Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Οδηγίες για Διασώστες » Συνείδηση στολής και εμφάνισης…Η μη λεκτική επικοινωνία και η σημασία της

Συνείδηση στολής και εμφάνισης…Η μη λεκτική επικοινωνία και η σημασία της

Εμφάνιση

Η εμφάνιση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές μη λεκτικών σημάτων και, συχνά ασυνείδητα, επηρεάζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε όλες τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Οι άνθρωποι στις καθημερινές τους σχέσεις, ειδικά σε ένα καινούργιο και άγνωστο περιβάλλον, αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν πιο έμμεσους τρόπους αυτοπαρουσίασης, όπως αυτόν της εμφάνισης για την προβολή τους.

Ο παράγοντας ενδυμασία που επηρεάζει την εμφάνιση αντανακλά την ατομικότητα και μοναδικότητα του κάθε ατόμου.

Αν ο στόχος είναι η προβολή του επαγγελματικού μας ρόλου, αυτός εξασφαλίζεται με την χρήση της στολής εργασίας (ιατρική ποδιά, στολή διασώστη).

Η στολή είναι ένα σταθερό και συνήθως επίσημο μοντέλο ρούχου που δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο χρήστης ανήκει σε μια ομάδα, όπως και ποια ιεραρχική θέση κατέχει σε αυτήν.

Αποτελεί έμπρακτη απόδειξη υποταγής και ένταξης του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο και σέβεται τον τρόπο ντυσίματος της ομάδας στην οποία ανήκει.

Είναι ένας τρόπος συμμόρφωσης και συμβιβασμού του κάθε μέλους με τους κανόνες του αποδεκτού τρόπου ντυσίματος.

Η στολή βέβαια τονίζει την υπάρχουσα κοινωνική απόσταση (π.χ. στους γιατρούς), αλλά χρησιμοποιείται συχνά σαν μέσο εντυπωσιασμού στα εκτός ομάδας άτομα.

Αν περιοριστούμε απλά στην επίτευξη του δεύτερου στόχου για να πείσουμε ότι διαθέτουμε υψηλό επίπεδο επιρροής και ισχύος, χρειάζεται να αποκτήσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στις γνώσεις και ικανότητές μας, καθώς ένας τέτοιος στόχος αντανακλά εσωτερική μα και επαγγελματική ανασφάλεια.

Η καλλιέργεια αυτογνωσίας είναι ένα από τα μέσα που σίγουρα βοηθούν στην κατανόηση και προβολή του επαγγελματικού μας ρόλου (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 1995).

Σχέση Ιατρού – Ασθενή
Συγγραφή
Χρήστος Λιονής
Έλενα Πιτέλου

Παράδειγμα της χρήσης στολής στο επάγγελμα των αεροσυνοδών

Όλες οι κοινωνίες εξασκούν πιέσεις στα μέλη τους προκειμένου να συμμορφώνονται με τους κανόνες του αποδεκτού τρόπου ντυσίματος.

Ο συμβιβασμός αυτός αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη ένταξης και υποταγής του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο και αντανακλά το σεβασμό του ατόμου προς την ομάδα.

Ακραίο παράδειγμα υποταγής είναι οι στολές που επιβάλλονται σε κάποιες ομάδες. Η στολή δηλώνει ξεκάθαρα ότι ανήκει κάποιος σε μια ομάδα. Η στολή επίσης στοχεύει στο να εντυπωσιάσει τα άτομα που βρίσκονται εκτός αυτής καθώς και να τονίσει την υπάρχουσα κοινωνική απόσταση.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω αποτελούν οι ομάδες των αεροσυνοδών των αεροπορικών εταιριών.

Οι αεροσυνοδοί, λόγω της θέσεως και του ρόλου της εργασίας τους, πρέπει να ξεχωρίζουν από τους επιβάτες του
αεροπλάνου.

Ο επιβάτης πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι σε θέση να ξεχωρίζει τις αεροσυνοδούς και να ζητά τις υπηρεσίες τους, αλλά και τη βοήθεια τους.
Παράλληλα, η ομάδα των αεροσυνοδών, δεδομένου ότι είναι ομοιόμορφα ντυμένη και μάλιστα με ποιοτικές στολές, αποπνέει εμπιστοσύνη και κύρος.

Ταυτόχρονα όμως και τα άτομα της ομάδας ξεχωρίζουν και αισθάνονται υπεροχή και εσωτερική
ανάταση, γεγονός που τα διευκολύνει στην εκτέλεση της εργασίας τους.

Συνάμα, κατά τον Kaiser23, 1985 η στολή που φορούν τα μέλη της ομάδας των αεροσυνοδών, στοχεύουν στο να εντυπωσιάσουν τα εκτός ομάδας άτομα και στοχεύουν στο να πείσουν τον υπόλοιπο κόσμο ότι αυτοί που τις φορούν έχουν υψηλό επίπεδο δύναμης και επιρροής.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΟΤΣΙΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΟΒΑ ΣΟΦΙΑ

Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Πρόεδρος Διασωστών Ρόδου


ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ