Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η καρδιά χρειάζεται ένα ρυθμό με τον οποίο αντλεί το αίμα, αυτός ο ρυθμός επιτρέπει στο αίμα να γεμίσει τις κοιλίες και στις κοιλίες να αδειάσουν εντελώς πριν γεμίσουν ξανά. Σε ασθενείς με μη φυσιολογικό ρυθμό, συμβαίνει λανθασμένη πλήρωση και εκκένωση, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει πόνο στο στήθος και δύσπνοια, καθώς παρέχεται στους ιστούς λιγότερο οξυγονωμένο αίμα.

Η καρδιά διαθέτει το δικό της ηλεκτρικό σύστημα βηματοδότησης για τη ρύθμιση του καρδιακού παλμού.

Οι περιοχές της καρδιάς που είναι υπεύθυνες για τον συντονισμό της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς είναι οι εξής

Ο φλεβοκομβικός κόμβος
Ο κολποκοιλιακός κόμβος
Οι ίνες Purkinje

Η ηλεκτρική ροή ξεκινά από τον φλεβόκομβο (ο οποίος λειτουργεί ως διακόπτης ανάφλεξης) και εξαπλώνεται στους δύο κόλπους προς τον κολποκοιλιακό κόμβο. Αυτό σημαίνει ότι οι κόλποι συστέλλονται πριν από την κοιλία συμπιέζοντας το αίμα στις κοιλίες.

Η ηλεκτρική ροή στη συνέχεια εξαπλώνεται σε ένα απομονωμένο μονοπάτι μεταξύ των δύο κοιλιών που ονομάζεται ίνες Purkinje προς τον πυθμένα των κοιλιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι το κάτω τμήμα των κοιλιών συστέλλεται πριν από το πάνω τμήμα, πράγμα κρίσιμο για να διασφαλιστεί ότι αδειάζει ολόκληρη η κοιλία.

Προβλήματα εμφανίζονται όταν υπάρχει διαταραχή στην ηλεκτρική οδό, δημιουργώντας έναν ανώμαλο ρυθμό που συχνά αναφέρεται ως αρρυθμία.

Μια συνηθισμένη αρρυθμία είναι η κολπική μαρμαρυγή (AF / A-Fib). Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια κατάσταση κατά την οποία υπάρχει αποδιοργανωμένη ηλεκτρική δραστηριότητα στους κόλπους. Αυτό στη συνέχεια οδηγεί σε αποδιοργανωμένη ροή μέσω του φλεβοκομβικού κόμβου, ο οποίος πυροδοτείται ακανόνιστα.

Οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή συχνά λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για τον έλεγχο του ρυθμού των καρδιακών παλμών (ο οποίος είναι συχνά ταχύτερος) και τον έλεγχο του ρυθμού (φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να εμποδίσει εν μέρει την ηλεκτρική ροή).

Λόγω της αποδιοργανωμένης ηλεκτρικής δραστηριότητας στους κόλπους, η ροή του αίματος είναι επίσης αποδιοργανωμένη στους κόλπους. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αυξημένο κίνδυνο σχηματισμού θρόμβων. Οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή συχνά λαμβάνουν αντιπηκτικά δισκία για να μειώσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου ή θρόμβωσης από θρόμβο που προκύπτει από τους κόλπους.

Συγγραφέας: Ο JOHN FURST είναι έμπειρος ιατρικός τεχνικός έκτακτης ανάγκης και εξειδικευμένος εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ. Είναι παθιασμένος με τις πρώτες βοήθειες και πιστεύει ότι όλοι πρέπει να έχουν τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση να αναλάβουν δράση σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: https://www.firstaidforfree.com/how-does-the-heart-beat-by-itself/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=first_aid_tips_for_american_heart_month&utm_term=2023-02-09

Παναγιώτης Σπανός

Προνοσοκομειακός Διασώστης

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ