Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Νόμοι σχετικά με την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και τους Αυτόματους Εξωτερικούς Απινιδωτές στις ΗΠΑ

Νόμοι σχετικά με την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και τους Αυτόματους Εξωτερικούς Απινιδωτές στις ΗΠΑ

Πολιτειακές απαιτήσεις εκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ για τα σχολεία

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Καρδιολογίας (American Heart Association), 40 πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια απαιτούν εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ για όλους τους μαθητές πριν από την αποφοίτηση από το λύκειο.

Επιπλέον, η εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ απαιτείται για τους μαθητές στην Καλιφόρνια που αθλούνται σε γυμναστήρια, δηλαδή για το 89% περίπου του μαθητικού πληθυσμού της πολιτείας.

Το Ίδρυμα Αιφνίδιου Καρδιακού Θανάτου (Sudden Cardiac Arrest Foundation) συνεργάστηκε με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία και άλλους οργανισμούς για την ανάπτυξη ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την καρδιακή ανακοπή στα σχολεία, το οποίο δημοσιεύθηκε από την Εθνική Ένωση Σχολικών Νοσηλευτών (National Association of School Nurses). Δυστυχώς, ωστόσο, υπάρχει χαμηλό ποσοστό συμμόρφωσης με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης στα σχολεία.

Οι ομοσπονδιακοί νόμοι που αφορούν την τοποθέτηση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (ΑΕΑ)

Οι ομοσπονδιακοί νόμοι που αφορούν την τοποθέτηση ΑΕΑ περιλαμβάνουν:

Ο νόμος περί ιατρικής βοήθειας στην αεροπλοΐα, που υπογράφηκε ως νόμος το 1998 από τον Πρόεδρο Κλίντον, ήταν ο πρώτος ομοσπονδιακός νόμος που αφορούσε τους ΑΕΑ. Καθόρισε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να αξιολογήσει τους κανονισμούς και να αποφασίσει για τη μελλοντική εγκεκριμένη χρήση των ΑΕΑ σε επιβατικά αεροσκάφη και σε αεροδρόμια.

Ο νόμος για την επιβίωση από καρδιακή ανακοπή, που υπογράφηκε ως νόμος το 2000 από τον Πρόεδρο Κλίντον, αφορούσε την τοποθέτηση ΑΕΑ σε ομοσπονδιακά κτίρια και παρείχε αστική ασυλία για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ο νόμος διέθετε 25 εκατομμύρια δολάρια σε τοπικές επιχορηγήσεις για την αγορά ΑΕΑ.

Ο νόμος για την πρόσβαση της κοινότητας σε συσκευές έκτακτης ανάγκης υπογράφηκε ως νόμος από τον Πρόεδρο Μπους το 2002. Εξουσιοδότησε 30 εκατ. δολάρια σε ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις προς διάθεση σε αιτούντες πολιτείες και τοπικές αρχές.

Τα κονδύλια των επιχορηγήσεων χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά και την τοποθέτηση ΑΕΑ σε δημόσιους χώρους και για την εκπαίδευση των πρώτων ανταποκριτών στη χορήγηση σωτήριας φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ΑΕΑ και της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (U.S. Food and Drug Administration) εξέδωσε διάφορους κανονισμούς σχετικά με τους ΑΕΑ, συμπεριλαμβανομένης της απαιτούμενης έγκρισης πριν από την κυκλοφορία στην αγορά για νέους και υφιστάμενους ΑΕΑ (2015) και τα απαραίτητα εξαρτήματα (2020) μετά από αναφορές αποτυχίας ή δυσλειτουργίας των συσκευών. Ορισμένα ζητήματα οφείλονταν σε κατασκευαστικά προβλήματα, ενώ άλλα οφείλονταν σε ακατάλληλη συντήρηση, όπως βλάβη της μπαταρίας.

Κρατικοί νόμοι που αφορούν την τοποθέτηση ΑΕΑ

Σχολεία

Με βάση την επισκόπηση που κάναμε το 2022 στο AED Law Center και άλλες πηγές, 20 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Μοντάνα, καθώς και η Περιφέρεια της Κολούμπια απαιτούν την τοποθέτηση ΑΕΑ στα σχολεία. Επιπλέον, η Καλιφόρνια επιβάλλει την τοποθέτηση τους σε σχολεία που προσφέρουν αθλητικές δραστηριότητες.

Γυμναστήρια

Με βάση την επισκόπηση που κάναμε το 2022 στο AED Law Center, 14 πολιτείες απαιτούν ΑΕΑ σε γυμναστήρια, συγκεκριμένα οι Arkansas, California, Connecticut, Illinois, Indiana, Louisiana, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island and Virginia.

Άλλες τοποθεσίες
Με βάση την επισκόπηση που κάναμε το 2022 στο AED Law Center, 22 πολιτείες απαιτούν ΑΕΑ σε οδοντιατρεία, έξι πολιτείες απαιτούν σε πισίνες, πέντε πολιτείες απαιτούν σε εγκαταστάσεις υποστηριζόμενης διαβίωσης, τέσσερις πολιτείες απαιτούν σε περιβάλλοντα μεγάλης πληρότητας, τρεις πολιτείες απαιτούν σε κυβερνητικά κτίρια και δύο πολιτείες απαιτούν σε γηροκομεία.

Αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με τους AED σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

Σε κάθε δεδομένη ημέρα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα φιλοξενούν περισσότερο από το 20 τοις εκατό του πληθυσμού των ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούν ιδανικές τοποθεσίες για την ανάπτυξη ΑΕΑ. Στο παρελθόν, οι ανησυχίες σχετικά με τη νομική ευθύνη και τις δικαστικές διενέξεις θεωρήθηκαν εμπόδιο για την αγορά και την ανάπτυξη τους.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει σημειωθεί μια αισθητή αλλαγή. Λόγω της αυξανόμενης διαθεσιμότητας των ΑΕΑ, σε συνδυασμό με το αποδεδειγμένο ποσοστό επιτυχίας και το χαμηλό κόστος τους, οι οργανισμοί βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την ανάγκη να δικαιολογήσουν την απουσία ή τη μη χρήση ενός ΑΕΑ.

Αυτή η πρόσφατη τάση έχει οδηγήσει στην κατάθεση αγωγών όταν οι ΑΕΑ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, δεν είναι διαθέσιμοι ή είναι διαθέσιμοι αλλά η παρουσία τους δεν διαφημίζεται στο ευρύ κοινό. Ως εκ τούτου, πολλές οντότητες αποκτούν πλέον ΑΕΑ και αναπτύσσουν πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την αποθήκευση, τη χρήση και τη συντήρησή τους.

Από την αρχή, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των δικαιοδοσιών παρέχει κάποιου είδους νομική προστασία ευθύνης για τους χρήστες ΑΕΑ. Συχνά, η προστασία αυτή παρέχεται από τους νόμους του καλού Σαμαρείτη. Συνήθως, οι χρήστες ΑΕΑ προστατεύονται από την ευθύνη εφόσον ενεργούν με λογικό και ορθολογικό τρόπο. Οι προστασίες ευθύνης γενικά δεν καλύπτουν τη βαριά αμέλεια ή τη σκόπιμη ή εσκεμμένη συμπεριφορά, όπως η συνειδητή επιδίωξη τραυματισμού του ασθενούς ή η χρήση ενός ΑΕΑ με μη αποδεκτό, μη τυποποιημένο τρόπο.

Στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, πολλά διαφορετικά καταστατικά μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στον καθορισμό της έκθεσης ευθύνης, εάν υπάρχει, που θα αντιμετώπιζαν οι υπάλληλοι και τα μέλη του προσωπικού του σχολείου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα δημόσια ιδρύματα, για τα οποία τα μέλη του προσωπικού είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα.

Οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις δεν θα πρέπει να επιτρέπουν στις ανησυχίες περί ευθύνης να τις αποτρέπουν από τη θέσπιση ενός προγράμματος ΑΕΑ στην πανεπιστημιούπολη. Οι διαχειριστές θα πρέπει να εξοικειωθούν με την προστασία του καλού Σαμαρείτη και του ΑΕΑ στις δικαιοδοσίες τους και να δομήσουν τα προγράμματα ΑΕΑ ώστε να συμμορφώνονται με τις νομοθετικές απαιτήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες τάσεις στις δικαστικές διενέξεις σχετικά με τον ΑΕΑ, μια εγκατάσταση χωρίς ΑΕΑ μπορεί, αναμφισβήτητα, να διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο αγωγής από ό,τι μια εγκατάσταση με ΑΕΑ. Αν και η πιθανότητα επιτυχίας σε τέτοιου είδους αγωγές είναι μικρή, η δημόσια εικόνα του ιδρύματος μπορεί να υποστεί ζημιά.

Andrew R. Roszak, JD, MPA, EMT-P, μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου του Ιδρύματος για την αιφνίδια καρδιακή ανακοπή(Sudden Cardiac Arrest Foundation Advisory Council).

Η τρέχουσα κατάσταση των νόμων ΑΕΑ

Γενικά, οι νόμοι περί ασυλίας του καλού Σαμαρείτη θεσπίζονται από τους φορείς χάραξης πολιτικής για να ενθαρρύνουν συγκεκριμένους τύπους συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, ο πρώτος νόμος περί καλού Σαμαρείτη, που θεσπίστηκε στην Καλιφόρνια τη δεκαετία του 1950, προσέφερε ασυλία σε γιατρούς που σταματούσαν εθελοντικά για να παράσχουν βοήθεια σε θύματα ατυχήματος. Στόχος αυτής της προσέγγισης ήταν να ενθαρρύνει τους γιατρούς να ενεργούν μειώνοντας τον κίνδυνο αγωγών για αμέλεια.

Παρομοίως, ξεκινώντας από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, τα νομοθετικά σώματα σε όλες τις ΗΠΑ άρχισαν να θεσπίζουν νόμους σχετικά με τους ΑΕΑ, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί ασυλίας του καλού Σαμαρείτη, πιθανώς με την πρόθεση ότι οι νόμοι αυτοί θα μείωναν τους κινδύνους ευθύνης και, ως εκ τούτου, θα ενθάρρυναν περισσότερους οργανισμούς και άτομα να αγοράζουν, να τοποθετούν και να χρησιμοποιούν AED σε δημόσιους χώρους. Τέτοιοι νόμοι υπάρχουν πλέον σε κάθε πολιτεία και ποικίλλουν ευρέως ως προς τη δομή, το περιεχόμενο, την πολυπλοκότητα και το εύρος της κάλυψης. Το επίπεδο της νομοθετικής δραστηριότητας στον τομέα αυτό εξακολουθεί να είναι έντονο με συνεχείς προσπάθειες για την τροποποίηση των υφιστάμενων νόμων ή την προσθήκη εντολών τοποθέτησης AED.

Richard A. Lazar, Readiness Systems, LLC, μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου του Ιδρύματος για την αιφνίδια καρδιακή ανακοπή (Sudden Cardiac Arrest Foundation Advisory Council).

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους νόμους της πολιτείας σας για τους AED, εγγραφείτε στο AED Law Center™, μια υπηρεσία ειδικά σχεδιασμένη για άτομα και οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του προγράμματος ΑΕΑ, η οποία παρέχεται από την Readiness Systems. Το AED Law Center είναι ένα αποθετήριο των νόμων για τους ΑΕΑκαι από τις 50 πολιτείες και την Περιφέρεια της Κολούμπια, μαζί με AED Law Profiles™ για να βοηθήσουν τους χρήστες να κατανοήσουν τι σημαίνουν οι νόμοι. Οι πληροφορίες αυτές προορίζονται να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί το πρόγραμμά σας AED.

Για την ενημέρωσή σας
Documents Size
Current state of U.S. AED laws (Lazar R, 2016) 400.68 KB
Strategies for modernizing U.S. AED laws (Lazar R, 2016) 398.69 KB
State requirements for AEDs in schools (Sherrid MV, et al, 2017) 520.76 KB
Need for federal AED law (Reiner JS, et al, 2011) 551.16 KB
Cardiac Emergency Reponse Protocol for Schools 452.83 KB

ΠΗΓΗ: https://www.sca-aware.org/about-sudden-cardiac-arrest/cpr-and-aed-laws

Παναγιώτης Σπανός

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Πρόεδρος Διασωστών Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ