Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Κίνδυνοι στις ∆ιασταυρώσεις για τον Οδηγό-Διασώστη (Μέρος Τρίτο)

Κίνδυνοι στις ∆ιασταυρώσεις για τον Οδηγό-Διασώστη (Μέρος Τρίτο)

Ο οδηγός – ∆ιασώστης συχνά υπολογίζει ότι οι άλλοι οδηγοί και το κοινό θα κάνουν  το “σωστό”, όταν ένα ασθενοφόρο κινείται κοντά τους ή πίσω από ένα αυτοκίνητο.

Ο οδηγός – ∆ιασώστης µπορεί να πιστέψει ότι οι αυτοκινητιστές θα κινηθούν στην άκρη του δρόµου και θα σταµατήσουν ή θα συνεχίσουν την πορεία τους όσο το δυνατόν πιο κοντά στην άκρη.

Κάποιος οδηγός όµως µπορεί να σταµατήσει ξαφνικά µπροστά στο ασθενοφόρο.  Εάν το ασθενοφόρο δεν βρίσκεται υπό έλεγχο, µπορεί να συµβεί σοβαρό ατύχηµα.

Τα ατυχήµατα στις διασταυρώσεις είναι τα πιο συχνά και συνήθως τα πιο σοβαρά.  

Οι διασταυρώσεις εγκυµονούν πολλούς κινδύνους και για το λόγο αυτό, ο οδηγός του ασθενοφόρου πρέπει να βρίσκεται σε επαγρύπνηση.

Εάν η κλήση είναι τόσο επείγουσα, που το ασθενοφόρο δεν µπορεί να περιµένει να αλλάξει το κόκκινο φως του σηµατοδότη, ο οδηγός θα πρέπει να σταµατήσει στιγµιαία στο φανάρι, να ελέγξει τη διασταύρωση, προσέχοντας τους οδηγούς εκείνους που θα κυκλοφορούν γύρω του, και να διασχίσει την διασταύρωση, συνήθως µε µεγάλη ταχύτητα.  

 

Ένας άλλος σοβαρός κίνδυνος, που µπορεί να υπάρξει σε µια διασταύρωση, είναι όταν ένας αυτοκινητιστής, που γνωρίζει τη χρονική διάρκεια των φανών κυκλοφορίας, προσπαθεί να περάσει τη διασταύρωση την ώρα που αλλάζει η φωτεινή σηµατοδότηση, για να αποφύγει το σταµάτηµα.

Το άτοµο αυτό είναι συχνά ένας έµπειρος οδηγός φορτηγού, που ρυµουλκεί ένα βαρύ φορτίο, πράγµα που καθιστά αδύνατη την ταχεία ακινητοποίηση.  Αυτός ο οδηγός θα  φτάσει στην διασταύρωση γνωρίζοντας ότι η φωτεινή σηµατοδότηση πρόκειται να αλλάξει και υπολογίζει να περάσει.

Αν ένα ασθενοφόρο φτάσει την ίδια στιγµή, ενώ το πράσινο φως του σηµατοδότη βρίσκεται σε φάση αλλαγής, και ο οδηγός του ασθενοφόρου υπολογίζει επίσης να περάσει τη διασταύρωση, τότε το σκηνικό είναι έτοιµο για ένα σοβαρό ατύχηµα.

     Επίσης, ένας άλλος κίνδυνος µπορεί να υπάρξει όταν ο οδηγός ενός ασθενοφόρου ακολουθεί ένα άλλο παρόµοιο όχηµα σε µια διασταύρωση, χωρίς να εκτιµήσει προσεκτικά την κατάσταση.

Κάποιος αυτοκινητιστής,  που έχει παραχωρήσει προτεραιότητα στο πρώτο όχηµα, µπορεί να προχωρήσει στη διασταύρωση, χωρίς να υπολογίσει ότι από πίσω ακριβώς έρχεται δεύτερο ασθενοφόρο.

Οι οδηγοί των ασθενοφόρων δεν θα πρέπει ποτέ να δέχονται αστυνοµική συνοδεία και όταν ακολουθούν ένα άλλο όχηµα επείγουσας βοήθειας πρέπει να έχουν τεταµένη την προσοχή τους.

     Ο οδηγός ενός ασθενοφόρου πρέπει επίσης να βρίσκεται σε επαγρύπνηση, σε περίπτωση που ένα άλλο όχηµα επείγουσας βοήθειας µπορεί να πλησιάζει µια διασταύρωση µε τις σειρήνες του σε λειτουργία, υπολογίζοντας να προχωρήσει, χωρίς να παραχωρήσει προτεραιότητα.  Ένα ανοικτό παράθυρο και ένα “τεντωµένο” αυτί θα µειώσουν σηµαντικά τον κίνδυνο.

     Το πέρασµα µιας διασταύρωσης χωρίς στάση για έλεγχο, όταν δεν υπάρχει ορατότητα, ισοδυναµεί µε οδήγηση στα τυφλά. 

Εκτός από την πιθανότητα σύγκρουσης µε άλλο όχηµα, µπορεί να παρασύρει κάποιο πεζό, που βαδίζει πίσω από ένα εµπόδιο, π.χ. πίσω από λεωφορείο ή φορτηγό.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Γεωργίου Φ. Τζημόπουλου

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφαλή οδήγηση ασθενοφόρου (Μέρος Πρώτο)

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ-ΔΙΑΣΩΣΤΗ (Μέρος Δεύτερο)

Κίνδυνοι στις ∆ιασταυρώσεις για τον Οδηγό-Διασώστη (Μέρος Τρίτο)

Ο ∆ιασώστης που επιτελεί το έργο του οδηγού, πρέπει να είναι ενήµερος για τις σηµαντικές ευθύνες της οδήγησης του ασθενοφόρου και να αναπτύσσει την κατάλληλη συµπεριφορά (Μέρος Τέταρτο)

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ – Ασφαλής στάθµευση – Έλεγχος Κυκλοφορίας Οχηµάτων (Μέρος Πέμπτο)

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ – ΑΛΚΟΟΛ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ (Μέρος Έκτο)

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ