Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ» – Ο Ρόλος του Διασώστη και της Ομάδας στην Αντιμετώπιση Ατυχημάτων (Μέρος Δεύτερο)

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ» – Ο Ρόλος του Διασώστη και της Ομάδας στην Αντιμετώπιση Ατυχημάτων (Μέρος Δεύτερο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

3.1 To έργο του ΔΙΑΣΩΣΤΗ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ συνίσταται: 

α) Nα αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει στον τόπο του συμβάντος απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις (ατυχήματα, οξείες παθολογικές καταστάσεις) σε επαφή και συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία Επειγόντων εις την οποία μεταδίδει πληροφορίες με τα μέσα τηλεπικοινωνιών που χειρίζεται ο ίδιος (VHF, τηλεφωνική επαφή, μετάδοση δεδομένων με τηλεϊατρική) και λαμβάνει οδηγίες

 β) Να αυτενεργήσει σε περιπτώσεις όπου η βαρύτητα δεν επιτρέπει την αναμονή (π.χ. καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση επί καρδιακής ανακοπής)

γ) να προβεί μετά από εκτίμηση και εντολή της ιατρικής υπηρεσίας από τα παρεχόμενα από την τηλεϊατρική στοιχεία και πληροφορίες σε σωστικές ενέργειες για τον πάσχοντα, όπως είναι η χορήγηση φαρμάκων και υγρών παρεντερικώς, η ακινητοποίηση καταγμάτων, η χορήγηση οξυγόνου, η απελευθέρωση και διατήρηση ανοικτών αεροφόρων οδών, η μηχανική υποβοήθηση της αναπνοής, η ηλεκτρική ανάταξη της καρδιακής ανακοπής.

δ) Να βοηθήσει τον ιατρό της Επείγουσας ιατρικής, όταν παρίσταται στην ομάδα, εκτελώντας με την πρέπουσα δεξιότητα και ακρίβεια τις εντολές του.

ε) Να διακομίσει με ασφάλεια τους πάσχοντες κάτω από συνθήκες συνεχούς επίβλεψης και υποστήριξης με το ενδεδειγμένο κατά περίπτωση μέσον (ασθενοφόρο αυτοκίνητο, ιπτάμενο ή πλωτό μέσον) στον πλησιέστερο κατάλληλο Υγειονομικό Σχηματισμό. Οι Διασώστες, πρώτοι αυτοί στα πλαίσια της ομάδας, προσεγγίζουν και διαχειρίζονται τον πάσχοντα στην πλέον κρίσιμη φάση του μετά το οξύ συμβάν, την διεθνώς αποκαλούμενη χρυσή ώρα επιτελούν υψηλής κοινωνικής αξίας έργον.

Για να επιτελέσουν επιτυχώς το πολυεπίπεδο έργο τους, πρέπει να διαθέτουν τα ανάλογα ψυχικά, σωματικά και πνευματικά εφόδια ώστε να είναι σε θέση :

3.2. Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων 

Να γνωρίζει τις μεθόδους επικοινωνίας, λήψης και διαχείρισης της κλήσης για επείγουσα βοήθεια Να έχουν την ικανότητα συνεργασίας με τους συναδέλφους τους για την καλύτερη δυνατή και ταχύτερη παροχή επείγουσας φροντίδας. Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους κανόνες προφύλαξης και υγιεινής κατά την τέλεση του έργου τους

3.2.α. Περιγραφή Βασικών Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων

 Να δύναται να αντιμετωπίσει άτομα που ευρίσκονται σε σωματική ή ψυχική κατάρριψη (stress) ή καταστροφικές καταστάσεις. (περισυλλογή θυμάτων τροχαίων)

Να δύναται να συνεργασθεί όταν συμμετέχει σε ομάδες Διάσωσης σε περιπτώσεις μαζικών ατυχημάτων και να συνεργάζεται με άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Να είναι αρτιμελής και να διαθέτει σωματική διάπλαση κατάλληλο για μεταφορά ασθενών επί φορείων μέχρι την επιβίβασή των στο ασθενοφόρο πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες (κλιμακοστάσια πολυκατοικιών, αυτοκινητόδρομοι, ανάσυρση από ερείπια).

Να έχει την προοπτική και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση επαγγελματικής ικανότητας οδήγησης οχημάτων Γ΄ κατηγορίας προκειμένου να οδηγεί ασθενοφόρα οχήματα

3.2.β. Περιγραφή Ειδικών Επαγγελματικών Προσόντων.

Να έχει την ικανότητα προσαρμογής σε κυκλικό ωράριο εργασίας και εργασίας σε εξαιρέσιμες ημέρες Να έχει την ικανότητα να κατανοήσει και αφομοιώσει τις θεωρητικές γνώσεις και εφαρμόσει όλες εκείνες τις συνεχώς εξελισσόμενες σωστικές ενέργειες και τεχνικές που είναι απαραίτητες για την σωστή αντιμετώπιση του ασθενούς στον τόπο του συμβάντος και την ασφαλή μεταφορά του στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό. Να δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περιπτώσεις μαζικών ατυχημάτων ή καταστροφών και σε εκτός έδρας τοποθεσίες.

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.121337/25-11-2004 Υπουργική Απόφαση ισχύουν τα ακόλουθα:

3.3 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

1. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου υποχρεούται να πειθαρχεί στις εντολές που δέχεται από το ασυρματικό κέντρο. Σε περίπτωση διαφωνίας έχει υποχρέωση να εκτελεί την εντολή και να αναφέρει γραπτά στην Υπηρεσία τους λόγους διαφωνίας και τυχόν παρατηρήσεις του, αμέσως μετά το τέλος της βάρδιας του.

2. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου πρέπει να γνωρίζει ότι η συνομιλία με το Ασυρματικό Κέντρο γίνεται σε επήκοο των ασθενών και των συνοδών τους και πιθανόν άλλων παρεμβολών στο ασυρματικό κύκλωμα του ΕΚΑΒ, γι’ αυτό οι εκφράσεις του πρέπει να είναι κόσμιες και να περιορίζεται στην όσο το δυνατό σαφή και σύντομη εξιστόρηση των γεγονότων προς το Ασυρματικό Κέντρο.

3. Το πλήρωμα υποχρεούται να έχει σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιας του τον ασύρματο. Εφ’ όσον το ασθενοφόρο δεν κινείται, η μηχανή του κατά διαστήματα να βρίσκεται σε λειτουργία, ώστε να μην αδειάζει η μπαταρία με το ρεύμα που καταναλώνει ο ασύρματος.

4. Υποχρεούται να ανακοινώνει ανελλιπώς στο Ασυρματικό Κέντρο τους χρόνους που αναφέρονται στις ειδικές κάρτες (άφιξης στον τόπο – παραλαβή ασθενούς – άφιξη στο Νοσοκομείο – τέλος). Ειδικότερα υποχρεούται να ανακοινώνει το τέλος μέσα από το Νοσοκομείο, χωρίς καθυστέρηση.

5. Σε περίπτωση που το πλήρωμα δεχθεί σήμα κατά το τέλος της βάρδιας του, είναι υποχρεωμένο να δεχθεί το σήμα, οπωσδήποτε ανεξάρτητα εάν έχει ολοκληρωθεί η αλλαγή του.

6. Απαγορεύεται αυστηρά η παραμονή των πληρωμάτων στο χώρο του Ραδιοτηλεφωνικού Κέντρου και εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις υπηρεσιακών αναγκών.

7. Το πλήρωμα για προσωπικά ή άλλα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της βάρδιας υποχρεούται να αναφέρεται στο Κέντρο τηλεφωνικώς και όχι μέσω του ασυρμάτου, πλην μεγάλης ανάγκης ή αδυναμίας τηλεφωνικώς επικοινωνίας.

3.4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου υποχρεούται να συνεργάζεται αρμονικά με το Συνεργείο Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, παρέχοντας κάθε δυνατή πληροφορία για τις βλάβες και γενικά τη μηχανική κατάσταση και συμπεριφορά του οχήματος που υποπίπτει στην αντίληψή του.

2. Σε περίπτωση βλάβης του ασθενοφόρου το πλήρωμα έχει υποχρέωση να αφήνει στο Συνεργείο σημείωμα για το είδος της βλάβης που έχει διαπιστώσει.

3. Όταν προσέρχεται το ασθενοφόρο για τον περιοδικό προγραμματισμένο έλεγχό του στο Συνεργείο, το πλήρωμα οφείλει να παραδίδει τα κλειδιά του οχήματος στο Συνεργείο και στην περίπτωση που αυτό είναι κλειστό, στο Γραφείο Κίνησης Ασθενοφόρων, κατά τη νυχτερινή δε βάρδια στο Ραδιοτηλεφωνητή υπηρεσίας.

4. Κάθε βλάβη που παρουσιάζεται στο ασθενοφόρο υπόκειται σε διεξοδικό έλεγχο της υπηρεσίας για τον καταλογισμό τυχόν ευθυνών.

3.5 ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 

1. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου συνειδητοποιώντας την υψηλή αποστολή του πρέπει σε κάθε στιγμή να κατανοεί ότι για την επιτυχία της αποστολής του είναι απαραίτητα ο σεβασμός προς το συνάδελφο, η αλληλοεκτίμηση και το ομαδικό πνεύμα εργασίας.

2. Οι αρχαιότεροι πρέπει να είναι παράδειγμα μίμησης για τους νεότερους και πρέπει να υπάρχει εκ μέρους τους διαρκής διάθεση μεταφοράς γνώσεων και εμπειριών προς τους νεότερους.

3. Σε περίπτωση διχογνωμίας κατά την εκτέλεση της αποστολής τον πρώτο λόγο έχει ο αρχαιότερος από το Πλήρωμα, ο νεότερος οφείλει να εκτελέσει τις εντολές του, μετά δε το τέλος του περιστατικού μπορεί να αναφέρει αν το κρίνει σκόπιμο εγγράφως στην Υπηρεσία τις απόψεις του για το συγκεκριμένο συμβάν.

4. Σε περίπτωση παράβασης καθήκοντος από συγκεκριμένη ενέργεια μέλους του Πληρώματος, την αυτή ευθύνη με το δράστη έχει και ο έτερος του Πληρώματος, ο οποίος δεν ενημέρωσε την Υπηρεσία για η συγκεκριμένη ενέργεια.

3.6 ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. Για την πιστή τήρηση του παρόντος, την ευθύνη έχει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης και οι Υπεύθυνοι του Γραφείου Κίνησης Ασθενοφόρων και του Γραφείου Ασυρματικού και Τηλεφωνικού Κέντρου, οι οποίοι αναφέρονται στη Διεύθυνσή τους, στην οποία και εισηγούνται κάθε μέτρο ή ενέργεια ή διαδικασία που κρίνουν σκόπιμη προς βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης του ΕΚΑΒ προς τους πολίτες.

2. Οι παραπάνω οφείλουν να εισηγούνται στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κάθε μέτρο ή ενέργεια ή διαδικασία που κρίνουν σκόπιμο. Η παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας εξασφαλίζεται με την καλή επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας διάσωσης, του συντονιστικού κέντρου αλλά και του τόπου οριστικής αντιμετώπισης του τραυματία (ΕΚΑΒ 2011).

 

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ» – Γενική Θεώρηση Αντιμετώπισης Πολυτραυματία – Ορισμοί – Στόχος Πρώτων Βοηθειών (Μέρος Πρώτο)

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ» – Ο Ρόλος του Διασώστη και της Ομάδας στην Αντιμετώπιση Ατυχημάτων (Μέρος Δεύτερο)

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ» – Η σημασία των μη τεχνικών δεξιοτήτων – Ηγεσία και διαχείριση των δεξιοτήτων (Μέρος Τρίτο)

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
«NON TECHNICALSKILLS:Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ» 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΑΤΣΗΣ

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ