Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Εκπαιδεύσεις » Πρόληψη και Έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων κατά την παροχή Πρώτων Βοηθειών

Πρόληψη και Έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων κατά την παροχή Πρώτων Βοηθειών

Το πιο επίκαιρο και αναγκαίο πρόγραμμα επιμόρφωσης για τους παρόχους Πρώτων Βοηθειών.

Infectious Disease Prevention and Control during First Aid provision.

Το πιο αναγκαίο και επίκαιρο πρόγραμμα επιμόρφωσης για τους Παρόχους Πρώτων Βοηθειών.

πηγή εικόνας : https://mspgh.unimelb.edu.au/__data/assets/image/0003/4377324/varieties/medium.jpg

Η εμπλοκή αρωγών και επαγγελματιών λειτουργών στην παροχή πρώτων βοηθειών είναι πράξη φιλανθρωπίας αλλά και πράξη ανάγκης, τα οφέλη της οποίας δεν μπορούν να εκτιμηθούν, αλλά μόνον κατά προσέγγιση. Ωστόσο η παροχή των πρώτων βοηθειών και η άμεση επαφή με τον πάσχοντα ή τον τραυματία, συνήθως πραγματοποιείται σε περιβάλλον επικινδυνότητας και εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των παρόχων πρώτων βοηθειών πρωτίστως αλλά και αντίστροφα, για την πρόληψη μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων από τους παρόχους προς τους λήπτες των πρώτων βοηθειών, λόγου χάρη, επιμόλυνση τραύματος, κλπ. Η διασφάλιση του ιατρικού, προνοσοκομειακού και εθελοντικού προσωπικού υγείας και πολιτικής προστασίας, από την μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων κατά την παροχή πρώτων βοηθειών, θεωρείται επιβεβλημένη και αυτονόητη. Συνίσταται στους παρόχους πρώτων βοηθειών και προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, να λαμβάνουν τα αναγκαία εκείνα μέτρα (ενέργειες και ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός) ώστε να ελαχιστοποιείται μεταξύ άλλων και ο κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών από τον ασθενή ή τραυματία στον αρωγό. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών προκηρύσσει ένα σπουδαίο επιμορφωτικό πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 7,5 ωρών όπου οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τον τρόπο μετάδοσης των λοιμωδών νοσημάτων και θα εξοικειωθούν με τα μέτρα προφύλαξης και την εφαρμογή τους στο πλαίσιο της παροχής πρώτων βοηθειών. Το πρόγραμμα, αποτελεί το δεύτερο μέρος της Τριλογίας Επιμόρφωσης 2024, όπως εξ αρχής ανακοινώθηκε δημόσια προς τους ενδιαφερομένους.

Να θυμάστε ότι,
στην παροχή Πρώτων Βοηθειών,
η πρώτη ασφαλής ενέργεια πριν την ασφάλεια σκηνής,
είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας του αρωγού.

Διοργάνωση : Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών
Τίτλος επιμόρφωσης : Πρόληψη και Έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων κατά την παροχή Πρώτων Βοηθειών
Διάρκεια εκπαίδευσης : 7,5 ώρες
Μέθοδος εκπαίδευσης : Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση και αυτομελέτη
Χρονικό διάσημα υλοποίησης τηλεκατάρτισης : Σάββατο 9 Μαρτίου 2024, Ώρες τηλεκατάρτισης : 16:30 – 21:30
Γλώσσα επιμόρφωσης : Ελληνική
Κόστος συμμετοχής : 35,00 €
Αποδεικτικό Εκπαίδευσης : Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
Προαπαιτούμενα : ηλικία από 18 ετών και άνω, πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών σε ισχύ, καταβολή κόστους συμμετοχής
Καταβολή κόστους συμμετοχής :
Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ : GR93 0110 8170 0000 8170 0691 751
Τράπεζα Πειραιώς ΙΒΑΝ : GR88 0172 5040 0055 0409 9723 234
EUROBANK IBAN : GR82 0260 0150 0007 7020 1310 906

Διδάσκει :
Δημήτριος ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ PhD
Επιδημιολόγος – Νοσηλευτής Δημόσιας Υγείας, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κάτοχος ευρωπαϊκής και ελληνικής πιστοποίησης γνώσης Πρώτων Βοηθειών, Guest Editor του περιοδικού Vaccines (IF: 7,8), Special Issue: COVID-19 Vaccination and Public Health: Addressing Global, Regional and Within-Country Inequalities”. ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ δύο μεταπτυχιακών τίτλων : α) στην “Οργάνωση και Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας” από το ΕΚΠΑ και β) στη “Δημόσια Υγεία” από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Ο κύριος Δημήτριος Παπαμιχαήλ εργάζεται στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας (πρώην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, διαθέτοντας πολυετές πλούσιο διδακτικό έργο, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο γνωστικό αντικείμενο της επιδημιολογίας-επιδημιολογικής επιτήρησης-δημόσιας υγείας, με ενεργό συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και στη διενέργεια πανελλαδικών επιδημιολογικών μελετών. Διδάσκει επιδημιολογία και μεθοδολογία της έρευνας, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην Ιατρική Αθηνών του ΕΚΠΑ και στην Ιατρική Θεσσαλονίκης του ΑΠΘ, ενώ παράλληλα συμμετέχει ως εκπαιδευτής σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα (EPIET, MediPIET) με αντικείμενο την επιδημιολογία πεδίου (field epidemiology). Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής του ΠΜΣ “Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών” (πρώην Διεθνής Ιατρική και Διαχείριση Κρίσεων) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ από το 2012 έως σήμερα. Έχει συνεργαστεί με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης σε πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα με θεματολογία σχετική με την επιδημιολογική επιτήρηση και την πρόληψη λοιμωδών και χρόνιων νοσημάτων και την υγεία προσφύγων και μεταναστών.

 

Κάνε την εγγραφή σου ΣΗΜΕΡΑ – ΕΔΩ.

Με το κύρος και την αξιοπιστία του
Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών