Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Νομοθεσία » ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (…ΑΣΘΕΝΟΥΣ)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (…ΑΣΘΕΝΟΥΣ)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ: 


Άρθρο 371 Ποινικού Kώδικα. 1. Kληρικοί, δικηγόροι και κάθε είδους νομικοί παραστάτες, συμβολαιογράφοι, γιατροί, μαίες, νοσοκόμοι, φαρμακοποιοίκαι άλλοι, στους οποίους κάποιοι εμπιστεύονται συνήθως, λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά απόρρητα, καθώς και βοηθοί των προσώπων αυτών, τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, άν φανερώσουν ιδιωτικά απόρρητα που τους τα εμπιστεύτηκαν ή που έμαθαν λόγω του επαγγέλματος τους ή της ιδιότητάς τους.

2. Όμοια τιμωρείται όποιος, μετά το θάνατο ενός από τα πρόσωπα της παρ. 1, και από αυτήν την αιτία γίνεται κάτοχος εγγράφων ή σημειώσεων του νεκρού σχετικών με την άσκηση του επαγγέλματός του ή της ιδιότητάς του, και από αυτά φανερώνει ιδιωτικά απόρρητα.

3. H ποινική δίωξη γίνεται μόνο με έγκληση. (δηλαδή μόνο ο παθών μπορεί να ζητήσει την ασκηση ποινικής δίωξης)

4. H πράξη δεν είναι άδικη και μένει ατιμώρητη, αν ο υπαίτιος απέβλεπε στην εκπλήρωση καθήκοντός του ή στη διαφύλαξη έννομου ή για άλλο λόγο δικαιολογημένου ουσιώδους συμφέροντος δημόσιου ή του ίδιου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΚΑΒ: άρθρο 19.
 Για τις περιπτώσεις ασθενών πασχόντων από λοιμώδη νόσο ή AIDS το πλήρωμα υποχρεούται να επικοινωνεί με το Κέντρο και να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του.

 

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ