Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Συμπληρωματική θεραπεία με οξυγόνο σε ασθενείς με τραύμα: Μια διερευνητική μελέτη βάσει μητρώου

Συμπληρωματική θεραπεία με οξυγόνο σε ασθενείς με τραύμα: Μια διερευνητική μελέτη βάσει μητρώου

Ιστορικό

Το συμπληρωματικό οξυγόνο (SO) είναι ένα από τα πιο συχνά χορηγούμενα φάρμακα σε ασθενείς με τραύμα και συνιστάται από τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Ωστόσο, τα στοιχεία που υποστηρίζουν την ομοιόμορφη χορήγηση είναι ελάχιστα και η υπερβολική χρήση οξυγόνου έχει αποδειχθεί επιβλαβής σε άλλους πληθυσμούς ασθενών. Υποθέσαμε ότι το SO μπορεί να είναι επιβλαβές σε ασθενείς με κορεσμό οξυγόνου > 97%.

Μέθοδοι

Συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία με SO στη βάση δεδομένων του American Trauma Quality Improvement Program 2017.

Οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν σε 3 ομάδες ανάλογα με τον κορεσμό οξυγόνου στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ): (1) κορεσμός < 94%, (2) κορεσμός 94%-97%, (3) κορεσμός 98%-100%.

Πρωταρχική έκβαση ήταν η ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα με συγκρίσεις μεταξύ των ασθενών που έλαβαν ή όχι SO.

Δευτερεύουσα έκβαση ήταν το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS).

Οι ασθενείς συγκρίθηκαν μετά από αντιστοίχιση με βάση το propensity score.

Αποτελέσματα

Συνολικά, ταυτοποιήθηκαν 864 340 ασθενείς.

Η μέση ηλικία ήταν 47,4 ± 24,4 έτη και η διάμεση βαθμολογία σοβαρότητας τραυματισμού ήταν 9.

Το SO συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο ενδονοσοκομειακής θνησιμότητας: (όλοι οι ασθενείς: προσαρμοσμένη αναλογία πιθανοτήτων [aOR] με 95% διάστημα αξιοπιστίας [CI] 3,07 [2,92-3,22],

επίπεδο κορεσμού ED <94%: 2,63 [2,38-2,91],

επίπεδο κορεσμού ED 94%-97%: 2,71 [2,47-2,97],

επίπεδο κορεσμού ED >97%: 3.38 [3.16-3.61].

Το ίδιο μοτίβο παρατηρήθηκε και για το ενδονοσοκομειακό ARDS: (aOR 1,79, 95% CI [1,59-2,02],

επίπεδο κορεσμού ED <94%: aOR 1,75, 95% CI [1,37-2,24],

επίπεδο κορεσμού ED 94%-97%: aOR 1,81, 95% CI [1,43-2,29,

επίπεδο κορεσμού ED >97%: aOR 2,31, 95% CI [1,92-2,79]).

Συμπέρασμα

Με βάση δεδομένα μητρώου με αντιστοίχιση προτίμησης για ασθενείς με τραύμα, η χορήγηση SO συσχετίστηκε με υψηλότερη επίπτωση ενδονοσοκομειακής θνησιμότητας και ARDS. Ο υψηλότερος κίνδυνος εντοπίστηκε σε ασθενείς με κορεσμό ΕΔ >97%.

Πηγή: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aas.13829

Παναγιώτης Σπανός

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Πρόεδρος Διασωστών Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ