Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Η αναγκαιότητα των AED στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση – Χρήση και Αλγόριθμος Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (Μέρος Όγδοο)

Η αναγκαιότητα των AED στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση – Χρήση και Αλγόριθμος Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (Μέρος Όγδοο)

Περιγραφή συσκευής-Γενικά στοιχεία

Απινίδωση είναι η διαβίβαση ηλεκτρικού ρεύματος διαμέσου του μυοκαρδίου, τόσης ενέργειας, που είναι ικανή να εκπολώσει κρίσιμη μάζα του και να αποκαταστήσει συγχρονισμένη ηλεκτρική δραστηριότητα. Ως απινιδισμός, χαρακτηρίζεται ο τερματισμός της μαρμαρυγής ή ακριβέστερα, η απουσία κοιλιακής μαρμαρυγής/κοιλιακής ταχυκαρδίας 5 δευτερόλεπτα μετά την χορήγηση του απινιδισμού. Στόχος του είναι  η αποκατάσταση της αυτόματης κυκλοφορίας.  

Με την έναρξη της κοιλιακής μαρμαρυγής/άσφυγμης κοιλιακής ταχυκαρδίας παύει να υπάρχει η καρδιακή παροχή και η υποξία στον εγκέφαλο εμφανίζεται μέσα σε 3 min.Για να αποφευχθεί η εγκεφαλική βλάβη, η εφαρμογή του απινιδισμού πρέπει να είναι άμεση. Αν ο απινιδιστής δεν είναι άμεσα διαθέσιμος , θα πρέπει να ξεκινάει χωρίς καθυστέρηση (Β-ΚΑΑ),η οποία κερδίζει χρόνο πριν την εφαρμογή εξειδικευμένης υποστήριξης με απινίδωση και χορήγηση φαρμάκων [31].

Είναι η μοναδική ελπιδοφόρα θεραπεία της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής. 

Στα 2-3 min από την καρδιακή ανακοπή(ΚΑ) το ποσοστό επιβίωσης αυξάνεται στο 50-70%. Ενώ για κάθε λεπτό καθυστέρησης μειώνεται κατά 10-15%,εάν δεν χορηγηθεί Βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Πάνω από το 80% των περιπτώσεων είναι ανατάξιμες με την απινίδωση. Η επιτυχία του απινιδισμού εξαρτάται από την ποσότητα του ρεύματος (μετράτε σε Ampreres) που φθάνει στο μυοκάρδιο και όχι από το μέγεθος της ενέργειας του απινιδωτή (μετράτε σε joules). Αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη της σωστής εκπαίδευσης όχι μόνο του ιατρικού και του παραϊατρικού προσωπικού, αλλά και απλών πολιτών που θα βρεθούν κοντά στο θύμα καρδιακής ανακοπής [44].

Η επιβίωση ενός θύματος καρδιακής ανακοπής εκτός νοσοκομείου εξαρτάται κυρίως από τον χρόνο που μεσολαβεί ως την ηλεκτρική ανάταξη της κοιλιακής μαρμαρυγής(ΚΜ),που είναι η συνηθέστερη μορφή αρρυθμίας που προκαλεί καρδιακή ανακοπή(ΚΑ). Τα συστήματα επείγουσας βοήθειας αδυνατούν, κατά κανόνα ,να ανταποκριθούν με έγκαιρη χορήγηση απινιδισμού τα πρώτα λεπτά της ανακοπής, δεδομένου ότι ο κλασικός  απινιδιστής χρησιμοποιείται από λίγους εξειδικευμένους διασώστες. Με αυτές  τις συνθήκες. η επιβίωση μετά από καρδιακή ανακοπή(ΚΑ) δεν ξεπερνά το 5%.

Ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής(ΑΕΑ) σχεδιάστηκε ως η απάντηση σε αυτό το πρόβλημα. Η συσκευή έχει τη δυνατότητα να διακρίνει με ακρίβεια αν ο υπεύθυνος ρυθμός για την ανακοπή είναι απινιδώσιμος ή όχι. Επιπλέον, κατευθύνει με φωνητικές προτροπές την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Έτσι, με τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή είναι πλέον δυνατόν και μη εξειδικευμένα άτομα να εφαρμόσουν βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και απινιδισμό [19]

Ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής(ΑΕΑ) αποτελείται από έναν μικρό υπολογιστή (μικρό επεξεργαστή), ηλεκτρικά κυκλώματα και αυτοκόλλητα επιθέματα ηλεκτροδίων. Επίσης, μέσα στο τσαντάκι του απινιδωτή φυλάσσονται τα ακόλουθα (μια μικρή πετσέτα/πετσέτα προσώπου /μαντηλάκια ,ξυραφάκι, προσωπίδα τσέπης, προστατευτικά γάντια μιας χρήσης, ψαλίδια). Τα ηλεκτρόδια που επικολλώνται στο στέρνο του ασθενή, συλλέγουν πληροφορίες για τον καρδιακό ρυθμό. Ο μικροεπεξεργαστής, με την φιλοσοφία ενός κλασικού καρδιογράφου αναλύει τον καρδιακό ρυθμό και αν απαιτείται, συνιστά απινίδωση. Η απινίδωση  (ηλεκτρικό ερέθισμα) χορηγείται στην καρδιά μέσω των επικολλημένων στο στήθος ηλεκτροδίων. Οι ιδανικές θέσεις για τα ηλεκτρόδια του απινιδωτή είναι αυτές που επιτρέπουν τη μέγιστη δυνατή ροή ηλεκτρικού ρεύματος δια μέσου του μυοκαρδίου. Η συσκευασία των ηλεκτροδίων δείχνει τη σωστή θέση τοποθέτησης τους στο θώρακα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η θέση φαίνεται επίσης και πάνω στα ίδια τα ηλεκτρόδια του ΑΕΑ.

Οι συνηθισμένες συσκευές Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή(ΑΕΑ)είναι κατάλληλες για χρήση και σε παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών. Για παιδιά ηλικίας μεταξύ 1 εώς 8 ετών πρέπει να χρησιμοποιούνται παιδιατρικά ηλεκτρόδια μαζί με τον ειδικό μετατροπέα-μειωτήρα ή να ενεργοποιείται η επιλογή της παιδιατρικής λειτουργίας αν είναι διαθέσιμη. Αν τα παραπάνω δεν είναι διαθέσιμα, ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως έχει. Υπάρχουν λίγες αναφορές περιστατικών επιτυχούς χρήσης των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών σε παιδιά ηλικίας μικρότερης του ενός έτους. Η συχνότητα εμφάνισης απινιδώσιμου ρυθμού σε βρέφη είναι πολύ χαμηλή, εκτός αν υπάρχει συνοδός καρδιακή νόσος. Σε αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις, εάν ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής είναι ο μόνος διαθέσιμος απινιδωτής συστήνεται η χρήση του (κατά προτίμηση με μειωτήρα ενέργειας).

Όσοι εφαρμόζουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση θεωρείται πολύ σημαντικό να προσέχουν και να ακολουθούν χωρίς καθυστέρηση τις φωνητικές οδηγίες των συσκευών ΑΕΑ. Οι οδηγίες αυτές είναι προγραμματισμένες στον  ΑΕΑ και συστήνεται να ρυθμίζονται σύμφωνα με την αλληλουχία της εφαρμογής της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης [45].

Χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή

Οι Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές(ΑΕΑ) είναι ασφαλείς και αποτελεσματικοί όταν χρησιμοποιούνται από απλούς πολίτες με ελάχιστη ή και με καθόλου εκπαίδευση. Οι Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές(AEA) καθιστούν εφικτή την εφαρμογή απινίδωσης αρκετά λεπτά πριν την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας. Οι ανανήπτες θα πρέπει να συνεχίζουν την ΚΑΡΠΑ με ελάχιστες διακοπές των θωρακικών συμπιέσεων όσο συνδέουν έναν απινιδωτή και κατά τη διάρκεια της χρήσης του. Επίσης, θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι ώστε να ακολουθούν τις φωνητικές οδηγίες αμέσως μόλις λεχθούν, ιδίως να επανεκκινούν την ΚΑΡΠΑ αμέσως μόλις δοθεί τέτοια οδηγία, καθώς και να ελαχιστοποιούν τις διακοπές στις θωρακικές συμπιέσεις[46].

Αλγόριθμος του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

 Μόλις ο ΑΕΑ είναι διαθέσιμος:

 • Ενεργοποιήστε τον ΑΕΑ ή ζητήστε από τον βοηθό να το κάνει.
 • Ορισμένοι απινιδωτές τίθεται αυτόματα σε λειτουργία όταν ανοίξει το καπάκι. Σε άλλους χρειάζεται να πιέσετε το κουμπί ΟΝ.
 • Αφαιρέστε τα ρούχα από το θώρακα του θύματος, αν χρειάζεται, και συνδέστε τα ηλεκτρόδια πάνω στο γυμνό στήθος του θύματος. Αν είναι παρόντες περισσότεροι από έναν ανανήπτη, η ΚΑΡΠΑ θα πρέπει να συνεχίζεται ενώ τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται στο θώρακα.
 • Τοποθετήστε το πρώτο ηλεκτρόδιο.
 • Το ένα ηλεκτρόδιο θα πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από την αριστερή μασχάλη.
 • Τοποθετήστε το δεύτερο ηλεκτρόδιο. Το ηλεκτρόδιο αυτό θα πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από τη δεξιά κλείδα, δίπλα από το στέρνο.
 • Απομακρυνθείτε κατά τη διάρκεια της ανάλυσης.Βεβαιωθείτε ότι κανένας δεν αγγίζει το θύμα, ενώ γίνεται ανάλυση ρυθμού από τον ΑΕΑ.
 • Εάν ενδεικνύεται απινίδωση(shock).
 • Βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν ακουμπά το θύμα

 • Πιέστε το κουμπί απινίδωσης όπως υποδεικνύεται από τον ΑΕΑ(οι πλήρως αυτόματοι ΑΕΑ θα χορηγήσουν την απινίδωση αυτόματα).
 • Ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες του ΑΕΑ. Εάν σας ζητήσει να ξεκινήσετε ΚΑΡΠΑ, αρχίστε αμέσως θωρακικές συμπιέσεις και αναπνοές διάσωσης 30:2.
 • Αν δεν ενδείκνυται απινίδωση, συνεχίστε αμέσως καρπα και ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες. Η ΚΑΡΠΑ θα συνεχιστεί για μια περίοδο 2 λεπτών μετά την οποία ο ΑΕΑ θα ξεκινήσει μια νέα ανάλυση ρυθμού.
 • Εάν σε οποιοδήποτε στιγμή, το θύμα αρχίσει να αναπνέει φυσιολογικά, σταματήστε την ΚΑΡΠΑ αλλά μην αφαιρέστε τα ηλεκτρόδια  .Εάν το θύμα παραμένει αναίσθητο, τον τοποθετούμε σε θέση ανάνηψης(όπως περιεγράφηκε πιο πάνω[47].

Σημαντικές επισημάνσεις για την χρήση 

 

ΑΕΑ v Βρεγμένος θώρακας

Σε ορισμένα θύματα καρδιακής ανακοπής ο θώρακας είναι υγρός, όπως για παράδειγμα, εξαιτίας έντονης εφίδρωσης ή μετά από προηγηθείσα διάσωση από το νερό. Απαιτείται ταχεία απομάκρυνση του ιδρώτα ή του νερού και στέγνωμα του θώρακα πριν από τη σύνδεση των ηλεκτρόδιων του ΑΕΑ στο θωρακικό τοίχωμα. Μέσα στην συσκευασία του ΑΕΑ υπάρχει πετσέτα.

v  Τριχωτός θώρακας

Σπάνια ένα τριχωτό στήθος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με την επικόλληση των ηλεκτροδίων της απινίδωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αναγνωρίζεται ως δυνητικά απαραίτητη παρέμβαση το ξύρισμα ή κόψιμο μέρους της τριχοφυΐας για την επίτευξη της κατάλληλης επαφής. Μέσα στη συσκευασία του ΑΕΑ είναι απαραίτητο, για το λόγο αυτό, να υπάρχει ξυριστική μηχανή. Το ξύρισμα δεν συστήνεται ως τακτική ρουτίνας, λόγω της απώλειας πολύτιμου χρόνου.

v  Επιθέματα δέρματος

Προκειμένου να διασφαλίσετε την καλή επαφή των ηλεκτροδίων του ΑΕΑ, αφαιρέστε τυχόν επιθέματα ή άλλα υλικά σε επαφή με το δέρμα του θύματος. Ορισμένα θύματα καρδιακής ανακοπής δυνητικά φέρουν φαρμακεύτηκα επιθέματα στο θωρακικό τοίχωμα. Αυτά πρέπει να απομακρύνονται προς αποφυγή πρόκλησης σπινθήρα ή εγκαυμάτων κατά τη διενέργεια απινίδωσης.

v  Βηματοδότες

Ορισμένα θύματα καρδιακής ανακοπής έχουν εμφυτευμένο μόνιμο καρδιακό βηματοδότη. Ο μόνιμος βηματοδότης είναι ορατός κάτω από το δέρμα του θωρακικού τοιχώματος, ακριβώς κάτω από την αριστερή κλείδα, αντί για τη δεξιά, κάτω από την οποία απαντάται συνηθέστερα.

Κοσμήματα

Αφαιρούμε οποιοδήποτε μεταλλικό κόσμημα που μπορεί να έρθει σε επαφή με τα ηλεκτρόδια του ΑΕΑ. Τα ηλεκτρόδια πρέπει να παραμένουν μακριά από τα μόνιμα κοσμήματα, συμπεριλαμβανόμενων και των σκουλαρικιών στο σώμα(body piecing).

Θέματα ασφαλείας κατά την χρήση του ΑΕΑ

v  Ασφάλεια του ανανήπτη

Δεν αγγίζεται το θύμα καρδιακής ανακοπής κατά τη διάρκεια της ανάλυσης ρυθμού, της φόρτισης ή της χορήγησης απινίδωσης. Η επαφή με το θύμα κατά τη διάρκεια της ανάλυσης ρυθμού προκαλεί δυνητικά παράσιτα που παρεμβαίνουν και δυσχεραίνουν την αναγνώριση του υποκείμενου ρυθμού του θύματος και καθυστερούν τη χορήγηση απινίδωσης.

v  Ασφάλεια των παρευρισκόμενων  

Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον είναι ασφαλές. Κατά την ανάλυση ρυθμού, τη φόρτιση και ιδιαιτέρως κατά τη χορήγηση απινίδωσης, διασφαλίστε πως κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν αγγίζει το θύμα καρδιακής ανακοπής ή το άμεσο περιβάλλον του. Προειδοποιείστε, φωνάζοντας απομακρυνθείτε, θα χορηγηθεί ΡΕΥΜΑ’ και ελέγξτε οπτικά την απουσία άμεσης επαφής οποιουδήποτε των παρευρισκόμενων με το θύμα.

Η αναγκαιότητα των AED στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση – Ιστορική Αναδρομή – Επιδημιολογικά και Στατιστικά Στοιχεία (Μέρος Πρώτο)

Η αναγκαιότητα των AED στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση – Κλινικά Συμπτώματα Και Αίτια Καρδιοπνευμονικής Ανακοπής (Μέρος Δεύτερο)

Η αναγκαιότητα των AED στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση – Αιτίες αναπνευστικής ανακοπής στους ενήλικες (Μέρος Τρίτο)

Η αναγκαιότητα των AED στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση – Αναστρέψιμα αίτια καρδιακής ανακοπής – Αναγνώριση της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής (Μέρος Τέταρτο)

Η αναγκαιότητα των AED στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση – Διαφορές μεταξύ Bls-Als – Αλγόριθμος Αναζωογόνησης – Εφαρμογή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (Μέρος Πέμπτο)

Η αναγκαιότητα των AED στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση – Εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (Μέρος Έκτο)

Η αναγκαιότητα των AED στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση – Κατευθυντήριες οδηγίες του ERC (2015) – Ο ρόλος του νοσηλευτή στην εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ (Μέρος Έβδομο)

Η αναγκαιότητα των AED στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση – Χρήση και Αλγόριθμος Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (Μέρος Όγδοο)

Η αναγκαιότητα των AED στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση – Η αναγκαιότητα του απινιδωτή – Νομικό πλαίσιο – Χώροι στους οποίους είναι διαθέσιμοι οι απινιδωτές (Μέρος Ένατο)


ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

“Η αναγκαιότητα των AED στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση. Διερεύνηση και
χαρτογράφηση των AED στον Ελλαδικό χώρο.”

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ
ΖΥΚΑΪ ΦΛΟΥΤΟΥΡΑ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ