Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Σε όλο τον κόσμο εκατομμύρια ανθρώπων ασκούν εθελοντικά τη διάσωση. Σε πολλές χώρες η εθελοντική διάσωση έχει γίνει σημαντικός παράγοντας της καθημερινής ζωής.

Σπάνια κάποια άλλη δραστηριότητα περιλαμβάνει τόσο μεγάλο φάσμα κινήτρων όπως η εθελοντική διάσωση. Δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να εκπληρώσουν προσωπικούς στόχους και να ακολουθήσουν μια δραστηριότητα με νόημα που διαρκεί για όλη τους τη ζωή. Τα κίνητρα για να παραμείνει κάποιος ενεργός εθελοντής διασώστης ποικίλουν από τα οφέλη για την υγεία, την ευχαρίστηση της κίνησης, την επαφή με τη φύση καθώς και τα κοινωνικά κίνητρα μέχρι τη μαγεία της εξερεύνησης και της περιπέτειας.

Στόχος κάθε εθελοντή διασώστη είναι να βοηθήσει με την προσωπική του ανάπτυξη καθώς και την προβολή της κοινωνικής ανάπτυξης ,στην κατανόηση των διαφόρων πολιτισμών και στη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο εθελοντής διασώστης αντλεί από τους άγραφους κώδικες συμπεριφοράς και τις αξίες που ενυπάρχουν στον εθελοντισμό και τους διευρύνει για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής μας. Οι θεμελιώδεις αξίες στις οποίες στηρίζεται ο εθελοντισμός, θεωρούν αληθές ότι όλοι όσοι ασχολούνται με τη διάσωση παγκοσμίως αναζητούν να διευρύνουν τα όριά τους για το κοινό καλό.

 

Ακόμα και αν μερικές από τις βασικές αρχές συμπεριφοράς έχουν πρακτική αξία μόνο για μια μικρή ελίτ, πολλές από τις προτάσεις που διατυπώθηκαν, απευθύνονται συνολικά στην οικογένεια των εθελοντών διασωστών. Με αυτές τις προτάσεις ελπίζουμε ιδιαίτερα πως θα προσεγγίσουμε τους νέους διότι αυτοί αποτελούν το μέλλον της εθελοντικής διάσωσης στην Ελλάδα:

Η αποδοχή των κινδύνων και η ανάληψη των ευθυνών μας.

Αντιστάθμισμα των στόχων με την ικανότητα και τον εξοπλισμό.

Έντιμη συμπεριφορά και ειλικρινείς αναφορές στη δράση μας.

Αγώνα υπέρ της άριστης πρακτικής και διαρκούς γνώσης.

Ανοχή, κατανόηση των άλλων και αλληλοβοήθεια.

Την προστασία της άγριας και φυσικής μορφής των ορέων και ορθοπλαγιών.

Την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ