Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Γενικά » Ο Σημαντικός Ρόλος Της Παράδοσης – Παραλαβής Μεταξύ Του Πληρώματος Ασθενοφόρου Και Του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών: Μια Ποιοτική Μελέτη Από Την Ισλανδία

Ο Σημαντικός Ρόλος Της Παράδοσης – Παραλαβής Μεταξύ Του Πληρώματος Ασθενοφόρου Και Του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών: Μια Ποιοτική Μελέτη Από Την Ισλανδία

Η παράδοση – παραλαβή είναι μια κρίσιμη στιγμή για την υγεία του ασθενούς που αντιμετωπίζεται πρώτα από το πλήρωμα του ασθενοφόρου και μετά από το τμήμα επειγόντων περιστατικών: η ποιότητα της φροντίδας και η πιθανότητα επιβίωσης εξαρτώνται από την ποιότητα αυτού του «διαλόγου».

Μια ενδιαφέρουσα ποιοτική μελέτη πραγματοποιήθηκε από τρεις ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Akureyri, και δημοσιεύθηκε στην Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine.

Όταν οι ασθενείς παραδίδονται από το πλήρωμα του ασθενοφόρου σε νοσοκόμες και γιατρούς στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, υπάρχει κίνδυνος απώλειας σημαντικών πληροφοριών, οι συνέπειες των οποίων μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ευημερία του ασθενούς.

Παράδοση από το πλήρωμα του ασθενοφόρου / EMT: οι στόχοι της μελέτης

Ο στόχος της μελέτης ήταν

α)να περιγράψει την εμπειρία των επαγγελματιών υγείας στην παράδοση των ασθενών μεταξύ πληρώματος ασθενοφόρου και προσωπικού του τμήματος επειγόντων και

β) ο εντοπισμός παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα της παράδοσης του ασθενούς.

Για τη διεξαγωγή της μελέτης χρησιμοποιήθηκε η φαινομενολογική μέθοδος της Σχολής του Βανκούβερ.

Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν χρησιμοποιώντας σκόπιμη δειγματοληψία από μια ομάδα ισλανδικών παραϊατρικών, νοσοκόμων και γιατρών που είχαν εμπειρία στην παράδοση ασθενών.

Πραγματοποιήθηκαν μεμονωμένες ημι-δομημένες συνεντεύξεις, υποστηριζόμενες από έναν οδηγό συνέντευξης.

Οι συμμετέχοντες περιελάμβαναν 17 παραϊατρικούς, νοσηλευτές και γιατρούς. Η διαδικασία παράδοσης ασθενούς περιγράφηκε από τη σκοπιά των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων διακοπής της επικοινωνίας και βέλτιστων πρακτικών.

Προσδιορίστηκαν τέσσερα κύρια θέματα και εννέα υπο-θέματα.

Στο θέμα της ηγεσίας, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν ότι δεν ήταν σαφές ποιος ήταν υπεύθυνος για τον ασθενή και πότε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταβιβάστηκε η ευθύνη μεταξύ επαγγελματιών υγείας.

Το θέμα του δομημένου πλαισίου περιέγραψε την επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα της υγείας πριν από την άφιξη του ασθενούς στο ΤΕΠ, κατά την άφιξη στο ΤΕΠ, και μια γραπτή αναφορά για τον ασθενή.

Το θέμα των επαγγελματικών ικανοτήτων στη μελέτη παράδοσης στην Ισλανδία:

Το θέμα των επαγγελματικών ικανοτήτων περιελάμβανε τις περιγραφές των συμμετεχόντων για τις επαγγελματικές ικανότητες σε σχέση με την εκπαίδευση και την κατάρτιση και τη στάση απέναντι σε άλλα επαγγέλματα υγείας και ασθενείς.

Το θέμα της συνεργασίας περιελάμβανε τη σημασία της αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας και ενός θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος.

Η έλλειψη δομημένων διαδικασιών επικοινωνίας και η ασάφεια σχετικά με την ευθύνη του ασθενούς κατά την παράδοση από τους διασώστες σε επαγγελματίες της υγειονομικής περίθαλψης στο ΤΕΠ μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών.

Η προώθηση της ευθύνης, ο μετριασμός της διάχυσης της ευθύνης και η εφαρμογή ομοιόμορφων πρακτικών μπορούν να βελτιώσουν τις πρακτικές παράδοσης των ασθενών και να δημιουργήσουν μια κουλτούρα ολοκληρωμένης φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή.

Μπορείτε να διαβάσετε την έρευνα στο emergency-live

Μετάφραση και Επιμέλεια

Παναγιώτης Σπανός

Διασώστης – Πλήρωμα – Ασθενοφόρου

Πρόεδρος Διασωστών Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ