Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ KAI ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ (Μέρος Τρίτο)

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ KAI ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ (Μέρος Τρίτο)

 

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ

Οι σκοποί της φροντίδας κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης είναι η πρόληψη των επιπλοκών που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς και η εκτέλεση ή η υποβοήθηση του τραυματία στις δραστηριότητες εκείνες , στις οποίες δεν μπορεί να ανταποκριθεί μόνος του. Μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης του πολυτραυματία , η φροντίδα εστιάζεται στην υποβοήθηση του στην προσαρμογή στις υπολειπόμενες νευρολογικές διαταραχές.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ:

Διαταραχή της διαπότισης των ιστών του εγκεφάλου που σχετίζεται με :

  • εγκεφαλική αιμορραγία από ρήξη αγγείων κατά την κάκωση
  • πίεση στα αγγεία του εγκεφάλου από το σχηματισμό αιματώματος ή και οίδημα
  • αγγειακό σπασμό(μπορεί να συμβεί όταν γίνεται ρήξη ή διάταξη των αγγείων κατά την κάκωση)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

  • Αναζητούμε στον ασθενή σημεία και συμπτώματα μείωσης της διαπότισης των ιστών του εγκεφάλου όπως:

ζάλη

διαταραχές της όρασης(π.χ θολή ή αμυδρή όραση , διπλωπία, αλλαγές στο οπτικό πεδίο)

αφασία ευρεθιστότητα και ανησυχία έκπτωση του επιπέδου συνείδησης παραισθησία , πάρεση, παράλυση

Λαμβάνουμε μέτρα για τη βελτίωση της ιστικής διαπότισης του εγκεφάλου και ενεργούμε για να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε την αυξημένη ενδοκράνια πίεση. Στη συνέχεια γίνεται χορήγηση αναστολών του ασβεστίου βάσει ιατρικής οδηγίας και προετοιμάζουμε τον άρρωστο για χειρουργική επέμβαση εάν προγραμματιστεί.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο ασθενής παρουσιάζει βελτίωση της ιστικής διαπότισης του εγκεφάλου όπως φαίνεται από:

i.τη μείωση ή την έλλειψη ζάλης, διαταραχών στην όραση ή και στο λόγο

ii.την βελτίωση της διανοητικής κατάστασης

iii.τη βελτίωση ή τη συνήθη αισθητική και κινητική λειτουργία

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Πόνος, κεφαλαλγία που σχετίζεται με

  • Τραύμα στο κρανίο, τη σκληρά μήνιγγα, τα αγγεία και τους ιστούς του εγκεφάλου
  • Διάταση ή πίεση των αγγείων και των ιστών του εγκεφάλου που οφείλονται σε αυξημένη ενδοκράνια πίεση , αν υπάρχει.
  • Ερεθισμό των μηνίγγων (συμβαίνει πρωτοπαθώς , αν υπάρχει αίμα στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό ή αν αναπτυχθεί μηνιγγίτιδα)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Γίνεται καθορισμός του συνηθισμένου τρόπου ανταπόκρισης του ασθενούς στον πόνο. Έπειτα αξιολογούμε την αντίληψη του πόνου από τον ασθενή συμπεριλαμβάνοντας τον εντοπισμό, την ένταση , και τον τύπο του πόνου. Αναζητούμε μη λεκτικά σημεία πονοκεφάλου καθώς και τους παράγοντες που τον επιδεινώνουν ή τον ανακουφίζουν και λαμβάνουμε μέτρα για την ανακούφιση του ασθενή από τον πονοκέφαλο.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο ασθενής ανακουφίστηκε από τον πονοκέφαλο όπως φαίνεται από:

i.την λεκτική έκφραση της ανακούφισης από τον πονοκέφαλο

ii.την ήρεμη έκφραση του προσώπου και της θέσης του σώματος

iii.την αυξημένη συμμετοχή στις δραστηριότητες

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Διαταραχές της αντίληψης του εαυτού (εικόνας του σώματος, της αυτοεκτίμησης και των ρόλων του ατόμου) που σχετίζεται με :

Αλλαγή στην εμφάνιση (π.χ περικογχικό οίδημα και εκχυμώσεις, απώλεια τριχών της κεφαλής αν η περιοχή του τραυματισμού ξυριστεί για τη συρραφή τραυμάτων ή για την εκτέλεση επέμβασης στο κρανίο) Αλλαγές στην κινητική και αισθητική λειτουργία

Εξάρτηση από άλλους για την εκπλήρωση βασικών αναγκών

Αναμενόμενες αλλαγές στον τρόπο ζωής, που οφείλονται σε κινητικές και αισθητικές διαταραχές και σε διαταραχές της νοητικής λειτουργίας

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αναζητούμε στον ασθενή σημεία και συμπτώματα διαταραχής της αντίληψης του εαυτού (λεκτικά ή μη στοιχεία που δείχνουν αρνητική αντίδραση στις αλλαγές της λειτουργίας και της εμφάνισης του σώματος, όπως άρνηση ή προκατάληψη του τραυματία σχετικά με τις αλλαγές που υπέστη, άρνηση να κοιτάξει ή να αγγίξει το πάσχον τμήμα του σώματος ή απομόνωση από τα άτομα του περιβάλλοντος του). Μετέπειτα γίνεται καθορισμός της σημασίας των αλλαγών της εμφάνισης στον άρρωστο, στη σωματική και πνευματική λειτουργία , στον τρόπο ζωής και στους ρόλους και τον ενθαρρύνουμε να εκφράζεται σχετικά με τις αλλαγές που έχουν συμβεί. Επίσης συζητάμε με τον ασθενή τις βελτιώσεις στην εμφάνιση και στη νευρολογική λειτουργία που ρεαλιστικά αναμένονται.

Λαμβάνουμε μέτρα για να

  • αυξήσουμε την αυτοεκτίμηση του ασθενούς
  • να τον βοηθήσουμε να αντιμετωπίσει τα αποτελέσματα της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης
  • να μειωθεί η ντροπή του ασθενούς για την απώλεια των τριχών

Ενημερώνουμε το οικογενειακό του περιβάλλον για τους τρόπους αντιμετώπισης της συναισθηματικής αστάθειας και της ακατάλληλης συμπεριφοράς και τους ενθαρρύνουμε να επιτρέπουν στον άρρωστο να κάνει ότι μπορεί έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ανεξαρτησία και η αυτοεκτίμησή του.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο ασθενής αρχίζει να προσαρμόζεται στις αλλαγές της εμφάνισης, της σωματικής και πνευματικής λειτουργίας, στον τρόπο και στους ρόλους ζωής όπως φαίνεται από:

i.Την λεκτική έκφραση των αισθημάτων αυτοεκτίμησης

ii.Την διατήρηση των σχέσεων με άτομα του περιβάλλοντος του

iii.Την ενεργό συμμετοχή σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής

iv.Το ζωηρό ενδιαφέρον για την ατομική εμφάνιση

v.Την προθυμία συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις

vi.Την λεκτική αναφορά σε ένα αρχόμενο σχέδιο προσαρμογής του τρόπου ζωής, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες που προκύπτουν από την αλλαγή της σωματικής και πνευματικής λειτουργίας

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Θλίψη που σχετίζεται με τη διαταραχή της κινητικής , της αισθητικής και της νοητικής λειτουργίας και με το αποτέλεσμα των μεταβολών αυτών στον μελλοντικό τρόπο ζωής και στους ρόλους.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αναζητούμε στον ασθενή σημεία και συμπτώματα θλίψης (π.χ αλλαγές στις διαιτολογικές συνήθειες, αδυναμία συγκέντρωσης, αϋπνία, θυμός, ευερεθιστότητα, απομόνωση από τα άτομα του περιβάλλοντος , άρνηση της απώλειας .) Αξιοσημείωτο είναι ότι η αντίδραση του ασθενούς επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες ,όπως εμπειρία από προηγούμενη απώλεια, η ηλικία, το στάδιο ανάπτυξης, τα υπάρχοντα συστήματα υποστήριξης ,το πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο, η παρούσα κατάσταση υγείας και η σημασία της απώλειας.

Εν συνεχεία λαμβάνουμε μέτρα για τη διευκόλυνση της διεργασίας της αντιμετώπισης της θλίψης όπως:

Βοηθάμε τον άρρωστο να αναγνωρίσει τις απώλειες που υπέστη, έτσι ώστε να αρχίσει η διεργασία της αντιμετώπισης της θλίψης,

Συζητάμε τη διεργασία αντιμετώπισης της θλίψης και βοηθάμε τον ασθενή να αποδεχτεί τις φάσεις της θλίψης σαν μια αναμενόμενη απάντηση στις πραγματικές ή και αναμενόμενες απώλειες

Δίνουμε χρόνο στον άρρωστο να προχωρήσει στις διάφορες φάσεις της θλίψης ( οι φάσεις ποικίλουν μεταξύ των διαφόρων θεωρητικών, αλλά προχωρούν από το shock και τον πανικό στην αποδοχή). Πρέπει να γνωρίζουμεότι όλες οι φάσεις δεν εμφανίζονται σε όλα τα άτομα, ότι η υποτροπή των φάσεων είναισυνήθης και ότι η διεργασία αντιμετώπισης της θλίψης μπορεί να διαρκέσει από μήνες έως χρόνια.

Δημιουργούμε ατμόσφαιρα ενδιαφέροντος και φροντίδας

Βοηθάμε στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης

Ενθαρρύνουμε τη λεκτική έκφραση του θυμού και της λύπης σχετικά με τις παρατηρούμενες απώλειες

Θέτουμε όρια στην τυχόν ανάρμοστη συμπεριφορά

Υποστηρίζουμε την συμπεριφορά που δείχνει επιτυχημένη αντιμετώπιση της θλίψης

Εξηγούμε τις φάσεις της θλίψης στα άτομα του περιβάλλοντος του ασθενούς, ενθαρρύνοντας την υποστήριξηκαι την κατανόησή τους

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο ασθενής αρχίζει να αντιμετωπίζει με επιτυχία τη θλίψη όπως φαίνεται από:

i.Τη λεκτική έκφραση των συναισθημάτων σχετικά με την κρανιοεγκεφαλική κάκωση και τα αποτελέσματα της

ii.Την έκφραση της θλίψης

iii.Τη συμμετοχή στη θεραπευτική αγωγή και στις δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης

iv.Την χρησιμοποίηση των προσφερόμενων συστημάτων υποστήριξης

v.Την ανακοίνωση ενός σχεδίου για την ενσωμάτωση του προγράμματος παρακολούθησης στον τρόπο ζωής79

7.2 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ

Οι στόχοι της φροντίδας ασθενή με τραυματισμό του νωτιαίου μυελού είναι η διατήρηση της ζωής και η πρόληψη επιπλέον βλάβης του νωτιαίου μυελού, σταθεροποιώντας τη σπονδυλική στήλη και μειώνοντας την ισχαιμία του νωτιαίου μυελού. Στη συνέχεια, οι στόχοι της φροντίδας είναι η κινητοποίηση του ασθενούς, η πρόληψη των επιπλοκών η βοήθεια στον άρρωστο να αποκτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και η διευκόλυνση της ψυχολογικής προσαρμογής στα αποτελέσματα της κάκωσης.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Διαταραχή αιμάτωσης των ιστών που σχετίζεται με μειωμένη καρδιακή παροχή και σε περιφερική λίμναση του αίματος

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αναζήτηση και αναφορά σημείων και συμπτωμάτων του ασθενή μειωμένης διαπότισης των ιστών( π.χ υπόταση, ανησυχία, σύγχυση, ψυχρά άκρα, ωχρότητα ή κυάνωση των άκρων, μείωση ή έλλειψη περιφερικών σφύξεων, ολιγουρία). Λαμβάνουμε μέτρα για να διατηρηθεί επαρκής ιστική διαπότιση. Ενεργούμε για την πρόληψη της περιφερικής λίμνασης του αίματος ή και την αύξηση της φλεβικής επιστροφής. Επιπλέον ενεργούμε για να δώσουμε χρόνο στους παραμένοντες μηχανισμούς αυτορρύθμισης να προσαρμοστούν στις αλλαγές θέσεις.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο ασθενής διατηρεί ικανοποιητική ιστική διαπότισηόπως φαίνεται από:

Την διατήρηση της Α.Π μέσα στα φυσιολογικά όρια για τον άρρωστο

Τη συνήθη διανοητική κατάσταση

Τα θερμά άκρα, με έλλειψη ωχρότητας και κυάνωσης

Τις ψηλαφητές περιφερικές σφύγξεις

Τη διατήρηση του χρόνου πλήρωσης των τριχοειδών σε επίπεδα κάτω από 3 δευτερόλεπτα

Την ισορροπία των προσλαμβανόμενων και αποβαλλόμενων υγρών

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Αναποτελεσματική θερμορύθμιση που σχετίζεται με απώλεια της ανατροφοδότησης του νευρικού συστήματος μεταξύ της περιοχής κάτω από το επίπεδο της βλάβης του νωτιαίου μυελού και του υποθαλάμου.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αναζητάμε στον ασθενή σημεία και συμπτώματα αναποτελεσματικής θερμορύθμισης (π.χ παράπονα ασθενούς ότι αισθάνεται πολύ ζέστη ή πολύ κρύο, υπερβολικά ζεστό ή κρύο δέρμα κάτω από το επίπεδο του τραυματισμού). Καταγράφουμε την θερμοκρασία του ασθενούς και αναφέρουμε αν οι μετρήσεις είναι μικρότερες από 36Cή μεγαλύτερες από 380C.Έπειτα λαμβάνουμε μέτρα για τη διατήρηση αποτελεσματικής θερμορύθμισης, και ενεργούμε για την πρόληψη της υποθερμίας και της υπερθερμίας.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο ασθενής παρουσιάζει αποτελεσματική θερμορύθμιση , όπως φαίνεται από:

Τη λεκτική έκφραση ότι αισθάνεται μία άνετη θερμοκρασία σώματος πάνω από το επίπεδο της βλάβης

Την έλλειψη της αίσθησης υπέρμετρης ζέστης ή ψύχους στο δέρμα Την διατήρηση της θερμοκρασίας στα φυσιολογικά επίπεδα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης που σχετίζεται με διαταραχή της κινητικότητας, που οφείλεται στην τετραπληγία , στη σπαστικότητα, στη μειωμένη ύπαρξη κινήτρων, στον πόνο και στους περιορισμούς της κινητικότητας που επιβάλλονται από τη θεραπευτική αγωγή.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μαζί με τον ασθενή, καταστρώνουμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο για την κάλυψη των ημερήσιων του αναγκών. Όταν η κατάσταση σταθεροποιηθεί λαμβάνουμε μέτρα για να διευκολύνουμε τον άρρωστο στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτοεξυπηρέτησης. Επίσης ενεργούμε για την αύξηση της κινητικότητας, προγραμματίζουμε την φροντίδα σε ώρα που πλέον θα μπορεί να συμμετάσχει ο ασθενής, διατηρούμε αντικείμενα που μπορεί να χρησιμοποιεί μόνος του σε προσιτή θέση. Επαινούμε όλες τις προσπάθειες και τα κατορθώματά του και ενημερώνουμε την οικογένειά του για τις ικανότητές του ασθενούς να συμμετέχει στη φροντίδα του εαυτού του.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο ασθενής δείχνει αυξημένη συμμετοχή σε δραστηριότητες για τη φροντίδα του εαυτού του, μέσα στους περιορισμούς που επιβάλλονται από τη θεραπευτική αγωγή και από τις συνέπειες της βλάβης του νωτιαίου μυελού.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Διαταραχές των οικογενειακών σχέσεων λόγω αλλαγών στους ρόλους και στη δομή της οικογένειας, που οφείλονται σε έναν καταστροφικό τραυματισμό, σε μια μόνιμη αναπηρία και στην ανάγκη μακροχρόνιας επανένταξης ενός μέλους της οικογένειας.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αναζητούμε σημεία και συμπτώματα διαταραχής των οικογενειακών σχέσεων (π.χ. αδυναμία ανταπόκρισης στις ανάγκες του ασθενούς, αδυναμία λήψης αποφάσεων , αδυναμία ή άρνηση συμμετοχής στην επανένταξη του ασθενούς, αρνητικές οικογενειακές αλληλεπιδράσεις). Γνωρίζουμε τα μέλη της οικογένειας και τους τρόπους επικοινωνίας τους καθώς και τους προσδοκώμενους ρόλους. Επίσης λαμβάνουμε μέτρα για τη διευκόλυνση της προσαρμογής των μελών της οικογένειας στη διάγνωση του ασθενούς, στις αλλαγές της λειτουργίας του μέσα στο σύστημα της οικογένειας και στις διαταραχές των οικογενειακών ρόλων και της δομής της οικογένειας. Ενθαρρύνουμε την λεκτική έκφραση των συναισθημάτων σχετικά με την τετραπληγία του ασθενούς και με τα αποτελέσματά της στη δομή της οικογένειας και διατηρούμε μία στάση χωρίς να κρίνουμε τα συναισθήματά τους. Βοηθάμε τα μέλη της οικογένειας να αποκτήσουν ρεαλιστική άποψη για την κατάσταση του ασθενούς δίνοντας τους τόσες ελπίδες όσες χρειάζεται. Εξασφαλίζουμε απομόνωση μεταξύ ασθενή και μελών της οικογένειάς του ώστε να μπορούν να μοιράζονται τα συναισθήματά τους και ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε τα μέλη της οικογένειας του ασθενή να γνωρίσουν στρατηγικές αντιμετώπισης για να ανταπεξέλθουν στην τετραπληγία του τραυματία και στα αποτελέσματά της στην οικογένεια.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Τα μέλη της οικογένειας αρχίζουν να προσαρμόζονται στις αλλαγές της λειτουργίας ενός μέλους της οικογένειας και στις αλλαγές της οικογενειακής δομής και των ρόλων όπως φαίνεται από :

Την ικανοποίηση των αναγκών του ασθενούς

Την λεκτική έκφραση των τρόπων προσαρμογής στους απαιτούμενους ρόλους και στον τρόπο ζωής

Την ενεργητική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και στην επανένταξη του ασθενούς

Τις θετικές αλληλεπιδράσεις με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.79

 

ΒΙΟΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ (ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ) Μέρος Πρώτο

ΒΙΟΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ (ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΩΣΗΣ) Μέρος Δεύτερο

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ KAI ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ (Μέρος Τρίτο)

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ – ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ – ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ-ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ

THE CONTRIBUTION OF NURSING CARE IN POLYTRAUMATIA (BADLY INJURED PATIENT)

Εισηγήτρια: Μπρέντα Γεωργία Msc Πανεπιστημιακός Υπότροφος             

Επιμέλεια: Χριστοδουλοπούλου Δέσποινα Σπουδάστρια

 

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ