Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Οδηγίες για Διασώστες » Εκτίμηση και Αξιολόγηση της Σκηνής (Οδηγίες για Διασώστες)

Εκτίμηση και Αξιολόγηση της Σκηνής (Οδηγίες για Διασώστες)

Η εκτίμηση και αξιολόγηση της σκηνής είναι τα πρώτα βήματα που γίνονται κατά τη διάρκεια κάθε συμβάντος. Αυτά τα βήματα διασφαλίζουν την ασφάλεια του πληρώματος, των ασθενών και των παρευρισκόμενων. Η αξιολόγηση της σκηνής προσφέρει βασικές πληροφορίες για την κατάσταση.

Οι προτεραιότητες στην εκτίμηση της σκηνής και στην αξιολόγηση περιλαμβάνουν:

– Προσδιορισμό της φύσης της κλήσης. Η ασφάλεια του πληρώματος ξεκινάει από την στιγμή που δέχεται την κλήση και την σωστή ‘’επεξεργασία’’ της από τον υπεύθυνο τηλεφωνικής βάρδιας.

– Προσδιορίστε τον ακριβή αριθμό των ασθενών που χρειάζονται βοήθεια

– Αξιολόγηση για προφανείς κινδύνους

– Ξεκινήστε σχέδιο μαζικών ατυχημάτων όταν είναι αναγκαίο

– Ειδοποιήστε για αποστολή πρόσθετων πόρων εάν απαιτούνται

– Ασφαλίστε τη σκηνή

– Ξεκινήστε τη διαλογή εάν χρειάζεται

Ακόμη και σκηνές που φαίνονται ασφαλείς μπορεί να μην είναι!

Οι διασώστες δεν πρέπει ποτέ να εισέρχονται σε μια δυνητικά επικίνδυνη σκηνή μέχρι να βεβαιωθούν ότι είναι ασφαλές να το κάνουν.

Πηγή: MedicTests.com

Παναγιώτης Σπανός

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Πρόεδρος Διασωστών Ρόδου