Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Θεμελιώδεις Αρχές στην Επιχείρηση Απεγκλωβισμού (Μέρος Πρώτο)

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Θεμελιώδεις Αρχές στην Επιχείρηση Απεγκλωβισμού (Μέρος Πρώτο)

Η ευθύνη της διάσωσης και του απεγκλωβισμού του ασθενούς δεν αφορά συνήθως τα καθήκοντά σας ως διασώστης. Η διάσωση περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικές προσεγγίσεις σε ποικίλες συνθήκες. Επίσης προϋποθέτει ειδική εκπαίδευση, πέρα από το επίπεδο ενός διασώστη.

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε τις βασικές αρχές στην επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Το κεφάλαιο ξεκινά με μια αναφορά στο θέμα της προσωπικής ασφάλειας και της ασφάλειας του ασθενούς.

Η επίτευξη πρόσβασης στο ατύχημα είναι το επόμενο βήμα στην επιχείρηση απεγκλωβισμού. Εδώ αναφέρεται ο τρόπος που μπορείτε να εξασφαλίσετε πρόσβαση στους ασθενείς και να φροντίσετε για την ασφάλεια τόσο των ασθενών όσο και των παρευρισκομένων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Το κύριο μέλημα είναι να φτάσετε στον ασθενή, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε την περίθαλψή του.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση απεγκλωβισμού έχει ήδη ξεκινήσει μόλις έχετε φθάσει.

Η συνεχής επικοινωνία ανάμεσα στο διασώστη που περιθάλπει τον ασθενή και το συνεργείο του πυροσβεστικού σώματος που έχει αναλάβει την επιχείρηση απεγκλωβισμού, είναι  ζωτικής σημασίας.

Η απομάκρυνση από τα συντρίμμια του οχήματος είναι η τελική φάση της επιχείρησης απεγκλωβισμού, η οποία συνήθως ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του ασθενούς επάνω στο φορείο του ασθενοφόρου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, το κύριο μέλημά σας είναι η ασφάλεια και ο πρωταρχικός σας ρόλος είναι η περίθαλψη και η αποτροπή περαιτέρω βλάβης στον ασθενή.

Θα φροντίσετε για την περίθαλψη του ασθενούς ενόσω διαδραματίζεται γύρω σας η όλη επιχείρηση απεγκλωβισμού του, εφόσον δεν προκύπτει ότι οι ενέργειές σας θέτουν σε κίνδυνο  εσάς ή τον ασθενή.

Απεγκλωβισμός σημαίνει την απελευθέρωση ενός ατόμου από ένα χώρο που έχει παγιδευτεί ή την αποδέσμευσή του από μια επικίνδυνη κατάσταση ή θέση.

Εγκλωβισμός σημαίνει το γεγονός να βρεθεί ένα άτομο μέσα σε ένα αποκλεισμένο χώρο χωρίς διέξοδο, ή να έχει παγιδευτεί το  πόδι του ή ένα άλλο μέλος του σώματός του.

Στο κείμενο του κεφαλαίου αυτού απεγκλωβισμός σημαίνει την απομάκρυνση του ασθενούς από τα συντρίμμια ενός οχήματος. 

Ωστόσο, οι ίδιες αρχές και θεωρίες εφαρμόζονται και σε άλλες καταστάσεις.


Οι προσπάθειές σας πρέπει να συνδυαστούν αρμονικά με τις επιχειρήσεις του συνεργείου διάσωσης. Αν επιδείξετε τον απαραίτητο σεβασμό για το έργο τους θα δείξουν τον ίδιο σεβασμό και για τη δική σας  αποστολή. 

Καθόλη τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβισμού πρέπει να επιδιώκετε τη συνεχή επικοινωνία με το συνεργείο διάσωσης. Ξεκινήστε συνομιλία με τον επικεφαλής του συνεργείου διάσωσης μόλις φθάσετε στον τόπο του ατυχήματος. Σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου και συντονισμού ατυχημάτων ειδικά συνεργεία φέρουν σε πέρας τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο διασώστης μπορεί να γίνει μέλος αυτής της ειδικής ομάδας και μπορεί να εισέλθει μέσα στο όχημα για να περιθάλψει τον ασθενή , εφόσον του επιτραπεί η άδεια από τον επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης.

Σε κάθε σκηνή ατυχήματος υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές βασικές κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσετε (Πυροσβεστική, Αστυνομία, Ομάδα Διάσωσης, Προσωπικό Πρώτων Βοηθειών). . Εφόσον είναι δυνατό, τα άτομα που καλούνται σε ένα επείγον περιστατικό πρέπει να εργαστούν σε σαφείς και διακριτές ομάδες που εξασφαλίζουν ξεκάθαρα όρια ευθύνης και αποτελεσματική οργάνωση. Κάθε ομάδα επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό τομέα επιχειρήσεων και έχει την ευθύνη για αυτόν.

  • ΟΙ πυροσβέστες έχουν την ευθύνη κατάσβεσης τυχόν συνυπάρχουσας φωτιάς, ή αποτροπής πιθανής ανάφλεξης, για την ασφάλεια στον τόπο του ατυχήματος και για την απορρύπανση από καύσιμα που έχουν χυθεί στο δρόμο.
  • Η αστυνομία είναι αρμόδια για τον έλεγχο της κυκλοφορίας, εντεταλμένη για τη διερεύνηση της σκηνής του ατυχήματος ή του εγκλήματος και υπεύθυνη για την εγκατάσταση ειδικών απαγορευτικών ταινιών που κρατούν σε κάποια απόσταση τους παρευρισκόμενους, από το πεδίο των επιχειρήσεων.
  • Το συνεργείο διάσωσης είναι επιφορτισμένο για τη διασφάλιση και σταθεροποίηση του τρακαρισμένου οχήματος, παρέχοντας ασφαλή είσοδο και πρόσβαση προς τους ασθενείς (με άλλα λόγια τη δυνατότητα να πλησιάσει τον εγκλωβισμένο ασθενή), ενώ φέρει την ευθύνη για τον απεγκλωβισμό και του κάθε ασθενούς, φροντίζοντας για την ασφάλειά του όχι μόνο κατά τον απεγκλωβισμό του, αλλά και σε κάθε άλλη ενέργεια για τη διάσωστή του, παρέχοντας ακόμη αρκετό χώρο για την κατάλληλη απομάκρυνσή του.
  • Το προσωπικό έχει την ευθύνη της άμεσης πρόσβασης και παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης, της διαλογής, της εξασφάλισης προτεραιότητας στον ασθενή και της ακινητοποίησής του, αλλά και της παροχής επιπλέον βοήθειας όταν ο ασθενής έχει πια απομακρυνθεί από το όχημα, ή τέλος της φροντίδας για τη διακομιδή του σε μονάδα επειγόντων περιστατικών.
  • Η απρόσκοπτη επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη των ομάδων και του επικεφαλούς έχει μεγάλη σημασία για την ασφαλή και αποτελεσματική παροχή επείγουσας πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αν και η όποια παρουσία σας στον τόπο του ατυχήματος είναι σημαντική, πρέπει να καθορίζεται ποιος από την ομάδα σας θα είναι ο επικεφαλής. Η εκτίμηση της κατάστασης τόσο του ίδιου του ασθενούς όσο και γενικότερα, από τον επικεφαλής της ομάδας υπαγορεύει τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η όλη επιχείρηση φροντίδας του ασθενούς, της ακινητοποίησής του σε φορείο και της διακομιδής του. Τυπικά, ο αρχηγός του πληρώματος που ευθύνεται για το σχεδιασμό της επιχείρησης έχει την ευθύνη και για τις παραπάνω ενέργειες. Διαφορετικά, πρέπει τα μέλη της ομάδας πρώτων βοηθειών να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο αρχηγός τους προτού φθάσουν στον τόπο του ατυχήματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχει αρκετό προσωπικό έτσι ώστε να μπορούν να μοιραστούν σε δύο ή περισσότερες ομάδες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εσείς και η ομάδα σας μπορεί να επιφορτιστείτε με δύο ρόλους.

Εντούτοις, ένας από την ομάδα σας πρέπει να οριστεί υπεύθυνος για το σύνολο των επιχειρήσεων διάσωσης. Αν δεν έχει οριστεί επικεφαλής για το συντονισμό των επιχειρήσεων στον τόπο του ατυχήματος, τότε τόσο η προσπάθεια διάσωσης όσο και η περίθαλψη του ασθενούς θα υστερούν. Οι επικεφαλής πρέπει να ορίζονται στα πλαίσια ενός γενικότερου συστήματος συντονισμού ατυχημάτων.

Τα άτομα που ορίστηκαν ως επικεφαλής των επιχειρήσεων πρέπει να έχουν ιατρική εκπαίδευση και ειδικές ικανότητες στην κρίση προτεραιοτήτων στην περίθαλψη των ασθενών, ή τέλος να έχουν εμπειρία σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού.

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Θεμελιώδεις Αρχές στην Επιχείρηση Απεγκλωβισμού (Μέρος Πρώτο)

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Αξιολόγηση της Σκηνής του Ατυχήματος – Η Ασφάλεια των Ασθενών και του Παρευρισκόμενου Πλήθους (Μέρος Δεύτερο)

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Πρόσβαση στον Ασθενή (Μέρος Τρίτο)

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Ασφάλεια Του Διασώστη – Μεταφορά Του Ασθενούς (Μέρος Τέταρτο)

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Ειδικές Καταστάσεις Διάσωσης (Μέρος Πέμπτο)

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΛΕΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μέρος Έκτο)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Π. Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

 

Επιμέλεια Κειμένου

Παναγιώτης Σπανός

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Πρόεδρος Διασωστών Ρόδου

  ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ