Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Πρόσβαση στον Ασθενή (Μέρος Τρίτο)

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Πρόσβαση στον Ασθενή (Μέρος Τρίτο)

Πρόσβαση στον Ασθενή

Ο ακριβής τρόπος με τον οποίο μπορείτε να εξασφαλίσετε πρόσβαση προς τον ασθενή εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες του ατυχήματος.

Αποτελεί ευθύνη σας να ανακαλύψετε τον ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο για να προσεγγίσετε τον ασθενή. 

Το σκοτάδι, τα ανώμαλα εδάφη, η πυκνή βλάστηση, τα χαμόκλαδα ή τα συντρίμμια καθιστούν δύσκολο το έργο της ανεύρεσης του ασθενούς.

Είναι δυνατό να εμπλέκονται πολλά οχήματα με πολλούς τραυματίες σε ένα ατύχημα. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να αναζητήσετε και να εντοπίσετε τους τυχόν τραυματίες και να προχωρήσετε αμέσως στη διαλογή τους, να επιλέξετε, με άλλα λόγια, ποιος από τους τραυματίες έχει επείγουσα ανάγκη από θεραπεία.

Το στάδιο αυτό είναι πολύ σημαντικό προτού συνεχίσετε την περίθαλψη των ασθενών και τη διακομιδή τους. Φροντίστε να λάβετε σοβαρά υπόψη τους παράγοντες αυτούς κατά την εκτίμηση της σκηνής του ατυχήματος.

Μην ξεχνάτε ότι η αξιολόγηση των συνθηκών του ατυχήματος είναι μια συνεχής διαδικασία στο χρόνο καθώς η κατάσταση των πραγμάτων συχνά αλλάζει.

Αυτό συνεπάγεται μια επαναπροσαρμογή του σχεδιασμού για την επίτευξη πρόσβασης στον ασθενή και την περίθαλψή του.

Για να διαπιστώσετε εσείς και η ομάδα σας την ακριβή θέση και κατάσταση του ασθενούς, πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής:

  • Βρίσκεται ο ασθενής μέσα σε όχημα ή σε κάποια άλλη κατασκευή;
  • Έχει υποστεί το όχημα ή η όποια άλλη κατασκευή σοβαρή βλάβη;
  • Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να απειλούν τόσο τους ασθενείς όσο και τους διασώστες,
  • Σε ποια θέση βρίσκεται το όχημα; Ποια είναι η κατάσταση του εδάφους; Είναι το όχημα σταθερό ή πρόκειται να κυλήσει και να ανατραπεί;

Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τις κακώσεις του ασθενούς και τη βαρύτητά τους. 

Ενδέχεται να αλλάξετε τη σειρά των ενεργειών σας καθώς μαθαίνετε ολοένα και περισσότερα για την κατάσταση του ασθενούς. 

Μην επιχειρήσετε να προσεγγίσετε τον ασθενή μέχρι να βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι σταθερό, οι όποιοι κίνδυνοι έχουν εντοπιστεί και η ασφάλειά του έχει αποκατασταθεί. 

Οι κίνδυνοι μπορεί να περιλαμβάνουν τις ηλεκτρικές συνδέσεις και τις παροχές καυσίμων.

Πως θα πρέπει να ενεργήσετε όταν κρίνετε απαραποίητο να μετακινήσετε άμεσα ένα ασθενή, είτε επειδή απειλείται από τον περιβάλλοντα χώρο του, ή γιατί είναι ανάγκη να εκτελέσετε ΚΑΡΠΑ;

Η εκτέλεση ΚΑΡΠΑ δεν είναι εφικτή όταν ο ασθενής βρίσκεται σε καθιστή θέση ή είναι ξαπλωμένος πάνω στο μαλακό κάθισμα ενός οχήματος.

Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορείτε να καταφύγετε στην τεχνική άμεσου απεγκλωβισμού, έτσι ώστε να μεταφερθεί ο ασθενής από την καθιστή θέση μέσα στο όχημα και να ξαπλώσει σε ύπτια θέση πάνω σε μια μακριά ανένδοτη επιφάνεια.

Μια ομάδα από διασώστες που έχουν εμπειρία στην εφαρμογή της τεχνικής άμεσου απεγκλωβισμού, θα μπορεί να μετακινήσει τον ασθενή που δεν είναι παγιδευμένος, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την κατάστασή του, αλλά και την ασφάλεια της ομάδας.

Καταφύγετε στην τεχνική του άμεσου απεγκλωβισμού σαν τελευταία λύση.

ΑΠΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. 

Το πρώτο βήμα είναι η απλή προσέγγιση επιχειρώντας να πλησιάσετε τον ασθενή όσο το δυνατό γρηγορότερα και απλούστερα, χωρίς τη χρήση εργαλείων, ή το σπάσιμο παραθύρου.

Τα οχήματα είναι κατασκευασμένα για την εύκολη είσοδο και έξοδο των επιβατών. Εντούτοις μπορεί να είναι αναγκαία η χρήση εργαλείων ή άλλες βίαιες μέθοδοι εισόδου.

Όποτε είναι δυνατό, θα πρέπει να φροντίσετε αρχικά να ξεκλειδώσετε τις πόρτες (ή να ζητήσετε από τον οδηγό να τις ξεκλειδώσει) ή να κατεβάσετε τα παράθυρα.

Προσπαθήστε να ανοίξετε κάθε πόρτα χρησιμοποιώντας τα χερούλια προτού επιχειρήσετε να σπάσετε τα παράθυρα ή να καταφύγετε σε άλλες βίαιες μεθόδους εισόδου. Φροντίστε να εισέλθετε στο όχημα από τις πόρτες, εφόσον δεν κινδυνεύει ο ασθενής. Το συνεργείο διάσωσης σας παρέχει τη δίοδο εκείνη που χρειάζεσαι για να πλησιάσετε τον τραυματισμένο επιβάτη .

ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. 

Η σύνθετη πρόσβαση προϋποθέτει τη χρήση ειδικών εργαλείων και περιλαμβάνει ακόμη και το σπάσιμο των παραθύρων ή άλλες βίαιες μεθόδους εισόδου. Οι περισσότερες από αυτές τις δεξιότητες ξεπερνούν τις δυνατότητες των διασωστών και γι’ αυτό δεν αναφέρονται.

Η Φροντίδα του Ασθενούς κατά τη Διάρκεια Εγκλωβισμού και Απεγκλωβισμού του

Η περίθαλψη που παρέχεται στον τραυματία που έχει παγιδευτεί μέσα στο όχημά του δεν διαφέρει από τη φροντίδα κάθε άλλου ασθενούς.

Πρέπει να φροντίσετε για την πρωταρχική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς και την παροχή μέτρων περίθαλψης πριν ξεκινήσει η επιχείρηση απεγκλωβισμού, εφόσον δεν υπάρχει άμεση απειλή πυρκαγιάς, έκρηξης, ή άλλου κινδύνου, μόλις έχει εξασφαλιστεί ασφαλής είσοδος και πρόσβαση στον ασθενή, ως εξής:

  1. Προφυλάξτε την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης πραγματοποιώντας τους κατάλληλους χειρισμούς ακινητοποίησης.
  2. Διασφαλίστε ανοιχτό αεραγωγό.
  3. Φροντίστε για την παροχή οξυγόνου υψηλής ροής.
  4. Εξασφαλίστε ή υποστηρίξτε επαρκή αερισμό
  5. Ελέγξτε κάθε σημαντική εξωτερική αιμορραγία.
  6. Αντιμετωπίστε κάθε σοβαρή κάκωση

Προετοιμασία για τη Μετακίνηση του Ασθενούς

Ως μέρος της πρωταρχικής εκτίμησης είναι η προετοιμασία που απαιτεί η μετακίνηση του ασθενούς.

Διευκρινίστε πόσο άμεσα πρέπει να απεγκλωβιστεί ο ασθενής, ποια θέση πρέπει να λάβετε για να προφυλάξετε καλύτερα τον ασθενή κατά την έξοδο του από το όχημα και καθορίστε αμέσως μετά την απελευθέρωσή του, τον καλύτερο τρόπο μετακίνησής του από το όχημα πάνω στην ειδική πλατφόρμα και τελικά στο φορείο.

Εξετάστε προσεκτικά τα εκτεθειμένα μέλη ή άλλα μέρη του σώματος του ασθενούς που είναι παγιδευμένα, για να διαπιστώσετε τη βαρύτητα της κάκωσης και το ενδεχόμενο εσωτερικής αιμορραγίας.

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Θεμελιώδεις Αρχές στην Επιχείρηση Απεγκλωβισμού (Μέρος Πρώτο)

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Αξιολόγηση της Σκηνής του Ατυχήματος – Η Ασφάλεια των Ασθενών και του Παρευρισκόμενου Πλήθους (Μέρος Δεύτερο)

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Πρόσβαση στον Ασθενή (Μέρος Τρίτο)

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Ασφάλεια Του Διασώστη – Μεταφορά Του Ασθενούς (Μέρος Τέταρτο)

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Ειδικές Καταστάσεις Διάσωσης (Μέρος Πέμπτο)

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΛΕΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μέρος Έκτο)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Π. Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

 

Επιμέλεια Κειμένου

Παναγιώτης Σπανός

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Πρόεδρος Διασωστών Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ