Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα » ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ – Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ – Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

Αγαπητέ κύριε ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΑΝΕ, Πρόεδρε της Ομάδας Έρευνας, Διάσωσης και Αντιμετώπισης Καταστροφών Ρόδου «ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ»

Σε συνέχεια επικοινωνίας μας, αναλυτικών συζητήσεων και σχετικής αλληλογραφίας, αναγνώρισης της ποιότητας του εθελοντικού και ανθρωπιστικού έργου το οποίο προσφέρετε προσωπικά Εσείς, αλλά και οι άξιοι συνεργάτες σας σε εθνικής εμβέλειας εκπαιδευτικά προγράμματα, ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. τυπικής διαδικασίας αξιολόγησης, της καταβολής των ετήσιων τελών και κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Εκπαίδευσης κυρίου Ιωάννη Κατσικογιάννη, σας γνωρίζουμε ότι, αποφασίσαμε την ανάδειξη της Ομάδας Έρευνας, Διάσωσης και Αντιμετώπισης Καταστροφών Ρόδου «ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ», σε Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών για την περιφέρεια ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ της Ελλάδος, σύμφωνα με τα πρότυπα που τηρούμε και εφαρμόζουμε.

Η απόφασή μας αυτή, σηματοδοτεί μια νέα εποχή εξωστρέφειας, ανάπτυξης, υψηλών επαγγελματικών προτύπων, δημιουργικότητας και ανθρωπιστικής προσφοράς, για την Ομάδα «ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ».

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, στο εξής, διαθέτει ως ισότιμη υπηρεσία του, το Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο «ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ», με το οποίο θα υλοποιούν σειρά κοινών εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Πρόκειται για την πρώτη αναγνώριση εγκεκριμένου εκπαιδευτικού κέντρου από το Ε.Ι.ΔΙ.ΚΑ. στην Ελλάδα και διεθνώς, όπου πέραν της προσωπικής και συλλογικής ευθύνης με την οποία επιφορτίζεστε, απηχεί την αξιοσύνη σας και την ανεκτίμητης αξίας προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους επαγγελματίες και εθελοντές της χώρας μας.

Το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό κέντρο, αποτελεί την 2η βαθμίδα αναγνώρισης εκπαιδευτικών κέντρων που εναρμονίζονται με τα πρότυπα που τηρεί το Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι, τόσο ο Διευθυντής Εκπαίδευσης του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΚΑ. κύριος Ιωάννης Κατσικογιάννης με τον οποίο θα αναπτύξετε ακόμα πιο στενή συνεργασία, όσο και προσωπικά, ως επικεφαλής του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε κάθε εκπαιδευτική σας δραστηριότητα, ώστε να ωφεληθούν όλοι οι συνάδελφοί μας που διψούν για γνώση, σύγχρονη και ουσιαστική.

Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, σας επισυνάπτουμε το υπ’ αριθμόν ATC 202201 Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Κέντρου, το λογότυπο του Εγκεκριμένου Κέντρου Εκπαίδευσης «ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ» το οποίο πρέπει να προβάλετε πάντοτε και παντού και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Συνδεδεμένων Εκπαιδευτικών Κέντρων με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών.

Η έγκριση έχει ισχύ έως την 31Η Δεκεμβρίου 2023 και για την ανανέωσή της απαιτείται η επανάληψη της ίδιας τυπικής διαδικασίας αξιολόγησης.

Ορίζουμε δε, υπεύθυνο της μεταξύ μας συνεργασίας και λειτουργίας σύμφωνα με το πλαίσιο το οποίο έχει τεθεί υπ’ όψιν σας, Εσάς προσωπικά και σας εμπιστευόμαστε την χρήση των λογοτύπων του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών.

Ευχόμαστε ολόψυχα καλή και δημιουργική νέα πορεία, επ’ ωφελεία όλων των μερών.

Με εκτίμηση

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ (CMCS)

Crisis Management Certified Specialist

H.C.D.M.I. – Managing Director

Certified Disaster Manager

Certified Instructor Trainers for disaster and crisis management, leadership, first aid and bls

Member of International Crisis Management Association

Member of International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection

Author

Mobile : 0030.6996.831.907

e-mail : gerasimatos@hellenicinstitute.gr

www.hellenicinstitute.gr

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ