Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Διαφορά μεταξύ ημιπάρεσης και ημιπληγίας

Διαφορά μεταξύ ημιπάρεσης και ημιπληγίας

Η ημιπληγία είναι  ένα κινητικό έλλειμμα εκούσιας κινητικής δραστηριότητας που επηρεάζει μόνο τη μία πλευρά του σώματος, τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά. 

Η αιτία είναι μια εγκεφαλική βλάβη αντίπλευρα προς το έλλειμμα, που σημαίνει ότι μια δεξιά εγκεφαλική βλάβη προκαλεί αριστερή ημιπληγία και αντίστροφα. Τυπικά, ο 1ος κινητικός νευρώνας που μεταφέρει κινητικές εισόδους στο νωτιαίο μυελό τραυματίζεται. Το έλλειμμα παίρνει διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάκαμψης ανάλογα με την περίοδο ζωής στην οποία προκύπτει.

Η ημιπάρεση είναι ένα μερικό έλλειμμα εκούσιας κινητικής δραστηριότητας που επηρεάζει μόνο τη μία πλευρά, δεξιά ή αριστερή. Η αιτία, όπως και στην αιτία της ημιπληγίας, είναι μια εγκεφαλική βλάβη αντίθετα προς το έλλειμμα, που σημαίνει ότι μια βλάβη του δεξιού εγκεφάλου προκαλεί αριστερή ημιπάρεση και αντίστροφα. Η ημιπάρεση αναγνωρίζει τις ίδιες αιτίες ημιπληγίας (για παράδειγμα ισχαιμικό εγκεφαλικό, αιμορραγικό, όγκο…) των οποίων συχνά αντιπροσωπεύει την εξέλιξη.

Τόσο η ημιπάρεση όσο και η ημιπληγία μπορεί να είναι αναστρέψιμες ή μη αναστρέψιμες  ανάλογα με τις συγκεκριμένες αιτίες που τις προκάλεσαν. Και οι δύο είναι αποτέλεσμα τραυματισμού του κεντρικού νευρικού συστήματος. 

Η κύρια διαφορά έγκειται στην έκταση του κινητικού ελλείμματος, πιο σημαντική όταν αναφερόμαστε στην ημιπληγία (η οποία είναι επομένως πιο σοβαρή), λιγότερο στην περίπτωση της ημιπάρεσης (λιγότερο σοβαρή) . Στην ημιπληγία υπάρχει παράλυση (πλήρης απώλεια της κινητικής δραστηριότητας), στην ημιπάρεση η απώλεια της κινητικής λειτουργίας είναι μόνο μερική.

ΠΗΓΗ: medicinaonline

Παναγιώτης Σπανός

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Πρόεδρος Διασωστών Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ