Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Υγεία » Ο απόλυτος οδηγός για τη θέση Trendelenburg

Ο απόλυτος οδηγός για τη θέση Trendelenburg

Θέση Trendelenburg, ένας χρήσιμος οδηγός: η τοποθέτηση σε αυτή τη θέση είναι επιτακτική ανάγκη για την ασφάλεια του ασθενούς κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης.

Η σωστή τοποθέτηση του ασθενούς εξαρτάται από τον τύπο και τη διάρκεια της επέμβασης, την πρόσβαση του ασθενούς στην αναισθησία, τις απαιτούμενες συσκευές και άλλους παράγοντες.

Ενώ βρίσκεται σε αυτή τη θέση, ο ασθενής είναι ξαπλωμένος σε ύπτια θέση στο χειρουργικό τραπέζι και το κεφάλι του έχει γωνία προς τα κάτω.

Αυτή η θέση, μέσω της χρήσης της βαρύτητας, παρέχει στη χειρουργική ομάδα πρόσβαση στα κοιλιακά όργανα του ασθενούς, μετακινώντας άλλα όργανα στην κοιλιακή κοιλότητα μακριά από το χειρουργικό σημείο.

 

A historic depiction of the Trendelenburg position

Αυτή είναι μια θέση για έναν ασθενή στο χειρουργικό τραπέζι, που χρησιμοποιείται συχνότερα κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων στην κάτω κοιλιακή χώρα και τοποθέτησης κεντρικού φλεβικού καθετήρα.

Σε αυτή τη θέση, ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση στο χειρουργικό τραπέζι με το κεφάλι του να κλίνει κάτω από τα πόδια του σε γωνία περίπου 16°. 1

Ο βαθμός κλίσης της θέσης Trendelenburg πρέπει να ελαχιστοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο και, εάν είναι δυνατόν, ο ασθενής πρέπει να επανατοποθετείται σε ύπτια ή αντίστροφη θέση Trendelenburg σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. 2

Λόγω της γωνίας, η θέση αυτή επιτρέπει στο κοιλιακό όργανο του ασθενούς να κινηθεί προς το κεφάλι με τη χρήση της βαρύτητας, βελτιώνοντας τη χειρουργική πρόσβαση στα πυελικά όργανα.

Στην θέση Trendelenburg με απότομη κλίση , ο ασθενής βρίσκεται υπό γωνία 30 – 40 μοιρών σε θέση με το κεφάλι προς τα κάτω.

Αυτή η εκδοχή χρησιμοποιείται συχνότερα για ρομποτικές επεμβάσεις της πυέλου.

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την θέση Trendelenburg με απότομη κλίση περιλαμβάνουν μεταβολή της πνευμονικής λειτουργίας, οίδημα των αεραγωγών, αυξημένη ενδοκρανιακή και ενδοφθάλμια πίεση και τραυματισμό των νεύρων.3

ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΣΑΤΕ ΕΝΑΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΕ ΘΕΣΗ TRENDELENBURG;

Η θέση Trendelenburg χρησιμοποιείται συνήθως για χειρουργικές επεμβάσεις στην κάτω κοιλιακή χώρα, συμπεριλαμβανομένων των επεμβάσεων του παχέος εντέρου, της γυναικολογίας και του ουροποιητικού συστήματος, καθώς και για την τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ TRENDELENBURG

Κατά την τοποθέτηση ενός ασθενούς σε θέση Trendelenburg, το χειρουργικό προσωπικό πρέπει να λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων κινδύνου, της πιθανότητας τραυματισμού και των κλινικών συστάσεων για επανατοποθέτηση.

Νευροπάθεια του βραχιόνιου πλέγματος – Η προσέγγιση της κλείδας και της πρώτης πλευράς απειλεί με συμπίεση τα υποκλείδια αγγεία και το βραχιόνιο πλέγμα (βλάβες στα νευρικά πλέγματα μπορεί να προκληθούν και από πιέσεις των νεύρων, λόγω στενότητας του χώρου από τον οποίο διέρχονται (μεσοσπονδύλιο τρήμα, χώρος μεταξύ στερνοκλειδομαστοειδούς και σκαληνού μυός, χώρος μεταξύ πρώτης πλευράς και κλείδας).

Οι βραχίονες των ώμων προκαλούν νευροπάθεια του βραχιόνιου πλέγματος: Η βαρύτητα έλκει το βάρος του ασθενούς ενάντια στους βραχίονες των ώμων, με αποτέλεσμα οι ώμοι να υποχωρούν στην πίεση και η μάζα του σώματος να γλιστράει ανάμεσα στους βραχίονες.

Περιεγχειρητικές επιπλοκές από την θέση Trendelenburg με απότομη κλίση: Η διατήρηση ενός ασθενούς σε θέση Trendelenburg για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο διαφόρων τραυματισμών, συμπεριλαμβανομένου του οφθαλμικού τραύματος λόγω της αυξημένης πίεσης του αίματος στο κεφάλι, συμπεριλαμβανομένης της τριβής του κερατοειδούς, της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς, της ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας, καθώς και της αναπνευστικής δυσχέρειας.

Κλινικές συστάσεις για την επανατοποθέτηση των ασθενών – Η θέση Trendelenburg με απότομη κλίση του ασθενούς ενέχει κίνδυνο διεγχειρητικού τραυματισμού. Η πρόληψη των τραυματισμών αρχίζει με την αφύπνηση.

Μπορούν να αναπτυχθούν διάφοροι μετριασμοί, συμπεριλαμβανομένων των κρυσταλλοειδών που χορηγούνται κατά την αναισθησία για τη μείωση του κινδύνου νευρικού οιδήματος, οι χειρουργοί πρέπει να χρησιμοποιούν τη μικρότερη ποσότητα πνευμοπεριτοναίου που απαιτείται για τη χειρουργική επέμβαση και να χρησιμοποιούν τη μικρότερη κλίση της θέσης Trendelenburg που απαιτείται για τη διαδικασία.

Η νοσηλευτική ομάδα θα πρέπει να παρακολουθεί τη θέση του ασθενούς.

Για περιστατικά που διαρκούν περισσότερο από 4 ώρες έχουν προταθεί δεύτερα χρονικά διαλείμματα που περιλαμβάνουν τον έλεγχο της θέσης του ασθενούς και την πραγματοποίηση προσαρμογών με βάση τη φυσιολογική και σωματική κατάσταση του ασθενούς.

Επιβάλλεται για το νοσηλευτικό προσωπικό να ελέγχει την ασφάλεια της θέσης του ασθενούς κατά τη διάρκεια του περιστατικού κάθε μία ώρα, όταν αυτό είναι εφικτό.

Η εισαγωγή παύσεων για τον έλεγχο της τοποθέτησης και η ανακούφιση από τη θέση Trendelenburg ακόμη και για σύντομες χρονικές περιόδους μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για τους πιο συνηθισμένους τραυματισμούς που υφίστανται οι ασθενείς ενώ βρίσκονται σε αυτή τη θέση.4

ΘΕΣΗ TRENDELENBURG VS. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΘΕΣΗ TRENDELENBURG

Reverse Trendelenburg

 

 

Trendelenburg position

 

Μια τροποποιημένη εκδοχή της θέσης Trendelenburg, η αντίστροφη Trendelenburg χρησιμοποιείται για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των επεμβάσεων στη χοληδόχο κύστη, τις χοληφόρες οδούς και το στομάχι, καθώς και για επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου.

Στην θέση Trendelenburg, το κεφάλι του ασθενούς τοποθετείται προς τα κάτω και τα πόδια προς τα πάνω.

Στην αντίστροφη Trendelenburg, το κεφάλι είναι επάνω και τα πόδια τοποθετούνται κάτω.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η τοποθέτηση ενός ασθενούς για μια χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού και την αύξηση της άνεσης.

Η θέση αυτή επιτρέπει στον χειρουργό μεγαλύτερη πρόσβαση στα όργανα της πυέλου, χρήσιμη για επεμβάσεις όπως η ορθοκολική, η γυναικολογική και η ουροποιογεννητική χειρουργική.

Όπως συμβαίνει με όλες τις χειρουργικές θέσεις, οι κίνδυνοι πρέπει να εκτιμώνται πριν από την τοποθέτηση ενός ασθενούς σε αυτή τη θέση.

  • Για παράδειγμα, οι κίνδυνοι για τον ασθενή περιλαμβάνουν μειωμένη πνευμονική χωρητικότητα, αναπνεόμενο όγκο και πνευμονική συμμόρφωση, φλεβική συγκέντρωση προς το κεφάλι του ασθενούς και ολίσθηση και διάτμηση.

Η θέση Trendelenburg πρέπει να αποφεύγεται για εξαιρετικά παχύσαρκους ασθενείς.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

1 Ghomi A, Kramer C, Askari R, Chavan NR, Einarsson JI. Trendelenburg position in gynecologic robotic-assisted surgery. J Minim Invasive Gynecol. 2012;19(4):485-489. doi:10.1016/j.jmig.2012.03.019

2 Guideline for positioning the patient. (2017). AORN Journal, 105(4), P8-P10. doi:10.1016/s0001-2092(17)30237-5

3 https://www.apsf.org/article/obesity-and-robotic-surgery/

4 Zillioux JM, Krupski TL. Patient positioning during minimally invasive surgery: what is current best practice? Robot Surg. 2017;4:69-76. Published 2017 Jul 14. doi:10.2147/RSRR.S115239

 

ΠΗΓΗ: https://www.emergency-live.com/health-and-safety/the-ultimate-guide-to-the-trendelenburg-position/amp/

Παναγιώτης Σπανός

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Πρόεδρος Διασωστών Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ