Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΚΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΣΩΣΤΗ – Επίδραση των συνθηκών που επικρατούν στο σημείο του συμβάντος στην περίθαλψη των ασθενών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΚΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΣΩΣΤΗ – Επίδραση των συνθηκών που επικρατούν στο σημείο του συμβάντος στην περίθαλψη των ασθενών

Επίδραση των συνθηκών που επικρατούν στο σημείο του συμβάντος στην περίθαλψη των ασθενών

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: 
 • Καθορίστε τη φύση της ασθένειας.
 • Αναγνωρίστε και προσδιορίστε τους πιθανούς κινδύνους κατά τη διάρκεια ιατρικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 • Πρέπει να αναγνωριστεί η παρουσία οξυγόνου ή άλλων επικίνδυνων ουσιών κατά τη διάρκεια ιατρικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
ΤΡΑΥΜΑ : 
 • Προσδιορίστε τον μηχανισμό του τραυματισμού.
 • Να είστε σε ετοιμότητα για οποιονδήποτε κίνδυνο παρουσιαστεί στο περιστατικό, δηλαδή γυαλί, αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα, υγρά αέρια κλπ.
 • Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό ατομικής προστασίας για να προστατεύσετε τους παρευρισκόμενους από αυτούς τους κινδύνους.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
 • Να είστε σε ετοιμότητα σχετικά με τις ακραίες καιρικές συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν τον ασθενή και τους αποκριτές.
 • Να είστε προσεκτικοί σε οποιονδήποτε χημικό κίνδυνο που μπορεί να παρουσιαστεί ως αποτέλεσμα του συμβάντος και να αναγνωρίσετε τις πιθανότητες για ασταθείς συνθήκες που απαιτούν διόρθωση πριν από τη θεραπεία ασθενούς.

Αντιμετώπιση των κινδύνων

ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η ασφάλεια των αποκριτών είναι ύψιστης σημασίας. Να θυμάστε πάντα ότι η ασφάλεια του διασώστη αποτελεί προτεραιότητα και η ασφάλεια του ασθενούς ακολουθεί. Μόλις προσδιορίσετε ή εξασφαλίσετε τη δική σας ασφάλεια, προσπαθήστε να προστατέψετε τον ασθενή όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα μέχρι να εξαλειφθούν οι ασταθείς ή επικίνδυνες καταστάσεις.
Εάν οι ασταθείς ή επικίνδυνες καταστάσεις δεν μπορούν να μετριαστούν, μπορεί να είναι δυνατή η άμεση απομάκρυνση του ασθενούς σε ασφαλέστερη θέση.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ:  Προσπαθήστε να ελαχιστοποιήσετε τυχόν συνθήκες που αποτελούν κίνδυνο για τους παρευρισκόμενους. Εάν οι αποκριτές δεν μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους, απομακρύνετε ή απομονώστε τους παρευρισκόμενους από το περιστατικό.
Ζητήστε πόρους :  Εάν χρειάζονται πρόσθετοι πόροι, αναγνωρίστε και προσδιορίστε ποιοι πόροι θα χρειαστούν και ζητήστε τους νωρίς.
 • Σε μεγάλο αριθμό ασθενών ζητήστε επιπλέον ασθενοφόρα.
 • Εάν οι αποκριτές απειλούνται από πυρκαγιά ή επικίνδυνη ουσία, ζητήστε πυροσβεστικούς πόρους.
 • Επιπλέον, ζητήστε αστυνομικούς πόρους εάν παρουσιαστούν θέματα κυκλοφορίας ή άλλης βίας.
ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΤΗ ΣΚΗΝΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Οι αποκριτές θα πρέπει να σαρώσουν γρήγορα τη σκηνή για να καθορίσουν τους μηχανισμούς τραυματισμού και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεάσουν τους τραυματισμούς των ασθενών.
ΒΙΑ:  Μην προσεγγίζετε ποτέ έναν ασθενή αν υπάρχει απειλή βίας. Προσδιορίστε μια ασφαλή τοποθεσία μακριά από το περιστατικό για να προστατεύσετε τους αποκρινόμενους από το περιστατικό και ζητήστε αστυνομικούς πόρους για να εξαλείψετε κάθε πιθανότητα βίας πριν από την επαφή με τον ασθενή.
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ:
Αναγνωρίστε και προσδιορίστε την ανάγκη για εξειδικευμένο εξοπλισμό και πόρους. Μια ποικιλία εξειδικευμένου εξοπλισμού προστασίας και εργαλείων διατίθονται για εξειδικευμένες καταστάσεις:
 • Οι χημικές και βιολογικές στολές μπορούν να παρέχουν προστασία έναντι επικίνδυνων υλικών και βιολογικών απειλών διαφόρων επιπέδων.
 • Ειδικός εξοπλισμός διάσωσης μπορεί να είναι απαραίτητος για δύσκολες ή περίπλοκες εκκενώσεις.
 • Επιπλέον, εξοπλισμός ανόδου ή καθόδου ενδέχεται να είναι απαραίτητος για εξειδικευμένες καταστάσεις διάσωσης.
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξειδικευμένο εξοπλισμό χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση.

Βασικές προφυλάξεις

Θεωρείστε ότι το αίμα, τα σωματικά υγρά, οι εκκρίσεις, το δέρμα που έχει υποστεί φθορά και οι βλεννογόνες μεμβράνες μπορεί να περιέχουν μεταδοτικούς μολυσματικούς παράγοντες.
 • Η χρήση καθολικών προφυλάξεων βοηθά στην προστασία των αποκριτών από οποιονδήποτε μολυσματικό παράγοντα, ενώ
 • η χρήση βασικών προφυλάξεων επικεντρώνεται στην προστασία των ασθενών.
Η έκταση των βασικών προφυλάξεων που χρησιμοποιούνται προσδιορίζεται από την προβλεπόμενη έκθεση αίματος, σωματικού υγρού ή παθογόνου παράγοντα.
Το πλύσιμο των χεριών, η χρήση γαντιών, στολές, μάσκες ή προστατευτικά γυαλιά πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προστασία των αποκριτών από μολυσματικούς παράγοντες.
ΜΑΠ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας περιλαμβάνει ρούχα ή εξειδικευμένο εξοπλισμό που παρέχει κάποια προστασία στον χρήστη από ουσίες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια.
Φορέστε Μέσα Ατομικής Προστασίας κατάλληλα για πιθανό κίνδυνο, συμπεριλαμβάνοντας,
 • μπότες από ατσάλι,
 • κράνη,
 • ανθεκτικά στη θερμότητα εξωτερικά ρούχα,
 • αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και
 • δερμάτινα γάντια.
 Πηγή:  https://medictests.com/units/scene-management
Παναγιώτης Σπανός
Προνοσοκομειακός Διασώστης
ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ