Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Ανατομία » Φλέβες και Αρτηρίες – Δομή, Ροή Αίματος και Πίεση, Οξυγόνωση

Φλέβες και Αρτηρίες – Δομή, Ροή Αίματος και Πίεση, Οξυγόνωση

Οι φλέβες και οι αρτηρίες αποτελούν αμφότερες μέρος του κυκλοφορικού συστήματος, αλλά έχουν διακριτές διαφορές στη δομή και τη λειτουργία τους.

Δομή

Αρτηρίες: Οι αρτηρίες έχουν ένα παχύτερο μυϊκό στρώμα που ονομάζεται μέσος χιτώνας σε σύγκριση με τις φλέβες. Αυτή η μυϊκή στιβάδα επιτρέπει στις αρτηρίες να συστέλλονται ή να διαστέλλονται, συμβάλλοντας στη ρύθμιση της πίεσης και της ροής του αίματος. Οι αρτηρίες έχουν επίσης μια πιο ελαστική και ανθεκτική δομή, που τους επιτρέπει να αντέχουν την υψηλότερη πίεση του αίματος που αντλείται από την καρδιά.

Φλέβες: Οι φλέβες έχουν λεπτότερο μέσο χιτώνα σε σύγκριση με τις αρτηρίες. Έχουν λιγότερους λείους μυς και ελαστικό ιστό, καθιστώντας τις λιγότερο ικανές να συστέλλονται ή να διαστέλλονται. Οι φλέβες βασίζονται σε βαλβίδες μονής κατεύθυνσης για να αποτρέψουν την αντίστροφη ροή του αίματος και να βοηθήσουν στην επιστροφή του αίματος στην καρδιά. Αυτές οι βαλβίδες διασφαλίζουν ότι το αίμα ρέει προς μία κατεύθυνση, προς την καρδιά.

Ροή αίματος και πίεση

Αρτηρίες: Οι αρτηρίες μεταφέρουν οξυγονωμένο αίμα (εκτός από την πνευμονική αρτηρία, η οποία μεταφέρει αποξυγονωμένο αίμα από την καρδιά στους πνεύμονες). Οι αρτηρίες έχουν σύστημα υψηλότερης πίεσης λόγω της δύναμης που παράγεται από την αντλητική δράση της καρδιάς. Μεταφέρουν αίμα μακριά από την καρδιά και το διανέμουν σε διάφορα όργανα και ιστούς σε όλο το σώμα.

Φλέβες: Οι φλέβες μεταφέρουν αποξυγονωμένο αίμα (εκτός από τις πνευμονικές φλέβες, οι οποίες μεταφέρουν οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες προς την καρδιά). Οι φλέβες είναι ένα σύστημα χαμηλής πίεσης, που βασίζεται στη συστολή των γύρω μυών και στις μονόδρομες βαλβίδες για να προωθήσει το αίμα πίσω στην καρδιά. Συλλέγουν το αίμα από τα τριχοειδή αγγεία και το επιστρέφουν στην καρδιά για επαναοξυγόνωση.

Οξυγόνωση

Αρτηρίες: Οι αρτηρίες μεταφέρουν οξυγονωμένο αίμα στους ιστούς και τα όργανα του σώματος, παρέχοντάς τους το απαραίτητο οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά για τη σωστή λειτουργία τους.

Φλέβες: Οι φλέβες μεταφέρουν το αποξυγονωμένο αίμα πίσω στην καρδιά και τους πνεύμονες για επαναοξυγόνωση. Βοηθούν επίσης στην απομάκρυνση των αποβλήτων, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, από τους ιστούς.

Πηγή: MedicTests.com

Παναγιώτης Σπανός
Προνοσοκομειακός Διασώστης
ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ