Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » ΜΑΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΜΑΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αστυνομία: Η αστυνομία εκτός από την ασφάλεια του χώρου είναι υπεύθυνη για την απελευθέρωση των δρόμων που έχουν σχέση με την περιοχή του συμβάντος, τον έλεγχο της κυκλοφορίας πολιτών και εθελοντών, την επικοινωνία με τα ΜΜΕ, την ενημέρωση για το συμβάν και τα θύματα, την αναγνώριση και απομάκρυνση των νεκρών, διαφύλαξη ιατροδικαστικών στοιχείων και ενεργοποίηση των εθελοντικών ομάδων.

Πυροσβεστική: Αν υπάρχει φωτιά, χημική καταστροφή, εγκλωβισμένα θύματα κ.λ.π., ο υπεύθυνος της Πυροσβεστικής αναλαμβάνει τον έλεγχο της κατάστασης και είναι υπεύθυνος για τη διάσωση των θυμάτων. Η Πυροσβεστική επίσης είναι υπεύθυνη για τη χρήση του ειδικού εξοπλισμού και τον απεγκλωβισμό των θυμάτων όπως επίσης και για τη χρήση φωτισμού.

Η Ιατρική Υπηρεσία: Ο υπεύθυνος της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για όλες τις ιατρικές παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή του συμβάντος. Η πειθαρχία είναι απαραίτητη και όλα τα μέλη των κινητών ιατρικών ομάδων θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες τους.

Ο υπεύθυνος της Ιατρικής Υπηρεσίας έχει επτά βασικές περιοχές υπευθυνοτήτων: 

Ασφάλεια: Πάντα πρώτα ελέγχεται η λήψη των ατομικών και ομαδικών μέτρων προστασίας. Στη συνέχεια λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας για την περιοχή του συμβάντος και τέλος λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια των θυμάτων.

Επικοινωνίες: Αυτός είναι ο πιο αδύνατος κρίκος στην αλυσίδα αντιμετώπισης μιας μαζικής καταστροφής. Οι υπεύθυνοι των ιατρικών ομάδων και οι υπεύθυνοι των ασθενοφόρων, πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή. Ο ιατρικός υπεύθυνος πρέπει να μεταδίδει ακριβείς και ασφαλείς πληροφορίες προς τα Νοσοκομεία υποδοχής. Όσον αφορά το μέσον επικοινωνίας, ο ασύρματος έχει την πρώτη θέση.

Εκτίμηση: Η εκτίμηση της κατάστασης όσον αφορά το είδος του συμβάντος, τον αριθμό και τη βαρύτητα των κακώσεων, επιτρέπει την έγκαιρη και πιο αποτελεσματική υγειονομική αντίδραση.

Διαλογή: Η διαλογή είναι η επιλογή των θυμάτων ανάλογα με τις προτεραιότητες αντιμετώπισης όπως προκύπτει από το είδος των κακώσεών τους. Μπορεί να εφαρμοσθεί ως μία ταχεία αρχική εκτίμηση κατά το ABC με χρόνο περίπου 30sec (πρώτη διαλογή). Η πρώτη διαλογή ακολουθείται από την περισσότερο λεπτομερειακή δεύτερη διαλογή, γνωστή ως διαλογή ταξινόμησης ή οποία βασίζεται κυρίως στο “Revised Trauma Score”.

Αντιμετώπιση: Η αντιμετώπιση γίνεται πάντα υπό την ευθύνη του ιατρικού υπεύθυνου και υλοποιείται στη ζώνη ελέγχου κυρίως. Οι προτεραιότητες αντιμετώπισης πρέπει να θέτονται με βάση το ABC. Οι κακώσεις που απαιτούν μικρής έκτασης παρεμβάσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται στην περιοχή του συμβάντος.

Διακομιδές: Το ΕΚΑΒ είναι υπεύθυνο για τις διακομιδές των θυμάτων προς τα Νοσοκομεία υποδοχής. Ο υπεύθυνος της Ιατρικής Υπηρεσίας προκειμένου να αποφασίσει τον τρόπο διακομιδής θα πρέπει να συνυπολογίζει τη ζήτηση, τη διαθεσιμότητα και την καταλληλότητα των μέσων διακομιδής. Είναι πολύ σημαντικό, πριν τα θύματα επιβιβασθούν στα ασθενοφόρα να έχει αποφασισθεί ποια είναι τα Νοσοκομεία υποδοχής, ποιες είναι οι ανάγκες των ασθενών κατά τη διάρκεια της διακομιδής και αν χρειάζεται ιατρική ή νοσηλευτική συνοδεία. 

Οδηγίες – Έλεγχος – Εντολές: Αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τον αποτελεσματικό χειρισμό και συντονισμό της κατάστασης. Επιπλέον των παραπάνω αρμοδιοτήτων, ο υπεύθυνος της Ιατρικής Υπηρεσίας θα πρέπει να μεριμνά για το συνεχή εφοδιασμό με υλικά και εξοπλισμό των ιατρικών ομάδων, να ελέγχει τους συνεργάτες τους για εμφάνιση σημείων κόπωσης και να φροντίζει για την ανάπαυσή τους, ενώ καθημερινά θα πρέπει να οργανώνει μία σύσκεψη με όλα τα μέλη των υγειονομικών ομάδων1

Οι ιατρικές ομάδες που συμμετέχουν στην υγειονομική κάλυψη της επιχείρησης διάσωσης έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

• Εκτίμηση κατάστασης
• Αναγνώριση κακώσεων
• Διαλογή
• Αντιμετώπιση
• Διακομιδή

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι πρώτοι διασώστες που φθάνουν στον τόπο του συμβάντος τείνουν να είναι υπερβολικοί στις εκτιμήσεις τους όσον αφορά τόσο το μέγεθος της καταστροφής όσο και τη βαρύτητα των κακώσεων.

Με την άφιξη των υγειονομικών ομάδων στην περιοχή του συμβάντος, η πρώτη απόφαση που πρέπει να ληφθεί είναι το που θα σταθμεύσουν τα ασθενοφόρα.

Στοιχεία που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη θέση στάθμευσης: 

• Εκτός δρόμου -εκτός ροής κυκλοφορίας
• Φάροι ανάμικτοι
• Μακριά από πεσμένα ηλεκτροφόρα καλώδια
• Τουλάχιστον 30m μακριά από φλεγόμενο όχημα
• Τουλάχιστον 700m μακριά από σημείο πιθανής έκρηξης
• Μακριά από πεσμένα στο έδαφος καύσιμα

Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος για τις συνθήκες ασφάλειας των διασωστών.

Πολύ συχνά στις μαζικές καταστροφές εγκυμονούν πολλοί κίνδυνοι ( φωτιά, πεσμένα ηλεκτροφόρα καλώδια, τοξικές ουσίες, κ.λ.π.).

Γι’ αυτό οι διασώστες των ιατρικών ομάδων θα πρέπει · να συνεργάζονται με την Πυροσβεστική που είναι πιο εξειδικευμένη, προκειμένου να δημιουργούνται οι μέγιστες συνθήκες ασφαλούς προσέγγισης.

Διασώστης που εισέρχεται χωρίς μέτρα ασφαλείας στην περιοχή κινδύνου, τελικά γίνεται μέρος του προβλήματος. 

Τελικά, μετά την αρχική και ταχεία εκτίμηση της κατάστασης στον τόπο του συμβάντος, μπορεί να αποφασισθεί αν ο αριθμός των διασωστών και των μέσων επαρκεί ή χρειάζεται επιπλέον βοήθεια.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ-ΚΑΚΩΣΕΩΝ 

Η εκτίμηση των ιατρικών προβλημάτων των θυμάτων μιας μαζικής καταστροφής γίνεται με τη χρήση του γνωστού συστήματος ABCDE (Αεραγωγός, Αναπνοή, Κυκλοφορία, Νευρολογική κατάσταση, Αφαίρεση ενδυμάτων-Επισκόπηση).

Το Ε (Exposure) του ABCDE στην κατάσταση μαζικής καταστροφής αντικαθίσταται από το Ε (Evacuation) εκκένωση, καθώς η πλήρης αφαίρεση των ενδυμάτων μπορεί να είναι και άσκοπη και επικίνδυνη, ενώ η εκκένωση μπορεί και πρέπει να γίνει προ της δεύτερης εκτίμησης.

Μαζικές Καταστροφές (Μέρος Πρώτο)

ΜΑΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΜΑΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ)

ΜΑΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ – ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝTΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ (ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

ΙΙΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ 

Πηγή: https://drive.google.com/open?id=1bZ2VY7YM6BEVGSQLdVSZdNWPtkabXyEZ

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ