Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διασωστες Ροδου

Ίδρυση στο τέλος του 2019 ως ΑΜΚΕ και ίδρυση ως σωματείο στις 03/09/2021

Κυριότεροι Σκοποί

Σωματείο ανθρωπιστικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βασισμένο στην εθελοντική προσφορά, με κοινωφελή σκοπό. Σκοπός του είναι η προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και της φύσης, θαλάσσια διάσωση, ανεύρεση αγνοούμενων ατόμων, στην πυρασφάλεια, πυρόσβεση, δασοπροστασία και πάσης φύσεως πρόληψης καταστροφών.

Η συνδρομή στην εκπαίδευση των μαθητών, εκπαιδευτικών, σωμάτων ασφαλείας και πολιτών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών καθώς και στην παροχή των πρώτων βοηθειών δια ζώσης ή μέσω διαδικτύου.

Η συνδρομή και καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας προς εκτέλεση κοινωφελών, εξωραϊστικών και εκπολιτιστικών έργων. Ανάδειξη εθίμων του τόπου μας.

Από την αρχή της παρουσίας τους, οι Διασώστες Ρόδου ξεκίνησαν μία ενημερωτική εκστρατεία πρόληψης, εθελοντισμού και αλληλεγγύης καθώς και προάσπισης της υγείας του πολίτη κατά την οποία εκπαιδεύουν πολίτες, σχολεία και φορείς όχι μόνο της Ρόδου αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας και Ελλήνων του εξωτερικού.

Τοποθέτησαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είτε με χρήματα από δικές τους εκδηλώσεις, είτε μέσω χορηγών, 19 Αυτόματους Εξωτερικούς Απινιδωτές σε δημόσιους χώρους και ταυτόχρονα εκπαίδευσαν ( και συνεχίζουν να εκπαιδεύουν ) τους κατοίκους των περιοχών που τοποθετήθηκαν οι απινιδωτές.

Όλη αυτή η προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα την αφύπνιση των πολιτών οι οποίοι συμμετέχουν μαζικά και ενεργά στις εκπαιδεύσεις Πρώτων Βοηθειών της ομάδας αλλάζοντας με αυτόν τον τρόπο την συμπεριφορά και τη νοοτροπία τους.

Επίσης, υπήρξε κινητοποίηση Δήμου και Περιφέρειας για αγορά απινιδωτών. Τα διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια των Διασωστών Ρόδου αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν σταθμό στο αντικείμενο της προνοσοκομειακής φροντίδας, με εισηγητές επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.

Η δημοσίευση άρθρων, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ, μετέφερε και συνεχίζει να το κάνει, την γνώση σε όλους όσοι ασχολούνται με το χώρο της προνοσοκομειακής φροντίδας και ειδικά των σπουδαστών στην ειδικότητα Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Το διάστημα αυτό επιχειρείται ένα άνοιγμα της ομάδας σε νέα μέλη από ολόκληρη την Ελλάδα καθώς και στελέγχωση των διαφόρων τμημάτων της