Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Οδηγίες για Διασώστες » Ευθύνη του ατόμου που προσφέρει πρώτες βοήθειες

Ευθύνη του ατόμου που προσφέρει πρώτες βοήθειες

Ο ρόλος του ατόμου που προσφέρει πρώτες βοήθειες είναι πολύ σημαντικός.

Σε ένα επείγον περιστατικό, η ευθύνη του ατόμου στην παροχή πρώτων βοηθειών είναι:

1. Να εκτιμηθεί η κατάσταση εάν είναι απειλητική ή όχι για την ζωή.
2. Να αναγνωρισθεί η νόσος ή η κάκωση από την οποία υποφέρει το θύμα (διάγνωση).
3. Να διασφαλιστεί η ασφάλεια του νοσηλευτή και του ασθενή στον τόπο του συμβάντος.

4. Να εφαρμοσθεί άμεση, σωστή και επαρκή στήριξη των ζωτικών λειτουργιών χωρίς να προξενήσει επιπλέον βλάβη.
5. Να μεταφερθεί ο πάσχων στο κοντινότερο, καταλληλότερο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η ευθύνη ενός ατόμου τελειώνει όταν ο ασθενής τεθεί υπό την φροντίδα της ομάδας αντιμετώπισης σε οργανωμένο νοσηλευτικό περιβάλλον. Οι πρώτες βοήθειες προϋποθέτουν ψυχραιμία, γνώση και φαρμακευτικό υλικό (Πατέστος 2016).

Γνώσεις πρώτων βοηθειών σχετικά με την αντιμετώπιση ορθοπεδικών κακώσεων σε φοιτητές νοσηλευτικής.
Φοιτητές: Δημητρίου Νίκων Νικάκη Χριστίνα

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ