Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Προσέγγιση της ομάδας Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης ενηλίκων

Προσέγγιση της ομάδας Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης ενηλίκων

Παναγιώτης Σπανός

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Πρόεδρος Διασωστών Ρόδου

Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στην ομαδική προσέγγιση της ΚΑΡΠΑ όταν εμπλέκονται τρεις ή περισσότεροι ανταποκριτές ή επαγγελματίες υγείας.

Υπάρχουν τρία βασικά συμπεράσματα από αυτή την ενότητα:

Είναι σημαντικό να καθοριστεί ποιος είναι ο αρχηγός της ομάδας σε κάθε ομαδική προσέγγιση για την υποστήριξη της ζωής. Ο αρχηγός της ομάδας είναι ο ενορχηστρωτής για όλους τους άλλους στη διαδικασία διάσωσης και κατευθύνει όλη τη δράση.
Είναι σημαντικό για όλους τους εμπλεκόμενους να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να χρησιμοποιούν αυτό που είναι γνωστό ως επικοινωνία κλειστού βρόχου. Η επικοινωνία κλειστού βρόγχου αναφέρεται σε μια εντολή (από τον αρχηγό της ομάδας) που έχει ακουστεί από το μέλος της ομάδας που εκτελεί την εντολή αυτή και έχει επαναληφθεί. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνεται ότι κάθε εντολή έχει γίνει κατανοητή και πρόκειται να εκτελεστεί.
Είναι επίσης σημαντικό να κρατάτε σημειώσεις και να καταγράφετε τους χρόνους. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της προσπάθειας διάσωσης – πότε αρχίζουν οι θωρακικές συμπιέσεις, πότε εκτελείται το πρώτο σοκ, ποια φάρμακα χορηγούνται και πότε κ.λπ.

Ο ρόλος του αρχηγού της ομάδας

Ο αρχηγός της ομάδας ενορχηστρώνει τις ενέργειες των άλλων μελών της ομάδας – ποιος κάνει τι και πότε – αλλά και παρακολουθεί τους άλλους για τη διασφάλιση της ποιότητας. Εάν ο επικεφαλής της ομάδας βλέπει ότι κάτι γίνεται λανθασμένα ή θα μπορούσε να βελτιωθεί, είναι δουλειά του να επισημάνει την επιδιωκόμενη βελτίωση ή αλλαγή στη φροντίδα διάσωσης και να ενθαρρύνει το συγκεκριμένο μέλος της ομάδας μέσω θετικής ενίσχυσης.

Μια τυπική κατανομή καθηκόντων σε μια προσέγγιση τριών μελών της ομάδας

Πρώτος ανταποκριτής:
Ξεκινά την εκτέλεση του σωστού αριθμού θωρακικών συμπιέσεων με βάση τη σωματοδομή του ασθενούς και μετράει δυνατά.

Δεύτερος ανταποκριτής:
Παίρνει θέση στο κεφάλι του θύματος και ετοιμάζει τη μάσκα με ασκό μη επανεισπνοής για χρήση, εκτελώντας δύο αναπνοές διάσωσης μετά την ολοκλήρωση ενός γύρου συμπιέσεων και βεβαιώνοντας ότι ο θώρακας ανυψώνεται και πέφτει κάθε φορά.

Τρίτος ανταποκριτής:
Σημειώνει τις ενέργειες του πρώτου και του δεύτερου ανταποκριτή και τους χρόνους κάθε ενέργειας. Ο ανταποκριτής τρία θα βοηθήσει επίσης σε κάποια άλλη πτυχή της φροντίδας, αν χρειαστεί, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμασίας του AED. Ο ανταποκριτής είναι επίσης έτοιμος να μπει σε άλλο σημείο όταν γίνει η αλλαγή – όταν τελειώσουν τα δύο λεπτά αυτού που εκτελεί τις θωρακικές συμπιέσεις και ο ανταποκριτής ένα αλλάξει θέση με τον ανταποκριτή δύο ή τρία.

Και οι τρεις ανταποκριτές επικοινωνούν όλες τις ζωτικής σημασίας πληροφορίες με την υπόλοιπη ομάδα ενώ εργάζονται. Ο επικεφαλής της ομάδας θα υποδείξει πότε πρόκειται να γίνει η αλλαγή, ποιος αναλαμβάνει για ποιον, αν πρέπει να δημιουργηθεί ενδοφλέβια χορήγηση, ποια φάρμακα θα μπουν στην ενδοφλέβια χορήγηση, καθώς και τις δοσολογίες, και άλλες σημαντικές πληροφορίες και οδηγίες.

Μια καλή ομαδική προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας σε μια κατάσταση διάσωσης. Εξασφαλίζει ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του με τα υψηλότερα πρότυπα φροντίδας. Εν ολίγοις, οι καλές πρακτικές και συνήθειες σε μια ομαδική προσέγγιση οδηγούν σε περισσότερες σωζόμενες ζωές.

Λίγα λόγια για την Προηγμένη Διαχείριση Αεραγωγών (Advanced Airways)

Εάν σε έναν ασθενή έχει τοποθετηθεί προηγμένος αεραγωγός, όπως μια υπεργλωττιδική συσκευή αερισμού ή ένας ενδοτραχειακός σωλήνας, η ΚΑΡΠΑ θα εκτελεστεί λίγο διαφορετικά.

Μια υπεργλωττιδική συσκευή, η οποία επιτρέπει βελτιωμένο αερισμό, είναι ένας προηγμένος αεραγωγός που δεν εισέρχεται και δεν προστατεύει απευθείας την τραχεία όπως ένας ενδοτραχειακός σωλήνας.

Όταν χρησιμοποιείται μια υπεργλωττιδική συσκευή, όπως είναι η i-gel, πρέπει να είναι παρόντες τουλάχιστον δύο ανταποκριτές.

Ο πρώτος ανταποκριτής παρέχει έναν αερισμό κάθε έξι δευτερόλεπτα, δηλαδή περίπου 10 αερισμούς ανά λεπτό. Ταυτόχρονα, ο δεύτερος ανταποκριτής εκτελεί συμπιέσεις με τον κανονικό ρυθμό μεταξύ 100 και 120 συμπιέσεων ανά λεπτό.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει παύση μεταξύ των συμπιέσεων ή των αερισμών και οι ανταποκριτές δεν χρησιμοποιούν την τυπική αναλογία 30:2 συμπιέσεις προς αερισμούς.

Οι προηγμένες συσκευές αερισμού παρέχουν συνεχή παροχή συμπιέσεων και αναπνοών χωρίς διακοπές.

ΠΗΓΗ: procpr

Μετάφραση: 

Παναγιώτης Σπανός

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Πρόεδρος Διασωστών Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ