Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Η Σπουδαιότητα της Εκτίμησης και Αξιολόγησης της Σκηνής

Η Σπουδαιότητα της Εκτίμησης και Αξιολόγησης της Σκηνής

Εκτίμηση σκηνής

Η εκτίμηση της σκηνής είναι ένα σημαντικό βήμα στις Υπηρεσίες Προνοσοκομειακής Φροντίδας που βοηθά στην ταχεία αξιολόγηση της κατάστασης και στον καθορισμό της καλύτερης πορείας δράσης για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Πρόκειται για μια διαδικασία συλλογής πληροφοριών σχετικά με τη σκηνή, τον ασθενή και το περιβάλλον για τον προσδιορισμό του καλύτερου τρόπου παροχής ιατρικής φροντίδας. Η εκτίμηση της σκηνής αποτελεί σημαντικό μέρος της προνοσοκομειακής διαδικασίας και μπορεί να βοηθήσει στη διάσωση ζωών.

Η εκτίμηση της σκηνής αρχίζει με την οπτική αξιολόγηση της σκηνής.

Αυτό περιλαμβάνει την αναζήτηση τυχόν πιθανών κινδύνων, όπως π.χ. πεσμένα καλώδια ρεύματος, επικίνδυνα υλικά ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις. Περιλαμβάνει επίσης την αναζήτηση τυχόν παρευρισκομένων ή άλλων ατόμων που μπορεί να είναι σε θέση να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τον ασθενή ή την κατάσταση.

Το επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση του ασθενούς.

Αυτό περιλαμβάνει την αναζήτηση τυχόν εμφανών σημείων τραυματισμού ή ασθένειας, όπως αιμορραγία, δυσκολία στην αναπνοή ή άλλα σημάδια δυσφορίας. Περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση των ζωτικών σημείων του ασθενούς, όπως ο σφυγμός, ο ρυθμός αναπνοής και η αρτηριακή πίεση.

Το τελευταίο βήμα είναι η αξιολόγηση του περιβάλλοντος.

Αυτό περιλαμβάνει την αναζήτηση πιθανών κινδύνων, όπως η έλλειψη οξυγόνου ή ένα επικίνδυνο περιβάλλον. Περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της πρόσβασης του ασθενούς σε ιατρική περίθαλψη, όπως η διαθεσιμότητα ασθενοφόρου ή άλλου ιατρικού προσωπικού.

Η εκτίμηση της σκηνής αποτελεί σημαντικό μέρος της προνοσοκομειακής διαδικασίας και μπορεί να βοηθήσει στη διάσωση ζωών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι πάροχοι προνοσοκομειακής φροντίδας να είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία και να είναι σε θέση να αξιολογούν γρήγορα την κατάσταση και να καθορίζουν την καλύτερη πορεία δράσης για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Βιβλιογραφικές αναφορές

  • National Association of Emergency Medical Technicians. (2020). Scene Size-Up. Retrieved from https://www.naemt.org/ems-education/ems-basics/scene-size-up
  • National Highway Traffic Safety Administration. (2020). Scene Size-Up. Retrieved from https://www.nhtsa.gov/emergency-medical-services/scene-size-up

Πηγή: https://www.uscpronline.com/glossary/scene-size-up

Παναγιώτης Σπανός

Προνοσοκομειακός Διασώστης

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ