Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Γενικά » ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ – ΠΟΙΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ – ΠΟΙΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Είναι οι πρώτες ενέργειες που κάνουμε στον τόπο του ατυχήματος με οποιαδήποτε πρόχειρα μέσα διαθέτουμε, ώστε να σώσουμε τη ζωή του θύματος, να ανακουφίσουμε τον πόνο του και να προλάβουμε τυχόν επιδείνωση της κατάστασής του.

Οι πρώτες βοήθειες διαπνέονται από την επιθυμία να είμαστε χρήσιμοι στους άλλους. Δεν είναι υποχρέωση αλλά μπορεί να σώσει μια ζωή.

Ο νόμος δεν μας υποχρεώνει: 

1. Να εκτεθούμε σε κίνδυνο για τους άλλους

2. Να προβούμε σε παρεμβάσεις που δεν μας αναλογούν και για τις οποίες δεν είμαστε εξειδικευμένοι

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα συμβάντων, από ένα απλό δερματικό κάψιμο μέχρι βαριά ατυχήματα.

Εμείς σαν απλοί πολίτες, μέχρι να προσέλθουν στον τόπο του δυστυχήματος άτομα εξειδικευμένα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση.

Ο νόμος απαιτεί από εμάς : 

Σύμφωνα με τον Νόμο ΥΠ” ΑΡΙΘ. 3850 της 28.05.2010 άρθρο 76 παρ. 7 του Συντάγματος της Ελλάδος και του «ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» και σύμφωνα με το άρθρο 45 του παρόντος νόμου:

Όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού αλλά και του δημοσίου τομέα θα πρέπει να παρακολουθούν σεμινάρια εκπαίδευσης καθώς και να ενημερώνονται τακτικά για θέματα σχετικά με την Παροχή Πρώτων Βοηθειών.

Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εργοδότης θα πρέπει μεταξύ άλλων να ορίζει τους εργαζομένους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση χώρων από τους εργαζομένους.

Αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη επιμόρφωση, να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεσή τους το κατάλληλο υλικό ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης και της εγκατάστασης.

Το αντικείμενο των πρώτων βοηθειών ορίζεται μέσα από τους αυστηρά προδιαγεγραμμένους στόχους που είναι:

1. Η διάσωση της ζωής του θύματος, που επιτυγχάνεται με τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της αναπνευστικής και της καρδιακής λειτουργίας και την αντιμετώπιση της αιμορραγίας.

2. Η πρόληψη της επέκτασης της βλάβης του οργανισμού μέσα από τον έλεγχο της επίδρασης του βλαπτικού παράγοντα, που προκάλεσε την αρχική βλάβη.

3. Η σχετική βελτίωση της κατάστασης του θύματος, που μπορεί να προκύψει τόσο με τις προσπάθειες ανακούφισης του όσο και με τη δημιουργία κλίματος ασφάλειας και προστασίας.

4. Η προετοιμασία του αρρώστου για τη μετέπειτα ειδική ιατρική του αντιμετώπιση. Όσο πιο περιορισμένη είναι η δυνητική αναίρεση των πράξεων του αρωγού από το γιατρό, που στη συνέχεια θα παραλάβει τον άρρωστο, τόσο πιο επιτυχημένη θεωρείται η παροχή πρώτων βοηθειών.

5. Η ενημέρωση του γιατρού για τις συνθήκες του ατυχήματος, την κατάσταση του αρρώστου πριν δοθούν οι πρώτες βοήθειες και τις μεταβολές της κατά την μεταφορά καθώς και για τι είδος των πρώτων βοηθειών που χορηγήθηκαν.

ΠΟΙΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ;

 Να εκτιμήσει την κατάσταση και να καλέσει αμέσως την κατάλληλη εξειδικευμένη βοήθεια

 Να μην εκθέσει ποτέ τον εαυτό του, το θύμα και τους υπόλοιπους σε κίνδυνο

 Να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες

 Να αξιοποιήσει όλους όσους μπορούν να προσφέρουν βοήθεια

 Να παραμείνει με τον πάσχοντα μέχρι να τον παραδώσει στην φροντίδα του κατάλληλου ειδικού

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 Ψυχραιμία

 Γνώση

 Φαρμακευτικό υλικό

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΠΑΤΕΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
MDM

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ