic ventricular
tachycardia after useof intravenous amiodarone for postoperative
junctional ectopic tachycardia.Int J Cardiol 2000;76:245–7.
258. Dorian P, Cass D, Schwartz B, Cooper R, Gelaznikas R, Barr
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 443
A. Amiodarone as compared with lidocaine for shock-resistant
ventricular fibrillation. N Engl JMed 2002;346:884–90.
259. Valdes SO, Donoghue AJ, Hoyme DB, et al. Outcomes associated
with amiodarone and lidocaine in the treatment of in-hospital
pediatric cardiac arrest with pulseless ventricular tachycardia or
ventricular fibrillation. Resuscitation2014;85:381–6.
260. Kudenchuk PJ, Brown SP, Daya M, et al. Resuscitation Outcomes
Consortium-Amiodarone Lidocaine or Placebo Study (ROCALPS): rationale and methodology behind an out-of-hospital
cardiac arrest antiarrhythmic drug trial. AmHeart J 2014;167:e4,
653-9.
261. Dauchot P, Gravenstein JS. Effects of atropine on the
electrocardiogram in different age Groups. Clin Pharmacol Ther
1971;12:274–80.
262. Brady WJ, Swart G, DeBehnke DJ, Ma OJ, Aufderheide TP.
The efficacy of atropine in the treatment of hemodynamically
unstable bradycardia and atrioventricular block: prehospital
and emergency department considerations. Resuscitation
1999;41:47–55.
263. Smith I, Monk TG, White PF. Comparison of transesophageal
atrial pacing with anticholinergic drugs for the treatment of
intraoperative bradycardia. Anesth Analg 1994;78:245–52.
264. Chadda KD, Lichstein E, Gupta PK, Kourtesis P. Effects of atropine
in patientswith bradyarrhythmia complicating myocardial
infarction: usefulness of anoptimum dose for overdrive. Am J
Med 1977;63:503–10.
265. Fastle RK, Roback MG. Pediatric rapid sequence intubation:
incidence of reflex bradycardia and effects of pretreatment with
atropine. Pediatr Emerg Care2004;20:651–5.
266. Jones P, Dauger S, Denjoy I, et al. The effect of atropine on rhythm
and conduction disturbances during 322 critical care intubations.
Pediatr Crit Care Med2013;14:e289–97 (a journal of the Society
of Critical Care Medicine and the World Federation of Pediatric
Intensive and Critical Care Societies).
267. van Walraven C, Stiell IG, Wells GA, Hebert PC, Vandemheen
K. Do advanced cardiac life support drugs increase resuscitation
rates from in-hospital cardiacarrest? The OTAC Study Group.
Ann Emerg Med 1998;32:544–53.
268. Paraskos JA. Cardiovascular pharmacology III: atropine, calcium,
calcium blockers, and (beta)-blockers. Circulation 1986;74. IVIV86.
269. Gupta P, Tomar M, Radhakrishnan S, Shrivastava S. Hypocalcemic
cardiomyopathy presenting as cardiogenic shock. Ann Pediatr
Cardiol 2011;4:152–5.
270. Stueven HA, Thompson B, Aprahamian C, Tonsfeldt DJ,
Kastenson EH. The effectiveness of calcium chloride in refractory
electromechanical dissociation. AnnEmerg Med 1985;14:626–9.
271. Kette F, Ghuman J, Parr M. Calcium administration during
cardiac arrest: a sys-tematic review. Eur J Emerg Med 2013;20:72–
8 (official journal of the EuropeanSociety for Emergency
Medicine).
272. Srinivasan V, Morris MC, Helfaer MA, Berg RA, Nadkarni
VM. Calciumuse during in-hospital pediatric cardiopulmonary
resuscitation: a report from the National Registry of
Cardiopulmonary Resuscitation. Pediatrics2008;121:e1144–51.
273. de Mos N, van Litsenburg RR, McCrindle B, Bohn DJ, Parshuram
CS. Pediatric in-intensive-care-unit cardiac arrest: incidence,
survival, and predictive factors. Crit Care Med 2006;34:1209–15.
274. Dias CR, Leite HP, Nogueira PC, Brunow de Carvalho W. Ionized
hypocalcemia is an early event and is associated with organ
dysfunction in children admitted to the intensive care unit. J Crit
Care 2013;28:810–5.
275. Krinsley JS. Effect of an intensive glucose management protocol
on the mortal-ity of critically ill adult patients. Mayo Clin Proc
2004;79:992–1000.
276. Losek JD. Hypoglycemia and the ABC’S (sugar) of pediatric
resuscitation. Ann Emerg Med 2000;35:43–6.
277. Srinivasan V, Spinella PC, Drott HR, Roth CL, Helfaer MA,
Nadkarni V. Associ-ation of timing, duration, and intensity of
hyperglycemia with intensive careunit mortality in critically ill
children. Pediatr Crit Care Med 2004;5:329–36(a journal of the
Society of Critical Care Medicine and the World Federation of
Pediatric Intensive and Critical Care Societies).
278. Finney SJ, Zekveld C, Elia A, Evans TW. Glucose control and
mortality in critically ill patients. JAMA 2003;290:2041–7.
279. Topjian AA, Berg RA, Bierens JJ, et al. Brain resuscitation in the
drowning victim. Neurocrit Care 2012;17:441–67.
280. Losert H, Sterz F, Roine RO, et al. Strict normoglycaemic blood
glucose levels in the therapeutic management of patients within
12 h after cardiac arrest might not be necessary. Resuscitation
2008;76:214–20.
281. Oksanen T, Skrifvars MB, Varpula T, et al. Strict versus moderate
glucose control after resuscitation from ventricular fibrillation.
Intensive Care Med2007;33:2093–100.
282. Macrae D, Grieve R, Allen E, et al. A randomized trial of
hyperglycemic controlin pediatric intensive care. N Engl J Med
2014;370:107–18.
283. Investigators N-SSFinfer S, Chittock DR, et al. Intensive versus
conventional glucose control in critically ill patients. N Engl J
Med 2009;360:1283–97.
284. Allegra J, Lavery R, Cody R, et al. Magnesium sulfate in the
treatment of refractory ventricular fibrillation in the prehospital
setting. Resuscitation2001;49:245–9.
285. Reis AG, Ferreira de Paiva E, Schvartsman C, Zaritsky AL.
Magnesium in car-diopulmonary resuscitation: critical review.
Resuscitation 2008;77:21–5.
286. Tzivoni D, Banai S, Schuger C, et al. Treatment of torsade de
pointes with magnesium sulfate. Circulation 1988;77:392–7.
287. Lokesh L, Kumar P, Murki S, Narang A. A randomized controlled
trial of sodium bicarbonate in neonatal resuscitation-effect on
immediate outcome. Resuscitation 2004;60:219–23.
288. Bar-Joseph G, Abramson NS, Kelsey SF, Mashiach T, Craig
MT, Safar P. Improved resuscitation outcome in emergency
medical systems with increased usage of sodium bicarbonate
during cardiopulmonary resuscitation. Acta Anaesthesiol Scand
2005;49:6–15.
289. Weng YM, Wu SH, Li WC, Kuo CW, Chen SY, Chen JC. The
effects of sodium bicarbonate during prolonged cardiopulmonary
resuscitation. Am J Emerg Med2013;31:562–5.
290. Raymond TT, Stromberg D, Stigall W, Burton G, Zaritsky A.
American Heart Association’s Get With The Guidelines—
Resuscitation I. Sodium bicarbonate use during in-hospital
pediatric pulseless cardiac arrest—a report from the American
Heart Association Get With The Guidelines((R))-Resuscitation.
Resuscitation 2015;89:106–13.
291. Walsh EP, Saul JP, Sholler GF, et al. Evaluation of a staged
treatment protocol for rapid automatic junctional tachycardia
after operation for congenital heart disease. J Am Coll Cardiol
1997;29:1046–53.
292. Wang JD, Fu YC, Jan SL, Chi CS. Verapamil sensitive idiopathic
ventricular tachycardia in an infant. Jpn Heart J 2003;44:667–71.
293. Singh BN, Kehoe R, Woosley RL, Scheinman M, Quart B.
444 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Multicenter trial of sotalol compared with procainamide in the
suppression of inducible ven-tricular tachycardia: a doubleblind, randomized parallel evaluation. Sotalol Multicenter Study
Group. Am Heart J 1995;129:87–97.
294. Chang PM, Silka MJ, Moromisato DY, Bar-Cohen Y.
Amiodarone versus procainamide for the acute treatment of
recurrent supraventricular tachycardia in pediatric patients. Circ
Arrhythmia Electrophysiol 2010;3:134–40.
295. Mandapati R, Byrum CJ, Kavey RE, et al. Procainamide for rate
control of post-surgical junctional tachycardia. Pediatr Cardiol
2000;21:123–8.
296. Luedtke SA, Kuhn RJ, McCaffrey FM. Pharmacologic
management of supraventricular tachycardias in children. Part 1:
Wolff–Parkinson–White andatrioventricular nodal reentry. Ann
Pharmacother 1997;31:1227–43.
297. Luedtke SA, Kuhn RJ, McCaffrey FM. Pharmacologic
management of supraventricular tachycardias in children, Part 2:
Atrial flutter, atrial fibrillation, and junctional and atrial ectopic
tachycardia. Ann Pharmacother 1997;31:1347–59.
298. Holmes CL, Landry DW, Granton JT. Science review: Vasopressin
and the cardiovascular system part 1—receptor physiology. Crit
Care 2003;7:427–34.
299. Duncan JM, Meaney P, Simpson P, Berg RA, Nadkarni V,
Schexnayder S. Vasopressin for in-hospital pediatric cardiac
arrest: results from the American Heart Association National
Registry of Cardiopulmonary Resuscitation. Pediatr Crit Care
Med 2009;10:191–5 (a journal of the Society of Critical Care
Medicine andthe World Federation of Pediatric Intensive and
Critical Care Societies).
300. Callaway CW, Hostler D, Doshi AA, et al. Usefulness of
vasopressin admin-istered with epinephrine during out-ofhospital cardiac arrest. Am J Cardiol2006;98:1316–21.
301. Gueugniaud PY, David JS, Chanzy E, et al. Vasopressin and
epinephrine vs. epinephrine alone in cardiopulmonary
resuscitation. N Engl J Med2008;359:21–30.
302. Mukoyama T, Kinoshita K, Nagao K, Tanjoh K. Reduced
effectiveness of vasopressin in repeated doses for patients
undergoing prolonged cardiopulmonary resuscitation.
Resuscitation 2009;80:755–61.
303. Matok I, Vardi A, Augarten A, et al. Beneficial effects of terlipressin
in prolonged pediatric cardiopulmonary resuscitation: a case
series. Crit Care Med2007;35:1161–4.
304. Mentzelopoulos SD, Malachias S, Chamos C, et al. Vasopressin,
steroids, and epinephrine and neurologically favorable survival
after in-hospital cardiac arrest: a randomized clinical trial. JAMA
2013;310:270–9.
305. Daley MJ, Lat I, Mieure KD, Jennings HR, Hall JB, Kress JP. A
comparison of initial monotherapy with norepinephrine versus
vasopressin for resuscitationin septic shock. Ann Pharmacother
2013;47:301–10.
306. Ong ME, Tiah L, Leong BS, et al. A randomised, double-blind,
multicentre trial comparing vasopressin and adrenaline in
patients with cardiac arrest presenting to or in the Emergency
Department. Resuscitation 2012;83:953–60.
307. Yildizdas D, Yapicioglu H, Celik U, Sertdemir Y, Alhan E.
Terlipressin as a rescue therapy for catecholamine-resistant septic
shock in children. Intensive CareMed 2008;34:511–7.
308. Rodriguez-Nunez A, Fernandez-Sanmartin M, Martinon-Torres
F, Gonzalez-Alonso N, Martinon-Sanchez JM. Terlipressin for
catecholamine-resistant septic shock in children. Intensive Care
Med 2004;30:477–80.
309. Peters MJ, Booth RA, Petros AJ. Terlipressin bolus induces
systemic vasoconstriction in septic shock. Pediatr Crit Care Med
2004;5:112–5 (a journal oft he Society of Critical Care Medicine
and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care
Societies).
310. Gil-Anton J, Lopez-Herce J, Morteruel E, Carrillo A, RodriguezNunez A. Pediatric cardiac arrest refractory to advanced life
support: is there a role forterlipressin? Pediatr Crit Care Med
2010;11:139–41 (a journal of the Society of Critical Care Medicine
and the World Federation of Pediatric Intensive andCritical Care
Societies).
311. Atkins DL, Sirna S, Kieso R, Charbonnier F, Kerber RE. Pediatric
defibrillation :importance of paddle size in determining
transthoracic impedance. Pediatrics1988;82:914–8.
312. Atkins DL, Kerber RE. Pediatric defibrillation: current flow
is improved by using“adult” electrode paddles. Pediatrics
1994;94:90–3.
313. Deakin C, Sado D, Petley G, Clewlow F. Determining the
optimal paddle force for external defibrillation. Am J Cardiol
2002;90:812–3.
314. Bennetts SH, Deakin CD, Petley GW, Clewlow F. Is optimal
paddle force applied during paediatric external defibrillation?
Resuscitation 2004;60:29–32.
315. Berg MD, Banville IL, Chapman FW, et al. Attenuating the
defibrillation dosagedecreases post resuscitation myocardial
dysfunction in a swine model of pediatric ventricular fibrillation.
Pediatr Crit Care Med 2008;9:429–34 (a journal of the Society
of Critical Care Medicine and the World Federation of
PediatricIntensive and Critical Care Societies).
316. Clark CB, Zhang Y, Davies LR, Karlsson G, Kerber RE. Pediatric
transthoracic defi-brillation: biphasic versus monophasic
waveforms in an experimental model.Resuscitation 2001;51:159–
63.
317. Berg RA, Samson RA, Berg MD, et al. Better outcome after
pediatric defibrillation dosage than adult dosage in a swine
model of pediatric ventricular fibrillation.J Am Coll Cardiol
2005;45:786–9.
318. Gurnett CA, Atkins DL. Successful use of a biphasic waveform
automated external defibrillator in a high-risk child. Am J Cardiol
2000;86:1051–3.
319. Rossano JQ, Schiff L, Kenney MA, et al. Survival is not correlated
with defibrillation dosing in pediatric out-of-hospital ventricular
fibrillation. Circulation2003;108:320–1. IV (MA K, DL A).
320. Atkinson E, Mikysa B, Conway JA, et al. Specificity and sensitivity
of automated external defibrillator rhythm analysis in infants and
children. Ann Emerg Med2003;42:185–96.
321. Cecchin F, Jorgenson DB, Berul CI, et al. Is arrhythmia detection by
automatic external defibrillator accurate for children? Sensitivity
and specificity of an automatic external defibrillator algorithm in
696 pediatric arrhythmias. Circulation 2001;103:2483–8.
322. Atkins DL, Hartley LL, York DK. Accurate recognition and
effective treatment of ventricular fibrillation by automated
external defibrillators in adolescents. Pediatrics 1998;101:393–7.
323. Samson R, Berg R, Bingham R. Pediatric Advanced Life Support
Task Force ILCoR.Use of automated external defibrillators for
children: an update. An advisory statement from the Pediatric
Advanced Life Support Task Force, International Liaison
Committee on Resuscitation. Resuscitation 2003;57:237–43.
324. Saul JP, Scott WA, Brown S, et al. Intravenous amiodarone for
incessant tachyarrhythmias in children: a randomized, doubleblind, antiarrhythmic drugtrial. Circulation 2005;112:3470–7.
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 445
325. Zaritsky A, Nadkarni V, Getson P, Kuehl K. CPR in children. Ann
Emerg Med1987;16:1107–11.
326. Mogayzel C, Quan L, Graves JR, Tiedeman D, Fahrenbruch C,
Herndon P. Out-of-hospital ventricular fibrillation in children
and adolescents: causes andoutcomes. Ann Emerg Med
1995;25:484–91.
327. Herlitz J, Engdahl J, Svensson L, Young M, Angquist KA,
Holmberg S. Characteristics and outcome among children
suffering from out of hospital cardiac arrest in Sweden.
Resuscitation 2005;64:37–40.
328. Johnson MA, Grahan BJ, Haukoos JS, et al. Demographics,
bystander CPR, and AED use in out-of-hospital pediatric arrests.
Resuscitation 2014;85:920–6.
329. Samson RA, Nadkarni VM, Meaney PA, Carey SM, Berg MD,
Berg RA. Out-comes of in-hospital ventricular fibrillation in
children. N Engl J Med2006;354:2328–39.
330. Cummins RO, Graves JR, Larsen MP, et al. Out-of-hospital
transcutaneous pacing by emergency medical technicians
in patients with asystolic cardiac arrest. N Engl J Med
1993;328:1377–82.
331. Sreeram N, Wren C. Supraventricular tachycardia in infants:
response to initial treatment. Arch Dis Child 1990;65:127–9.
332. Perry JC, Fenrich AL, Hulse JE, Triedman JK, Friedman RA,
Lamberti JJ. Pediatric use of intravenous amiodarone: efficacy
and safety in critically ill patients froma multicenter protocol. J
Am Coll Cardiol 1996;27:1246–50.
333. Bianconi L, Castro AMD, et al. Comparison of intravenously
administered dofetilide versus amiodarone in the acute
termination of atrial fibrillation and flutter. A multicentre,
randomized, double-blind, placebo-controlled study. Eur Heart
J 2000;21:1265–73.
334. Celiker A, Ceviz N, Ozme S. Effectiveness and safety of
intravenous amiodarone in drug-resistant tachyarrhythmias of
children. Acta Paediatr Jpn1998;40:567–72.
335. Dodge-Khatami A, Miller O, Anderson R, Gil-Jaurena J,
Goldman A, de LevalM. Impact of junctional ectopic tachycardia
on postoperative morbidity fol-lowing repair of congenital heart
defects. Eur J Cardiothorac Surg 2002;21:255–9.
336. Figa FH, Gow RM, Hamilton RM, Freedom RM. Clinical efficacy
and safety of intravenous Amiodarone in infants and children.
Am J Cardiol 1994;74:573–7.
337. Hoffman TM, Bush DM, Wernovsky G, et al. Postoperative
junctional ectopic tachycardia in children: incidence, risk factors,
and treatment. Ann Thorac Surg2002;74:1607–11.
338. Soult JA, Munoz M, Lopez JD, Romero A, Santos J, Tovaruela
A. Efficacy and safetyof intravenous amiodarone for shortterm treatment of paroxysmal supraventricular tachycardia in
children. Pediatr Cardiol 1995;16:16–9.
339. Haas NA, Camphausen CK. Acute hemodynamic effects of
intravenous amiodarone treatment in pediatric patients with
cardiac surgery. Clin Res Cardiol2008;97:801–10 (official journal
of the German Cardiac Society).
340. Adamson PC, Rhodes LA, Saul JP, et al. The pharmacokinetics of
esmololin pediatric subjects with supraventricular arrhythmias.
Pediatr Cardiol2006;27:420–7.
341. Chrysostomou C, Beerman L, Shiderly D, Berry D, Morell VO,
Munoz R.Dexmedetomidine: a novel drug for the treatment of
atrial and junctional tachyarrhythmias during the perioperative
period for congenital cardiac surgery :a preliminary study.
Anesth Analg 2008;107:1514–22.
342. Benson Jr D, Smith W, Dunnigan A, Sterba R, Gallagher J.
Mechanisms of regular wide QRS tachycardia in infants and
children. Am J Cardiol 1982;49:1778–88.
343. Burri S, Hug MI, Bauersfeld U. Efficacy and safety of intravenous
amiodarone for incessant tachycardias in infants. Eur J Pediatr
2003;162:880–4.
344. Drago F, Mazza A, Guccione P, Mafrici A, Di Liso G, Ragonese
P. Amiodarone used alone or in combination with propranolol:
a very effective therapy fortachyarrhythmias in infants and
children. Pediatr Cardiol 1998;19:445–9.
345. Calkins CM, Bensard DD, Partrick DA, Karrer FM. A critical
analysis of out-come for children sustaining cardiac arrest after
blunt trauma. J Pediatr Surg2002;37:180–4.
346. Crewdson K, Lockey D, Davies G. Outcome from paediatric
cardiac arrest associated with trauma. Resuscitation 2007;75:29–
34.
347. Lopez-Herce Cid J, Dominguez Sampedro P, Rodriguez Nunez
A, et al. Cardio-respiratory arrest in children with trauma. An
Pediatr (Barc) 2006;65:439–47.
348. Perron AD, Sing RF, Branas CC, Huynh T. Predicting survival
in pediatric trauma patients receiving cardiopulmonary
resuscitation in the prehospital setting. Prehosp Emerg Care
2001;5:6–9 (official journal of the National Association ofEMS
Physicians and the National Association of State EMS Directors).
349. Brindis SL, Gausche-Hill M, Young KD, Putnam B. Universally
poor outcomes of pediatric traumatic arrest: a prospective
case series and review of the liter-ature. Pediatr Emerg Care
2011;27:616–21.
350. Murphy JT, Jaiswal K, Sabella J, Vinson L, Megison S, Maxson
RT. Prehospital cardiopulmonary resuscitation in the pediatric
trauma patient. J Pediatr Surg2010;45:1413–9.
351. Widdel L, Winston KR. Prognosis for children in cardiac arrest
shortly after blunt cranial trauma. J Trauma 2010;69:783–8.
352. Duron V, Burke RV, Bliss D, Ford HR, Upperman JS. Survival of
pediatric blunt trauma patients presenting with no signs of life in
the field. J Trauma Acute Care Surg 2014;77:422–6.
353. Sheikh A, Brogan T. Outcome and cost of open- and closedchest car-diopulmonary resuscitation in pediatric cardiac arrests.
Pediatrics 1994;93:392–8.
354. Beaver BL, Colombani PM, Buck JR, Dudgeon DL, Bohrer
SL, Haller Jr JA. Effi-cacy of emergency room thoracotomy in
pediatric trauma. J Pediatr Surg1987;22:19–23.
355. Powell RW, Gill EA, Jurkovich GJ, Ramenofsky ML. Resuscitative
thoracotomyin children and adolescents. Am Surg 1988;54:188–
91.
356. Rothenberg SS, Moore EE, Moore FA, Baxter BT, Moore JB,
Cleveland HC.Emergency Department thoracotomy in children
a critical analysis. J Trauma1989;29:1322–5.
357. Suominen P, Rasanen J, Kivioja A. Efficacy of cardiopulmonary
resuscitation inpulseless paediatric trauma patients. Resuscitation
1998;36:9–13.
358. Easter JS, Vinton DT, Haukoos JS. Emergent pediatric thoracotomy
following traumatic arrest. Resuscitation 2012;83:1521–4.
359. Hofbauer M, Hupfl M, Figl M, Hochtl-Lee L, Kdolsky R.
Retrospective analysis of emergency room thoracotomy in
pediatric severe trauma patients. Resusci-tation 2011;82:185–9.
360. Polderman FN, Cohen J, Blom NA, et al. Sudden unexpected
death in chil-dren with a previously diagnosed cardiovascular
disorder. Int J Cardiol2004;95:171–6.
361. Sanatani S, Wilson G, Smith CR, Hamilton RM, Williams WG,
Adatia I. Sud-den unexpected death in children with heart
disease. Congenit Heart Dis2006;1:89–97.
446 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
362. Morris K, Beghetti M, Petros A, Adatia I, Bohn D. Comparison
of hyperventilationand inhaled nitric oxide for pulmonary
hypertension after repair of congenitalheart disease. Crit Care
Med 2000;28:2974–8.
363. Hoeper MM, Galie N, Murali S, et al. Outcome after
cardiopulmonary resuscitation in patients with pulmonary
arterial hypertension. Am J Respir Crit CareMed 2002;165:341–4.
364. Rimensberger PC, Spahr-Schopfer I, Berner M, et al. Inhaled
nitric oxide versusaerosolized iloprost in secondary pulmonary
hypertension in children with congenital heart disease: vasodilator
capacity and cellular mechanisms. Circulation 2001;103:544–8.
365. Sablotzki A, Hentschel T, Gruenig E, et al. Hemodynamic
effects of inhaledaerosolized iloprost and inhaled nitric oxide in
heart transplant candi-dates with elevated pulmonary vascular
resistance. Eur J Cardiothorac Surg2002;22:746–52.
366. Kirbas A, Yalcin Y, Tanrikulu N, Gurer O, Isik O. Comparison
of inhaled nitricoxide and aerosolized iloprost in pulmonary
hypertension in children withcongenital heart surgery. Cardiol J
2012;19:387–94.
367. Loukanov T, Bucsenez D, Springer W, et al. Comparison of
inhaled nitric oxidewith aerosolized iloprost for treatment of
pulmonary hypertension in children after cardiopulmonary
bypass surgery. Clin Res Cardiol 2011;100:595–602(official
journal of the German Cardiac Society).
368. Antoniou T, Koletsis EN, Prokakis C, et al. Hemodynamic effects
of combination therapy with inhaled nitric oxide and iloprost
in patients with pulmonary hypertension and right ventricular
dysfunction after high risk cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc
Anesth 2013;27:459–66.
369. Liu KS, Tsai FC, Huang YK, et al. Extracorporeal life support: a
simple and effective weapon for postcardiotomy right ventricular
failure. Artif Organs2009;33:504–8.
370. Dhillon R, Pearson GA, Firmin RK, Chan KC, Leanage R.
Extracorporeal membrane oxygenation and the treatment of
critical pulmonary hypertension in congenital heart disease. Eur
J Cardiothorac Surg 1995;9:553–6.
371. Arpesella G, Loforte A, Mikus E, Mikus PM. Extracorporeal
membrane oxygenation for primary allograft failure. Transplant
Proc 2008;40:3596–7.
372. Strueber M, Hoeper MM, Fischer S, et al. Bridge to thoracic organ
transplantation in patients with pulmonary arterial hypertension
using a pumpless lungassist device. Am J Transpl 2009;9:853–7
(official journal of the American Soci-ety of Transplantation and
the American Society of Transplant Surgeons).
373. Simon MA. Assessment and treatment of right ventricular failure.
Nat Rev Cardiol 2013;10:204–18.
374. Nolan JP, Neumar RW, Adrie C, et al. Post cardiac arrest syndrome:
epidemiology, pathophysiology, treatment, and prognostication.
A Scientific Statement from the International Liaison Committee
on Resuscitation; the American Heart Association Emergency
Cardiovascular Care Committee; the Council on Cardiovascular
Surgery and Anesthesia; the Council on Cardiopulmonary, Perioperative, and Critical Care; the Council on Clinical Cardiology;
the Council on Stroke. Resuscitation 2008;79:350–79.
375. Hildebrand CA, Hartmann AG, Arcinue EL, Gomez RJ, Bing RJ.
Cardiac performance in pediatric near-drowning. Crit Care Med
1988;16:331–5.
376. Mayr V, Luckner G, Jochberger S, et al. Arginine vasopressin in
advanced cardiovascular failure during the post-resuscitation
phase after cardiac arrest. Resuscitation 2007;72:35–44.
377. Conlon TW, Falkensammer CB, Hammond RS, Nadkarni VM,
Berg RA, Topjian AA. Association of left ventricular systolic
function and vasopressor support with survival following
pediatric out-of-hospital cardiac arrest. Pediatr Crit Care Med
2015;16:146–54 (a journal of the Society of Critical Care Medicine
and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care
Societies).
378. Bougouin W, Cariou A. Management of postcardiac arrest
myocardial dysfunc-tion. Curr Opin Crit Care 2013;19:195–201.
379. Huang L, Weil MH, Sun S, Cammarata G, Cao L, Tang W.
Levosimendan improves postresuscitation outcomes in a rat
model of CPR. J Lab Clin Med2005;146:256–61.
380. Huang L, Weil MH, Tang W, Sun S, Wang J. Comparison
between dobutamine and levosimendan for management of
postresuscitation myocardial dysfunc-tion. Crit Care Med
2005;33:487–91.
381. Kern KB, Hilwig RW, Rhee KH, Berg RA. Myocardial dysfunction
after resuscita-tion from cardiac arrest: an example of global
myocardial stunning. J Am CollCardiol 1996;28:232–40.
382. Meyer RJ, Kern KB, Berg RA, Hilwig RW, Ewy GA. Postresuscitation right ventricular dysfunction: delineation and
treatment with dobutamine. Resuscitation 2002;55:187–91.
383. Studer W, Wu X, Siegemund M, Marsch S, Seeberger M,
Filipovic M. Influence of dobutamine on the variables of
systemic haemodynamics, metabolism, and intestinal perfusion
after cardiopulmonary resuscitation in the rat. Resuscita-tion
2005;64:227–32.
384. Vasquez A, Kern KB, Hilwig RW, Heidenreich J, Berg RA, Ewy
GA. Optimal dosing of dobutamine for treating post resuscitation
left ventricular dysfunction. Resuscitation 2004;61:199–207.385.
385. Hoffman TM, Wernovsky G, Atz AM, et al. Efficacy and safety of
milrinone inpreventing low cardiac output syndrome in infants
and children after correc-tive surgery for congenital heart disease.
Circulation 2003;107:996–1002.
386. Alvarez J, Bouzada M, Fernandez AL, et al. Hemodynamic
effects of levosimendan compared with dobutamine in patients
with low cardiac output aftercardiac surgery. Rev Esp Cardiol
2006;59:338–45.
387. Jorgensen K, Bech-Hanssen O, Houltz E, Ricksten SE. Effects of
levosimendan on left ventricular relaxation and early filling at
maintained preload and after-load conditions after aortic valve
replacement for aortic stenosis. Circulation2008;117:1075–81.
388. Lobato EB, Willert JL, Looke TD, Thomas J, Urdaneta F.
Effects of milrinone versusepinephrine on left ventricular
relaxation after cardiopulmonary bypass fol-lowing myocardial
revascularization: assessment by color m-mode and tissue
Doppler. J Cardiothorac Vasc Anesth 2005;19:334–9.
389. Nijhawan N, Nicolosi AC, Montgomery MW, Aggarwal A, Pagel
PS, Warltier DC. Levosimendan enhances cardiac performance
after cardiopulmonary bypass :a prospective, randomized
placebo-controlled trial. J Cardiovasc Pharmacol1999;34:219–28.
390. Topjian AA, French B, Sutton RM, et al. Early postresuscitation
hypotension is associated with increased mortality following
pediatric cardiac arrest. Crit CareMed 2014;42:1518–23.
391. Guerra-Wallace MM, Casey 3rd FL, Bell MJ, Fink EL, Hickey
RW. Hyperoxia andhypoxia in children resuscitated from cardiac
arrest. Pediatr Crit Care Med2013;14:e143–8 (a journal of the
Society of Critical Care Medicine and theWorld Federation of
Pediatric Intensive and Critical Care Societies).
392. Ferguson LP, Durward A, Tibby SM. Relationship between
arterial partial oxy-gen pressure after resuscitation from cardiac
arrest and mortality in children. Circulation 2012;126:335–42.
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 447
393. Bennett KS, Clark AE, Meert KL, et al. Early oxygenation and
ventilation measurements after pediatric cardiac arrest: lack of
association with outcome. CritCare Med 2013;41:1534–42.
394. Lopez-Herce J, del Castillo J, Matamoros M, et al. Post return
of spontaneous circulation factors associated with mortality in
pediatric in-hospital cardiacarrest: a prospective multicenter
multinational observational study. Crit Care2014;18:607.
395. Roberts BW, Kilgannon JH, Chansky ME, Mittal N, Wooden
J, Trzeciak S. Association between postresuscitation partial
pressure of arterial carbon dioxide and neurological outcome
in patients with post-cardiac arrest syndrome. Circulation
2013;127:2107–13.
396. Hickey RW, Kochanek PM, Ferimer H, Graham SH, Safar P.
Hypothermia and hyperthermia in children after resuscitation
from cardiac arrest. Pediatrics2000;106:118–22.
397. Hypothermia after Cardiac Arrest Study Group. Mild therapeutic
hypothermia to improve the neurologic outcome after cardiac
arrest. N Engl J Med2002;346:549–56.
398. Gluckman PD, Wyatt JS, Azzopardi D, et al. Selective head cooling
with mild sys-temic hypothermia after neonatal encephalopathy:
multicentre randomized trial. Lancet 2005;365:663–70.
399. Battin MR, Penrice J, Gunn TR, Gunn AJ. Treatment of term
infants with headcooling and mild systemic hypothermia (35.0
degrees C and 34.5 degrees C)after perinatal asphyxia. Pediatrics
2003;111:244–51.
400. Compagnoni G, Pogliani L, Lista G, Castoldi F, Fontana P, Mosca
F. Hypothermia reduces neurological damage in asphyxiated
newborn infants. Biol Neonate2002;82:222–7.
401. Gunn AJ, Gunn TR, Gunning MI, Williams CE, Gluckman PD.
Neuroprotection with prolonged head cooling started before
postischemic seizures in fetal sheep. Pediatrics 1998;102:1098–
106.
402. Debillon T, Daoud P, Durand P, et al. Whole-body cooling after
perinatalasphyxia: a pilot study in term neonates. Dev Med Child
Neurol 2003;45:17–23.
403. Shankaran S, Laptook AR, Ehrenkranz RA, et al. Wholebody hypothermia for neonates with hypoxic-ischemic
encephalopathy. N Engl J Med2005;353:1574–84.
404. Moler FW, Silverstein FS, Holubkov R, et al. Therapeutic
hypothermia afterout-of-hospital cardiac arrest in children. N
Engl J Med 2015;372:1898–908.
405. Coimbra C, Drake M, Boris-Moller F, Wieloch T. Long-lasting
neuroprotective effect of postischemic hypothermia and
treatment with an anti inflammatory/antipyretic drug. Evidence
for chronic encephalopathic processes following ischemia. Stroke
1996;27:1578–85.
406. van den Berghe G, Wouters P, Weekers F, et al. Intensive insulin
therapy in the critically ill patients. N Engl J Med 2001;345:1359–
67.
407. Van den Berghe G, Wilmer A, Hermans G, et al. Intensive insulin
therapy in the medical ICU. N Engl J Med 2006;354:449–61.
408. Treggiari MM, Karir V, Yanez ND, Weiss NS, Daniel S, Deem SA.
Intensive insulin therapy and mortality in critically ill patients.
Crit Care 2008;12:R29.
409. Slonim AD, Patel KM, Ruttimann UE, Pollack MM.
Cardiopulmonary resuscitation in pediatric intensive care units.
Crit Care Med 1997;25:1951–5.
410. Rodriguez-Nunez A, Lopez-Herce J, Garcia C, et al. Effectiveness
and long-termoutcome of cardiopulmonary resuscitation
in paediatric intensive care units in Spain. Resuscitation
2006;71:301–9.
411. Nadkarni VM, Larkin GL, Peberdy MA, et al. First documented
rhythm and clinical outcome from in-hospital cardiac arrest
among children and adults. JAMA2006;295:50–7.
412. Meaney PA, Nadkarni VM, Cook EF, et al. Higher survival rates
among younger patients after pediatric intensive care unit cardiac
arrests. Pediatrics2006;118:2424–33.
413. Tibballs J, Kinney S. A prospective study of outcome of in-patient
paediatric cardiopulmonary arrest. Resuscitation 2006;71:310–8.
414. Lopez-Herce J, Del Castillo J, Matamoros M, et al. Factors
associated with mortality in pediatric in-hospital cardiac arrest:
a prospective multicentermultinational observational study.
Intensive Care Med 2013;39:309–18.
415. Lopez-Herce J, Garcia C, Dominguez P, et al. Characteristics and
outcome of cardiorespiratory arrest in children. Resuscitation
2004;63:311–20.
416. Idris AH, Berg RA, Bierens J, et al. Recommended guidelines for
uniform repor-ting of data from drowning: the “Utstein style”.
Resuscitation 2003;59:45–57.
417. Eich C, Brauer A, Timmermann A, et al. Outcome of 12 drowned
children with attempted resuscitation on cardiopulmonary
bypass: an analysis of variablesbased on the “Utstein Style for
Drowning”. Resuscitation 2007;75:42–52.
418. Dudley NC, Hansen KW, Furnival RA, Donaldson AE, Van
Wagenen KL, ScaifeER. The effect of family presence on the
efficiency of pediatric trauma resusci-tations. Ann Emerg Med
2009;53:e3.
419. Tinsley C, Hill JB, Shah J, et al. Experience of families during
cardiopulmonary resuscitation in a pediatric intensive care unit.
Pediatrics 2008;122:e799–804.
420. Mangurten J, Scott SH, Guzzetta CE, et al. Effects of family
presence during resuscitation and invasive procedures in a
pediatric emergency department. J Emerg Nurs 2006;32:225–33.
421. McGahey-Oakland PR, Lieder HS, Young A, et al. Family
experiences during resuscitation at a children’s hospital
emergency department. J Pediatr HealthCare 2007;21:217–25.4
422. Jones M, Qazi M, Young KD. Ethnic differences in parent
preference to bepresent for painful medical procedures. Pediatrics
2005;116:e191–7.
423. Boie ET, Moore GP, Brummett C, Nelson DR. Do parents want
to be present during invasive procedures performed on their
children in the emergency department? A survey of 400 parents.
Ann Emerg Med 1999;34:70–4.
424. Andrews R, Andrews R. Family presence during a failed major
trauma resuscitation attempt of a 15-year-old boy: lessons
learned. J Emerg Nurs2004;30:556–8 [see comment].
425. Dill K, Gance-Cleveland B, Dill K, Gance-Cleveland B. With
you until the end:family presence during failed resuscitation. J
Specialists Pediatr Nurs: JSPN2005;10:204–7.
426. Gold KJ, Gorenflo DW, Schwenk TL, et al. Physician experience
with family presence during cardiopulmonary resuscitation in
children. Pediatric Crit CareMed 2006;7:428–33 [see comment].
427. Duran CR, Oman KS, Abel JJ, Koziel VM, Szymanski D.
Attitudes toward and beliefs about family presence: a survey of
healthcare providers patients’ fam-ilies, and patients. Am J Crit
Care 2007;16:270–9.
428. McAlvin SS, Carew-Lyons A. Family presence during
resuscitation and invasive procedures in pediatric critical care: a
systematic review. Am J Crit Care2014;23:477–84 (quiz 85).
429. Gaudreault J, Carnevale FA. Should I stay or should I go? Parental
struggles when witnessing resuscitative measures on another
child in the pediatricintensive care unit. Pediatr Crit Care Med
448 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2012;13:146–51 (a journal of the Society of Critical Care Medicine
and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care
Societies).
430. Full brook S. End-of-life issues: common law and the Mental
Capacity Act 2005.Br J Nurs 2007;16:816–8.
431. Giannini A, Miccinesi G. Parental presence and visiting policies
in Italianpediatric intensive care units: a national survey. Pediatr
Crit Care Med2011;12:e46–50 (a journal of the Society of Critical
Care Medicine and the World Federation of Pediatric Intensive
and Critical Care Societies).
432. Perez Alonso V, Gomez Saez F, Gonzalez-Granado LI, Rojo
Conejo P. Presence of parents in the emergency room during
invasive procedures: do they prefer to be present? An Pediatr
(Barc) 2009;70:230–4.
433. Maxton FJ. Parental presence during resuscitation in the PICU:
the parents experience. Sharing and surviving the resuscitation:
a phenomenological study. J Clin Nurs 2008;17:3168–76.
434. Dingeman RS, Mitchell EA, Meyer EC, Curley MA.
Parent presence during complex invasive procedures and
cardiopulmonary resuscitation: a systematic review of the
literature. Pediatrics 2007;120:842–54.
435. Meyers TA, Eichhorn DJ, Guzzetta CE, et al. Family presence
during invasive procedures and resuscitation. Am J Nurs
2000;100:32–42 (quiz 3).
436. O’Connell KJ, Farah MM, Spandorfer P, et al. Family presence
during pediatrictrauma team activation: an assessment of a
structured program. Pediatrics2007;120:e565–74.
437. Engel KG, Barnosky AR, Berry-Bovia M, et al. Provider
experience and attitudes toward family presence during
resuscitation procedures. J Palliative Med2007;10:1007–9.
438. Holzhauser K, Finucane J, De Vries S. Family presence during
resuscitation: a randomised controlled trial of the impact of
family presence. Aust Emerg NursJ 2005;8:139–47.
439. Doyle CJ, Post H, Burney RE, Maino J, Keefe M, Rhee KJ. Family
participation during resuscitation: an option. Ann Emerg Med
1987;16:673–5.
440. Curley MA, Meyer EC, Scoppettuolo LA, et al. Parent presence
during invasive procedures and resuscitation: evaluating a clinical
practice change. Am J Respir Crit Care Med 2012;186:1133–9.
441. Carroll DL. The effect of intensive care unit environments on
nurse perceptionsof family presence during resuscitation and
invasive procedures. Dimens CritCare Nurs 2014;33:34–9.
442. Meyers TA, Eichhorn DJ, Guzzetta CE. Do families want to
be present during CPR? A retrospective survey. J Emerg Nurs
1998;24:400–5.
443. Hanson C, Strawser D. Family presence during cardiopulmonary
resuscitation: Foote Hospital emergency department’s nine-year
perspective. J Emerg Nurs1992;18:104–6.
444. Robinson SM, Mackenzie-Ross S, Campbell Hewson GL, Egleston
CV, Prevost AT. Psychological effect of witnessed resuscitation on
bereaved relatives. Lancet1998;352:614–7.
445. Compton S, Madgy A, Goldstein M, et al. Emergency medical
service providers experience with family presence during
cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation 2006;70:223–8.
446. Vavarouta A, Xanthos T, Papadimitriou L, Kouskouni E,
Iacovidou N. Family presence during resuscitation and invasive
procedures: physicians’ and nurses’ attitudes working in pediatric
departments in Greece. Resuscitation2011;82:713–6.
447. Corniero P, Gamell A, Parra Cotanda C, Trenchs V, Cubells CL.
Family presence during invasive procedures at the emergency
department: what is the opinionof Spanish medical staff? Pediatr
Emerg Care 2011;27:86–91.
448. Beckman AW, Sloan BK, Moore GP, et al. Should parents be present
during emergency department procedures on children, and who
should make thatdecision? A survey of emergency physician and
nurse attitudes. Acad EmergMed 2002;9:154–8 (official journal
of the Society for Academic EmergencyMedicine).
449. Eppich WJ, Arnold LD. Family member presence in the pediatric
emergency department. Curr Opin Pediatr 2003;15:294–8.
450. Eichhorn DJ, Meyers TA, Mitchell TG, Guzzetta CE. Opening the
doors: familypresence during resuscitation. J Cardiovasc Nurs
1996;10:59–70.
451. Jarvis AS. Parental presence during resuscitation: attitudes of staff
on a paedi-atric intensive care unit. Intensive Crit Care Nurs 1998;14:3–7.

 

Υποστήριξη της ζωής στα παιδιά – (Μέρος Πρώτο)

Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής στα παιδιά – Εκτίμηση του βαρέως πάσχοντος ή τραυματισμένου παιδιού – Αποφυγή καρδιοαναπνευστικής ανακοπής (Μέρος Δεύτερο)

Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής στα παιδιά – Αεραγωγός – Ενδοτραχειακή διασωλήνωση – Υγρά και φάρμακα – Καρδιακό monitoring (Μέρος Τρίτο)

Πηγή: https://anesthesia.gr/download/TOMOS_25/11.-Yposthsriksh-Ths-Zwhs-Sta-Paidia.pdf
ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ