Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Εκπαιδεύσεις » Διαδικτυακό Σεμινάριο: Εθελοντισμός Πολιτικής Προστασίας

Διαδικτυακό Σεμινάριο: Εθελοντισμός Πολιτικής Προστασίας

Η Πολιτική Προστασία είναι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα.
Εθελοντισμός Πολιτικής Προστασίας

Civil Protection Volunteerism

Γίνε Πιστοποιημένος Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας

Become a Certified Civil Protection Volunteer

 

 

Η Πολιτική Προστασία ΔΕΝ είναι δημόσια υπηρεσία όπως πιστεύουν όλοι. Η Πολιτική Προστασία είναι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Σε αυτή την λειτουργία, συμμετέχουμε όλοι μας. Η Πολιτική Προστασία αποτελεί διεθνώς τον μοναδικό επαγγελματικό / επιχειρησιακό τομέα, όπου δέχεται ως ισότιμους, Επαγγελματίες και Εθελοντές, όπου οι Εθελοντές, είναι πολυπληθέστεροι από τους Επαγγελματίες. Εάν δεν συνέβαινε αυτό, δεν θα μιλούσαμε για πολιτική προστασία, αλλά για συντεχνιακή προστασία.

Ο Εθελοντισμός Πολιτικής Προστασίας, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του κράτους, της Ελλάδος εν προκειμένω. ΝΑΙ, σωστά διαβάσατε. Αποτελεί επιχειρησιακή και λειτουργική οντότητα / δομή, εντός του εθνικού συστήματος ανταπόκρισης στην έκτακτη ανάγκη. Η συνεισφορά του είναι πολύ μεγάλη και πολύ σπουδαία, δεδομένης της ευρείας διασποράς των Εθελοντών, της χωρικής και χρονικής εγγύτητας στα συμβαίνοντα, της συνεργασίας τους σε δίκτυα και της άμεσης ανταπόκρισής τους. Οι Εθελοντές και οι Επαγγελματίες, καταλαμβάνουν σχεσιακές θέσεις εντός του περιβάλλοντος της Πολιτικής Προστασίας. Αυτή η επιχειρησιακή διαφοροποίηση είναι διεθνώς δεδομένη, νομοθετημένη, αποδεκτή. Παρατηρείται όμως μια συνεργατική απόσταση μεταξύ Επαγγελματιών και Εθελοντών, αλλά και μεταξύ Εθελοντών διαφορετικών εθελοντικών οργανώσεων, η οποία συντηρείται από έναν αδικαιολόγητο εγωισμό και μια άκρατη ιδιοτέλεια και εκδηλώνεται πολλές φορές στο πεδίο. Η απόσταση αυτή φέρει αρνητικό φορτίο, ως δηλωτική επιχειρησιακών ανισοτήτων και αποκλεισμού, αναξιοκρατίας και αδιαφάνειας και δεν βοηθά στην αναβάθμιση και ανάπτυξη του υγιούς Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, με τις όποιες συνέπειες.

Ο Εθελοντισμός γενικότερα, διέπεται από Αρχές, από νομοθεσία, από δεοντολογία. Όμως, οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, πρέπει να διέπονται από ένα επιπλέον οριζόντιο, δίκαιο και λειτουργικό σύστημα αξιολόγησης, ανέλιξης και εξασφάλισης της υγείας τους και της ζωής τους. Όχι στα χαρτιά. Στην πράξη. Στο πεδίο. Διότι, έρχονται πρώτοι σε επικινδυνότητα περιβάλλοντος εργασίας, ανάμεσα στους εκατοντάδες χιλιάδες των Εθελοντών άλλων τομέων εθελοντισμού (π.χ. περιβάλλοντος, πολιτισμού, καταναλωτών, δικαιωμάτων του ανθρώπου, κ.α.). Οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, πριν από τις υποχρεώσεις τους έχουν δικαιώματα και πριν από τις ευθύνες που αναλαμβάνουν έχουν ευεργετήματα που δεν τους αποδίδονται. Αλλά, κανένας δεν τους μιλάει γι’ αυτά.

Επιπλέον, το σήμα της Πολιτικής Προστασίας, διέπεται διεθνώς, από την ίδια αρχή προστασίας, που διέπεται και το σήμα του Ερυθρού Σταυρού.

Το σήμα της Πολιτικής Προστασίας,

πρέπει να προστατεύεται για να προστατεύει.

Μόνον έτσι θα διατηρήσει την ισχύ και την αποτελεσματικότητά του. Ο θεματοφύλακας της Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα, πρέπει να είναι αυστηρός με την παραποίηση και την κατάχρηση από Εθελοντές και εθελοντικές οργανώσεις, διαφορετικά, το σήμα θα απαξιωθεί και θα αποδυναμωθεί η προστατευτική του λειτουργία.

Όλοι οι Εθελοντές ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΙ μεταξύ τους,

αλλά όλοι οι Εθελοντές ΔΕΝ ΑΞΙΖΟΥΝ το ίδιο.

Όπως συμβαίνει με τους εργαζόμενους σε μια επιχείρηση, το ίδιο συμβαίνει και με τους Εθελοντές σε μια εθελοντική οργάνωση. Υπάρχουν εθελοντές με χαμηλές, μέτριες και υψηλές επιδόσεις. Ενώ λοιπόν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, εντούτοις δεν αξίζουν όλοι το ίδιο. Αλλά, το πιθανότερο είναι ότι η ηγεσία της εθελοντικής οργάνωσης δεν μπορεί να τους ξεχωρίσει ή αρέσκεται να συντηρεί ένα ισοπεδωτικό μοντέλο, αποφεύγοντας την αξιολόγηση. Έτσι, δημιουργείται δυσαρέσκεια, συναισθηματική και ψυχική κόπωση, σταδιακή απομάκρυνση, με συνέπεια την μείωση του βαθμού διατηρησιμότητας των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στις ομάδες τους. Τα φυσικά πρόσωπα – οι ιδρυτές – των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας, πρέπει, πρώτα απ’ όλα να γνωρίζουν από επιχειρηματικότητα, όταν αποφασίζουν να συστήσουν μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ώστε, η λειτουργία της, να στηρίζεται στην χρηστή και ορθολογική διαχείριση πόρων, συστημάτων, περιβάλλοντος, στην υπεύθυνη και έντιμη διαχείριση νοοτροπιών και συμπεριφορών και στην προσήλωση στις Αρχές και Αξίες που διέπουν τον εθελοντισμό και ΟΧΙ εις βάρος των Εθελοντών τους, να χτίζουν δημόσιες σχέσεις και πολιτική καριέρα.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια σύγχρονη, αντικειμενική και τεκμηριωμένη επιμόρφωση για όλους τους λειτουργούς Πολιτικής Προστασίας (επαγγελματίες και εθελοντές) παρέχεται μέσα από το Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης «Εθελοντισμός Πολιτικής Προστασίας» του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, συμβάλλοντας στην απόκτηση σύγχρονης και εξειδικευμένης γνώσης και στην διαμόρφωση προσωπικότητας λειτουργού υψηλών επαγγελματικών προτύπων στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. Το Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, με τίτλο : «Εθελοντισμός Πολιτικής Προστασίας», διάρκειας 7,5 ωρών, αποτελεί βασική ενότητα της γενικής εκπαίδευσης που πρέπει να λαμβάνει κάθε ένας Επαγγελματίας ή Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί επαγγελματίες και εθελοντές της πολιτικής προστασίας, της υγείας, της ασφάλειας, της άμυνας, της ψυχολογίας, της ναυαγοσωστικής, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας, των στρατιωτικών σωμάτων, της συνοριοφυλακής, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των περιφερειακών ενοτήτων, στελέχη των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των υπηρεσιών υγειονομικών διακομιδών, στελέχη περιβαλλοντικών οργανώσεων, κ.α.

Συνδιοργάνωση : Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών «Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.» και Εθελοντική Ομάδα Έρευνας, Διάσωσης και Αντιμετώπισης Καταστροφών Ρόδου «ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ»
Τίτλος Επιμόρφωσης : «Εθελοντισμός Πολιτικής Προστασίας»
Διάρκεια εκπαίδευσης : 7,5 ώρες
Κόστος συμμετοχής 7,5 €
Γλώσσα Επιμόρφωσης : Ελληνική
Μέθοδος εκπαίδευσης : Εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και αυτομελέτη
Χρονικό διάστημα υλοποίησης τηλεκατάρτισης : Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 και Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023
Ώρες τηλεκατάρτισης : 19:30 – 22:30
Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης : zoom
Πληροφορίες / Δηλώσεις Συμμετοχής : edu@hellenicinstitute.gr ή / και diasostesrodou.edu@gmail.com (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο επικοινωνίας, πόλη, αποδεικτικό καταβολής κόστους συμμετοχής)
Λήξη συμμετοχών : Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00
Αποδεικτικό Επιμόρφωσης : Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης “Εθελοντισμός Πολιτικής Προστασίας”
Καταβολή κόστους συμμετοχής :
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : IBAN:GR93 0110 8170 0000 8170 0691 751
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : IBAN:GR88 0172 5040 0055 0409 9723 234
EUROBANK : IBAN:GR82 0260 0150 0007 7020 1310 906

Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και οι Βοηθητικές Σημειώσεις του προγράμματος θα αποσταλούν μόνον στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν / συμμετέχουν συνολικά στο πρόγραμμα.

Διδάσκει :
Αναστάσιος ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ (CMCS)
Crisis Management Certified Specialist / UOM, Incident Commander / Bildungszentrum des DRK Rettungsdienst Mittelhessen, Certified Disaster Manager / DRK, Certified Early Warning Mentor / Athens Chamber of Tradesmen, former Member of the National Cardiopulmonary Resuscitation Committee of the Central Board of Health, former Deputy Director of the Hellenic Red Cross, Founder and former Head of Training Department of the Hellenic Red Cross, Certified Instructor of Trainers for Disaster Management, Member of International Crisis Management Association, Member of International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection, H.C.D.M.I. Managing Director, Author.

Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

Με το κύρος και την αξιοπιστία

του Ελληνικού Ινστιτούτου

Διαχείρισης Κρίσεων

και Καταστροφών 

και των 

ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ

Πηγή: https://www.hellenicinstitute.gr/civil-protection-volunteerism-news

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ