Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Αξιολόγηση της Σκηνής σε περιπτώσεις Ενδοοικογενειακής Βίας( Οδηγίες για Διασώστες)

Αξιολόγηση της Σκηνής σε περιπτώσεις Ενδοοικογενειακής Βίας( Οδηγίες για Διασώστες)

Η εκτίμηση της σκηνής είναι ένα κρίσιμο βήμα στη διαδικασία αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για τους παραϊατρικούς.

Περιλαμβάνει τη γρήγορη αξιολόγηση της σκηνής για τη συλλογή πληροφοριών και τη λήψη αρχικών αποφάσεων σχετικά με την καλύτερη πορεία δράσης.

Όταν οι παραϊατρικοί φτάνουν σε μια σκηνή, συνήθως εκτελούν μια εκτίμηση της σκηνής για να συλλέξουν πληροφορίες όπως:

 • Η φύση και η έκταση της έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ασθενών και του τύπου των τραυματισμών ή των ασθενειών.
 • Η τοποθεσία και η προσβασιμότητα της σκηνής, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας τυχόν κινδύνων ή εμποδίων.
 • Τον αριθμό και τον τύπο των απαιτούμενων μονάδων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.
 • Η διαθεσιμότητα πόρων, όπως το νερό και η ηλεκτρική ενέργεια.
 • Τις καιρικές συνθήκες και πώς μπορεί να επηρεάσουν την ανταπόκριση.

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, οι παραϊατρικοί θα λάβουν τις αρχικές αποφάσεις σχετικά με την καλύτερη πορεία δράσης, όπως η κλήση πρόσθετων πόρων, η ενεργοποίηση μιας αντιμετώπισης περιστατικού μαζικών ατυχημάτων ή η αίτηση μιας εξειδικευμένης μονάδας.

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της σκηνής, οι παραϊατρικοί πρέπει επίσης να ιεραρχήσουν τους ασθενείς, εστιάζοντας σε εκείνους που είναι πιο σοβαρά τραυματισμένοι ή άρρωστοι. Αυτό συμβάλλει στη διασφάλιση ότι οι πιο σοβαρά ασθενείς λαμβάνουν την πιο άμεση και κατάλληλη φροντίδα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση της σκηνής πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια των παραϊατρικών, των ασθενών και των άλλων εμπλεκόμενων ατόμων.

Η εκτίμηση της σκηνής αποτελεί σημαντικό μέρος της αρχικής απόκρισης των παραϊατρικών σε κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για μια διαδικασία ταχείας αξιολόγησης της σκηνής για τη συλλογή πληροφοριών που θα βοηθήσουν στον καθορισμό της κατάλληλης πορείας δράσης.

Σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, η εκτίμηση της σκηνής μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Αξιολόγηση της σκηνής για πιθανούς κινδύνους πριν από την είσοδο, όπως όπλα ή άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.
 • Προσδιορισμός του αριθμού των ασθενών και των καταστάσεών τους.
 • Προσδιορισμός τυχόν ορατών τραυματισμών ή σημάτων κακοποίησης.
 • Εντοπισμός τυχόν πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια των παραϊατρικών, του/των θύματος/ων ή άλλων ατόμων που είναι παρόντα.
 • Προσδιορισμός της θέσης τυχόν εξόδων ή οδών διαφυγής.
 • Προσδιορισμός τυχόν ειδικών αναγκών του ασθενούς/των ασθενών, όπως εγκυμοσύνη, προβλήματα κινητικότητας ή γλωσσικά εμπόδια.
 • Προσδιορισμός της παρουσίας πιθανών μαρτύρων ή υπόπτων.
 • Προσδιορισμός της παρουσίας άλλων φορέων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, όπως η αστυνομία ή η πυροσβεστική υπηρεσία.
 • Αξιολόγηση της ανάγκης για πρόσθετους πόρους, όπως πρόσθετο προσωπικό ή εξοπλισμό.

Η εκτίμηση της σκηνής για τους παραϊατρικούς σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας είναι κρίσιμη προκειμένου να γίνει σαφής κατανόηση της κατάστασης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της σκηνής μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση του σχεδίου φροντίδας και θεραπείας του ασθενούς.

Κατά την αντιμετώπιση περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας, οι παραϊατρικοί ακολουθούν γενικά πρωτόκολλα που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν την ασφάλεια τόσο των ίδιων όσο και των εμπλεκόμενων ατόμων.

Τα πρωτόκολλα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν: – την προστασία των ασθενών από τις συνέπειες της τραυματικής εμπειρίας:

 • Αξιολόγηση της σκηνής για πιθανούς κινδύνους πριν από την είσοδο, όπως όπλα ή άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.
 • Διατήρηση ασφαλούς απόστασης από τον δράστη και αποφυγή οποιασδήποτε συγκρουσιακής ή δυνητικά κλιμακούμενης συμπεριφοράς.
 • Κλήση αστυνομικής υποστήριξης εάν είναι απαραίτητο, η ενδοοικογενειακή βία είναι ποινικό ζήτημα και οι παραϊατρικοί δεν πρέπει να προσπαθούν να το χειριστούν μόνοι τους.
 • Παροχή ιατρικής φροντίδας στο θύμα διασφαλίζοντας την ασφάλειά του και την ασφάλεια των άλλων.
 • Τεκμηρίωση τυχόν τραυματισμών και παρατηρήσεων στον φάκελο του ασθενούς και αναφορά στις αρμόδιες αρχές.
 • Παροχή συναισθηματικής υποστήριξης και καθησυχασμού στο(α) θύμα(τα).
 • Επικοινωνία με την αστυνομία και άλλους φορείς αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του θύματος.
 • Παροχή πόρων και παραπομπών στο/στις θύμα/ες για περαιτέρω βοήθεια και υποστήριξη, όπως καταφύγια, συμβουλευτική ή νομική βοήθεια.
 • Ακολουθώντας όλα τα συνήθη πρωτόκολλα ελέγχου λοιμώξεων κατά τη θεραπεία των ασθενών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και τη συγκεκριμένη υπηρεσία για την οποία εργάζονται οι παραϊατρικοί, αλλά γενικά τα πρωτόκολλα έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ευημερία του ασθενούς και να παρέχουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα και υποστήριξη στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Παναγιώτης Σπανός

Προνοσοκομειακός Διασώστης

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ