Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Η ΚΑΡΠΑ με το κεφάλι ανυψωμένο μπορεί να βελτιώσει τη νευρολογικά ανέπαφη επιβίωση

Η ΚΑΡΠΑ με το κεφάλι ανυψωμένο μπορεί να βελτιώσει τη νευρολογικά ανέπαφη επιβίωση

Η ΚΑΡΠΑ με το κεφάλι προς τα πάνω είναι μια νέα ιδέα στην αναζωογόνηση που έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη νευρολογικά ανέπαφη επιβίωση μετά από καρδιακή ανακοπή.

Εμπνευσμένη από το κλινικό ερώτημα εάν οι ασθενείς με καρδιακή ανακοπή θα πρέπει να μεταφέρονται είτε με το κεφάλι προς τα πάνω είτε με τα πόδια προς τα πάνω σε ένα μικρό ανελκυστήρα, μια αρχική μελέτη σε ζώα πραγματοποιήθηκε το 2014.

Σε αυτό το μοντέλο καρδιακής ανακοπής σε χοίρους, οι χοίροι υποβλήθηκαν σε πεντάλεπτες περιόδους αυτοματοποιημένης ΚΑΡΠΑ με μια συσκευή ITD-16 στην παραδοσιακή ύπτια θέση, στη συνέχεια με κλίση 30 μοιρών ολόκληρου του σώματος με το κεφάλι προς τα πάνω και στη συνέχεια με κλίση 30 μοιρών ολόκληρου του σώματος με το κεφάλι προς τα κάτω.

 

 

Η εγκεφαλική αιματική ροή και οι πιέσεις εγκεφαλικής αιμάτωσης (CerPP) ήταν υψηλότερες στην ομάδα με κλίση ολόκληρου του σώματος προς τα πάνω σε σχέση με την ομάδα με επίπεδη θέση. Η ενδοκρανιακή πίεση (ICP) ήταν επίσης χαμηλότερη στην ομάδα με κλίση ολόκληρου του σώματος με το κεφάλι προς τα πάνω. Αξίζει να σημειωθεί ότι η CerPP και η ICP ήταν χαμηλότερες και υψηλότερες, αντίστοιχα, στην ομάδα με κλίση ολόκληρου του σώματος με το κεφάλι προς τα κάτω.1

Μεταγενέστερες μελέτες βελτίωσαν τη θέση του σώματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ΚΑΡΠΑ, όπου το κεφάλι και ο θώρακας του χοίρου ήταν ανυψωμένα κατά τη διάρκεια 22 λεπτών ΚΑΡΠΑ ενεργητικής συμπίεσης-αποσυμπίεσης (ACD) συν τη χρήση ενός ITD-16 (ACD+ITD) για τη μείωση της φλεβικής συγκέντρωσης στα κάτω άκρα κατά τη διάρκεια της ανάνηψης. Το CerPP ήταν υψηλότερο και διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου στην ομάδα ACD+ITD με το κεφάλι προς τα πάνω σε σχέση με την ομάδα με το επίπεδο.2

 

Περαιτέρω μελέτες που χρησιμοποίησαν παρόμοιο πρωτόκολλο για παρατεταμένη περίοδο ΚΑΡΠΑ με ACD+ITD με το κεφάλι προς τα πάνω έδειξαν διπλασιασμό του εγκεφαλικού αίματος μετά από 15 λεπτά ΚΑΡΠΑ και επίσης αναπαρήγαγαν το εύρημα των υψηλότερων πιέσεων CerPP που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενες μελέτες3.

Ο πρωταρχικός μηχανισμός του οφέλους πίσω από την ΚΑΡΠΑ με το κεφάλι προς τα πάνω είναι η χρήση της βαρύτητας για την ενίσχυση της φλεβικής παροχέτευσης όχι μόνο από τον εγκέφαλο και τους εγκεφαλικούς φλεβικούς κόλπους, αλλά και από το σπονδυλικό φλεβικό πλέγμα, μειώνοντας έτσι την ICP και δημιουργώντας δυνατότητες για την προς τα εμπρός ροή του αίματος.1,3,4

Ένας δευτερεύων μηχανισμός οφέλους θεωρείται ότι είναι η έννοια της μείωσης της πίεσης που μεταδίδεται στον εγκέφαλο τόσο μέσω του φλεβικού όσο και του αρτηριακού αγγειακού συστήματος κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, μειώνοντας αποτελεσματικά μια θλαστική βλάβη με συμπίεση.

Ένας τρίτος μηχανισμός αφορά την ανακατανομή της ροής του αίματος μέσω των πνευμόνων με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που συμβαίνει όταν οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια κάθονται όρθιοι.

Μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι η ΚΑΡΠΑ με το κεφάλι προς τα πάνω εξαρτάται από τα κυκλοφοριακά βοηθήματα κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, όπως το ITD-16 για την οδήγηση του αίματος “προς τα πάνω” ώστε να διατηρηθεί επαρκής μέση αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια της ανάνηψης.

 

 

Όταν εκτελείται τυπική ΚΑΡΠΑ με το κεφάλι προς τα πάνω, έχει αναφερθεί ότι η CerPP κατά τη διάρκεια της ανάνηψης κυμαίνεται στο 7-10% των αρχικών τιμών CerPP.2,5

Αυτό συγκρίνεται με το 50-60% των αρχικών τιμών CerPP όταν η ΚΑΡΠΑ με το κεφάλι προς τα πάνω εκτελείται με κυκλοφοριακά βοηθήματα, όπως η ΚΑΡΠΑ ACD+ITD ή η ΚΑΡΠΑ που εκτελείται με τη συσκευή μηχανικής θωρακικής συμπίεσης LUCAS σε συνδυασμό με τη χρήση του ITD-16.1-3.

 

 

Άλλες σημαντικές εκτιμήσεις κατά την εκτέλεση της ΚΑΡΠΑ με το κεφάλι προς τα πάνω περιλαμβάνουν: την εκτέλεση της ΚΑΡΠΑ σε επίπεδη θέση πριν από την ανύψωση, η οποία προετοιμάζει το καρδιοεγκεφαλικό κύκλωμα, και τη χρήση προσοχής κατά την ανύψωση ολόκληρου του σώματος για μια μακρά προσπάθεια ΚΑΡΠΑ, καθώς το αίμα πιθανώς συγκεντρώνεται στα κάτω άκρα με την πάροδο του χρόνου6,7.

Το εύρημα της μείωσης της ICP και της υψηλότερης CerPP με την ΚΑΡΠΑ με το κεφάλι προς τα πάνω αναπαράχθηκε στη συνέχεια σε ένα ανθρώπινο μοντέλο πτώματος, η ισχυρότερη απόδειξη μέχρι σήμερα ότι η ΚΑΡΠΑ με το κεφάλι προς τα πάνω είναι έτοιμη να προχωρήσει στον άνθρωπο σε ενεργό καρδιακή ανακοπή.8

Πιο πρόσφατες μελέτες σε ζώα έχουν επικεντρωθεί στο βέλτιστο ύψος της ΚΑΡΠΑ με το κεφάλι προς τα πάνω και στο χρόνο ανύψωσης του κεφαλιού και του θώρακα. Μέχρι σήμερα δεν έχει προσδιοριστεί η βέλτιστη γωνία, ωστόσο έχει αναδειχθεί ένα φαινόμενο αλληλουχίας, όπου τα ζώα που έλαβαν ελεγχόμενη προοδευτική ανύψωση μετά από δύο λεπτά “προετοιμασίας” -σε τελικό ύψος κεφαλής 22 cm και ύψος καρδιάς 9 cm- είχαν διατηρημένες CerPP και επίσης υψηλότερες πιέσεις στεφανιαίας αιμάτωσης > 70% των αρχικών τιμών μετά από > 15 λεπτά ΚΑΡΠΑ με ACD+ITD9,10.

Πιο πρόσφατα, η ΚΑΡΠΑ με το κεφάλι προς τα πάνω ενσωματώθηκε σε δέσμες φροντίδας στην κομητεία Palm Beach της Φλόριντα και στο Rialto της Καλιφόρνια.

Ως μέρος αυτών των δεσμών, τα ποσοστά επιβίωσης σε αυτά τα δύο συστήματα προνοσοκομειακής φροντίδας έχουν ουσιαστικά διπλασιαστεί.

Η ΚΑΡΠΑ με το κεφάλι προς τα πάνω, όταν εφαρμόζεται σωστά και ως μέρος μιας δέσμης φροντίδας, έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τα ποσοστά επιβίωσης μετά από καρδιακή ανακοπή.

Βιβλιογραφικές αναφορές

1. Debaty G, Shin SD, Metzger A, et al. Tilting for perfusion: Head-up position during cardiopulmonary resuscitation improves brain flow in a porcine model of cardiac arrest. Resuscitation. 2015;87:38—43.

2. Ryu HH, Moore JC, Yannopoulos D, et al. The effect of head up cardiopulmonary resuscitation on cerebral and systemic hemodynamics. Resuscitation. 2016;102:29—34.

3. Moore JC, Segal N, Lick MC, et al. Head and thorax elevation during active compression decompression cardiopulmonary resuscitation with an impedance threshold device improves cerebral perfusion in a swine model of prolonged cardiac arrest. Resuscitation. 2017;121:195—200.

4. Guerci AD, Shi AY, Levin H, et al. Transmission of intrathoracic pressure to the intracranial space during cardiopulmonary resuscitation in dogs. Circ Res. 1985;56(1):20—30.

5. Putzer G, Braun P, Martini J, et al. Effects of head-up vs. supine CPR on cerebral oxygenation and cerebral metabolism–A prospective, randomized porcine study. Resuscitation. 2018;128:51—55.

6. Park YJ, Shin SD, Song KJ, et al. Abstract 18341: Worsened survival with head-up positional cardiopulmonary resuscitation in a porcine cardiac arrest model. Circulation. 2016;134(Suppl 1):A18341.

7. Moore JC, Segal N, Debaty G, et al. The “do’s and don’ts” of head up CPR: Lessons learned from the animal laboratory. Resuscitation. 2018;129:e6—e7.

8. Moore JC, Holley J, Segal N, et al. Consistent head up cardiopulmonary resuscitation haemodynamics are observed across porcine and human cadaver translational models. Resuscitation. 2018;132:133—139.

9. Moore JC, Salverda B, Lick M, et al. Abstract 17: Controlled progressive elevation maximizes cerebral perfusion pressure during head up CPR in a swine model of cardiac arrest. Circulation. 2018;138(Suppl 2):A17.

10. Rojas-Salvador C, Moore J, Salverda B, et al. Controlled fast head and thorax elevation improves cerebral perfusion pressure during active compression and decompression CPR with an impedance threshold device in a porcine model of cardiac arrest. [Abstract #35.] in Berry C, Kupas D, Olaf M, et al. Abstracts for the 2019 NAEMSP Scientific Assembly. Prehosp Emerg Care. 2018:1-251.

Πηγή: https://www.jems.com/news/head-up-cpr-may-improve-neurologically-intact-survival-rates/

Παναγιώτης Σπανός

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Πρόεδρος Διασωστών Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ