Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Οδηγίες για Διασώστες » Μυστικά για τα παλμικά οξύμετρα

Μυστικά για τα παλμικά οξύμετρα

Τα παλμικά οξύμετρα είναι απαραίτητα για τον ασθενή στην οξυγονοθεραπεία
Η παρακολούθηση του ασθενή που κάνει οξυγονοθεραπεία γίνεται με το παλμικό οξύμετρο στο σπίτι.
Η SpO2 πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 90% (PaO2 μεγαλύτερη των 60 mmHg)
Η ένδειξη του παλμικού οξύμετρου αν και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κλινική εκτίμηση που προκύπτει από την αξιολόγηση των αερίων του αίματος, μπορεί να ελαττώσει τον αριθμό των δειγμάτων του αρτηριακού αίματος, για τη μέτρηση των τιμών των αερίων, στην αξιολόγηση της οξυγονοθεραπείας.
Οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την ένδειξη του παλμικού οξύμετρου:
  • Υπόταση, υποθερμία, περιφερική αγγειοσύσπαση από φάρμακα (ψευδείς τιμές)
  • Υπεριώδης ακτινοβολία, υπερχολερυθριναιμία (ελαττωμένες τιμές)
  • Σοβαρή αναιμία (Hb< 5gr/dl), δρεπανοκυτταρική αναιμία (ελαττωμένες τιμές)
  • Αυξημένη τιμή καρβοξυαιμοσφαιρίνης (όπως σε καπνιστές > 3%) και μεθαιμοσφαιρίνης (ελαττωμένες τιμές)
  • Βαφές νυχιών (ελαττωμένες τιμές σε μαύρο, πράσινο και μπλε χρώμα. Το κόκκινο βερνίκι νυχιών δεν επηρεάζει την ένδειξη)
  • Έντονη μελάγχρωση του δέρματος, νέγροι (ελαττωμένες τιμές)
  • Κορεσμός της οξυαιμοσφαιρίνης μικρότερος από 70% (ψευδείς τιμές)
Εάν η τιμή της SpO2 στο παλμικό οξύμετρο είναι 93% δεν σημαίνει πάντα ότι ο ασθενής έχει φυσιολογική PaO2. Μπορεί να υπάρχει υποξαιμία, δηλαδή χαμηλή PaO2, παρά την υψηλή τιμή της SpO2. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε παράγοντας που μετατοπίζει την καμπύλη κορεσμού της οξυαιμοσφαιρίνης, αλλάζει και την τιμή της PaO2αλλά όχι αναλογικά.
Οι παράγοντες που μετατοπίζουν την καμπύλη κορεσμού είναι η θερμοκρασία, το ph, το 2,3 DPG και η καρβοξυαιμοσφαιρίνη (> 3%).
-Η ελάττωση της θερμοκρασίας του σώματος, η αύξηση του ph (μεταβολική ή αναπνευστική αλκάλωση), η ελάττωση της PaCO2 (υποκαπνία), η ελάττωση του 2,3 DPG (μετάγγιση) και η αύξηση της καρβοξυαιμοσφαιρίνης (όπως σε καπνιστές > 3%), μετατοπίζουν την καμπύλη αποδέσμευσης της οξυαιμοσφαιρίνης προς τα αριστερά κι επειδή αυτή είναι σιγμοειδής, ενώ δεν μεταβάλλεται ο κορεσμός της οξυαιμοσφαιρίνης ελαττώνει σημαντικά την τιμή της PaO2. Η προς τα αριστερά μετατόπιση της καμπύλης σημαίνει ότι, απαιτείται μικρότερη μερική πίεση οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα για να δεσμεύσει η αιμοσφαιρίνη ορισμένο ποσό οξυγόνου ή για να διατηρηθεί το υπάρχον ποσοστό οξυαιμοσφαιρίνης, χρειάζεται μικρότερη πίεση οξυγόνου ή ελαττώνεται η μεταφορά οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη στους ιστούς.
-Η προς τα δεξιά μετατόπιση της καμπύλης σημαίνει ότι, απαιτείται μεγαλύτερη μερική πίεση οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα για να δεσμεύσει η αιμοσφαιρίνη ορισμένο ποσό οξυγόνου ή για να διατηρηθεί το υπάρχον ποσοστό οξυαιμοσφαιρίνης, χρειάζεται μεγαλύτερη πίεση οξυγόνου ή αυξάνεται η μεταφορά οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη στους ιστούς. Προς τα δεξιά μετατόπιση της καμπύλης προκαλούν η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος (πυρετός), η ελάττωση του ph (οξέωση), η αύξηση της PaCO2 (υπερκαπνία), η αύξηση του 2,3 DPG (υποξαιμία, αναιμία).
-Το 2,3 DPG (2,3 διφωσφορογλυκουρονικό οξύ) είναι το τελικό προϊόν του μεταβολισμού των ερυθροκυττάρων. Η αύξηση της συγκέντρωσης του 2,3 DPG συμβαίνει σε άτομα που υποφέρουν από χρόνια υποξαιμία και υποξία, όπως σε διαβίωση σε μεγάλο υψόμετρο, αναιμία και αλκάλωση. Η ελάττωση της συγκέντρωσης 2,3 DPG, συμβαίνει σε άτομα που κάνουν μετάγγιση, με αίμα διατηρημένο τουλάχιστον επτά ημέρες.
Πότε πρέπει να συνοδεύεται η μέτρηση του οξυγόνου με το παλμικό οξύμετρο με λήψη αερίων αρτηριακού αίματος:
-Ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (πρέπει να αξιολογηθεί και το ph και η Pa CO2 και η PaO2)
-Ασθενείς με πιθανή μεταβολική διαταραχή (πρέπει να αξιολογηθεί και το ph και τα HCO3 και η ΒΕ (περίσσεια βάσεων)
-Ασθενείς με μετατόπιση της καμπύλης κορεσμού ή αποδέσμευσης της οξυαιμοσφαιρίνης προς τα αριστερά
-Ασθενείς με shock ή κυψελιδικό υποαερισμό (πρέπει να αξιολογηθεί και το ph και η Pa CO2 και η PaO2)
-Ασθενείς με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια (πρέπει να αξιολογηθεί και το ph και η Pa CO2 και η PaO2)
-Ασθενείς σε οξυγονοθεραπεία άμεση ή χρόνια (πρέπει να αξιολογηθεί και το ph και η Pa CO2 και η PaO2 προ και μετά την αύξηση της FiO2-συγκέντρωση οξυγόνου)
Αν δεν γίνεται να ληφθούν αέρια αίματος ή αν δεν επιθυμεί ο ασθενής πώς μπορούμε στις παραπάνω περιπτώσεις να έχουμε με το παλμικό οξύμετρο τιμές ανάλογες των αερίων του αρτηριακού αίματος για την SpO2;
Γίνεται, γνωρίζοντας την καρδιακή συχνότητα με τον τύπο
SO2=SpO2 + ή – 2 % σε φάση ηρεμίας
Τα παλμικά οξύμετρα μας δείχνουν τις σφύξεις τις πραγματικές με μια απόκλιση + ή – 5 σφύξεις ανά λεπτό.
Πηγή: emedi

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ