Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Γενική Εκτίμηση της Κατάστασης του Αρρώστου

Γενική Εκτίμηση της Κατάστασης του Αρρώστου

Ο σκοπός της επείγουσας προνοσοκομειακής αλλά και νοσηλευτικής φροντίδας είναι : 

1. Να υποστηρίξει τη ζωή του αρρώστου
2. Να προλάβει επιδείνωση της κατάστασής του
3. Να προαγάγει την ανάρρωσή του

Κοινές για όλα τα πληρώματα ασθενοφόρων και των νοσηλευτών επειγουσών τµηµάτων είναι ορισµένες µεγάλες κατηγορίες γνώσεων και δεξιοτήτων , που είναι οι εξής:    

1. Ικανότητα λήψης ακριβούς αλλά σύντοµου και επικεντρωµένου ιστορικού.
2. Ικανότητα εφαρµογής βασικών και προηγµένων µέτρων διατήρησης της ζωής
3. Γνώση όλων των ηλικιακών οµάδων και των διαφόρων προβληµάτων υγείας τους
4. Ικανότητα γρήγορης και σφαιρικής παρατήρησης, εκτίµησης και σωστής παρέµβασης
5. ∆εξιότητα στην εκτέλεση µιας µεγάλης ποικιλίας διαγνωστικών διαδικασιών µε ένα συστηµατοποιηµένο και γρήγορο τρόπο
6. Ικανότητα καθορισµού προτεραιοτήτων
7. Κατοχή γνώσεων που αφορούν τη φροντίδα υγείας και την ικανότητα διδασκαλίας
8. Ικανότητα συνηγορίας για φροντίδα και κατεύθυνση της φροντίδας του αρρώστου
9. Ικανότητα και δεξιότητα στη χρησιµοποίηση τεχνικών παρέµβασης κρίσης

Γενική Εκτίµηση της Κατάστασης του Αρρώστου 

1. Συστηθείτε και ενηµερώστε για το µέρος της λειτουργίας σας , ως µέλος της υγειονοµικής οµάδας , τον κάθε άρρωστο και την οικογένειά του.

2. ∆ιατηρείστε µια ήρεµη και ενθαρρυντική στάση.

3. Χρησιµοποιείστε τις δεξιότητές παρατηρητικότητας και εκτίµησης , κάντε µια γρήγορη αξιολόγηση της όλης κατάστασης του αρρώστου.

Μια συστηµατική εκτίµηση περιλαµβάνει: 

– Γενική εµφάνιση του αρρώστου
– Κατάσταση συνείδησης
– Αναπνευστική και κυκλοφορική λειτουργία
– Παρουσία κατάστασης shock ή επικείμενου shock
– Σημεία ανοικτής αιμορραγίας , αιματώματος ή εκχυμώσεων
– Ικανότητα αρρώστου να κινεί τα άκρα του σωστά
– Σημεία φανερής παραμόρφωσης , ευαισθησίας , παρά φύση κίνησης και / ή πόνου (υποψία κατάγµατος)

4. Η παρέμβαση και η εκτίμηση µπορεί να γίνονται ταυτόχρονα σε περιπτώσεις απειλής της ζωής.

5. Να θυμάστε πάντα ότι πριν από κάθε άλλη εκτίµηση της κατάστασης του αρρώστου , του οποίου απειλείται και πρέπει να διατηρηθεί η ζωή , οι προτεραιότητες σας είναι ABC:

– A – Airway – ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ  – B – Breathing – ΑΝΑΠΝΟΗ  – C – Circulation – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ  

6. Προχωρήσετε σε µια συνέντευξη ή λήψη ιστορικού από τον κάθε άρρωστο και / ή από µέλη της οικογένειάς του , µε κέντρο το κύριο πρόβληµά του

– Εξηγήστε το σκοπό συλλογής πληροφοριών , για να έχετε τη συνεργασία του αρρώστου ή της οικογένειάς του
– Συγκεντρώστε την προσοχή σας στο κύριο παράπονο του αρρώστου : «Τι συνέβη;»
– Γράψτε το πρόβληµα µε τα ίδια τα λόγια του αρρώστου.
– Αποσπάστε λεπτοµέρειες που αφορούν
i. Την έναρξη – εισβολή του προβλήµατος
ii. Το χρόνο που πέρασε από την ώρα της εισβολής
iii. Την παρούσα κατάσταση ή την πορεία του συµπτώµατος

– Αν είναι δυνατό , παρακαλέστε τον άρρωστο να περιγράψει το κύριο παράπονό του σε ό,τι αφορά: 

i.  Την εντόπιση και ακτινοβολία
ii. Το χαρακτήρα ή την ποιότητα
iii. Την επίδραση του συµπτώµατος στις δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής
iv. Τους παράγοντες που το επιδεινώνουν ή το µειώνουν
v. Συνοδά συµπτώµατα

7. Επιπλέον της συνέντευξης µε κέντρο το κύριο πρόβληµα , εξασφαλίστε πληροφορίες που αφορούν το ιστορικό υγείας :

– Αλλεργίες σε φάρµακα , κεντρίσµατα εντόµων , γύρη , φαγητά
– Φάρµακα που λήφθηκαν για απαλλαγή από το κύριο ενόχληµα και άλλα που λαµβάνονται ως ρουτίνα
– Καρδιοαναπνευστική νόσος
– Σακχαρώδης ∆ιαβήτης
– Υπέρταση
– Εγκεφαλοαγγειακό επεισόδιο
– Νεφρική πάθηση
– Όταν αντιµετωπίζετε τραύµα ή έγκαυµα, ηµεροµηνία της τελευταίας αναµνηστικής δόσης εµβολίου τετάνου

8. Αποφεύγετε µη απαραίτητους χειρισµούς και κίνηση του βαριά τραυµατισµένου αρρώστου

9. Εκτελέστε µια ολοκληρωµένη αλλά γρήγορη εκτίµηση του αρρώστου από το κεφάλι ως τα πόδια , µε βάση το κύριο ενόχληµά του.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ 
 ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ 

 ΕΠΟΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
 ∆ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΟΜΑ∆Α ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ 
 ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ