Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ – Ασφαλής Στάθμευση – Έλεγχος Κυκλοφορίας Οχημάτων (Μέρος Πέμπτο)

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ – Ασφαλής Στάθμευση – Έλεγχος Κυκλοφορίας Οχημάτων (Μέρος Πέμπτο)

Ασφαλής στάθµευση

Τα ασθενοφόρα πρέπει να σταθµεύουν κατάλληλα, ώστε να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία και αποτελεσµατικός έλεγχος στο ρεύµα κυκλοφορίας.

Το ασθενοφόρο δεν θα πρέπει να σταθμεύει δίπλα στον τόπο του ατυχήματος, διότι µπορεί να εµποδίσει την κίνηση άλλων οχημάτων επείγουσας αντιμετώπισης.  Αντίθετα, το ασθενοφόρο θα πρέπει να οδηγηθεί µπροστά ή πίσω από τον τόπο του ατυχήματος και να σταθμεύσει στην ίδια πλευρά του δρόµου.

Το καλύτερο είναι να σταθμεύσει σε υψηλότερο μέρος ή σε  μέρος που βρίσκεται αντίθετα µε την κατεύθυνση του ανέμου, εάν υπάρχει καπνός ή επικίνδυνο υλικό (π.χ. χυμένα υγρά καύσιμα) στην περιοχή του συµβάντος.

Εάν είναι ανάγκη να σταθμεύσει πίσω από ύψωμα ή σε στροφή, ο οδηγός – ∆ιασώστης πρέπει να τοποθετήσει προειδοποιητικά  τρίγωνα ή κώνους πριν από το ασθενοφόρο και να σταθµεύσει  αρκετά µακριά από οικοδοµές που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν, από φωτιές, από εκρηκτικά υλικά ή από καλώδια που έχουν πέσει.

Ο κανόνας που ισχύει για τον οδηγό – ∆ιασώστη, είναι να σταθµεύσει τόσο κοντά στο ατύχηµα, όσο υπαγορεύει η άµεση ανάγκη για παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας και η προσωπική του ασφάλεια.

Εάν είναι δυνατόν, όταν πλησιάσει στον τόπο του συµβάντος, ο οδηγός θα πρέπει να κάνει µια σύντοµη επιτόπια έρευνα και να εντοπίσει το καλύτερο σηµείο για να σταθµεύσει, να αποβιβάσει το προσωπικό και να επιβιβάσει τους ασθενείς.

Εάν είναι ανάγκη, τότε µόνο το ασθενοφόρο µπορεί να οδηγηθεί προσωρινά σε µια θέση, που παρακωλύει την κυκλοφορία, µε σκοπό να µεταφερθεί ο ασθενής µε ασφάλεια και ταχύτητα.

 

Εάν απαιτηθεί τέτοιος ελιγµός, το ασθενοφόρο θα πρέπει να αποµακρυνθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Η κυκλοφορία δεν θα πρέπει να εµποδιστεί περισσότερο από όσο είναι απολύτως αναγκαίο.

Φυσικά, η επείγουσα ιατρική βοήθεια του ασθενούς θα προηγηθεί παντός άλλου.

Για το λόγο αυτό, τα προβλήµατα που δηµιουργούνται µε την παρεµπόδιση της κυκλοφορίας, δεν θα πρέπει ποτέ να επηρεάζουν τη φροντίδα που παρέχεται στον ασθενή.

 Έλεγχος Κυκλοφορίας Οχηµάτων 

Το πρώτιστο χρέος του ∆ιασώστη σε ένα τόπο ατυχήµατος είναι η φροντίδα των ασθενών.

Εάν οι αστυνοµικές αρχές δεν είναι παρούσες όταν φθάσει το ασθενοφόρο, ο ∆ιασώστης µπορεί να χρησιµοποιήσει παρευρισκόµενους για να ρυθµίσει την κυκλοφορία.

Μόνο όταν έχουν αντιµετωπιστεί  όλοι οι ασθενείς και η επείγουσα κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο, θα αναλάβει ο ∆ιασώστης να αποκαταστήσει το ρεύµα κυκλοφορίας.

Εάν η αστυνοµία καθυστερήσει να φθάσει στον τόπο του συµβάντος, τότε µπορεί να απαιτηθεί να αναλάβει δράση ο ∆ιασώστης.

Ο σκοπός του ελέγχου κυκλοφορίας είναι η εξασφάλιση ενός  κανονικού ρεύµατος κυκλοφορίας και η πρόληψη ενός άλλου ατυχήµατος.

Αν σκεφτεί κανείς ότι κάτω από συνηθισµένες συνθήκες ο έλεγχος της κυκλοφορίας είναι πολλές φορές δύσκολος, είναι εύκολο να αντιληφθεί ότι κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν στον τόπο του ατυχήµατος ή καταστροφής, ο έλεγχος της κυκλοφορίας γίνεται ακόµη δυσκολότερος.

Οι περαστικοί οδηγοί συχνά προσπαθούν να παρακολουθήσουν τα συµβάντα την ώρα που οδηγούν, δίνοντας µικρή προσοχή στο δρόµο µπροστά τους.

Μερικοί περίεργοι µπορεί να σταθµεύσουν το αυτοκίνητό τους και να κατευθυνθούν προς τον τόπο του ατυχήµατος δηµιουργώντας άλλους κινδύνους.

Θα πρέπει να τοποθετηθούν προειδοποιητικά σήµατα, όπως φωτοαντανακλαστήρες σε επαρκή απόσταση και στις δύο πλευρές του ατυχήµατος.

Πρέπει να χρησιµοποιηθούν εθελοντές για να επιβραδύνουν την ταχύτητα κυκλοφορίας των οχηµάτων και αν χρειαστεί να αναλάβουν οι ίδιοι οι ∆ιασώστες τον έλεγχο της κυκλοφορίας για βραχύ χρονικό διάστηµα, µέχρις ότου φτάσει η αστυνοµία.

Πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι ο κύριος σκοπός της ρύθµισης της κυκλοφορίας είναι η προειδοποίηση των άλλων οδηγών, ώστε να εξασφαλιστεί η κανονική κίνηση των οχηµάτων, χωρίς συγχρόνως να διακοπεί η φροντίδα του τραυµατία.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Γεωργίου Φ. Τζημόπουλου

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφαλή οδήγηση ασθενοφόρου (Μέρος Πρώτο)

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ-ΔΙΑΣΩΣΤΗ (Μέρος Δεύτερο)

Κίνδυνοι στις ∆ιασταυρώσεις για τον Οδηγό-Διασώστη (Μέρος Τρίτο)

Ο ∆ιασώστης που επιτελεί το έργο του οδηγού, πρέπει να είναι ενήµερος για τις σηµαντικές ευθύνες της οδήγησης του ασθενοφόρου και να αναπτύσσει την κατάλληλη συµπεριφορά (Μέρος Τέταρτο)

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ – Ασφαλής στάθµευση – Έλεγχος Κυκλοφορίας Οχηµάτων (Μέρος Πέμπτο)

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ – ΑΛΚΟΟΛ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ (Μέρος Έκτο)

Πηγή: Διακομιδές με Ασθενοφόρο – Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ