Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Αξιολόγηση της Σκηνής του Ατυχήματος – Η Ασφάλεια των Ασθενών και του Παρευρισκόμενου Πλήθους (Μέρος Δεύτερο)

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Αξιολόγηση της Σκηνής του Ατυχήματος – Η Ασφάλεια των Ασθενών και του Παρευρισκόμενου Πλήθους (Μέρος Δεύτερο)

Αξιολόγηση της Σκηνής του Ατυχήματος

Κάθε ατύχημα που μπορεί να κινητοποιήσει την όποια επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού, προϋποθέτει τη δική σας ψυχική και σωματική προετοιμασία. Το σπουδαιότερο σημείο της προετοιμασίας είναι η διαφύλαξη της ασφάλειας της δικής σας και της υπόλοιπης ομάδας. Η ασφάλεια βασίζεται κατά κύριο λόγο στο σωστό προγραμματισμό και τον κατάλληλο προφυλακτικό εξοπλισμό.

Όταν φτάνετε στον τόπο του ατυχήματος πρέπει να σταθμεύσετε το ασθενοφόρο σε ασφαλές μέρος, ώστε να μην αποτελεί έναν ακόμη κίνδυνο στο χώρο αυτό.

Προτού εισέλθετε στη σκηνή του ατυχήματος, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι ελεγχόμενος με την κατάλληλη σήμανση και με την απαγόρευση ή την παράκαμψη της κυκλοφορίας γύρω από τον τόπο του ατυχήματος.

Το πιο σημαντικό στην αξιολόγηση της σκηνής του ατυχήματος είναι να διευκρινιστεί εάν χρειάζονται πρόσθετα μέσα για τη διεκπεραίωση της επιχείρησης διάσωσης. Τα μέσα αυτά περιλαμβάνουν επιπλέον οχήματα Πρώτων Βοηθειών και προσωπικό.

Αν βρεθείτε πρώτος στη σκηνή του ατυχήματος ίσως χρειαστεί να ξεκινήσετε εσείς την επιχείρηση διάσωσης και να καλέσετε την αστυνομία ή εξειδικευμένο προσωπικό, όπως ειδικά συνεργεία καταστροφών ή κοινωνικές υπηρεσίες.

Η σκηνή του ατυχήματος πρέπει να σημανθεί κατάλληλα και να παρακαμφθεί η κυκλοφορία, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χώρος για να εργαστούν τα συνεργεία διάσωσης.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε και η στολή που φοράτε εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες του ατυχήματος.

Εντούτοις, είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών γαντιών που δεν διαπερνώνται από το αίμα ή άλλα υγρά, σε κάθε επαφή με τον ασθενή.

Εφόσον εμπλακείτε στην επιχείρηση απεγκλωβισμού πρέπει να φοράτε ένα ζευγάρι δερμάτινα γάντια πάνω από τα γάντια μιας χρήσης, για να σας προφυλάσσουν από πιθανό τραυματισμό ενώ χειρίζεστε σχοινιά, εργαλεία, σπασμένα γυαλιά, παγωμένα ή καυτά αντικείμενα και αιχμηρά μέταλλα.

Θυμηθείτε ότι δεν πρέπει να επιχειρείτε να προσεγγίσετε τον ασθενή ή να πλησιάσετε ένα όχημα μέχρι να βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι σταθερό και ασφαλές και δεν διαπιστώνονται κίνδυνοι ή τουλάχιστον οι κίνδυνοι αυτοί ελέγχονται ή περιορίζονται. Όταν υπάρχει επικεφαλής που συντονίζει την επιχείρηση διάσωσης, θα σας επιτραπεί η πρόσβαση στον ασθενή μόνο όταν έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Η Ασφάλεια των Ασθενών και του Παρευρισκόμενου Πλήθους

Καθώς προσεγγίζετε τον ασθενή και ενεργείτε για τον απεγκλωβισμό του, πρέπει να φροντίζετε να παραμένει ασφαλής.

 Φροντίστε να μιλάτε πάντα με τον ασθενή και να του περιγράφετε τι πρόκειται να κάνετε πριν και κατά τη διάρκεια των ενεργειών σας, ακόμη και αν πιστεύετε ότι ο ασθενής είναι αναίσθητος. 

Σε πολλές περιπτώσεις εσείς ή ο συνεργάτης σας μπορεί να λάβετε μέτρα για την ακινητοποίηση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και για την επείγουσα φροντίδα του ασθενούς, ενώ επιχειρείται ο απεγκλωβισμός του.

Ο διασώστης πρέπει πάντα να φορεί κατάλληλα προστατευτικά γάντια όσο παραμένει στο χώρο των επιχειρήσεων. Προκειμένου ο ασθενής και η ομάδα διάσωσης να προστατευτούν από τυχόν γυαλιά ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να εκτοξευτούν, πρέπει να καλύπτονται από ειδικές μη εύφλεκτες χοντρές κουβέρτες.

Μια σανίδα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν προστατευτική ασπίδα.

Φροντίστε να περιορίσετε στο ελάχιστο το θόρυβο και τη θερμότητα καθώς και τη δύναμη που μπορείτε να ασκήσετε.

Να χρησιμοποιείτε μόνο ότι είναι αναγκαίο για τον ασφαλή απεγκλωβισμό του ασθενούς.

Οι τυχόν παρευρισκόμενοι και τα μέλη της οικογένειας μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους εαυτούς τους. Αν τους επιτραπεί να πλησιάσουν πολύ κοντά στο σημείο του ατυχήματος, έχουν μεγάλο κίνδυνο να τραυματιστούν, ενώ μπορεί να παρεμποδίζουν το συντονισμό των επιχειρήσεων. Γι’ αυτούς τους λόγους το συνεργείο διάσωσης φροντίζει να οριοθετεί μια περίμετρο ασφαλείας που απαγορεύει την είσοδο των περαστικών και περιέργων.

Η περίμετρος ασφαλείας (ή απαγορευμένη ζώνη) είναι η περιοχή όπου τα άτομα κινδυνεύουν να εκτεθούν σε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα, σπασμένα γυαλιά, τοξικές ουσίες, θανατηφόρες ακτινοβολίες ή από την ανάφλεξη ή την έκρηξη εύφλεκτων υλικών. Είναι απαραίτητη η συμβολή σας στην οριοθέτηση αλλά και στην υποστήριξη αυτής της ζώνης ασφαλείας. Αν φθάσετε πριν το συνεργείο διάσωσης, πρέπει να συνεργαστείτε με τις αστυνομικές αρχές για τον έλεγχο του πλήθους.

Ενίοτε μπορεί να προκύψει δυσκολία στον έλεγχο ορισμένων ατόμων που παρευρίσκονται στη σκηνή του ατυχήματος.

Η κατάσταση περιπλέκεται όταν το άτομο αυτό δηλώνει ότι έχει ιατρική άδεια. Η υπηρεσία φροντίζει να διαθέτει ειδικά πρωτόκολλα για τη διευθέτηση μιας τέτοιας κατάστασης. Σε πολλές πολιτείες παρέχονται μικρά αντίγραφα της ιατρικής άδειας, που χρησιμοποιούνται από τους ιατρούς για την αναγνώρισή τους.

Εντούτοις δεν έχουν όλοι οι ιατροί την κατάλληλη εκπαίδευση σε επείγοντα περιστατικά. Αν αντιμετωπίσετε μια τέτοια περίπτωση, φροντίστε να ενημερώσετε αμέσως το κέντρο ελέγχου. Η επικοινωνία ανάμεσα στο ιατρικό κέντρο ελέγχου και τον παρευρισκόμενο ιατρό μπορεί να διευκρινίσει ορισμένα θέματα. Είναι δυνατό επίσης να εκχωρήσετε στα άτομα αυτά ορισμένες ευθύνες που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν έστω και σε μικρό βαθμό. Τούτο θα αποτρέψει το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης.

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Θεμελιώδεις Αρχές στην Επιχείρηση Απεγκλωβισμού (Μέρος Πρώτο)

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Αξιολόγηση της Σκηνής του Ατυχήματος – Η Ασφάλεια των Ασθενών και του Παρευρισκόμενου Πλήθους (Μέρος Δεύτερο)

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Πρόσβαση στον Ασθενή (Μέρος Τρίτο)

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Ασφάλεια Του Διασώστη – Μεταφορά Του Ασθενούς (Μέρος Τέταρτο)

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – Ειδικές Καταστάσεις Διάσωσης (Μέρος Πέμπτο)

Πρόσβαση στο Επείγον Περιστατικό – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΛΕΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μέρος Έκτο)

Επείγουσα Ιατρική – Π. Χ. Πασχαλίδης

Παναγιώτης Σπανός

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Πρόεδρος Διασωστών Ρόδου

  ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ