Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Ψυχολογία » ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΡΟΛΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΡΟΛΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΡΟΛΟΙ

Εισαγωγή:  Εξακολουθούν να υπάρχουν σθεναρές πεποιθήσεις σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις της επαγγελματικής απασχόλησης των μητέρων για τις ίδιες τις γυναίκες, το γάμο και τα παιδιά τους ,παρά τις σημαντικές συστηματικές έρευνες που δείχνουν ότι, κατά μέσον όρο , η επαγγελματική απασχόληση έχει θετικές επιδράσεις. H υποκείμενη υπόθεση είναι ότι οι ρόλοι της συζύγου και της μητέρας είναι φυσικοί. Και συνεπώς εκτελούνται χωρίς άσκοπο στρες. Αντίθετα ο ρόλος της εργαζόμενης θεωρείται αφύσικος και συνεπώς εξαιρετικά απαιτητικός. Οι πεποιθήσεις αυτές επηρεάζουν την κλινική πρακτική, υποθάλποντας μεταξύ των επαγγελματιών ψυχικής υγείας την ανησυχία για το αν οι γυναίκες  με παιδιά μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις απαιτήσεις των πολλαπλών ρόλων χωρίς σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την υγεία τους καθώς και για τα κοινωνικά μας δεινά ( εγκατάλειψη του σχολείου, την κατάχρηση φαρμακευτικών ουσιών, τη νεανική βία και το διαζύγιο ) .

Σκοπός:   Είναι να τονιστούν, αρκετές δημογραφικές τάσεις που αυξάνουν διαρκώς την πιθανότητα οι περισσότερες γυναίκες να συνεχίσουν να έχουν πολλαπλούς ρόλους και στο μέλλον καθώς  και να τονιστεί , η σημασία που έχουν οι αλλαγές αυτές στην ψυχική υγεία των γυναικών.

Υλικό-Μεθοδολογία: Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας ( Psychol, Nfo, Medline ) με άρθρα και μελέτες της τελευταίας εικοσαετίας.

Αποτελέσματα: Η παρούσα ανασκόπηση  έδειξε πως οι γυναίκες έχουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης, είναι παντρεμένες και πιθανότατα έχουν παιδιά.  Τα παιδιά δεν  εμφανίζουν λιγότερο ασφαλή προσκόλληση, ούτε νοητικά ή κοινωνικά ελλείμματα και δεν  νιώθουν στερημένα ή εγκαταλελειμμένα. Οι γυναίκες με πολλαπλούς ρόλους  εμφανίζουν καλύτερη ψυχική και φυσική υγεία.

Συμπεράσματα: Όλοι οι κοινωνικοί ρόλοι, περιλαμβανομένου του εργασιακού, έχουν ικανοποιητικές και προβληματικές πλευρές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η προσπάθεια κάλυψης πολλαπλών ρόλων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, αλλά φαίνεται ότι τα προβλήματα αυτά είναι λιγότερο σοβαρά και αντιμετωπίζονται ευκολότερα από ότι αυτά που συνδέονται με το να έχει μια γυναίκα πολύ λίγους ρόλους. Άντρες και γυναίκες είναι όμοιοι όσον αφορά το βαθμό της ικανοποίησης που αναφέρουν στους μείζονες κοινωνικούς τους ρόλους και την σπουδαιότητα της σχέσης μεταξύ ποιότητας ρόλων και ψυχολογικής δυσφορίας.

Βιβλιογραφία: 

  • Downs B. Fertility of American women : June 2002 Current Population Reports No P20-548. Washington, DC.US Census Bureau, 2002.
  • Gareis KC, Barnett RC, Brennan RT. I ndividual and crossover effects of work schedule fit: a within-couple analysis, JMarriage fam 2003,65:1041-54.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Τσακάλου Μαρία, Νοσηλεύτρια, ΤΕ, Msc Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Υπεύθυνη Ψυχιατρικής κλινικής Γ.Ν.Καβάλας.

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ