Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Τσακάλου Μαρία » ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΕΠ-Υ), ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – ΓΟΝΕΙΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΕΠ-Υ), ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – ΓΟΝΕΙΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΕΠ-Υ),ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ- ΓΟΝΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Η ΔΕΠ-Υ είναι μια  διαταραχή που εκδηλώνεται στην παιδική ηλικία.
 • Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ μιλούν αδιάκοπα ,τους ξεφεύγουν ανάρμοστα σχόλια, δρουν παρορμητικά ,ενώ σπανίως σταματούν για να σκεφτούν προτού παίζουν, θέτοντας σε κίνδυνο τον εαυτό τους, όταν χωρίς λόγο κάνουν παράτολμες πράξεις.
 • Οι γονείς των παιδιών αλλά και οι εκπαιδευτικοί συχνά αναρωτιούνται πως θα πρέπει να τα χειριστούν. Όταν έρχονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα, συμπεριφοράς που εκδηλώνουν μέσα στην τάξη, καθώς και στις σχέσεις με τους φίλους τους

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Σκοπός του άρθρου είναι η παρουσίαση των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών με (ΔΕΠ-Υ) στην τάξη καθώς και η διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων των παιδιών αυτών από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Έγινε ανασκόπηση της Διεθνούς βιβλιογραφίας ( SCOPUS, MEDSCAPE, MEDLINE PUBMΕD, COCHRANE REVIEW ) , της Ελληνικής βιβλιογραφίας και Ελληνικών Διαδικτυακών Τόπων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

 1. Ανευρέθησαν 130.000 λήμματα, για τη ΔΕΠ-Υ. Οι περισσότερες έρευνες έδειξαν ότι για την κακή συμπεριφορά  των παιδιών δεν είναι υπεύθυνοι ούτε οι γονείς ούτε  καν τα παιδιά.
 2. Υπεύθυνη κατά πάσα πιθανότητα είναι η δυσλειτουργία περιοχών του εγκεφάλου που ελέγχουν την συγκέντρωση και την παρορμητική συμπεριφορά.
 3. Αν και τα συμπτώματα δεν φεύγουν ποτέ ,η ωριμότητα βοηθά το άτομο να αναπτύξει αποτελεσματικές στρατηγικές ελέγχου των συμπεριφορών αυτών.

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 1. Προσπαθήστε στο σχολείο να θέσετε το παιδί κοντά σε έναν ενήλικο που να μπορεί να επιτηρεί την συμπεριφορά του.
 2. Θέσετε το παιδί μακριά από πόρτες, παράθυρα.
 3. Παρέχετε αυστηρές υπενθυμίσεις για το τι πρέπει να κάνει.
 4. Εξασφαλίστε στο παιδί ένα ασφαλές μέρος όπου μπορεί να ηρεμεί.
 5. Διασφαλίστε ότι οι ανταμοιβές είναι σημαντικές για το παιδί και παρέχονται συχνά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

 • Οι ενήλικες αποφασίζουν για την απόδοση των ανταμοιβών  και των τιμωριών.
 • Το παιδί θα πρέπει να συμμετέχει στην επιλογή των ανταμοιβών του.
 • Οι οδηγίες προς το παιδί θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες.
 • Το παιδί πρέπει να επαναλαμβάνει κάθε οδηγία που του δίνεται.
 • Οι γονείς θα πρέπει να είναι δίκαιοι, συνεπείς και αυστηροί.
 • Συνεργασία σχολείου και γονιών για την αντιμετώπιση της συμπεριφοράς του παιδιού.
 • Σχεδιασμός προγράμματος από ψυχολόγο το οποίο θα εφαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δίκαιο, συνεπές και αυστηρό.
 • Δεν γίνεται καμία διαπραγμάτευση με το παιδί για τις ανταμοιβές και τις τιμωρίες καθώς αυτές είναι αποφάσεις που τις λαμβάνουν οι μεγάλοι.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 1. Γονείς και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εντοπίζουν τα προβλήματα συμπεριφοράς στο σπίτι, στο σχολείο ή έξω.
 2. Γονείς και εκπαιδευτικοί χρειάζεται να ενισχύουν την ενδυνάμωση των σχέσεων των παιδιών τόσο ενδοσχολικά όσο και εξωσχολικά.
 3. Εάν ένα παιδί με ( ΔΕΠ-Υ) αντιμετωπιστεί σωστά και δεχτεί προσεχτική και εξειδικευμένη φροντίδα, μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ευτυχή και πετυχημένο ενήλικα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Colin Terrell & Dr. Terri Passenger. Family Doctor Puplications. 2005
 • Dan Olweus, Bullying at School – What we Know & What we Can Do, Blackwell Press, 1993.
 • Δόικου – Αυλίδου, Μ. (2007α). Προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού και του εφήβου, στο Ξωχέλλης, Π. Δ. (επιμ.) Λεξικό της Παιδαγωγικής, σσ. 593-595. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
 • Ζαφειριάδης Κυριάκος (2011). Σημειώσεις στο Διδασκαλείο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
 • Www.ephebiatrics.gr
 • Www.kpechios.gr

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Τσακάλου Μαρία, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Μsc Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Υπεύθυνη Ψυχιατρικής κλινικής του Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ