Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Επικαιρότητα » Υπηρεσία Ασθενοφόρων ΟΚΥπΥ: Τα Διεθνή Πρότυπα αποφέρουν διεθνείς πιστοποιήσεις

Υπηρεσία Ασθενοφόρων ΟΚΥπΥ: Τα Διεθνή Πρότυπα αποφέρουν διεθνείς πιστοποιήσεις

ΤΗΣ ΡΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ*

Τα ασθενοφόρα είναι η διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου για αυτούς που το έχουν ανάγκη κάθε μέρα. Ο ρόλος που έχουν να διαδραματίσουν είναι σημαντικός και καθοριστικός, αφού κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι σημαντικό για την διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), εξελίσσεται και αναβαθμίζεται συνεχώς με στόχο να προσφέρει προς όλους τους πολίτες υπηρεσίες βασισμένες σε διεθνή πρότυπα ποιότητας.

Εκσυγχρονίζοντας τη λειτουργία της, η Υπηρεσία εφάρμοσε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System), και με αυτόν τον τρόπο έχει την ικανότητα να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες που ανταποκρίνεται στις ισχύουσες εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και σε σύγχρονα διεθνή επιστημονικά πρότυπα.

Με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί την απόδοση των καθορισμένων διεργασιών της και να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες, εκεί και όπου χρειάζεται.

Οι πιστοποιήσεις και η σημασία τους

Για τις δράσεις της, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ πιστοποιήθηκε πρόσφατα για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. Με την εφαρμογή του Προτύπου, διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα και η αξιοπιστία απέναντι στον ασθενή, αφού η Υπηρεσία λειτουργεί στη βάση ενός συστήματος που εστιάζει στην διαρκή βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών. Αυτό είναι κάτι που επιτυγχάνεται με τον έγκαιρο εντοπισμό και την ταυτόχρονη ικανοποίηση των απαιτήσεων και αναγκών των ασθενών.

Οι διαδικασίες που έχουν καταγραφεί για την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, δίνουν την δυνατότητα εντοπισμού σημείων και πιθανών αδυναμιών που μπορεί να υπάρχουν, ενώ ταυτόχρονα με την παρακολούθηση των διαδικασιών εξάγονται μετρήσιμα στατιστικά, αλλά και χρήσιμα στοιχεία τα οποία στοχεύουν στην βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας. Έτσι επιτυγχάνεται η συνεχής παρακολούθηση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων πιστοποιήθηκε ακόμη με το εξειδικευμένο στο χώρο της Υγείας πρότυπο ποιότητας ISO 15224:2016, για τις παγκύπριες υπηρεσίες που προσφέρει στην επείγουσα φροντίδα υγείας.

Το πρότυπο ISO 15224:2016 επισφραγίζει την ποιότητα για την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, καθώς στις απαιτήσεις του συμπεριλαμβάνεται η ανάλυση της επικινδυνότητας και η λήψη των κατάλληλων μέτρων. Λόγω της ιδιαιτερότητας του προνοσοκομειακού χώρου, η ορθή αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των πιθανών κινδύνων που πιθανόν να προκύψουν, αποτελεί βασική προτεραιότητα, αφού στόχος είναι η ορθολογική διαχείριση των κινδύνων και η επανεκτίμηση τους.

Οι πιο πάνω πιστοποιήσεις είναι αποτέλεσμα της σκληρής και συλλογικής δουλειάς που γίνεται καθημερινά από το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, με στόχο να μην χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή, αλλά και για βέλτιστη παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας σε όλους τους πάσχοντες.

Η επίτευξη αυτού του στόχου, είναι αποτέλεσμα της αξιολόγησης του προσωπικού και της συνεχούς κατάρτιση του, αποτελεί προτεραιότητα για την Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Τόσο οι νοσηλευτές όσο και οι διασώστες της Υπηρεσίας, παρακολουθούν εκπαιδευτικά πιστοποιημένα προγράμματα για την διάσωση της ανθρώπινης ζωής, ενισχύοντας έτσι τις γνώσεις τους και την ετοιμότητά τους να ανταποκριθούν σε κάθε περιστατικό με επάρκεια και αμεσότητα.

 

*Διευθύντρια Διεύθυνσης Υπηρεσίας Ασθενοφόρων ΟΚΥπΥ.

Πηγή: ygeia-news

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ