Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Παραδείγματα κατάρτισης εκπαιδευτικών στην παροχή πρώτων βοηθειών σύμφωνα με τις βασικές τους σπουδές (ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ) (Μέρος Πέμπτο)

Παραδείγματα κατάρτισης εκπαιδευτικών στην παροχή πρώτων βοηθειών σύμφωνα με τις βασικές τους σπουδές (ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ) (Μέρος Πέμπτο)

1.10 Παραδείγματα κατάρτισης εκπαιδευτικών στην παροχή πρώτων βοηθειών σύμφωνα με τις βασικές τους σπουδές

Παρατηρώντας, όπως προαναφέραμε, τους οδηγούς σπουδών πανεπιστημιακών τμημάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει κάποιο μάθημα που να αφορά την διασφάλιση γνώσεων σχετικά με τις πρώτες βοήθειες.

Στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων μόνο υπάρχει ένα ανάλογο μάθημα και μάλιστα είναι επιλογής. Το μάθημα αυτό ονομάζεται Στοιχεία Παιδιατρικής. Πιο συγκεκριμένα στο μάθημα αυτό διδάσκονται πρώτες βοήθειες ως προς την παροχή βοηθείας και φροντίδας σε βρέφη και παιδιά όταν αυτά βρεθούν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
(Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2014)

Στα περαιτέρω προγράμματα σπουδών παρατηρούνται τα μαθήματα «Αγωγή Υγείας» (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2014; Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2014), Αγωγή Υγείας ΙΙ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2014),«Διδακτική της γνωριμίας με το περιβάλλον» (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 2014) που περιλαμβάνει την Αγωγή Υγείας, «Ψυχολογία της υγείας» (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2014; Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2014; Πανεπιστήμιο Πατρών, 2014) και το μάθημα «Σεξουαλικότητα και υγεία» (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2014).

Τα μαθήματα, λοιπόν, είναι είτε επιλεγόμενα είτε κύρια. Τα μαθήματα αυτά αναφέρονται στην παράμετρο της υγείας των παιδιών χωρίς όμως να επικεντρώνονται στο θέμα των πρώτων βοηθειών. Στα πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας δεν παρατηρείται ανάλογο μάθημα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2014; Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2014). Δεν υπάρχει, έτσι, κάποιο στοιχείο βάσει του οποίου τα πανεπιστημιακά τμήματα να διασφαλίζουν κάποιο στοιχείο εκπαίδευσης στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς σε παραμέτρους πρώτων βοηθειών.

Είναι λοιπόν φανερό βάσει των σχετικών ερευνών ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται τελείως έτοιμοι σε σχέση με την διαχείριση απειλητικών για τη ζωή περιστατικών. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι τα πανεπιστήμια δεν παρέχουν την κατάλληλη γνώση σε σχέση με τις πρώτες βοήθειες. Ακόμα το υπουργείο Παιδείας, δεν παρέχει επίσημα τις γνώσεις αναφορικά το θέμα των πρώτων βοηθειών.

Βασικό συμπέρασμα από τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούνται πλήρως ενημερωμένοι στην παροχή πρώτων βοηθειών. Είναι, έτσι, κάτι απόλυτα εμφανές στο σύνολο των ελληνικών πανεπιστημίων.

Η παράμετρος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην διασφάλιση πρώτων βοηθειών είναι συνυφασμένη με την πρωτοβουλία των ίδιων να προβούν στην παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων ή να προβούν στην διαμόρφωση
ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας μέσα από το οποίο να διασφαλιστεί η κατάλληλη γνώση.

Σε μεγάλο βαθμό οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η επιμόρφωση σε θέματα πρώτων βοηθειών είναι αναγκαία προκειμένου να καταστεί εφικτή η διαχείριση σχετικών καταστάσεων. Με βάσει την απουσία ενός επίσημου και πιστοποιημένου προγράμματος πρώτων βοηθειών για εκπαιδευτικούς, είναι συχνή η αναζήτηση πληροφοριών από άλλες πηγές όπως το διαδίκτυο και η βιβλιογραφία, κάτι που ωστόσο φαίνεται να μην έχει τα ανάλογα θετικά αποτελέσματα ως προς την ετοιμότητα τους στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Το διαδίκτυο ως μέσο πληροφόρησης διασφαλίζει ποικίλα στοιχεία, όχι πάντα με βάσει το στοιχείο της εγκυρότητας, ενώ δεν εξασφαλίζει την έννοια της βιωματικής μάθησης ως προς την επέλευση δεξιοτήτων στις πρώτες βοήθειες. Αντίθετα, τα σεμινάρια πρώτων βοηθειών, που παρέχονται με τη μορφή εργαστηρίων με βιωματική μάθηση και εκπαίδευση, προσφέρουν πιο ουσιαστική εκπαίδευση και αυξάνουν την ετοιμότητα
των εκπαιδευόμενων σε περίπτωση ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών σε άτομο που κινδυνεύει.

Ατυχήματα και περιστατικά απειλητικά για τη ζωή των μαθητών είναι δεδομένο ότι συμβαίνουν στα ελληνικά σχολεία και πιθανόν να συνεχίσουν να συμβαίνουν και στο μέλλον (Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, Ιατρική Σχολή-ΕΚΠΑ(ΚΕΠΠΑ), 2005).

Εποικοδομητικά σε σχέση με την διασφάλιση γνώσεων στις πρώτες βοήθειες είναι τα πιστοποιημένα προγράμματα. Στα ελληνικά σχολεία, παρατηρούνται μονάδες ειδικής αγωγής, χωρίς όμως να παρουσιάζει εξάπλωση ο θεσμός του σχολικού νοσηλευτή (Νόμος 2817/2000).

Οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να μπορούν να διαχειριστούν ένα έκτακτο περιστατικό και δεν είναι δυνατόν να έχουν προβεί στην σωστή δραστηριοποίηση αν δεν έχουν λάβει τις απαιτούμενες γνώσεις. Είναι αναγκαία λοιπόν σωστή εκπαίδευση που είναι εφικτό να διασφαλίζεται είτε στο πλαίσιο των βασικών σπουδών, είτε όταν ασκεί κανείς το επάγγελμα.

Η εκπαίδευση αναφορικά με το θέμα των πρώτων βοηθειών είναι αναγκαίο να στηρίζεται στην βιωματική μάθηση
και να παρουσιάζει πρακτική εφαρμογή. Ως προς την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την διασφάλιση των πρώτων βοηθειών, υπάρχουν ανάλογοι οδηγοί σπουδών που εξασφαλίζουν λύσεις σε σχέση με καταστάσεις που είναι δυνατόν να προκύψουν στο σχολείο. Οι οδηγοί που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα είναι απλοί και εύκολοι στην χρήση τους, ενώ περιλαμβάνουν και εικόνες προκειμένου να είναι δυνατή η εύκολη εφαρμογή από άτομα που δεν έχουν ιατρικές γνώσεις.

Δεν είναι εφικτό βέβαια ο οδηγός να αντικαταστήσει ένα σεμινάριο με βιωματικά στοιχεία, αλλά μπορεί να
αποτελέσει ένα μέσο αναφοράς. Σχετικά με την διαμόρφωση του οδηγού χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα και σύγχρονα στοιχεία για τις πρώτες βοήθειες, με βάση την σχετική βιβλιογραφία. Η παράθεση των θεμάτων σε κάθε οδηγό στηρίζεται στην εμπειρία εκείνου που τον διαμορφώνει αναφορικά με τις πρώτες βοήθειες, λόγω της επαγγελματικής ενασχόλησης ή ενδεχόμενα της επιστημονικής κατάρτισης του.

Ένα ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να μας απασχολήσει είναι αν η επιμόρφωση στις πρώτες βοήθειες συνιστά μια καινοτομία για την ελληνική εκπαίδευση. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην καινοτομία και την αλλαγή. Η αλλαγή σαφώς καθιστά μία διαφοροποίηση, μία παράμετρο εξέλιξης ενώ γενικότερα δεν έχουν καθοριστεί οι συνέπειες που θα δημιουργήσει η ενέργεια αυτή.

Ορισμένοι επιστήμονες και μελετητές θεμάτων που σχετίζονται με τις καινοτομίες στην εκπαίδευση, δημιούργησαν θεωρίες αναφορικά με την επέλευση αλλαγών με συνέπεια την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. (Κονιδάρη, 2006)

Το σχολείο που υφίσταται αλλαγές αποτελεί λοιπόν ένα είδος ανοικτού κοινωνικού συστήματος, ενώ με γνώμονα την ορθή λειτουργία και την απόδοση διαμορφώνονται κατάλληλα και οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να επέλθει διαφοροποίηση και βελτίωση με επίκεντρο τις κατάλληλες προσεγγίσεις αλλά και τις αλληλεπιδράσεις
που επικρατούν στο κοινωνικό σύνολο. Συνεπώς, καινοτομία είναι δυνατόν να υλοποιηθεί μέσα από γενικότερη αξιολόγηση, αλλά και με κάποιες αποφάσεις στο σχολείο. Έτσι η προσοχή επικεντρώνεται στο ρόλο του εκπαιδευτικού (Senge, P.M., 2000).

Ακόμα, μία καινοτομία θα πρέπει να αποβλέπει σε μεταβολές και αλλαγές τόσο παροντικά όσο και μελλοντικά (Στυλιανίδης, 2008). Είναι σημαντικό να έχει υλοποιηθεί ο κατάλληλος σχεδιασμός, με ιδιαίτερη έμφαση στην επικράτηση ευνοϊκού κλίματος, συλλογική δράση, στη διαρκή επαγγελματική εξέλιξη, στην καλλιέργεια της δυνατότητας για αλλαγή, στην εξασφάλιση ευελιξίας και την διασφάλιση των αναγκαίων πόρων.

Βασικά δεδομένα είναι να δοθούν και τα ανάλογα κίνητρα, να διερευνηθούν τα προβλήματα που προκύπτουν, καθώς και να αναπτυχθεί η αφοσίωση, η ορθή χρήση της τεχνολογίας και ο διάλογος, αλλά και ορισμένες θέσεις που θα διευρύνουν το πλαίσιο δραστηριοποίησης και θα ευνοήσουν την επέλευση αλλαγών.

Υπάρχει πιθανότητα ακόμα να είναι η αλλαγή είτε προγραμματισμένη είτε απρογραμμάτιστη, μικρή ή μεγάλη ή να πραγματοποιείται σε εσωτερικό ή εξωτερικό επίπεδο. Η καινοτομία ως έννοια περιλαμβάνει την έννοια της διαφοροποίησης, ενώ πρόκειται ουσιαστικά για κάτι καινούργιο, που δεν προϋπήρχε.

Αυτό θα μπορούσε να είναι ιδέα ή δράση ενώ η εφαρμογή και η υλοποίηση του μπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Καινοτομία έτσι αποτελεί κάθε είδους αλλαγή που μπορεί να βελτιώσει το εκπαιδευτικό σύστημα.

 • Προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω καινοτομία επιμόρφωσης σε θέματα πρώτων
  βοηθειών είναι σημαντικά τα ακόλουθα βήματα:
 •  Συζήτηση αναφορικά με την συγκεκριμένη καινοτομία και προβολή σχετικών
  πληροφοριών στον χώρο του σχολείου σε σχέση με την υλοποίηση της.
 •  Ορισμός υπευθύνων για τον συντονισμό της ενέργειας.
 •  Προσδιορισμός του τρόπου ελέγχου της εφαρμογής της καινοτομίας και των
  αποτελεσμάτων που αυτή επιφέρει.
 •  Μελέτη και ενέργειες σχετικά με την εξασφάλιση του απαραίτητου
  εξοπλισμού προκειμένου να υλοποιηθεί η περιγραφόμενη καινοτόμος
  δραστηριότητα.

Ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης καινοτομίας θα γίνει λοιπόν σε κάποια στάδια. Η συγκεκριμένη κίνηση, σχετίζεται με όλα τα στοιχεία που αφορούν τον οργανισμό, το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνολογία, τον τρόπο διοίκησης και σε γενικές γραμμές, διενεργείται μια μορφή ομαδικού χαρακτήρα προσπάθειας.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με την διαμόρφωση της καινοτομίας, όλες οι εκφάνσεις του σχεδιασμού θα αφορούν
την σωστή στάση σε σχέση με ζητήματα που αφορούν πλευρές του ανθρώπινου δυναμικού (Πασιαρδής, 2008).

Ακόμα, η εξέλιξη, η επιμόρφωση, η παροχή κινήτρων, η ενίσχυση των τρόπων επικοινωνίας και η διαμόρφωση των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, καθώς και η συστηματοποίηση και ο προσδιορισμός κουλτούρας με γνώμονα την καινοτομία και ευνοϊκών συνθηκών θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα.

Η αρχή εφαρμογής της καινοτομίας θα γίνει με την εκτίμηση των δυνατοτήτων καθώς και την έρευνα αναφορικά με το αν υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές ώστε να εφαρμόσει την συγκεκριμένη καινοτομία.

Το θέμα της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα πρώτων βοηθειών προκειμένου να καλυφθούν τα κριτήρια της ποιοτικής εκπαίδευσης είναι σπουδαίο για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που θέλουν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Παράλληλα η καλλιέργεια επικοινωνίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τους οργανισμούς που θέλουν να βελτιώσουν την ποιότητα. Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του εκάστοτε σχολείου, ο σχολικός σύμβουλος, αλλά και οι γενικότερες διασυνδέσεις άτυπου χαρακτήρα του σχολείου συντελούν στην εξέλιξη της επικοινωνιακής πολιτικής, βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων δυνατοτήτων στον χώρο του σχολείου.

Στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας έμφαση δίνεται στην πολιτική επικοινωνίας ανοικτού τύπου, δηλαδή σε συναντήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα διευθυντών σχολείων για τον προσδιορισμό επιδιώξεων, σε
έντυπα ενημερωτικά και γενικά στην σωστή εσωτερική επικοινωνία. (Πασιαρδής, 2008)

Είναι σημαντικό ακόμα να διαμορφωθεί στο σχολείο μία ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού ώστε να εισαχθεί η συγκεκριμένη καινοτομία. Η ομάδα θα αποτελείται από ειδικευμένους εκπαιδευτικούς με τα κατάλληλα προσόντα και ικανότητες σε σχέση την εφαρμογή διδακτικών μεθόδων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες.

Απαραίτητη είναι και η συνδρομή του διευθυντή, του σχολικού συμβούλου, των γονέων, που θα ηγηθούν και θα ελέγξουν την οργάνωση και την διευθέτηση των στοιχείων της εφαρμογής (Πασιαρδής, 2008).

Παράλληλα, για την οργάνωση των σχετικών ενεργειών θα δημιουργηθούν υποομάδες εργασίας, όπως ομάδα που θα προβεί στην διαχείριση των απαραίτητων κεφαλαίων.

Άλλα εγχώρια και διεθνή προγράμματα

Πολλές είναι οι επιμορφωτικές εκδηλώσεις και τα σχετικά σεμινάρια που υλοποιήθηκαν από υπευθύνους των σχολείων στο πλαίσιο συνεργασιών με τους αρμόδιους φορείς παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και διασφάλισης πρώτων βοηθειών.

Ειδικότερα σχετικά παραδείγματα είναι τα παρακάτω:

Αρχικά ο διευθυντής και ο σύλλογος καθηγητών του 6ου γενικού λυκείου Λαµίας με γνώμονα την σπουδαιότητα της ανθρωπιστικής παιδείας και την αξία προστασίας της ανθρώπινης ζωής οργάνωσαν την έλευση του ΕΚΑΒ (Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας) για διασφάλιση γνώσης πρώτων βοηθειών (Λαµιακός τύπος, 2016).

Ακόμα επιτυχημένα διενεργήθηκε η επιμόρφωση καθηγητών Γυµνασίων, ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ως προς το θέμα παροχής πρώτων βοηθειών, ενώ για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε συνεργασία µε το ΕΚΑΒ Ν. Ευβοίας και έλαβαν μέρος εκπαιδευτικοί σχολείων της Εύβοιας. Οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος πιστοποιούνται από το ΕΚΑΒ ενώ το
πρόγραμμα ακολουθεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. (eviaportal, 2016). Ακόμα στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρθηκαν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στο σχετικό πρόγραμμα. (irafina, 2016).

Μια άλλη σχετική ημερίδα επιμορφωτικού χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε από το Βαρνάλειο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αγχιάλου µε επίκεντρο τον θεματικό άξονα «Παροχή Πρώτων Βοηθειών σε Μαθητές  του Δημοτικού Σχολείου – Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση.

Τέλος, υλοποιήθηκε στο αμφιθέατρο ενημερωτική εκδήλωση των εκπαιδευτικών σχετικά με την παροχή πρώτων βοηθειών στο σχολείο. Επιδίωξη ήταν η παροχή βασικής κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς ως προς τα θέματα πρώτων βοηθειών που αντιμετωπίζονται καθημερινά στο σχολικό χώρο.

Χρήσιμη και εποικοδομητική είναι η διαμόρφωση ενός επιμορφωτικού προγράμματος εξ’ αποστάσεως σε θέματα πρώτων βοηθειών που να απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς. Είναι σημαντική τόσο η λήψη σχετικών γνώσεων όσο και η εξασφάλιση της δυνατότητας μετάδοσης ικανοτήτων διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών και στα παιδιά.

Με μία αναζήτηση στο διαδίκτυο παρατηρούνται κάποιοι φορείς που παρέχουν πληροφορίες για σεμινάρια πρώτων βοηθειών στην Ελλάδα. Τα πιο σημαντικά είναι αρχικά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός που καθιστά
έναν σπουδαίο φορέα στην Ελλάδα. Μέσω του προγράμματος Πρώτων Βοηθειών παρέχεται πιστοποίηση διάρκειας 5 ετών με διεθνή αναγνώριση. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρέχει Πρώτες Βοήθειες για ενήλικες, αλλά και για παιδιά, ενώ διασφαλίζεται τόσο θεωρητική όσο και πρακτική γνώση.

Η First Aid Greece ως φορέας διαμορφώθηκε το 2012 και εξασφαλίζει μαθήματα Πρώτων Βοηθειών και σχετικές δεξιότητες. Στην περίπτωση της διασφάλισης γνώσης Πρώτων Βοηθειών στα σχολεία παρατηρείται ένα πρόγραμμα που προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού. Υλοποιείται στην τάξη και δεν είναι διαδικτυακό.

Το πρόγραμμα ονομάζεται «Επαγγελματικό Παιδιατρικό Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών Δωδεκάωρης Περίθαλψης». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα απευθυνόμενο σε εκπαιδευτικούς που καλύπτει την κατάρτιση σε σχέση με τα περιστατικά που μπορεί να συναντήσει ένας εκπαιδευτικός στην σχολική τάξη.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός K2 Campus καθίσταται ένα κέντρο δια βίου εκπαίδευσης. Διασφαλίζει εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν την Πληροφορική την Οικονομία, την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, την Ιδιωτική ασφάλιση, την Ενέργεια, την Εικόνα και τον Ήχο και την Προσωπική Ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της Προσωπικής Ανάπτυξης παρατηρείται διδασκαλία Πρώτων Βοηθειών και ειδικότερα Πρώτων Βοηθειών για παιδιά και βρέφη. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Πλήρης Εκπαίδευση πρώτων βοηθειών για παιδιά και για βρέφη» και παραθέτει όλες τις γνώσεις Πρώτων Βοηθειών για παιδιά και βρέφη.

Επικεντρώνεται στην παράμετρο της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και είναι συνυφασμένη με την εκμάθηση
ικανοτήτων Πρώτων Βοηθειών σε ανήλικους. Επιπλέον παρέχεται πιστοποίηση παρακολούθησης από τον διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό Recue Training International.

Η Rescue Training International διασφαλίζει ένα σύνολο ειδικά διαμορφωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρώτων βοηθειών που απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Τα συγκεκριμένα προγράμματα πρώτων βοηθειών απευθύνονται σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Η First Help Aiding and Surviving διασφαλίζει πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα Πρώτων Βοηθειών με διεθνή χαρακτήρα αναγνώρισης. Πρόκειται για πιστοποιημένη εκπαίδευση.

Ως προς την περίπτωση επέλευσης επειγόντων περιστατικών στο σχολικό περιβάλλον και αναφορικά με την
διαχείριση τους, υπάρχει ένα σεμινάριο που ονομάζεται «Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες». Μέσω αυτού είναι εφικτή η κατάρτιση σε όλες τις Πρώτες Βοήθειες που πρέπει να μάθει ένας επαγγελματίας με γνώμονα τα πρωτόκολλα της Διεθνούς Επιτροπής Αναζωογόνησης .

Ακόμα παρατηρούνται και εφαρμογές κινητών σε σχέση με την παροχή γνώσεων στις Πρώτες Βοήθειες σε παιδιά.

Σπουδαίες εφαρμογές σε λογισμικό android είναι οι παρακάτω.

H St John Ambulance καθιστά μία πολυεθνική εταιρία, που επικεντρώνεται στην καλλιέργεια δεξιοτήτων Πρώτων Βοηθειών. Εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ περιλαμβάνει και σπουδαίο αριθμό εθελοντών. Στο πλαίσιο λοιπόν των δραστηριοτήτων εκμάθησης έχει διαμορφωθεί μια mobile πλατφόρμα η οποία περιλαμβάνει τις βασικές οδηγίες Πρώτων Βοηθειών.

Η εφαρμογή δεν είναι μάθημα προφανώς, αλλά παρέχονται οδηγίες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Επικεντρώνεται στις Πρώτες Βοήθειες σε ενήλικες, αλλά δίνονται και κατευθύνσεις για τα πιο συχνά περιστατικά που παρατηρούνται εκτάκτως και χρειάζεται να παρασχεθούν πρώτες βοήθειες.

Η Baby and Child First Aid είναι μία εφαρμογή που είναι διαθέσιμη από τον Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό την οποία έχει διαμορφώσει ο ίδιος. Περιλαμβάνονται, έτσι, κείμενα με συγκεκριμένες οδηγίες, εικόνες και βίντεο. Η εφαρμογή περιλαμβάνει λίστες με το σύνολο των έκτακτων καταστάσεων που μπορούν να συμβούν σε ένα παιδί, ενώ παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προς διαχείριση των επειγόντων περιστατικών. Εν τέλει πραγματοποιείται ένα υποτυπώδες τεστ. Πρόκειται για μία εφαρμογή με διαδραστικό
χαρακτήρα ενώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στις σχετικές ενέργειες.

Υπάρχουν ακόμα σύνδεσμοι για τα μαθήματα και τα προγράμματα του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού. Η εφαρμογή είναι δωρεάν. Επιπλέον αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ελάχιστες είναι οι εφαρμογές στην ελληνική γλώσσα. Δεν πρόκειται βέβαια για προγράμματα με εξειδίκευση. Αρχικά η ομάδα του Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα έχει διαμορφώσει μια εφαρμογή με γνώμονα την δραστηριοποίηση του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού. Η εφαρμογή περιλαμβάνει οδηγίες οπτικού και ακουστικού χαρακτήρα, καθώς και σχετικές οδηγίες με βάσει παραμέτρους επειγόντων περιστατικών. Υπάρχει πρόθεση η μάθηση να καταστεί διασκεδαστική με την διασφάλιση ήχου και βίντεο. Υπάρχουν και τεστ για τον έλεγχο των σχετικών γνώσεων.

H εταιρία First Aid for Free διασφαλίζει διαδικτυακά δωρεάν μαθήματα Πρώτων Βοηθειών στο πλαίσιο διαμόρφωσης σχετικής ιστοσελίδας. Έχει διαμορφωθεί από έναν εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς, εποικοδομητικό είναι το «Pediatric online first Aid course» ένα πρόγραμμα της εταιρίας για μαθήματα εξ’ αποστάσεως. Σπουδαία προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να μελετήσει τις βασικές και προχωρημένες Πρώτες Βοήθειες που προσφέρει μέσω άλλων μαθημάτων η ιστοσελίδα.

Το διαδικτυακό μάθημα είναι διαμορφωμένο με τρόπο απλό. Δεν περιλαμβάνονται όλες οι επείγουσες καταστάσεις και δεν υπάρχει σε μεγάλο βαθμό διαδραστικός χαρακτήρας. Πρόκειται για μία ιστοσελίδα χωρίς να υπάρχει σχετική εφαρμογή που πρέπει να εγκατασταθεί στο κινητό. Είναι λοιπόν αυτό μία μορφή εγχειριδίου. Δεν υπάρχει προσωπική επαφή με τους εκπαιδευτικούς.

Η Future Learn υλοποιεί διαδικτυακά μαθήματα και σεμινάρια σχετικά με τις πρώτες βοήθειες. Διατίθενται ποικίλες εναλλακτικές λύσεις αναφορικά με την πραγματοποίηση των σχετικών προγραμμάτων. Τέτοιο πρόγραμμα είναι και το «First Aid for Babies and Children», ένα δωρεάν μάθημα που παρέχει τις κυριότερες πληροφορίες για τις πρώτες βοήθειες σε παιδιά. Στο πλαίσιο διδασκαλίας δίνονται σχετικές πληροφορίες ενώ στην συνέχεια τίθεται το θέμα των πρώτων βοηθειών. Με τη χρήση βίντεο και κειμένου διασφαλίζονται σημαντικές πληροφορίες και δίνονται βασικές οδηγίες. Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει τεστ, αλλά και συζήτηση σχετικά με την αξιολόγηση.

Ο αμερικάνικος Ερυθρός Σταυρός παρέχει το «Adult, Child and Baby First Aid/CPR/ AED online». Προετοιμάζονται έτσι οι ενήλικες για την διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, ενώ δίνεται έμφαση σε περιστατικά καρδιακών και αναπνευστικών προβλημάτων.

Επιπρόσθετα έχει δημιουργηθεί και ένα πλαίσιο προσομοίωσης για καλύτερη επίτευξη των στόχων. Tο Kids First Aid διασφαλίζει μαθήματα Πρώτων Βοηθειών για παιδιά με τη συνδρομή έμπειρων διασωστών. Βρίσκεται στην Αυστραλία και διασφαλίζει τις υπηρεσίες του σε όλη τη χώρα. Δίνεται επίσης και δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.

Το onlinefirstaid.com βρίσκεται στην Βρετανία και διασφαλίζει μαθήματα Πρώτων Βοηθειών μέσω διαδικτύου. Η εταιρία εδρεύει στο Λονδίνο. Το μάθημα που απευθύνεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε έναν εκπαιδευτικό είναι το «Pediatric First Aid Course». Αποτελείται από αναλυτικές οδηγίες, διαγράμματα, βίντεο και τεστ για να μπορεί να διαχειρίζεται κάποιος τις γνώσεις του. Δεν δίνεται κάποιο χρονοδιάγραμμα και δεν διασφαλίζει κάποια σχετική πιστοποίηση.

Το Oplex Careers είναι άλλη μία βρετανική εταιρία που παρέχει σχετικά μαθήματα. Περιλαμβάνει ένα σύνολο μαθημάτων και τα μαθήματα βασίζονται στο πλαίσιο των Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης. Πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων. Στο θέμα των Πρώτων Βοηθειών για παιδιά υπάρχει το πρόγραμμα «Pediatric first Aid
course», το οποίο διασφαλίζει γνώσεις για διαχείριση επειγόντων περιστατικών από ανθρώπους που συναναστρέφονται με παιδιά. Είναι ένα μάθημα που υλοποιείται με βίντεο, πρόγραμμα και συζητήσεις με τον εκπαιδευτή και διαδραστικότητα.

Στη Γαλλία, όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να πληροφορηθούν τις βασικές πρώτες βοήθειες που είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν στην τάξη και να διδαχθούν στους μαθητές τους. Το σχετικό πρόγραμμα ονομάζεται “apprendre à porter secours” (μάθετε πώς να βοηθήσετε) και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αποκτήσουν ένα
«δίπλωμα βασικής διάσωσης».

Εκπαίδευση αναφορικά με πρώτες βοήθειες για το ζάχαρο

Το σχολείο είναι ένα μέρος που το παιδί περνά το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας του. Βασικό στοιχείο είναι τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι μαθητές , να λάβουν τις κατάλληλες πληροφορίες ώστε να προσδιορίσουν τον σακχαρώδη διαβήτη, να αντιληφθούν τα συμπτώματα και τα χαρακτηριστικά τους και να είναι εφικτή η παροχή των πρώτων βοηθειών και της φροντίδας όταν είναι αναγκαίο.

Πολλές φορές η ενημέρωση του σχολικού περιβάλλοντος, αποτελεί μία επώδυνη εμπειρία, τόσο για τους γονείς, όσο και για το παιδί. Ο νοσηλευτής της ομάδας διαβήτη, που έχει αναλάβει την παρακολούθηση του παιδιού είναι δυνατόν να συντελέσει στην πληροφόρηση των δασκάλων και να συνδράμει στην διαχείριση της κατάστασης.

Ο εκπαιδευτικός είναι σημαντικός, αναφορικά με την πρόληψη, όσο και ως προς την διαχείριση ενδεχομένων επεισοδίων υπογλυκαιμίας ή υπεργλυκαιμίας .

Οι πρώτες βοήθειες σχετίζονται με την χορήγηση ινσουλίνης σε καθημερινή βάση ενώ η δοσολογία προσδιορίζεται από τα επίπεδα σακχάρου αίματος, την ποσότητα των υδατανθράκων που χρειάζεται να καταναλώσει το παιδί σε κάθε γεύμα και την δραστηριοποίηση του σε αθλητικές δράσεις.

Η διαχείριση της νόσου, μειώνει την παρουσία υπογλυκαιμιών ενώ είναι αναγκαία η αντιμετώπιση με ασφαλή τρόπο με έμφαση στην απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων. Ο τακτικός έλεγχος της γλυκόζης αίματος και η προσαρμογή της κατάλληλης δόσης ινσουλίνης σε συνδυασμό με την διατροφή και την άσκηση, αποτελούν τις κύριες καθημερινές ενέργειες ρύθμισης της νόσου.

Ιδιαίτερα, πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την διαχείριση των επεισοδίων υπογλυκαιμίας και υπεργλυκαιμίας. Κατά τη διάρκεια του σχολείου το παιδί πρέπει κάποιες φορές να ελέγχει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και σε περίπτωση υπογλυκαιμίας να καταναλώσει ένα σνακ ή μικρογεύμα ενώ σε περίπτωση υπεργλυκαιμίας θα πρέπει να χορηγηθεί ινσουλίνη.

Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και το προσωπικό του σχολείου, θα πρέπει να λάβουν γνώση της αντιμετώπισης των βασικών θεμάτων που αντιμετωπίζει κάποιο παιδί με σακχαρώδη διαβήτη.

Στο σχολείο εποικοδομητική για την διαχείριση περιστατικών διαβήτη είναι η συμβολή του σχολικού νοσηλευτή. Σε κάποιες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι [51] Η.Π.Α, η Αυστραλία και οι Σκανδιναβικές χώρες, ο σχολικός νοσηλευτής είναι θεσμός. (Βλαχιώτη, Λυμπέρη, Κωνσταντάκη, Μητώση).

Βασικές Έννοιες και «Παγίδες» των Πρώτων Βοηθειών (ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ) (Μέρος Πρώτο)

Σχολικά ατυχήματα: Πότε είναι πιο πιθανό να συμβεί ένα ατύχημα σε ένα σχολικό χώρο; Ομάδες αυξημένου κινδύνου – Πρώτες Βοήθειες στα παιδιά (ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ) (Μέρος Δεύτερο)

Επιμόρφωση στις Πρώτες Βοήθειες και Εκπαιδευτικοί (ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ) (Μέρος Τρίτο)

Το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα σχετικά με την παροχή Πρώτων Βοηθειών από τους Εκπαιδευτικούς ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ) (Μέρος Τέταρτο)

Παραδείγματα κατάρτισης εκπαιδευτικών στην παροχή πρώτων βοηθειών σύμφωνα με τις βασικές τους σπουδές (ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ) (Μέρος Πέμπτο)

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
της φοιτήτριας ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Μ. : 003/2016

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ