Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Ρόλοι και ευθύνες του επαγγέλματος του παραϊατρικού (Πλαίσιο για την άσκηση του παραϊατρικού επαγγέλματος) Μέρος 2

Ρόλοι και ευθύνες του επαγγέλματος του παραϊατρικού (Πλαίσιο για την άσκηση του παραϊατρικού επαγγέλματος) Μέρος 2

Ρόλοι του παραϊατρικού

Ένας παραϊατρικός αναλαμβάνει πολλούς ρόλους κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Οι πρωταρχικοί ρόλοι είναι αυτοί του θεραπευτή, του κλινικού ιατρού και του υπερασπιστή του ασθενούς. Καθώς η πρακτική του  εξελίσσεται, ο Παραϊατρικός μπορεί να συμμετέχει ως ερευνητής ή δάσκαλος. Αυτοί οι μεταβαλλόμενοι ρόλοι τον κρατούν απασχολημένο με το επάγγελμα και προσπαθούν συνεχώς να βελτιώνουν την πρακτική του.

Θεραπευτής

Ο πρωταρχικός ρόλος του παραϊατρικού είναι αυτός του θεραπευτή. Ο θεραπευτής είναι ένα άτομο που υποστηρίζει κάποιον άλλον κατά τη διάρκεια της ασθένειας. Υποστηρίζει τον ασθενή, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά, κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας ή ενός τραυματισμού.

Ο ρόλος του θεραπευτή περιστρέφεται γύρω από την επίδειξη συμπόνιας. Ο Dr. Bernard Lown, γνωστός καρδιολόγος και κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, αναφέρει στο θέμα του ”Η χαμένη τέχνη της θεραπείας” ότι η θεραπεία περιλαμβάνει δύο πτυχές: τη διατήρηση της προσωπικότητας του ατόμου και την παροχή μέτρων ανακούφισης.

Από τη φύση της, η ασθένεια είναι μια επίθεση στην αίσθηση της προσωπικότητας του ατόμου, την προσωπικότητα του ατόμου. Η ασθένεια απειλεί την ποιότητα ζωής του ασθενούς και ίσως ακόμη και την ίδια τη ζωή του ασθενούς. Επιπλέον, η ασθένεια είναι κάτι που ο ασθενής έχει περιορισμένη δυνατότητα να αποτρέψει και ελάχιστο έλεγχο όταν εμφανιστεί. Ως αποτέλεσμα της ασθένειας, ο ασθενής μπορεί να αισθάνεται αβοήθητος. Αυτό το αίσθημα αδυναμίας οδηγεί στην φυσική και ψυχική ταλαιπωρία.

Για να βοηθήσει στη μείωση του πόνου, ο παραϊατρικός χρειάζεται μόνο να δείξει συμπόνια. Η συμπόνια είναι η συνειδητοποίηση του πόνου του άλλου. Σε ορισμένες περιπτώσεις αρκεί μόνο η γεμάτη ενδιαφέρον παρουσία (presencing) του παραϊατρικού για να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου. Η σημασία της παρουσίας αναδεικνύεται από το κοινό αίσθημα που συχνά εκφράζεται από άλλους ότι κανείς δεν θέλει να πεθάνει μόνος του. Με την απλή παρουσία του και την επίδειξη συμπόνιας, ο παραϊατρικός βοηθά στην υποστήριξη του ασθενούς και, συγκεκριμένα, βοηθά τον ασθενή να επικυρώσει τον εαυτό του και την αίσθηση της προσωπικότητάς του.

Η ασθένεια φέρνει επίσης πόνο. Ο παραϊατρικός, ως θεραπευτής, μπορεί να προσφέρει μια σειρά μέτρων παρηγοριάς στο κρεβάτι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το μέτρο αυτό είναι η φαρμακευτική αντιμετώπιση του πόνου. Αλλά σχεδόν σε κάθε περίπτωση η θεραπευτική χρήση του αγγίγματος από τον παραϊατρικό βοηθά στην ανακούφιση του πόνου του ασθενούς και παρέχει παρηγοριά. Το θεραπευτικό άγγιγμα έχει αναγνωριστεί από καιρό από τη νοσηλευτική ως αποτελεσματική θεραπεία για τον πόνο. Το θεραπευτικό άγγιγμα περιλαμβάνει την ατομική προσοχή και το ανθρώπινο άγγιγμα.

Κλινικός ιατρός

Η κλινική είναι ένας χώρος αφιερωμένος στη διάγνωση και τη φροντίδα ενός ασθενούς. Ο κλινικός ιατρός είναι το άτομο που εργάζεται σε αυτόν τον χώρο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κλινική του παραϊατρικού είναι το πίσω μέρος ενός ασθενοφόρου, ένα μέρος όπου αξιολογεί και διαγιγνώσκει την πάθηση ενός ασθενούς.

Η διάγνωση του παραϊατρικού είναι μια ευρεία διάγνωση που γίνεται μετά από αξιολόγηση. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης διαπιστώνει ένα σύμπλεγμα συμπτωμάτων. Αυτό το σύμπλεγμα συμπτωμάτων είναι απλώς ένας κατάλογος μη φυσιολογικών καταστάσεων που διαπίστωσε ο παραϊατρικός κατά τη διάρκεια του ιστορικού της παρούσας ασθένειας και της φυσικής εξέτασης. Στη συνέχεια, ο παραϊατρικός παίρνει με τη σειρά του το σύμπλεγμα συμπτωμάτων, το συγκρίνει με τις γνώσεις του για την ασθένεια και το αντιστοιχεί σε ένα γνωστό πρότυπο συμπτωμάτων που σχετίζεται με μια ασθένεια για να καταλήξει σε μια διάγνωση.

Έχοντας μόνο ακατέργαστα ιατρικά όργανα και περιορισμένο χρόνο για τη λήψη ιστορικού, η διάγνωση του παραϊατρικού, που μερικές φορές αποκαλείται διάγνωση πεδίου, πρέπει να είναι ευρεία και περιεκτική. Συνήθως ο παραϊατρικός κάνει διάγνωση ενός συνδρόμου, μιας ομάδας σημείων και συμπτωμάτων που υποδηλώνουν μια συγκεκριμένη ασθένεια, ή μιας πρωτογενούς διαταραχής της ομοιόστασης, όπως η υποξία.

Ως κλινικός ιατρός, η πρώτη ευθύνη του παραϊατρικού είναι να αντιμετωπίζει τις διαταραχές της ομοιόστασης που απειλούν την επιβίωση του ασθενούς. Η επιβίωση του εγκεφάλου είναι υψίστης σημασίας. Οι τρεις βασικές συνθήκες για την επιβίωση του εγκεφάλου είναι το επαρκές οξυγόνο, η γλυκόζη και η αιμάτωση. Εάν ο εγκέφαλος στερείται οποιαδήποτε από αυτές τις τρεις προϋποθέσεις, τότε ο ασθενής έχει μια θεμελιώδη διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας και εκδηλώνει μια τροποποιημένη ψυχική κατάσταση.

Η προσέγγιση για την αξιολόγηση και τη θεραπεία αυτών των διαταραχών αποτυπώνεται με το μνημονικό ABC. Ο ασθενής αξιολογείται για υποξία, εγκεφαλική υποαιμάτωση – ισχαιμία και υπογλυκαιμία. Αν και αυτή η περιγραφή είναι τεχνικά ακριβής, αποτελεί μια μεγάλη απλούστευση μιας διαδικασίας η οποία επεκτείνεται και συζητείται σε όλη αυτή τη σειρά.

Ο παραϊατρικός, ως κλινικός ιατρός, έχει έναν ανεκτίμητο κανόνα πρώτα απ’ όλα στο μυαλό του όταν αντιμετωπίζει τον ασθενή. Αυτός ο κανόνας, με απλά λόγια, είναι “μην κάνεις κακό”. Ενώ κάποια βλάβη θα προέρχεται πάντα από μια θεραπεία ή ένα φάρμακο (π.χ. ο πόνος μιας βελόνας), η βλάβη αντισταθμίζεται από το όφελος που θα έχει η θεραπεία ή το φάρμακο για τον ασθενή. Ο κανόνας “μην κάνεις καμιά ζημιά” έχει σκοπό να κάνει τους παραϊατρικούς να σταματούν και να εξετάζουν κάθε θεραπευτική παρέμβαση πριν προχωρήσουν.

Η απόφαση για θεραπεία στο πεδίο είναι πολυπαραγοντική. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιο συνετό να μην χορηγηθούν ορισμένες θεραπείες μέχρι την άφιξη στο νοσοκομείο, όπου οι πιο έμπειροι γιατροί μπορούν να κρίνουν ποιες θεραπείες θα ξεκινήσουν. Σε άλλες περιπτώσεις, η καθυστέρηση της θεραπείας στο πεδίο μπορεί να είναι επιζήμια για τον ασθενή.

Ο παραϊατρικός, ως κλινικός ιατρός, κατανοεί ότι η ιατρική είναι μια πρακτική, που σημαίνει ότι η επιστήμη της ιατρικής πρέπει να ταιριάζει με τον ασθενή για να προσπαθήσει να επιτύχει το μέγιστο δυνατό όφελος για τον ίδιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αντιστοίχιση αυτή δεν είναι τέλεια. Η εκμάθηση της σωστής στιγμής για την εκτέλεση συγκεκριμένων διαδικασιών ή τη χορήγηση συγκεκριμένων φαρμάκων είναι συχνά συνάρτηση της δοκιμής και του λάθους. Χρειάζεται εξάσκηση.

Ο παραϊατρικός, ως κλινικός ιατρός, κατανοεί ότι η άσκηση της ιατρικής αφορά πρωτίστως τον ασθενή. Κατανοεί ότι ενώ η τεχνολογία για τη θεραπεία του ασθενούς γίνεται πραγματικά εκπληκτική, η προτεραιότητα παραμένει η θεραπεία του ασθενούς ως ανθρώπου. Κατανοεί, επίσης, ότι η αγάπη για την τεχνολογία και την επιστήμη της ιατρικής (φιλοτεχνολογία) έρχεται σε δεύτερη μοίρα μετά τη φροντίδα για τον άνθρωπο (φιλανθρωπία).

Διευρυμένο πεδίο εφαρμογής της πρακτικής

Ο παραδοσιακός ρόλος του παραϊατρικού ήταν η αντιμετώπιση έκτακτων ιατρικών περιστατικών εκτός νοσοκομείου. Όμως, καθώς η ανάγκη το απαιτούσε, ο ρόλος του επεκτάθηκε σε ορισμένες περιορισμένες καταστάσεις και το πεδίο άσκησης του παραϊατρικού επεκτάθηκε επίσης.

Με γνώμονα την αυξανόμενη εξειδίκευση των νοσοκομείων (π.χ. κέντρα τραύματος), κέντρα επεμβατικής καρδιολογίας, κέντρα εγκεφαλικών επεισοδίων, νοσοκομεία για παιδιά κ.ο.κ. και επιταχυνόμενη από την έλλειψη νοσηλευτών, περισσότεροι παραϊατρικοί ασχολούνται με τη μεταφορά ειδικής φροντίδας (SCT). Οι παραϊατρικοί που εκτελούν SCT έχουν εκπαίδευση ανώτερη από εκείνη του τυπικού παραϊατρικού. Ο ιπτάμενος ιατρός είναι ένα παράδειγμα ειδικά εκπαιδευμένου παραϊατρικού που εκτελεί SCT10.

Σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, όπως σε αγροτικές κοινότητες ή υπό ειδικές συνθήκες, όπως μια επιδημία, μπορεί να είναι σκόπιμο να δοθεί στους παραϊατρικούς ένα διευρυμένο πεδίο άσκησης για να συμπληρώνουν τους υπάρχοντες πόρους υγειονομικής περίθαλψης.

Το Αμερικανικό Κολέγιο Ιατρών Επειγόντων Περιστατικών, σε ένα έγγραφο θέσεων σχετικά με το διευρυμένο πεδίο άσκησης, καθορίζει διάφορες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προτού οι παραϊατρικοί μπορούν να εκτελούν ένα διευρυμένο πεδίο άσκησης.12 Το ACEP υποστηρίζει ότι όλα τα διευρυμένα πεδία άσκησης πρέπει να παρακολουθούνται στενά, με στενή συμμετοχή των ιατρών και με μια αυστηρή διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που διαθέτει πρότυπα και μηχανισμούς για διορθώσεις. Η ACEP, στο έγγραφο θέσης της, αναφέρει επίσης ότι το εν λόγω διευρυμένο πεδίο άσκησης πρέπει να ικανοποιεί μια κοινοτική ανάγκη, συνήθως βάσει αξιολόγησης και σχεδίου δράσης, και ότι η άσκηση είναι νομικά επιτρεπτή.

Αυτοαξιολόγηση και συνεχής βελτίωση της ποιότητας

Ο παραϊατρικός, ως κλινικός ιατρός, προσπαθεί πάντα να βελτιώνει την πρακτική της παραϊατρικής. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα με κριτική αυτοαξιολόγηση και προγραμματισμένη δράση. Για παράδειγμα, ένας συχνά αναφερόμενος στόχος του συστήματος προνοσοκομειακής φροντίδας είναι η ικανοποίηση του ασθενούς.

Η ικανοποίηση του ασθενούς μπορεί να προκύψει από πολλούς παράγοντες, όπως η παροχή υψηλής ποιότητας επείγουσας ιατρικής φροντίδας, η έγκαιρη ανταπόκριση ή ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ασθενούς. Ένας στόχος του συστήματος  θα ήταν η οκτάλεπτη ανταπόκριση στο 90% των κλήσεων. Θα μπορούσε επίσης να ανταποκρίνεται στην απαίτηση των ασθενών για έγκαιρη ανταπόκριση. Εάν ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, τότε, σε κάποιο βαθμό, η ικανοποίηση των ασθενών θα πρέπει να είναι υψηλότερη.

Ενώ ένα σύστημα προνοσοκομειακής φροντίδας μπορεί να εξετάζει περιοδικά ορισμένες παραμέτρους πρακτικής, ένα ανώτερο σύστημα προνοσοκομειακής φροντίδας βρίσκεται πάντα σε μια διαδικασία αναθεώρησης και ανασχεδιασμού, προσπαθώντας να βελτιώσει τη διαδικασία και να βελτιώσει την παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Αυτή η προσέγγιση ονομάζεται συνεχής βελτίωση της ποιότητας (CQI) και περιλαμβάνει μια διαδικασία που μπορεί να συνοψιστεί ως σχέδιο-πραγματοποίηση-έλεγχος-δράση (PDCA). Αυτός ο κύκλος PDCA διαφέρει από την απλή επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα καθιερωμένα πρότυπα ή τη διασφάλιση ποιότητας (QA), επειδή έχει ένα στοιχείο δράσης.

Οποιοδήποτε σύστημα αυτοανάλυσης, είτε πρόκειται για QA/CQI είτε για άλλα, εξαρτάται από τα δεδομένα που συλλέγονται. Αυτά τα συστήματα πληροφοριών μπορεί να είναι σε πραγματικό χρόνο (δηλ. άμεση παρατήρηση των δεξιοτήτων ή των επιδόσεων στο πεδίο), αλλά συχνά γίνονται αναδρομικά, εκ των υστέρων, με έλεγχο διαγραμμάτων. Για να είναι αξιόπιστος ο έλεγχος διαγραμμάτων, είναι σημαντικό οι παραϊατρικοί να περιγράφουν με ακρίβεια και πληρότητα την παρεχόμενη φροντίδα. Όπως λέει και το ρητό, “αν δεν καταγράφηκε, τότε δεν συνέβη”.

Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση

Μια άλλη ευθύνη ενός επαγγελματία παραϊατρικού ως κλινικού ιατρού είναι να παραμένει ενήμερος με την κατάσταση της επιστήμης. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, η οποία καταλήγει σε περιοδική επαναπιστοποίηση. Οι παραϊατρικοί έχουν επίσης την ευθύνη να επανεγγράφονται κάθε δύο ή τρία χρόνια. Η επανεγγραφή αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στο κοινό ότι οι παραϊατρικοί που το εξυπηρετούν έχουν παραμείνει ικανοί ως παραϊατρικοί.

Ωστόσο, ο παραϊατρικός κατανοεί την ανάγκη όχι μόνο να διατηρεί τις ελάχιστες δεξιότητες και μια επαρκή βάση γνώσεων ή τη διασφάλιση της επάρκειας, αλλά και την ανάγκη να συνεχίζει να παραμένει ενήμερος με την κατάσταση της επιστήμης.

Οι παραϊατρικοί αναμένεται να ενημερώνονται για τις νέες εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής, όπως αυτές αφορούν το σύστημα προνοσοκομειακής φροντίδας, μέσω της συμμετοχής τους στην επαγγελματική ανάπτυξη.

Η συμμετοχή σε πολιτειακά και εθνικά συνέδρια επείγουσας ιατρικής φροντίδας καθώς και η παρακολούθηση περιφερειακών εργαστηρίων συμβάλλουν στη διασφάλιση ότι ο παραϊατρικός συνεχίζει να αναπτύσσεται και να παρέχει υψηλής ποιότητας ιατρική φροντίδα έκτακτης ανάγκης. Εναλλακτικά, οι παραϊατρικοί συχνά απευθύνονται στους ιατρικούς διευθυντές τους για καθοδήγηση και εκπαίδευση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.

Ένας άλλος τρόπος για να συμβαδίζει κανείς με το επάγγελμα είναι η ανάγνωση των εμπορικών περιοδικών προνοσοκομειακής φροντίδας. Τα καλύτερα εμπορικά περιοδικά  διαθέτουν έρευνα που έχει αξιολογηθεί από ομότιμους ή άρθρα που έχουν κριθεί.

Τα περιοδικά είναι ένα μέσο για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της επιστήμης

Όποτε η έρευνα έχει αξιολογηθεί από ομότιμους, αυτό σημαίνει ότι το άρθρο ή η έρευνα αξιολογήθηκε κριτικά από ειδικούς στον τομέα για την εγκυρότητά της. Για να είναι έγκυρη, η έρευνα πρέπει να υποστηρίζει αντικειμενικά το συμπέρασμά της. Με άλλα λόγια, η έρευνα δεν πρέπει να είναι προσωπική άποψη, να περιέχει υπερβολικές δηλώσεις ή να διατυπώνει αδικαιολόγητους ισχυρισμούς.

Ωστόσο, τα άρθρα δεν αξιολογούνται από ομοτίμους καθαυτά, αλλά μάλλον αξιολογούνται με κριτές. Συνήθως ένας συντάκτης διανέμει ένα άρθρο σε μια ομάδα ειδικών παραϊατρικών, στην προκειμένη περίπτωση, και αυτοί οι ειδικοί παραϊατρικοί προσφέρουν συμβουλές. Επεξεργάζονται το άρθρο και ενεργούν ως κριτές. Στη συνέχεια, το άρθρο επιστρέφεται στον συγγραφέα και ο συγγραφέας έχει τη δυνατότητα να αναθεωρήσει το άρθρο πριν από την εκ νέου υποβολή του. Συχνά τα σχόλια που προσφέρονται από αυτούς τους κριτές παραθέτουν την τρέχουσα έρευνα ή τις βέλτιστες πρακτικές.

Η δέσμευση που αναλαμβάνουν όλοι οι παραϊατρικοί όταν αποκτούν την πρώτη τους πιστοποίηση είναι να παραμένουν επίκαιροι στο επάγγελμα μέσω της δια βίου μάθησης.

Ερευνητής

Η πρακτική στην επείγουσα ιατρική φροντίδα τα προηγούμενα χρόνια βασιζόταν είτε στην ενδονοσοκομειακή πρακτική, η οποία μερικές φορές δεν ταίριαζε στο προνοσοκομειακό περιβάλλον, είτε στην ατεκμηρίωτη εμπειρία. Αυτή η προσέγγιση οδήγησε σε μεγάλη ανησυχία σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος από ορισμένους. Για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους ισχυρισμούς, οι παραϊατρικοί έχουν στραφεί σε μια τεκμηριωμένη προσέγγιση της πρακτικής. Οι αλλαγές στην πρακτική καθοδηγούνται πλέον από την έρευνα και η πρακτική γίνεται πιο αξιόπιστη και έγκυρη κατά τη διαδικασία αυτή.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΣ

Ο επαγγελματίας παραϊατρικός ενδιαφέρεται για την έρευνα επειδή προσφέρει την ευκαιρία να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της παραϊατρικής.

Δάσκαλος

Οι παραϊατρικοί, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τους τραυματισμούς και τις ασθένειες, έχουν αρχίσει να εκπαιδεύουν το κοινό. Αυτές οι ευκαιρίες εκπαίδευσης του κοινού εμφανίζονται μερικές φορές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης έκτακτης ανάγκης, σε ατομική βάση ή σε προγράμματα δημόσιας εκπαίδευσης.

Για να είναι αποτελεσματική, αυτή η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται όταν το άτομο ή το κοινό είναι έτοιμο να μάθει. Αυτό ονομάζεται διδακτική στιγμή. Για παράδειγμα, μια εκστρατεία για τη χρήση ζωνών ασφαλείας μπορεί να έχει μεγαλύτερη απήχηση αμέσως μετά από μια θανατηφόρα σύγκρουση με μηχανοκίνητο όχημα στην οποία εμπλέκονται έφηβοι οδηγοί. Εκείνη τη στιγμή το κοινό είναι ευαισθητοποιημένο για τους θανάτους που μπορούν να αποφευχθούν από συγκρούσεις με μηχανοκίνητα οχήματα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΣ

Ένας νεότερος ρόλος για τον παραϊατρικό είναι αυτός του εκπαιδευτή υγείας.

Δημόσια εκπαίδευση

Η δημόσια εκπαίδευση είναι ένα μέσο για τη συγκέντρωση της υποστήριξης του κοινού, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στο κοινό τις πληροφορίες που χρειάζεται σχετικά με την πρόληψη τραυματισμών και ασθενειών. Ένα πρότυπο σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης που ονομάζεται PIER αναπτύχθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας (NHTSA).13 Το PIER σημαίνει δημόσια πληροφόρηση, εκπαίδευση και σχέσεις και ενσωματώνει τις τρεις πτυχές της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η πρώτη πτυχή, η ενημέρωση του κοινού, αφορά πληροφορίες σχετικά με άτομα και γεγονότα που παραδοσιακά μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης στο κοινό. Πολλοί οργανισμοί προνοσοκομειακής φροντίδας διαθέτουν έναν υπεύθυνο δημόσιας πληροφόρησης (PIO), του οποίου η ευθύνη είναι η διασύνδεση με τα ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης και η παροχή δημόσιας πληροφόρησης. Ο PIO πρέπει να είναι προσεκτικός ως προς τη μη αποκάλυψη περιορισμένων προσωπικών πληροφοριών υγείας (PHI), γεγονός που αποτελεί παραβίαση των κανονισμών του νόμου περί φορητότητας και λογοδοσίας της ασφάλισης υγείας (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), ενώ ταυτόχρονα παρέχει στα μέσα ενημέρωσης τις πληροφορίες που δικαιούνται λόγω της ελευθερίας του Τύπου.

Δραστηριότητες δημόσιας εκπαίδευσης

 • Ενημέρωση του κοινού
 • Συνεντεύξεις Τύπου
 • Ανακοινώσεις σε εφημερίδες για την εβδομαδιαία δραστηριότητα
 • Ετήσιες εκθέσεις σε κυβερνητικά συμβούλια
 • Δημόσια εκπαίδευση
 • Μαθήματα ΚΑΡΠΑ
 • Μαθήματα διάσωσης
 • Εκπαίδευση στην πνιγμονή παιδιών
 • Μαθήματα πρόληψης πτώσεων για ηλικιωμένους
 • Δημόσιες σχέσεις
 • Ανοιχτό σπίτι
 • Συμβουλευτική σχετικά με την  αρτηριακή πίεση

Η δεύτερη πτυχή της δημόσιας πληροφόρησης είναι η δημόσια εκπαίδευση. Κάθε εκπαίδευση είναι μια προσπάθεια αλλαγής συμπεριφοράς. Η δημόσια εκπαίδευση, από την οπτική γωνία του συστήματος προνοσοκομειακής φροντίδας, είναι μια προσπάθεια να αλλάξει η συμπεριφορά του κοινού απέναντι στα ιατρικά επείγοντα περιστατικά. Παραδείγματα προγραμμάτων δημόσιας εκπαίδευσης περιλαμβάνουν μαθήματα ΚΑΡΠΑ για τους πολίτες ή απινίδωση δημόσιας πρόσβασης για σχολικούς αξιωματούχους.

Η τελευταία πτυχή του PIER είναι οι δημόσιες σχέσεις. Οι δημόσιες σχέσεις δεν είναι τόσο μια προσπάθεια εκπαίδευσης του κοινού (αν και μπορεί να υπάρχει επικάλυψη) όσο η προσπάθεια συγκέντρωσης της υποστήριξης του κοινού προς τους παραϊατρικούς. Η γνώμη του κοινού για τους παραϊατρικούς μπορεί να μεταφραστεί άμεσα σε υποστήριξη για νέα προγράμματα ή υποστήριξη της δημόσιας χρηματοδότησης. Ο παραϊατρικός συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες δημόσιας εκπαίδευσης.

Υπερασπιστής ασθενών

Τέλος, ο επαγγελματίας παραϊατρικός είναι υπερασπιστής των ασθενών. Η ιδιότητα του αυτή σημαίνει ότι ο παραϊατρικός υπερασπίζεται και υποστηρίζει τα δικαιώματα του ασθενούς στην υγειονομική περίθαλψη. Κάθε φορά που ένας παραϊατρικός ενεργεί για να βοηθήσει έναν ασθενή να λάβει την απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη, ενεργεί ως υπερασπιστής. Ενεργεί, επίσης, σε ρόλο υπερασπιστή όταν υποστηρίζει, μέσω εποικοδομητικών επιχειρημάτων, την ανάγκη για εξοπλισμό που θα βελτιώσει τη φροντίδα των ασθενών. Κάποιοι θα θεωρούσαν ότι η αναφορά παιδικής κακοποίησης αποτελεί επίσης ρόλο υπερασπιστή του παραϊατρικού προσωπικού.

Οι παραϊατρικοί ως ”προεκτάσεις” ιατρών

Ενώ οι γιατροί εκπαιδεύονται σε ιατρικές σχολές, είναι το κράτος, μέσω της νομοθεσίας για την αδειοδότηση, που εξουσιοδοτεί τους γιατρούς να ασκούν την ιατρική. Οι περισσότερες πολιτείες έχουν πολιτειακούς νόμους, που ονομάζονται ”νόμοι περί ιατρικής πρακτικής”, οι οποίοι καθορίζουν την ιατρική πρακτική.

Πολλές από αυτές τις πράξεις ιατρικής πρακτικής έχουν αναφορά στους ιατρικούς βοηθούς, τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται υπό την άδεια που χορηγείται στον ιατρό. Οι παραϊατρικοί, ως ιατροί πεδίου, συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών των επαγγελματιών υγείας που επιτρέπεται να εκτελούν περιορισμένες ιατρικές διαδικασίες υπό την επίβλεψη αδειούχου ιατρού.

Εποπτεία

Επειδή οι παραϊατρικοί εργάζονται υπό την άδεια του ιατρού, η παραϊατρική αποτελεί κοινή πρακτική με τους ιατρούς. Ωστόσο, συχνά ένας γιατρός δεν είναι παρών όταν ο παραϊατρικός φροντίζει τον ασθενή. Παρ’ όλα αυτά, ο παραϊατρικός εξακολουθεί να εκπροσωπεί τον ιατρό και τις ευθύνες της ιατρικής.

Επομένως, κατά την απουσία του ιατρού, ο παραϊατρικός μοιράζεται τις ευθύνες του ιατρού, συμπεριλαμβανομένης της ειλικρίνειας, της πίστης, της ευεργεσίας, της αποφυγής κακομεταχείρισης και της δικαιοσύνης. Κάθε φορά που ένας παραϊατρικός υποστηρίζει τις ευγενείς παραδόσεις της ιατρικής, ο παραϊατρικός ενεργεί σε ρόλο διαχειριστή. Η διαχείριση είναι μια βαρύτατη ευθύνη για τον παραϊατρικό. Η αποτυχία ενός παραϊατρικού να συμπεριφέρεται σωστά, όπως θα έκανε ένας γιατρός, οδηγεί συχνά σε σύγκρουση μεταξύ του παραϊατρικού και του γιατρού και σε απώλεια των ιατρικών προνομίων.

Ηγεσία

Ως το υψηλότερο επίπεδο παροχέα προνοσοκομειακής φροντίδας εκτός νοσοκομείου, οι παραϊατρικοί συχνά αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο λόγω της εκπαίδευσής τους. Αυτή η παραδοσιακή μορφή διοίκησης από πάνω προς τα κάτω (κάθετη ηγεσία) ήταν κοινή στον επιχειρηματικό κόσμο αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπορεί να απεικονιστεί ως μια πυραμίδα με μια χαρακτηριστική αλυσίδα διοίκησης.

Ωστόσο, οι πεφωτισμένοι παραϊατρικοί ως ηγέτες επιδιώκουν να “ισοπεδώσουν την πυραμίδα” και να εργαστούν προς την κατεύθυνση της σύνδεσης, ή της δικτύωσης, με τα μέλη μιας ομάδας δημόσιας ασφάλειας. Αυτό το οριζόντιο στυλ ηγεσίας δείχνει ότι ο παραϊατρικός εκτιμά τη συμβολή κάθε μέλους της ομάδας. Η οριζόντια ηγεσία δίνει έμφαση σε μια γραμμή “οριζόντιας” επικοινωνίας  αντί για μια γραμμή επικοινωνίας “από πάνω προς τα κάτω” και μπορεί να απεικονιστεί περισσότερο σαν τροχός βαγονιού.

Σε μια εποχή έντασης πληροφοριών, η οριζόντια ηγεσία είναι μια αποτελεσματική τεχνική για τη διαχείριση της γνώσης. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να χρειάζεται να υπάρχει ένας σύνδεσμος για τον έλεγχο. Παραδοσιακά ο παραϊατρικός αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο, προσφέροντας κοινή κατεύθυνση και ισχυρό όραμα στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας καθώς και σε άλλους εταίρους της δημόσιας ασφάλειας.

Ο παραϊατρικός, ως ηγέτης, πρέπει να έχει αίσθηση διοίκησης και ισχυρό προσωπικό όραμα για την παραϊατρική. Πρέπει επίσης να προβληματίζεται διαρκώς για τις κοινές αξίες ενός επαγγελματία παραϊατρικού (δεοντολογία) και να εργάζεται για την ενσωμάτωση αυτών των αξιών στην καθημερινή πρακτική.

Εκτός από πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς, ο παραϊατρικός ως ηγέτης είναι επίσης εκπαιδευτής – δάσκαλος. Ως τέτοιος διδάσκει τους άλλους, ή εκπαιδεύει την ομάδα, να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Οι ιδιότητες ενός καλού ηγέτη μπορούν να συνοψιστούν στα 5 “C”: competence – ικανότητα, command presence – διοικητική παρουσία, choreography – ικανότητα οργάνωσης των προσπαθειών της ομάδας, communications – επικοινωνία και conflict resolution – επίλυση συγκρούσεων.

Η επάρκεια υπερβαίνει την απλή τεχνική επάρκεια σε δεξιότητες και, αντίθετα, σημαίνει ότι έχει επιχειρησιακή επάρκεια. Η επιχειρησιακή επάρκεια περιλαμβάνει τη γνώση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν τα διάφορα μέλη της ομάδας, τη γνώση των πολιτικών και των διαδικασιών ενός οργανισμού και την επίγνωση της κατάστασης.

Ο παραϊατρικός, ως ηγέτης, έχει επίγνωση της κατάστασης. Μπορεί να διαβάσει τη σκηνή και να εντοπίσει τόσο την ευκαιρία όσο και την απειλή. Αυτές οι ευκαιρίες περιλαμβάνουν στιγμές διδασκαλίας, στιγμές που τα μέλη της ομάδας μπορούν να μάθουν, χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια της ομάδας ή του ασθενούς. Αυτή η δεξιότητα δεν μπορεί να διδαχθεί εύκολα και αποσπασματικά, αλλά είναι μάλλον αποτέλεσμα της παρατήρησης της λειτουργίας των εξπέρ ιατρών στο πεδίο.

Μια άλλη ιδιότητα ενός καλού ηγέτη είναι η διοικητική παρουσία. Η διοικητική παρουσία μπορεί να οριστεί ως η ικανότητα να παρουσιάζεται κανείς ως το πρόσωπο της εξουσίας. Η εξουσία του παραϊατρικού απορρέει, εν μέρει, από τον σεβασμό που έχει η ομάδα για τον ιατρικό διευθυντή και τον ρόλο του παραϊατρικού ως διαχειριστή του ιατρικού διευθυντή.

Εξωτερικά, η εμφάνιση του παραϊατρικού μπορεί να επιδεικνύει αυτοπεποίθηση, ένα βασικό χαρακτηριστικό διοίκησης. Μια καθαρή σιδερωμένη στολή και τα “εργαλεία του επαγγέλματος”, όπως ένα στηθοσκόπιο, δίνουν στον παραϊατρικό την εμφάνιση ενός επαγγελματία ιατρού. Η επαγγελματική εμφάνιση, μαζί με την επαγγελματική συμπεριφορά, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την διοικητική παρουσία κάποιου.

Η αυτοπεποίθηση μπορεί επίσης να εκδηλωθεί στις συμπεριφορές κάποιου. Ο παραϊατρικός με αυτοπεποίθηση βαδίζει στοχευμένα προς τον ασθενή με το βλέμμα στραμμένο προς τον ασθενή καθώς και προς το περιβάλλον, δηλ. επίγνωση της κατάστασης. Η αυτοπεποίθηση εκδηλώνεται περαιτέρω με στοχευμένη ομιλία με χαμηλό τόνο. Αντί να φωνάζει στη σκηνή, οι οδηγίες δίνονται στοχευμένα στα άτομα κοιτάζοντας προς το συγκεκριμένο άτομο και μιλώντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα με κατευθυντήριο τρόπο.

Η επόμενη ιδιότητα του ηγέτη παραϊατρικού προσωπικού είναι η ικανότητα οργάνωσης των προσπαθειών της ομάδας προκειμένου να παρασχεθούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις εγκαίρως. Αυτή η ικανότητα θα μπορούσε να περιγραφεί ως χορογραφία. Αν και οι αλγόριθμοι είναι χρήσιμοι στην οργάνωση της φροντίδας του ασθενούς, λειτουργώντας σχεδόν σαν ένα προσχέδιο, οι συνθήκες επί τόπου και άλλες μεταβλητές καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ο παραϊατρικός να αναλάβει ενεργό ρόλο στην καθοδήγηση της ομάδας στην πορεία της θεραπείας.

Για να είναι πραγματικά αποτελεσματικός, ο παραϊατρικός, ως ηγέτης, πρέπει επίσης να είναι ισχυρός επικοινωνιολόγος. Το κλειδί της επιτυχίας στην ομαδική εργασία είναι η κατοχή άριστων επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Ο παραϊατρικός πρέπει να είναι ευκρινής τόσο με τους ασθενείς όσο και με την οικογένειά τους, μιλώντας τους με όρους που κατανοούν, ενώ παράλληλα πρέπει να είναι σε θέση να συνομιλεί με τους άλλους επαγγελματίες υγείας, κυρίως με τον ιατρό επειγόντων περιστατικών, με όρους που θα κατανοήσουν.

Είναι αναπόφευκτο να προκύψουν διαφωνίες σχετικά με τη φροντίδα των ασθενών μεταξύ των μελών της ομάδας. Χωρίς την εξουσία που παρέχει μια παραδοσιακή αλυσίδα διοίκησης, ο παραϊατρικός πρέπει να είναι άριστος στην επίλυση συγκρούσεων προκειμένου να διατηρεί την τάξη και τον έλεγχο.

Σε καταστάσεις υψηλού στρες (π.χ. αυτές με υψηλό κίνδυνο ζωής), μπορεί να είναι απαραίτητο για τον παραϊατρικό να επιβάλει την εξουσία, να δώσει μια εντολή και να προσφερθεί να επανεξετάσει την κλήση αργότερα με την ομάδα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντικό για τον παραϊατρικό να θεσπίσει μια “ανασκόπηση μετά τη δράση” και να επιτρέψει σε όλα τα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους και να εκτονώσουν τα συναισθήματά τους. Αν όμως ο χρόνος το επιτρέπει και δεν διαταράσσει τη φροντίδα των ασθενών, ο παραϊατρικός μπορεί να επιλέξει να ακούσει τις προτάσεις των άλλων μελών της ομάδας που προσφέρονται σε πολιτισμένο διάλογο. Κατά τη διάρκεια αυτών των διδακτικών στιγμών μπορεί να προκύψει μάθηση για όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού.

Ακολουθητικότητα

Συνεπής με την έννοια της ηγεσίας είναι η προθυμία να ακολουθήσει κανείς την κατεύθυνση ενός ηγέτη και να υποστηρίξει την αποστολή, παραμερίζοντας τις προσωπικές φιλοδοξίες. Κάθε ηγέτης είναι ακόλουθος σε κάποιο επίπεδο. Στον ορισμό της παραϊατρικής εμπεριέχεται η πρόθυμη υποταγή στην ιατρική διοίκηση. Όμως, η ακολουθητικότητα είναι κάτι περισσότερο από υποταγή.

Ο παραϊατρικός, ως ακόλουθος , κατανοεί την αποστολή (περίθαλψη ασθενών) και είναι αφοσιωμένος στην αποστολή αυτή.

Ο παραϊατρικός, ως ακόλουθος, κατανοεί την ανάγκη της ομάδας για συμμόρφωση (ομαδικό παιχνίδι) προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι της ομάδας.

Ο καλός ακόλουθος βάζει τις ανάγκες της ομάδας και του ασθενούς πάνω από τις δικές του ανάγκες.

Ο παραϊατρικός, ως ακόλουθος, κάνει έγκαιρα συστάσεις στον ηγέτη. Αυτό περιλαμβάνει και τη διαφωνία με σεβασμό με τον ηγέτη όταν χρειάζεται, αν αυτό είναι προς το συμφέρον της ομάδας ή/και του ασθενούς.

Ο παραϊατρικός, ως ακόλουθος, δίνει το παράδειγμα για τους άλλους κατανοώντας τον ηγέτη, προβλέποντας τις εντολές του ηγέτη και συμμορφούμενος με τις εντολές αυτές. Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι ο παραϊατρικός, ως ακόλουθος, γνωρίζει πότε να αναλάβει την κατάλληλη δράση όταν δεν υπάρχουν εντολές.

Τέλος, ο παραϊατρικός, ως ακόλουθος, διατηρεί τη ροή των πληροφοριών προς τον ηγέτη και δεν αποκρύπτει ζωτικής σημασίας πληροφορίες. Μέσω της ξεκάθαρης επικοινωνίας, όλα τα μέλη της ομάδας μπορούν να παρέχουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα φροντίδας.

Συμπέρασμα

Η παραϊατρική είναι ένα μοτίβο σκέψης και συμπεριφοράς, η εξωτερική εκδήλωση της σκέψης, που εφαρμόζεται με συνέπεια σε διάφορες καταστάσεις μέχρι να επιτευχθεί μια πρακτική. Η τέχνη της παραϊατρικής είναι η ικανότητα εφαρμογής αυτής της πρακτικής διατηρώντας την εστίαση, χρησιμοποιώντας την εξυπνάδα και τις δημιουργικές ικανότητες του ατόμου.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ:

– Η παραϊατρική πρακτική είναι τόσο ανεξάρτητη, περιλαμβάνοντας εξειδικευμένες προνοσοκομειακές πρακτικές, όσο και αλληλοεξαρτώμενη, μέσω μιας σχέσης συνεργασίας με τους γιατρούς έκτακτης ανάγκης.

– Ο παραϊατρικός είναι διασταυρωμένα εκπαιδευμένος στην υγειονομική περίθαλψη, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια ασφάλεια.

– Η φροντίδα είναι μια έκφραση ενδιαφέροντος προς τον ασθενή και είναι θεμελιώδης στη σχέση παραϊατρικού-ασθενή.

– Ο παραϊατρικός μπορεί να αναλάβει το ρόλο του θεραπευτή, του κλινικού ιατρού και του υπερασπιστή του ασθενούς.

– Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, ο παραϊατρικός διαπιστώνει ένα σύμπλεγμα συμπτωμάτων.

– Ο παραϊατρικός, ως κλινικός ιατρός, έχει κατά νου έναν κανόνα κατά τη θεραπεία του ασθενούς: μην κάνετε κακό.

– Οι ρόλοι και οι ευθύνες περιγράφουν το πεδίο άσκησης του παραϊατρικού.

– Ένα ανώτερο σύστημα προνοσοκομειακής φροντίδας βρίσκεται πάντα σε διαδικασία αναθεώρησης και ανασχεδιασμού μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας (CQI) και της διασφάλισης ποιότητας (QA).

– Η συμμετοχή στην επαγγελματική ανάπτυξη παρέχει στον παραϊατρικό τη διασφάλιση της επάρκειας και του επιτρέπει να παραμένει ενήμερος με την κατάσταση της επιστήμης ως δια βίου μαθητής.

– Οι αλλαγές στον προνοσοκομειακό χώρο καθοδηγούνται πλέον από την έρευνα και η διαδικασία έχει γίνει πιο αξιόπιστη και έγκυρη για την πρακτική του παραϊατρικού.

– Σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι τραυματισμοί και οι ασθένειες, ο παραϊατρικός έχει γίνει εκπαιδευτής υγείας.

– Ο επαγγελματίας παραϊατρικός είναι επίσης υπερασπιστής των ασθενών.

– Ως επικουρικός ιατρός, ο παραϊατρικός ιατρός επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα βάσει της άδειας που χορηγείται στον ιατρό.

– Ο παραϊατρικός λειτουργεί ως πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς.

– Ο παραϊατρικός ηγέτης είναι ισχυρός επικοινωνιολόγος και έχει την ικανότητα να οργανώνει τις προσπάθειες μιας ομάδας για την έγκαιρη παροχή της κατάλληλης παρέμβασης.

– Ο παραϊατρικός, ως ακόλουθος, είναι πρόθυμος να ακολουθήσει τις οδηγίες ενός ηγέτη και να υποστηρίξει την αποστολή.

Πηγή: http://what-when-how.com/paramedic-care/roles-and-responsibilities-of-the-profession-paramedic-framework-for-paramedic-practice-part-2/

Ρόλοι και ευθύνες του επαγγέλματος του παραϊατρικού (Πλαίσιο για την άσκηση του παραϊατρικού επαγγέλματος) Μέρος 1

Ρόλοι και ευθύνες του επαγγέλματος του παραϊατρικού (Πλαίσιο για την άσκηση του παραϊατρικού επαγγέλματος) Μέρος 2

Παναγιώτης Σπανός

Προνοσοκομειακός Διασώστης

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ