Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Τα άρθρα του Διασώστη » Οδική Ασφάλεια & Διασφάλιση Σκηνών Ατυχημάτων

Οδική Ασφάλεια & Διασφάλιση Σκηνών Ατυχημάτων

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαφύλαξη ενός τόπου ατυχήματος;

Πώς προειδοποιούμε τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου για τον τόπο του ατυχήματος και πώς προστατεύουμε τα θύματα του ατυχήματος και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης από περαιτέρω βλάβες;

Διαδικασία για τη διαφύλαξη/ασφάλιση των τόπων ατυχημάτων

Τοποθετήστε προειδοποιητικές πινακίδες για να προειδοποιήσετε την αντίθετη κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό για τη σύγκρουση.
Ορίστε άτομα για να προειδοποιούν και να ρυθμίζουν την αντίθετη κυκλοφορία.
Τοποθετήστε κώνους για να αλλάξετε την κατεύθυνση της αντίθετης κυκλοφορίας.
Φορέστε αντανακλαστικά ρούχα για να διασφαλίσετε ότι είστε ευδιάκριτοι στην αντίθετη κυκλοφορία. (Πρόσωπα που βρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος, καθώς και πρόσωπα που έχουν διοριστεί).
Απομακρύνετε ανεπιθύμητα πρόσωπα και οχήματα από τον τόπο του συμβάντος, διότι μπορεί να σημειωθεί κλοπή. Μπορεί να δημιουργηθούν ή να αυξηθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και σύγκρουσης. Σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία ενδέχεται να καταστραφούν.
Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας ενός αναποδογυρισμένου οχήματος δεν λειτουργεί. Οι κίνδυνοι πυρκαγιάς είναι μεγαλύτεροι με κινητήρες σε λειτουργία.
Ποτέ δεν πρέπει να θεωρείτε ότι είστε ασφαλείς, παρόλο που έχετε λάβει κάθε δυνατή προφύλαξη.\
Εάν συλληφθούν άτομα, πρέπει να αναζητηθούν τυχόν πυροβόλα όπλα. (Ισχύει για τους αστυνομικούς)

Ζώνη προειδοποίησης

Αυτή είναι η πρώτη ζώνη για τους χρήστες του δρόμου που πλησιάζουν.
Η πρώτη προειδοποίηση είναι μια φωτοβολίδα ή η τριγωνική πινακίδα Accident Ahead.
Στην προβλεπόμενη απόσταση μετά από αυτό θα σταθμεύετε το όχημά σας εκτός δρόμου και υπό γωνία. Αυτό έχει διττό σκοπό, καθώς αναγνωρίζει το όχημά σας (που βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος) και τη νύχτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φώτα του οχήματος στον φωτισμό των κώνων κυκλοφορίας για να το κάνετε πιο ορατό.
Τα περιστρεφόμενα φώτα πρέπει να είναι πάντα αναμμένα είτε είναι ημέρα είτε νύχτα.

Ζώνη αλλαγής κατεύθυνσης

Αυτή είναι η δεύτερη ζώνη για τους χρήστες του δρόμου που πλησιάζουν.
Η ζώνη αυτή χρησιμοποιείται για να εκτρέψει την κυκλοφορία μακριά από τον κίνδυνο και τους ανθρώπους που βρίσκονται στη σκηνή.
Αυτό, ωστόσο, δεν πρέπει να αποτελεί κίνδυνο για τον χρήστη της οδού και πρέπει να είναι εύκολο για αυτόν να καταλάβει πού πρέπει να οδηγήσει.
Χρησιμοποιείται επίσης για τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων σε μια διαχειρίσιμη ταχύτητα, όπου αν προκληθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο χρήστης της οδού θα έχει αρκετό χρόνο για να αντιδράσει σωστά.
Οι κώνοι τοποθετούνται σε τακτά διαστήματα πάνω από τις λωρίδες κυκλοφορίας (όπως φαίνεται στις εικόνες) για να αλλάζουν την κατεύθυνση των οχημάτων.
Ελέγξτε την προβλεπόμενη απόσταση.

Ουδέτερες Ζώνες 

Αυτή είναι η τρίτη και έκτη ζώνη για τους χρήστες του δρόμου που πλησιάζουν και μετά τη σκηνή της σύγκρουσης.
Η ονομασία είναι αυτονόητη.
Η προβλεπόμενη απόσταση μιας ουδέτερης ζώνης εξαρτάται από τη διαθέσιμη έκταση στον τόπο της σύγκρουσης και την αναγκαιότητά της.

Ζώνη εργασίας

Πρόκειται για την τέταρτη ζώνη για τους πλησιάζοντες χρήστες της οδού.
Η ζώνη αυτή χρησιμοποιείται κυρίως από το προσωπικό έκτακτης ανάγκης για την τοποθέτηση του εξοπλισμού του.
Οι τραυματίες θα περιθάλπονται επίσης σε αυτή την περιοχή πριν φορτωθούν σε ασθενοφόρα.
Η προβλεπόμενη απόσταση μιας ζώνης εργασίας εξαρτάται από τη διαθέσιμη έκταση στον τόπο του συμβάντος και την αναγκαιότητά της.

Σκηνή σύγκρουσης

Αυτή είναι η πέμπτη ζώνη για τους χρήστες της οδού που πλησιάζουν.
Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας του ερευνητή θα γίνει σε αυτή τη ζώνη, αλλά η εργασία του δεν περιορίζεται σε αυτή τη ζώνη.
Αυτή η ζώνη θα περιέχει τα περισσότερα υλικά αποδεικτικά στοιχεία.

Ζώνη στάθμευσης

Αυτή είναι η έβδομη ζώνη για τους πλησιάζοντες χρήστες του δρόμου.
Δεν αντιβαίνει στον νόμο περί οδικής κυκλοφορίας.
Δεν πρέπει να προκαλεί κίνδυνο ή εμπόδιο.
Η κυκλοφορία πρέπει να επιτρέπεται να συνεχίζει να ρέει.
Πρέπει να τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες.
Το περιστρεφόμενο φως στην οροφή πρέπει να είναι αναμμένο (ημέρα ή νύχτα).
Να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν για να προειδοποιήσετε την αντίθετη κυκλοφορία.

Εικόνες
Οι ακόλουθες εικόνες περιγράφουν τους περισσότερους τύπους σκηνών ατυχήματος.
Πρόκειται για τα βασικά στοιχεία της ασφάλειας και θα πρέπει να αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις σας.

 

 

 

 

 

 

Προβλεπόμενες αποστάσεις

Το μήκος αυτών των ζωνών πρέπει να θεωρηθεί ως ελάχιστη κατευθυντήρια γραμμή. Το πραγματικό μήκος επηρεάζεται από την πρακτική κατάσταση. Είναι πιθανό να υπάρχει διασταύρωση ελεγχόμενη με σήμα στάσης κοντά στον τόπο του ατυχήματος. Συνεπώς, τα οχήματα θα ακινητοποιηθούν πλήρως πριν από τον τόπο του ατυχήματος. Η προειδοποιητική πινακίδα μπορεί τότε να τοποθετηθεί στη διασταύρωση και η ζώνη αλλαγής κατεύθυνσης μπορεί να δημιουργηθεί στη μειωμένη απόσταση.

Σε μια τυφλή άνοδο ή στροφή, οι ζώνες μπορούν να επιμηκυνθούν για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κοινού και όσων εργάζονται στον τόπο του συμβάντος. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που αυτό είναι πρακτικά δυνατό. Σε δρόμο όπου παρατηρείται ανάσχεση της κυκλοφορίας, η προειδοποίηση πρέπει να μετακινηθεί ανάλογα προς τα πίσω. Επομένως, είναι σημαντικό να παρακολουθείται η κατάσταση σε συνεχή βάση.
Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει τις ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις σχετικές οδικές συνθήκες και τα όρια ταχύτητας.

Speed limit(km/h) Warning Zone

(A)

Direction change zone

(B)

Buffer Zone

(C + E)

Work Zone

(D)

120 190 – 200 m 100 m 10-30 m 10-30 m
100 120 – 130 m 80 m 10-20 m 10-20 m
80 70 – 80 m 60 m 5-20 m 5-20 m
60 40 – 50 m 40 m 5-10 m 5-10 m

 

Πηγή: https://www.arrivealive.co.za/road-safety-safeguarding-accident-scenes

Παναγιώτης Σπανός

Προνοσοκομειακός Διασώστης

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ