Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Δωρεά οργάνων μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή – Επιστημονική δήλωση της International Liaison Committee on Resuscitation

Δωρεά οργάνων μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή – Επιστημονική δήλωση της International Liaison Committee on Resuscitation

Η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή εκτός νοσοκομείου είναι ένα σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας που οδηγεί σε τεράστιες απώλειες ζωής παρά τη βέλτιστη θεραπεία.

Όταν η ανάνηψη αποτυγχάνει, η δωρεά οργάνων παρέχει την ευκαιρία στους ασθενείς με καρδιακή ανακοπή και στις οικογένειές τους να σώσουν τη ζωή άλλων.

Με τις λίστες αναμονής για μεταμόσχευση οργάνων να γίνονται καθημερινά μεγαλύτερες, είναι ευθύνη μας, ως κοινότητα της ανάνηψης, να βελτιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες δωρεάς για τους ασθενείς μας. Οι δυνατότητες δωρεάς οργάνων μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο είναι σημαντικές και δεν έχουν αναγνωριστεί επαρκώς.

Δυστυχώς, η δημοσιευμένη επιστημονική γνώση είναι αραιή και περιπλέκεται από ασυνεπείς και ελλιπείς ορισμούς που δεν αντικατοπτρίζουν όλα τα σχετικά κλινικά σενάρια που σχετίζονται με την εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή.

Προτείνονται αλλαγές στο σύστημα ταξινόμησης του Μάαστριχτ, ώστε να ευθυγραμμιστεί στενά με το κλινικό φάσμα της εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής και να βελτιωθεί η αναφορά με βάση τον τύπο του δότη. Αλλαγές στο πρότυπο Utstein για την αναφορά της εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής, ώστε να συμπεριληφθούν οι μετρήσεις της δωρεάς οργάνων ως υποχρεωτικές μεταβλητές, θα συμβάλουν σε πιο ομοιόμορφες αναφορές. Οι αλλαγές αυτές θα υποστηρίξουν τη βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας της μελλοντικής έρευνας γύρω από τη δωρεά οργάνων μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή.

Οι μελλοντικές οδηγίες για τη φροντίδα μετά από καρδιακή ανακοπή θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκτιμήσεις για τη δωρεά οργάνων και ιστών, βάσει των διαθέσιμων τοπικών επιλογών. Η ανεξέλεγκτη δωρεά μετά τον κυκλοφορικό θάνατο (uDCD) έχει αναγνωριστεί ως σημαντική δυνητική πηγή δωρητών οργάνων στον πληθυσμό της εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής, αλλά υπάρχουν σημαντικά λειτουργικά, ηθικά και νομικά εμπόδια στις περισσότερες δικαιοδοσίες.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και των συστημάτων περίθαλψης μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες ώστε αυτή να αποτελέσει μια πιο βιώσιμη επιλογή στο μέλλον. Νομοθετικές αλλαγές σε μια προεπιλεγμένη προσέγγιση συναίνεσης ή εξαίρεσης για όλους τους ενήλικους πολίτες θα αυξήσουν τη διαθεσιμότητα των δοτών και τα ποσοστά μεταμοσχεύσεων και η αύξηση του όγκου θα συμβάλει στη βελτίωση της υποδομής μεταμοσχεύσεων και των οικονομικά αποδοτικών αναλογιών.

Υποστηρίζουμε τη συνεχή καινοτομία στις προσεγγίσεις uDCD που αντιμετωπίζουν αναγνωρισμένα εμπόδια.

Όλα τα συστήματα υγείας θα πρέπει να αξιολογήσουν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πρωτόκολλα για τη βελτιστοποίηση των ευκαιριών δωρεάς οργάνων για ασθενείς που παθαίνουν καρδιακή ανακοπή εκτός νοσοκομείου και αποτυγχάνουν στις προσπάθειες ανάνηψης.

Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ.

ΠΗΓΗ: International Liaison Committee on Resuscitation, https://www.sca-aware.org/sca-news/organ-donation-after-out-of-hospital-cardiac-arrest-a-scientific-statement-from-the

Παναγιώτης Σπανός

Προνοσοκομειακός διασώστης

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ