Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Οι πρώτοι βοηθοί θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να αξιολογούν τον μηχανισμό τραυματισμού.

Ο μηχανισμός αυτός περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ενέργεια της κίνησης μεταφέρεται σε ένα άτομο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό.

Ένα κλασικό παράδειγμα είναι το τροχαίο ατύχημα στο οποίο η έκταση της ζημιάς στο όχημα μπορεί να σχετίζεται άμεσα με την έκταση των τραυματισμών που μπορεί να έχει ο ασθενής.

Ένα τροχαίο ατύχημα μπορεί να είναι ένα μικρό “τροχαίο” χωρίς ζημιές στο όχημα και χωρίς τραυματισμό του επιβάτη, ή μπορεί να είναι μια μετωπική σύγκρουση με σημαντικές ζημιές στο όχημα και δυνητικά σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι, το θώρακα, το λαιμό και την κοιλιά του επιβάτη.

Οι πτώσεις είναι ένα άλλο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο προσδιορισμός του μηχανισμού τραυματισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της έκτασης της ζημίας του ασθενούς.

Το ύψος της πτώσης του ασθενούς, η θέση στην οποία προσγειώθηκε ο ασθενής και ο αριθμός και το είδος των αντικειμένων που χτύπησε ο ασθενής παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την πιθανή κατάσταση του ασθενούς.

Για παράδειγμα, ένας ασθενής που έπεσε σε ένα τεντωμένο χέρι μπορεί να έχει τραυματισμό στον ώμο καθώς και τραυματισμό στον καρπό.

Πηγή: https://www.firstaidforfree.com/what-is-mechanism-of-injury-moi/

Παναγιώτης Σπανός

Προνοσοκομειακός Διασώστης

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ